Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä opintoja ovat
• Ydinosaaminen 155op (sisältää perusharjoittelun 15 op, opinnäytetyön 15op)

Opiskelijan valittavissa on
• Täydentävä osaaminen 55op (sisältää syventävän harjoittelun 15 op)

Täydentävässä osaamisessa valittava seuraavista kokonaisuuksista:
• Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
• Vastuullisuus ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Palveluprosessien kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi Venäjä-opintoja tai innovaatio- ja yrittäjyysopintoja.

Opinnoissa saat perustaidot matkailupalveluiden ja ruokapalveluiden käytännön tehtävistä sekä vahvat matkailu- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot. Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri oppimisympäristöissä ja alan työpaikoissa. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.
Koulutuksen keskiössä on matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta ja sen johtaminen. Opiskelet alan markkinointiin ja myyntiin liittyviä perusteita, digimarkkinointia ja palvelujen tuotteistamista. Opit ymmärtämään laskennan merkityksen liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja opit johtamista ja työyhteisötaitoja.

Koulutuksen aikana opit tarkastelemaan ja kehittämään matkailu- ja ravintolapalvelujen toimintoja ja prosesseja huomioiden taloudellisuus, laatu, vastuullisuus ja elämyksellisyys. Voit syventää kehittämis- ja prosessiosaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Opinnoissasi suuntaat tulevaisuuteen. Opit alan tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista alalla. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on osana ydinopintoja, mutta voit syventää alaan liittyvää digiosaamisen taitojasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Vastuullisuus on opinnoissa koko ajan läsnä. Opit ottamaan huomioon ekologisen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, majoituspalvelujen energiatehokkuus, liikkuminen), taloudellisen (kannattavat matkailu- ja ravintolapalvelut, taloudelliset vaikutukset kohdealueelle) ja sosiokulttuurisen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö, vaikutukset paikallisyhteisöihin- ja kulttureihin) näkökulman.
Opit ymmärtämään, miten vastuullisuuden osa-alueet kytkeytyvät ilmastonmuutokseen ja miten voit pienentää matkailun ja ravitsemispalvelujen hiilijalanjälkeä. Voit syventää vastuullisen liiketoiminnan osaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Voit valita opintoja myös Xamkin muiden tutkintojen tarjonnasta sekä yhteisesti tarjottavista opinnoista, esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista, digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen opinnoista, Venäjä-opinnoista sekä kieliopinnoista.
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä. Saat valmiuksia työskennellä eri alojen ammattilaisten kanssa ja opit ideoimaan ja kehittämään ideoita edelleen yhdessä muiden alojen ihmisten kanssa.

Opinnoissa voit halutessasi hioa omaa yritysideaa ja perustaa oman yrityksen. Digitaalinen tiedonhallinta tutustuttaa sinut erilaisiin tiedonhallinnan mahdollisuuksiin, ja Venäjä-opintojen avulla voit erikoistua matkailu- ja ravitsemisalan Venäjä-osaajaksi.
Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Kaikille matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijoille yhteiset ydinopinnot 125 op
Täydentävät opinnot 40 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan
Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:
1. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
2. opintovuosi: Esimies. Osaat toimia matkailu- ravitsemisalan esimiestehtävissä.
3.–4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää opiskella
Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Opintojen tavoite

Osaat johtaa ja kehittää elämyksellistä ja vastuullista palveluliiketoimintaa. Osaat myös käytännössä toteuttaa matkailu- ja ravitsemispalveluita.

Osaat hyödyntää asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden prosessiosaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Ymmärrät, mitä on yrittäjämäinen toiminta alalla.

Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen matkailualan yritystoimintaan ja majoitus-, tapahtuma- tai ruokatuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintaosaaminen antaa sinulle valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut alueen yrityksiin ja alan toimijoihin ja pääset yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa kehittämään yritysten toimintaa. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.

Osan harjoitteluista ja käytännön opiskelujaksoista voit suorittaa Xamkin erilaisissa toimintaympäristöissä kuten Xamkin yritys- ja kehittämispalveluissa, kampusravintoloissa tai digitaalisissa palveluissa kuten mediatuotannossa.

Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi, harjoittelusi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin. Restonomikoulutus liittyy ammattikorkeakoulussa vastuullisen matkailun ja älykkäiden ja käyttäjälähtöisten ruokapalveluiden kehittämistoimintaan.

Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys, ja se tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.

TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa. Opiskelijamme ovat tuotteistaneet palveluita, kuten luontoreitin tai saunapalvelupaketin, matkailuyrityksille, osallistuneet paikallisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kuten, Maaseutumessut tai kartanon talviliikuntapäivä, tai osallistuneet hyönteisreseptiikan kehittämiseen ravintoloille sekä tutkineet asiakaskokemusta eri ympäristöissä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Keväällä 2020 alkava koulutus on päivätoteutus, ja opiskelet opintojen ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna pääsääntöisesti oman opiskelijaryhmäsi kanssa Mikkelin kampuksella työviikkopohjaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa tehtävän henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman avulla voit rakentaa itsellesi myös yksilöllisen opintopolun ja opiskella nopeutetusti tai yhdistää opintoja työtehtäviisi.

Ammattikorkeakouluopiskelun luonteen mukaisesti käytännön harjoittelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen on keskeistä. Koulutukseen sisältyy 15 op:n perusharjoittelu ja 15 op:n syventävä harjoittelu.

