OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET > MASTER SCHOOLIN TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN TARJONTA
Valinnaiset opintokokonaisuudet
« Takaisin

Master Schoolin täydentävän osaamisen tarjonta

BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5 op
BY00DN22 Advanced Professional English 5 op
BY00DN21 Big data ja päätöksenteko 5 op
BY00EL50 Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5 op
BY00DN16 Circular Economy Management 5 op
BY00EG33 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5 op
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5 op
BY00EK40 Digital Business 6 op
BY00DN12 eMentorointi 5 op
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5 op
BY00DN11 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5 op
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5 op
BY00EG24 Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10 op
BY00DN19 Johdatus esineiden internetiin 5 op
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5 op
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5 op
BY00DN15 Johtamisen psykologiaa esimiehille 5 op
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5 op
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5 op
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2 op
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5 op
BY00CX77 Leadership 5 op
BY00DN13 Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5 op
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5 op
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5 op
B69900216 Palvelumuotoilu 5 op
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5 op
BY00DN18 Pelillistäminen 5 op
BY00DN14 Projektin johtaminen 5 op
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5 op
VV00CX11 Saksa 4 5 op
BY00CX70 Saksaa työelämässä 5 op
BY00DW51 StartUp Passion 5 op
BY2530012 Strateginen johtaminen 5 op
BY00EG26 Talousohjaus esimiestyössä 5 op
BY00DM97 Tulevaisuuden tutkimus 5 op
BY00EL30 Turvallisuusjohtaminen 5 op
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5 op
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5 op
BY00DN09 Työhyvinvointi ja johtaminen 5 op
VV00CX01 Venäjä 4 5 op
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5 op
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3 op
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5 op
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5 op
BY00EG25 Verkostojen johtaminen 5 op
BY2530040 Verkostojohtaminen 5 op
BY00EG96 YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5 op
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5 op
BY00DN17 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5 op