Opinnoissa yhdistyvät käytäntö ja teoria.
Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Alan yrityksiin tehdään opintojen aikana oppimistehtäviä, työelämän edustajat osallistuvat opetukseen, ja pääset tutustumaan yrityksiin opintovierailuilla.
Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana. Pääset tekemään oikeita työelämän tehtäviä ja kehittämään alan yrityksiä yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa.

Opiskelet yhdessä oman ja toisen alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelu kehittää alalla tärkeitä tiimityö-, vuorovaikutus- ja verkko-opiskelutaitoja.

Päiväopinnoissakin voit hyödyntää verkko-opiskelumahdollisuuksia. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistyä omalla kampuksella tai lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Voit myös opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Oppimisväylät
Restonomikoulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen työviikkopohjaisesti.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna huomattavasti enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista ja verkkomateriaalin hyödyntämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Uramahdollisuudet

Restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja tapahtumapalvelujen parissa. Alalla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• avainasiakaspäällikkö
• kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
• kehittämispäällikkö
• keittiöpäällikkö
• koulutus- ja opetustehtävät
• koordinaattori
• lomakyläesimies
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
• päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
• ravintolaesimies
• ravintolapäällikkö
• Restaurant Manager
• ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
• ruokapalveluyksikön johtaja
• suunnittelija
• tiimijohtaja, Team Manager
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen oppimisympäristöinä kampuksilla toimivat muun muassa opetuskeittiö, kampusravintolat, viiniluokka, luovaluokka ja asiakaspalvelusimulaatiotila. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat alueella toimivat yritykset ja alan muut organisaatiot.

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRKT23SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI24KV)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRKT22SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI23KV)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRKT21SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI21SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI22KV)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI20SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRKT20SV)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
Tunnus
(MRMI21KV)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto
Tunnus
(MRMI19SV)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 29.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Oxana Turko
Vastuuopettaja

Oxana Turko

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksoon sisältyy verkko-opetustunteja, erilaisia oppimistehtäviä ja kirjallinen ja suullinen tentti. Kirjallinen tentti tehdään Learn-oppimisympäristössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson varsinainen tentti ja uusintatentit Learn-oppimisympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Juusola
Vastuuopettaja

Sirpa Juusola

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei erillisiä yksilöllisiä oppimisväyliä. Jos opiskelija kokee hallitsevansa opintojakson sisällön, hän voi hakea näyttömenettelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koko opintojakson sisältö nivoutuu tiiviisti matkailu-ja palveluliiketoiminnan työelämätilanteisiin.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus. Ammattiruotsia voi opiskella verkossa kesäisin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen ruotsinkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin,

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäinen verkko-opiskelu opettajan antaman aikataulun mukaisesti ja verkkotapaamisiin osallistuminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsista järjestetään kesäisin myös monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen ruotsinkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on matkailu- ja palveluliiketoiminnan ammattiruotsin verkkototeutus. Vaihtoehtona on kesän ammattiruotsin monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto
Tonder, Mika. 2013. Ideasta kaupalliseksi tuotteeksi. Matkailupalvelujen tuotteistaminen.
Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi verkkoluentoja teemoista.

Teemoina:
Palvelumuotoilun menetelmät osana tuotteistamista
Matkailutuotteen määritelmät, tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötahot ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4

•osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä

•ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä

•osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa

•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi verkkoluentoja teemoista.

Teemoina:
Palvelumuotoilun menetelmät osana tuotteistamista
Matkailutuotteen määritelmät, tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämäyhteistyössä tuotteistamistehtävä.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
•osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä
•ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä
•osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus.

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä ja mahdollisina oppimistehtävinä.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä, josta 43 h lähitunteja sisältäen kaksi yritysvierailua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

3-4

Opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä
ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä
osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Suurin osa materiaaleista ja materiaalilinkeistä löytyy Learnista

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksoon kuuluu kolme lukujärjestykseen merkittyä verkkotapaamista. Ensimmäinen tapaaminen on opintojen info- ja orientaatio, joka tallennetaan. Kaksi muuta tapaamista ovat luonteeltaan tehtäviin orientoivia ohjaustapaamisia, jotka ovat vapaaehtoisia ja joita ei tallenneta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Osallistuminen webinaareihin lukujärjestyksen mukaisesti on vapaaehtoista.

Tehtävät on palautettava niille annetussa aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkovälitteinen opetus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tehtäviä on kolme, joista yksi ryhmässä toteutettava tehtävä.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Bergström, Seija & Leppänen, Arja 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. Painos. Edita Publishing Oy, Helsinki. (e-kirja)

Ahvenainen, P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus: Tee asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)

Löytänä J. & Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Talentum. (myös e-kirjana)

Hiltunen Elina. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt. Docendo. (e-kirja)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ko. ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä. Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 02.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Natalia Kushcheva

Ryhmät
 • MRMI22SD
  Double Degree Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • MR Opettaja 4 MRNY
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tiedon merkityksen alan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat kuvata tiedolla johtamisen keskeisiä periaatteita ja soveltaa niitä matkailu- ja ravitsemisalalle.

Sisältö

Miten data hyödyntäminen voi parantaa palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeiset tiedolla johtamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla?
Miten tiedonkulkua organisaatiossa voidaan kuvata ja miten tietoa voidaan soveltaa palvelujen ja liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op).

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa orientaatioluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräaikojen puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22SD
  Double Degree Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa teknologioiden mahdollisuuksia ja haasteita palvelutuotannossa.
Osaat kuvata ja valita erilaisiin palveluympäristöihin sopivia digitaalisia ratkaisuja.
Osaat selvittää digitaalisen palveluratkaisun vaikutuksia kustannuksiin, palvelun laatuun, käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaan liittyvän kehittämistehtävän, jossa hyödynnät digiteknologiaa.

Sisältö

Millaisia digitaalisia ratkaisuja voit käyttää osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa?
Miten digitaaliset työkalut ja ratkaisut voivat parantaa palvelutuotannon kilpailukykyä?
Miten voidaan selvittää digitaalisten ratkaisujen vaikutusta palvelun laatuun käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen, kustannuksiin?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen

Sisältö

Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa. Voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu kolmen opettajan kesken. Informaatioteknologian koulutuksen opettajan osuus on Digitaidot, 3 op. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kaksi opettajaa opettavat Digitaalinen sisällöntuotanto -osuuden, 2 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä Digitaidot, 3 op -osuudesta ja Digitaalinen sisällöntuotanto, 2 op -osuudesta. Digitaalisessa sisällöntuotanto-osuudessa on kaikkiaan kolme oppimistehtävää, jotka kaikki tulee tehdä. Oppimistehtävät on pisteytetty ja pisterajat eri arvosanoille (1-5) ovat Learnissa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Heli Manninen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen

Sisältö

Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu kolmen opettajan kesken. Informaatioteknologian koulutuksen opettajan osuus on Digitaidot, 3 op. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kaksi opettajaa opettavat Digitaalinen sisällöntuotanto -osuuden, 2 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä Digitaidot, 3 op -osuudesta ja Digitaalinen sisällöntuotanto, 2 op -osuudesta. Digitaidot-osuudessa voit valita, mitä tehtäviä haluat suorittaa. Digitaalisessa sisällöntuotanto-osuudessa on kaikkiaan kolme oppimistehtävää, jotka kaikki tulee tehdä. Oppimistehtävät on pisteytetty ja pisterajat eri arvosanoille (1-5) ovat Learnissa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Tiina Tuovinen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen

Sisältö

Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

*

Toteutuksen osien kuvaus

Digitaidot matkailu-ja ravitsemisalalla 5 op opintojakso koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
3 op Digitaidot kunnolla vauhtiin osan (VV00EO91-3004) Office Pro tason opinnot ja Digitaalinen sisällöntuotanto 2 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Digitaalisessa sisällöntuotanto-osuudessa on yksi oppimistehtävä ja se arvioidaan arvosanalla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata digitaalisen viestinnän roolin osana matkailu- ja ravitsemisalan viestintää
Osaat kuvata digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia alan menestystekijänä
Osaat soveltaa digiviestintään liittyviä teorioita ja malleja viestinnän kehittämisessä
Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää alan digiviestintää

Sisältö

Mitä digitaalisuus on osana matkailu- ja ravitsemisalan erilaista viestintää, sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia?
Miten digitaalinen viestintä voi parantaa alan palvelujen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keinot digitaalisen viestinnän suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali, sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työelämään integroitu toteutustapa:
Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Verkkovälitteinen toteutustapa:
Opintojakso opiskellaan verkkovälitteisesti lukujärjestyksen mukaisesti hybridimallilla. Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella asteikolla 1-5.

Opiskelija osaa
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Syvennät ymmärrystä elämyksen eri elementeistä palvelun tuottamisessa
Osaat soveltaa elämyksellisten palvelujen kehittämiseen liittyviä eri teorioita ja malleja
Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää elämyksellisiä palveluja

Sisältö

Mistä elementeistä elämys koostuu?
Miten elämykset voivat parantaa palvelukonseptien kilpailukykyä?
Mitkä ovat keinot elämyksellisen palvelun kehittämisessä?
Opintojakoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti, 3op.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä kaikille.
Tarkempi kirjallisuus esitellään opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksoon sisältyy verkko-opetusta, vierailijoiden luentoja/ messumatka/ itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä.

Luennoilla perehdytään elämykseen ja elämysten eri elementeihin palvelujen tuottamisessa. Oppimistehtävissä opetellaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään elämyksellisiä palveluita ja palvelukonsepteja.

Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opintojaksolle. Jokainen opiskelija tekee myös oppimistehtävät, jotka on kytketty opintojakson teemoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Opintojakso on myös mahdollista tehdä itsenäisesti verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Riitta Kuismin
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Riitta Kuismin
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Laajennat asiakaskokemuksen ymmärrystä palvelujen tuottamisessa
Osaat tuottaa henkilökohtaisia palveluja asiakasymmärryksen näkökulmasta
Osaat mitata ja arvioida asiakaskokemuksen onnistumista

Sisältö

Miten palveluja voidaan henkilökohtaistaa?
Miten asiakaskokemusta voidaan kehittää palvelujen tuotannossa?
Miten asiakaskokemusta voidaan mitata?
Opintojakoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti. 3 op.

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali.
Tarkempi kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksoon sisältyy lähiopetusta ja verkko-opetusta, mahdollisia vierailuita/vierailijoita ja itsenäistä tai pienryhmässä työskentelyä.
Lähitunneilla, vierailuilla ja vierailijoiden luennoilla perehdytään asiakaskokemuksen ymmärtämiseen palvelujen tuottamisessa ja mitä tarkoitetaan palveluiden henkilökohtaistamisella. Opintojaksolla opitaan myös miten asiakaskokemusta voidaan mitata ja arvioida.

Opintojakson suoritusvaatimuksena on osallistuminen luennoille ja perehtyminen opintojakson teemoihin. Jokainen opiskelija tekee myös oppimistehtäviä, jotka on kytketty opintojakson teorialuentoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajien kanssa.

Opintojakso on myös mahdollista tehdä itsenäisesti verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä ja mahdollisina oppimistehtävinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetuskieli englanti ja suomi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 01.10.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 250

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia eri ikä- ja kohderyhmille sopivan maukkaan, monipuolisen ja terveyttä edistävän kasvis- ja vegaaniruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon pohjalta. Tavoitteena on oppia arvioimaan ja tarvittaessa laskemaan ruokavalion ravintosisältöä ja tekemään ruokavalioon muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi. Lisäksi perehdytään kasvisruokavalion kriittisiin ravintoaineisiin ja proteiininlähteisiin ja elintarvikkeiden monipuoliseen valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Sisältö

Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn alustalla ja se on pääosin sähköisinä linkkeinä, tallennettuina luentoina ja emateriaalina.

Yksilölliset oppimisväylät

Learn opintojaksoalaustalla voit edetä omaan tahtiin , suositus suoritusajaksi on 2- 3 kk.
Keskeiset käsiteltävät aihealueet ovat:
Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan henkilökohtaiseen elämään tai omaan työhön ja ammattiin.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotenttejä voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelilinan työmäärä on 5 op x 27 h eli noin 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Xamkin tutkinto-opiskelijoille on varattu 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

• Opiskelija hallitsee ajantasaisen tiedon kasvisruokailuun johtavista syistä, kasvisruokailun yleisyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä
• tietää ja tuntee kasvisruokailuun liittyvät keskeiset käsitteet, ruokasuositukset sekä osaa koostaa terveellisiä ja turvallisia kasvisaterioita ja ruokalistoja eri kohderyhmille ja arvioida tai laskea ravintosisältöä sekä tehdä muutoksia hyvän terveyden edistämiseksi
• tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hän osaa käyttää monipuolisesti kasvisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita ja proteiinivaihtoehtoja
• hallitsee kasvisruokaan liittyvän (asiakas)viestinnän
• ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja hän osaa arvioida, valita ja kehittää tilanteeseen sopivia keinoja ja menetelmiä kasvisruokailun edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Testit ja verkkotentit arvioidaan arvosanalla 1-5 , keskustelu- ja harhjoitustetävissä vertaispalaute, arviointi hylätty/ täydennetteävä ja hyväksytty.
Hyvä taso
Opiskelijalla on ajantasainen tietämys kasvisruokailuun johtavista syistä, kasvisruokailun yleisyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Opiskelija tietää kasvisruokailuun liittyvät keskeiset käsitteet, ruokasuositukset sekä osaa koostaa terveellisiä ja turvallisia kasvisaterioita ja ruokalistoja.
Opiskelija tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hän osaa käyttää erilaisia kasvisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita ja proteiinivaihtoehtoja. Opiskelija hallitsee kasvisruokaan liittyvän asiakasviestinnän ja tarvittaessa pakkausmerkintöjen tekemisen.
Opiskelija ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja hän osaa arvioida, valita ja kehittää tilanteeseen sopivia keinoja ja menetelmiä kasvisruokailun edistämiseksi.

Esitietovaatimukset

Ravitsemuksen perustietojen hallinnasta on hyötyä opintojakson suorittamisessa.

Lisätiedot

Osaamista voi hyödyntää henkilökohtaisessa elämässä ja ammatissa toimiessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 01.10.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan erityisruokavaliota noudattavan henkilön ruokailuun ja ruokavalion toteuttamiseen liittyviä palveluita ravitsemussuositusten mukaisesti eri kohderyhmille (lapset, työikäiset, ikääntyneet) eri toimintaympäristöissä (koti, hoitolaitos, ravintola). Tavoitteena on oppia tuntemaan tavanomaisten erityisruokavalioiden taustalla olevat syyt, ruokarajoitukset, ravitsemukselliset riskit ja ruokavalioon soveltuvien elintarvikkeiden valintaa ja käyttöä täysipainoisen ravitsemuksen toteuttamiseksi ympäristövastuullisuus huomioiden. Lisäksi tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluita asiakasturvallisuutta noudattaen ja viestimään asianmukaisesti.

Sisältö

Erityisruokavaliot ruokasuosituksissa
Allergiat ja intoleranssit
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinien käyttö
Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot (Fod Map)
Viestintä ja turvallisuus

Opiskelumateriaali

Opintomateriaali on tallenteina Learnissa, ekirjoina ja linkkeinä sekä kirjallisuusvinkkeinä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, osan tehtävistä voi tehdä myös pari- tai pienryhmätyönä, jokaiselta vaaditaan kuitenkin oma palautus. Opinnoilla on suositusaikataulu ja opinnot voi suorittaa noin 2-3 kk aikana joustavasti haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson teemat ovat
Erityisruokavaliot ravitsemussuosituksissa, asiakasviestintä ja turvallisuus
Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot ( vilja-allergia)
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinit
Ruoka-allergiat ja intoleranssit
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot
Syventävä case tehtävä, jonka voi tehdä työelämä näkökulmasta tai omien henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi soveltaa ja tehdä työpaikalle.

Tentit ja muut määräajat

Tnetit voi voi suorittaa joustavasti omalla aikataululla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op X 27 h elin 135 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Erityisruokavaliot ravitsemussuosituksissa, asiakasviestintä ja turvallisuus ½ op
Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot ( vilja-allergia) 1 op
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinit 1 op
Ruoka-allergiat ja intoleranssit 1 op
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot ½ op
Syventävä case tehtävä 1 op, tehtävän voi tehdä työelämän tai omien henkilökohtaisten tarpeiden näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
hallitsee tyydyttävästi erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
saa valita ja perustella tietolähteiden käytön ja käyttää pääosin luotettavia tietolähteitä
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä tehtävissä.
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä asiakastilanteissa
osaa soveltaa tietämystään toimissaan vaarantamatta asiakkaan terveyttä ja turvallisuutta.
osaa soveltaa oman alan eettisiä periaatteita erityisruokavalioviestinnässä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
tuntee hyvin erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
osaa valita ja arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti ja käyttää luotettavia lähteitä
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä kuvata ja ratkoa erityisruokavalioihin liittyviä ongelmia
asiakastilanteissa soveltaen osaamistaan.
osaa soveltaa tietämystään ja toimii turvallisesti
soveltaa hyvin alan eettisiä periaatteita erityisruokavalioista viestiessään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
osaa valita ja arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti.
osaa toimia innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijuutta osoittaen sekä luovasti päätellä ja ratkaista erityisruokavalio-osaamiseen liittyviä ammattialan ongelmia.
osaa perustella toimintaansa asiakastilanteissa soveltaessaan erityisruokavalio- osaamistaan ja toimii asiakasturvallisesti
osaa edistää eettisten periaatteiden soveltamista erityisruokavalioista viestiessään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja oppimista varmistavia verkkotenttejä.
Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen vertaisarvioitava case-tehtävä
Arvosana muodostuu arvoioitavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvon perusteella.

Esitietovaatimukset

Perustietämys ravitsemuksesta edesauttaa opintojen suorittamisessa.

Lisätiedot

Opintojakson sisältöä voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tai lähipiirin erityisruokavalioasioissa ja myös työtehtävissä, joissa ravitsemus- ja erityisruokavalio-osaamista tarvitaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 01.10.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia tuntemaan ikääntymisen vaikutukset ravinnontarpeeseen ja toimintakykyyn, ikääntyneiden ruokasuositukset ja ikääntyvän ruokailun järjestämisen vaihtoehtoja eri tilanteissa. Tavoitteena on oppia menetelmiä, joilla arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa, ravinnon tarpeeseen ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistamaan keinoja vajaa- ja aliravitsemusravitsemustilan korjaamiseen ja parantamiseen sekä terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän hyvinvointia lisäävän ruokailun järjestämiseen myös erityistilanteissa.

Sisältö

Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen
Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka
Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali - ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito
Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on Learn alustalla verkkoluentoina, emateriaalina.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan Learn alustalla.

Opintojakson keskeiset teemat ovat:
Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen
Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka
Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali - ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito
Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä on mahdollista kytkeä omaan työhön tai lähipiiriin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla voi edetä joustavasti omaan tahtiin, suoritusaikaa on hyvä varata 2-3 kk.
Verkkotentit voi suorittaa omatahtisesti

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op x 27 h eli yhteensä 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen
Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka
Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali - ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito
Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
• hallitsee opintojaksoon liittyvät keskeisen käsitteistön
• tuntee ikääntymisen vaikutuksen ravitsemustilaan ja toimintakykyyn
• tuntee ikääntyneiden ruokasuositukset ja ravinnontarpeen erityispiirteet ja hyvän ja terveyttä edistävän ja ylläpitävän ruokailun järjestämisen tavat kotona ja suositukset hoitolaitoksessa järjestettävistä ruokapalveluista
• osaa arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tietää ja hallitsee keinot ravitsemustilan korjaamiseksi
• tuntee keskeiset periaatteet ja tavat ruokapalvelujen hankinnan ja järjestämiseksi
• tuntee moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi eri tilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja testit arvioidaan arvosanalla 1-5, keskustelu- ja harjoitustehtävissä käytettään vertaispalautetta ja arvioidaan hyväksytty/ hylätty.
Kokonaisarvosana muodostuu arvioitavien tehtävien perusteella.

Opiskelija
• hallitsee opintojaksoon liittyvät keskeisen käsitteistön
• tuntee ikääntymisen vaikutuksen ravitsemustilaan ja toimintakykyyn
• tuntee ikääntyneiden ruokasuositukset ja ravinnontarpeen erityispiirteet ja hyvän ja terveyttä edistävän ja ylläpitävän ruokailun järjestämisen tavat kotona ja suositukset hoitolaitoksessa järjestettävistä ruokapalveluista
• osaa arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tietää ja hallitsee keinot ravitsemustilan korjaamiseksi
• tuntee keskeiset periaatteet ja tavat ruokapalvelujen hankinnan ja järjestämiseksi
• tuntee moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi eri tilanteissa

Esitietovaatimukset

Ravitsemuksen perustietojen hallinta on eduksi opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuopettaja

Tuomo Paakkonen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali, sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.
Opintojakson tehtävät on esitetty teemoittain Learn alustalla.
Opintojakso käynnistyy yhteisellä live luennolla 29.8.2022 klo. 13 - 15, joka nauhoitetaan myöhempää katselua varten. Live luentoon osallistuminen ei ole pakollista.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin.

Sisältö

- luontomatkailu käsitteenä
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
- kansallispuistot
- luonnonpuistot
- tarinoita luonnosta
- luontoelämyksiä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäinen aiheeseen tutustuminen ja itsenäisesti suoritettava verkkotentti.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan itsenäistä työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla käsittelemme seuraavia teemoja:
1. Luontomatkailu käsitteenä
2. Kansallispuistot & luonnonpuistot
3. Vesiputoukset & muut luontoelämykset
4. Jokamiehenoikeudet & velvollisuudet

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää majoitus- ja kokouspalveluihin liittyviä ammattikäsitteitä.
Osaat kuvata majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät perustoiminnot ja -prosessit sekä niiden kytkeytymisen toisiinsa.
Osaat kuvata keskeiset majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät laatu- ja turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa osaamistasi majoitus- ja kokouspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät peruskäsitteet ja prosessit?
Mitkä ovat keskeiset laatuun, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät majoitus- ja kokouspalveluissa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opettajan materiaali
Rautiainen M, Siiskonen M, 2020. Hotellivaraukset – Majoitusala tutuksi (ei e-kirjaa)
ja Rautiainen- Siiskonen 2013 , Kokous- ja kongressipalvelut (ei e-kirjaa, uudempaa painosta odotetaan)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento . Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-42

Opintojakson teemat ovat:
Majoitusliikkeet, organisoituminen ja eri osastot
ketjuuntuminen
kerroshoito ja majoitusliikkeen puhtaanapito
huonemyynti, huonevarausten lajittelu ja huonevaraustavat
Hotellinx Cloud varausjärjestelmän perusteet
hotellihuoneen hinnoittelu ja keskeisimmät tunnusluvut

Suomi kokousten, kongressien järjestäjämaana
Erilaiset kokous- ja kongressitekniikka.
Kokousten ja kongressien markkinointi.
Kokousten ja kongressien budjetointi.
uuden tyyppiset kokoustilat.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailija pitää luennon.
Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

tentit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää majoitus- ja kokouspalveluihin liittyviä ammattikäsitteitä.
Osaat kuvata majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät perustoiminnot ja -prosessit sekä niiden kytkeytymisen toisiinsa.
Osaat kuvata keskeiset majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät laatu- ja turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa osaamistasi majoitus- ja kokouspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät peruskäsitteet ja prosessit?
Mitkä ovat keskeiset laatuun, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät majoitus- ja kokouspalveluissa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opettajan materiaali
Rautiainen M, Siiskonen M, 2020. Hotellivaraukset – Majoitusala tutuksi (ei e-kirjaa)
ja Rautiainen- Siiskonen 2013 , Kokous- ja kongressipalvelut (ei e-kirjaa, uudempaa painosta odotetaan)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja kaksiTeams-luentoa . Opintojakso toteutetaan viikoilla 1-9.

Opintojakson teemat ovat:
Majoitusliikkeet, organisoituminen ja eri osastot
ketjuuntuminen
kerroshoito ja majoitusliikkeen puhtaanapito
huonemyynti, huonevarausten lajittelu ja huonevaraustavat
Hotellinx Cloud varausjärjestelmän perusteet
hotellihuoneen hinnoittelu ja keskeisimmät tunnusluvut

Suomi kokousten, kongressien järjestäjämaana
Erilaiset kokous- ja kongressitekniikka.
Kokousten ja kongressien markkinointi.
Kokousten ja kongressien budjetointi.
uuden tyyppiset kokoustilat.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä ja mahdollisina oppimistehtävinä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutus:
Opintojaksoon sisältyy oppitunteja keskeisistä sisältöteemoista

Nopeutettu toteutustapa:
Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa:
Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäsidonnainen oppimistehtävä, jonka laajuus on 2 op. Oppimistehtävä toteutetaan ryhmätyönä.

Tentit ja muut määräajat

Lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit. Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille annettujen määräaikojen puitteissa

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen verkko-opetus: Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.
Opintojakso sisältää neljä lukujärjestykseen merkittyä Teams-luentoa, jotka tallennetaan. Tallenteet ovat katsovissa jälkikäteen opintojakson Learn-alustalla olevan linkin kautta.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäsidonnainen oppimistehtävä, jonka laajuus on 2 op. Oppimistehtävä toteutetaan ryhmätyönä. Muista vaihtoehdoista voi tarvittaessa neuvotella opintojakson opettajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalin löydät opintojakson Learn- alustalta.
Opintojaksolla käytetään lisäksi seuraavia kirjoja:
Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla
Lahtinen, N. ym. 2022. Digimarkkinointi

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan työhön, työpaikkaan tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään kolme oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.
Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu kolmen eri toteutuksen alle:
1. Digimarkkinoinnin alustat ja kanavat
2. Digimarkkinoinnin tavoitteet ja keinot
3. Somesisällön tuottaminen
Jokaisesta toteutuksesta löydät aiheeseen liittyvän teoriaosuuden sekä tehtävän. Teemoja tarkennetaan ja syvennetään opintojakson teorialuennoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
- Osaa käyttää ja soveltaa digimarkkinointiin sisältyviä ja käsitteitä
- Ymmärtää ja osaa hyödyntää digimarkkinointia matkailu- ja ravitsemisalan markkinoinnissa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia
- Osaa suunnitella ja toteuttaa digimarkkinoinnin keinoja ja malleja markkinoinnin kehittämisessä, sekä ymmärtää taustalla olevaa teoriaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
Miten osaamista johdetaan?
Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali, sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.
Opintojakson tehtävät löytyvät Learn alustalta. Sinulla on mahdollisuus edetä opintojaksolla omaan tahtiin.
Opintojaksoon sisältyy kolme Teams luentoa, opintojakson aloitusluento 3.11.2022 klo. 17 - 18, 8.11.2022 klo. 17 - 18 ja 29.11.2022 klo. 17 - 18.
Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myöhemmin learn alustan kautta.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
Miten osaamista johdetaan?
Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.
Opintojakson tehtävät löytyvät Learn alustalta. Sinulla on mahdollisuus edetä opintojaksolla omaan tahtiin.
Opintojaksoon sisältyy kolme Teams luentoa: opintojakson aloitusluento sekä 2 täydentävää luentoa.
Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myöhemmin learn alustan kautta.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
Miten osaamista johdetaan?
Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksolla tullaan työskentelemään yksin ja ryhmässä. Opintojakson alussa esitellään oppimistehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät sekä niiden palautusajankohdat tiedotetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritustapa verkkototeutuksena; eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien palauttaminen. Opintojakso käynnistyy Teams-orientaatioluennolla. Työelämään opintojakson sisältöjä voidaan kytkeä, jos työtehtävissä saavutat opintojakson tavoitteita.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtäville määritellyt palautusajankohdat.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on eri tyyppisiä arvioitavia tehtäviä kustannus- ja kannattavuuslaskennan aihealueista. Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5. Tehtävien painotus kokonaisarvosanasta on mainittu opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritustapa verkkototeutuksena; itsenäinen eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien palauttaminen. Opintojakso käynnistyy Teams-orientaatioluennolla.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtäville määritellyt palautusajankohdat.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on eri tyyppisiä arvioitavia tehtäviä kustannus- ja kannattavuuslaskennan aihealueista. Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa. Voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on eri tyyppisiä arvioitavia tehtäviä kustannus- ja kannattavuuslaskennan aihealueista. Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistarpeita. Syvennät osaamistasi oman alasi kehittämistoimintaan.
Osaat tunnistaa matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnan rahoituslähteitä ja kehittämistoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaa kehittävän kehittämisprosessin sekä raportoida sen.

Sisältö

Millaista kehittämistoimintaa alalla on ja miten ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita?
Millaisia kehittämismenetelmiä käytetään matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnassa?
Miten suunnittelet ja toteutat kehittämisprojektin?
Miten arvioit kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta?
Mistä kehittämistoimintaan voi saada resursseja ja rahoitusta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen verkkototeutus:
Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.
Opintojakso sisältää neljä, lukujärjestykseen merkittyä Teams-luentoa. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alusta aukeaa 24.10.2022.

Työelämäprojekti tehdään ryhmätyönä opintojakson aikana.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan ryhmätyönä tehdyn työelämäprojektin perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistarpeita. Syvennät osaamistasi oman alasi kehittämistoimintaan.
Osaat tunnistaa matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnan rahoituslähteitä ja kehittämistoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaa kehittävän kehittämisprosessin sekä raportoida sen.

Sisältö

Millaista kehittämistoimintaa alalla on ja miten ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita?
Millaisia kehittämismenetelmiä käytetään matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnassa?
Miten suunnittelet ja toteutat kehittämisprojektin?
Miten arvioit kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta?
Mistä kehittämistoimintaan voi saada resursseja ja rahoitusta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.

Opintojakso sisältää neljä Teams-tapaamista. Luennot tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

Työelämälähtöinen oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista integroida työelämään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Työelämäprojekti tehdään ryhmätyönä opintojakson aikana.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan ryhmätyönä tehdyn työelämäprojektin perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistarpeita. Syvennät osaamistasi oman alasi kehittämistoimintaan.
Osaat tunnistaa matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnan rahoituslähteitä ja kehittämistoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaa kehittävän kehittämisprosessin sekä raportoida sen.

Sisältö

Millaista kehittämistoimintaa alalla on ja miten ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita?
Millaisia kehittämismenetelmiä käytetään matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnassa?
Miten suunnittelet ja toteutat kehittämisprojektin?
Miten arvioit kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta?
Mistä kehittämistoimintaan voi saada resursseja ja rahoitusta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia löydät opintojakson Learn alustalta. Opintojakson tehtäviin voit käyttää myös muuta vaihtoehtoista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
Opintojaksossa tehdään harjoitteita ja tehtäviä yksin sekä ryhmässä.
Opintojakson tehtävät esitellään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Työelämäprojekti tehdään ryhmätyönä opintojakson aikana.

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan ryhmätyönä tehdyn työelämäprojektin perusteella

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat omaan työrooliisi liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Osaat hahmottaa työympäristösi toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hahmottaa kestävän kehityksen merkitystä ja sen kehittämistä johtamisessa omalla alallasi.
Osaat tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen ja eettisyyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hyödyntää prosessien hallinnan kokonaisuutta johtamisen työkaluna ja johtamaan toimintaa asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Mistä riskienarvioinnin kokonaisuus muodostuu?
Mitkä ovat esimiehenä toimiminen ja päätöksenteon välineet?
Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet?
Mitä laadunhallinnan välineitä matkailu- ja ravitsemisalalla on?
Mistä hankintojen prosessi koostuu?
Mitä tarkoittaa globaaliymmärrys, monikulttuurinen työ johtamisen näkökulmasta?
Kuinka toimit vuorovaikutustilanteissa käytännössä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla esitetty materiaali sekä muu itse hankittu oppimistehtävien suorittamista tukeva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on Teams luento, jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn-alustalla. Opintojakson aikana on kaksi, kaikille yhteistä, vapaaehtoista ohjaustapaamista.

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa jakamalla tietoa verkkokeskusteluissa ja virtuaaliseinällä (esim. Padlet). Yhteistyössä tavoitteena on tietämyksen syventäminen ja erilaisten näkökulmien tuonti aiheeseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja ratkoo aitoja työelämäntilanteita vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee olla tehtyinä annettuina määräaikoina, opintojakson päättymiseen mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat omaan työrooliisi liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Osaat hahmottaa työympäristösi toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hahmottaa kestävän kehityksen merkitystä ja sen kehittämistä johtamisessa omalla alallasi.
Osaat tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen ja eettisyyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hyödyntää prosessien hallinnan kokonaisuutta johtamisen työkaluna ja johtamaan toimintaa asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Mistä riskienarvioinnin kokonaisuus muodostuu?
Mitkä ovat esimiehenä toimiminen ja päätöksenteon välineet?
Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet?
Mitä laadunhallinnan välineitä matkailu- ja ravitsemisalalla on?
Mistä hankintojen prosessi koostuu?
Mitä tarkoittaa globaaliymmärrys, monikulttuurinen työ johtamisen näkökulmasta?
Kuinka toimit vuorovaikutustilanteissa käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on Teams luento, jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn-alustalla. Opintojakson aikana on kaksi, kaikille yhteistä, vapaaehtoista ohjaustapaamista.

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa jakamalla tietoa verkkokeskusteluissa ja virtuaaliseinällä (esim. Padlet). Yhteistyössä tavoitteena on tietämyksen syventäminen ja erilaisten näkökulmien tuonti aiheeseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja ratkoo aitoja työelämäntilanteita vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee olla tehtyinä annettuina määräaikoina, opintojakson päättymiseen mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat omaan työrooliisi liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Osaat hahmottaa työympäristösi toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hahmottaa kestävän kehityksen merkitystä ja sen kehittämistä johtamisessa omalla alallasi.
Osaat tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen ja eettisyyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hyödyntää prosessien hallinnan kokonaisuutta johtamisen työkaluna ja johtamaan toimintaa asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Mistä riskienarvioinnin kokonaisuus muodostuu?
Mitkä ovat esimiehenä toimiminen ja päätöksenteon välineet?
Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet?
Mitä laadunhallinnan välineitä matkailu- ja ravitsemisalalla on?
Mistä hankintojen prosessi koostuu?
Mitä tarkoittaa globaaliymmärrys, monikulttuurinen työ johtamisen näkökulmasta?
Kuinka toimit vuorovaikutustilanteissa käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla syvennytään lähitapaamisilla yksilö- ja ryhmätyöskentelyn avulla matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtamisen käytänteisiin. Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan työelämää palvelevissa tehtävissä kahden päivän opintoretkellä, johon voi sisältyä omavastuuosuus max. 40 €.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.
Opintojaksolla tehdään yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa jakamalla tietoa keskusteluissa ja ryhmätehtävissä. Yhteistyössä tavoitteena on tietämyksen syventäminen ja erilaisten näkökulmien tuonti aiheeseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan kehittämistehtävä yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tuntitehtävien, oppimispäiväkirjan ja ryhmätyöskentelyn perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Olet selvillä erilaisista matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonsepteista ja palvelujärjestelmistä.
Osaat kuvata ja perustella liiketoiminnan menestymisen edellytykset.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoimintakonseptien ja palvelujärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittavat liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat jatkuvan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
Miten suunnittelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen liiketoimintakonsepteja ja palvelujärjestelmiä?

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa. Voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuula Höglund
 • Hanna Pajari-Seppänen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Olet selvillä erilaisista matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonsepteista ja palvelujärjestelmistä.
Osaat kuvata ja perustella liiketoiminnan menestymisen edellytykset.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoimintakonseptien ja palvelujärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittavat liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat jatkuvan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
Miten suunnittelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen liiketoimintakonsepteja ja palvelujärjestelmiä?

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla to 1.9 klo 17.30-18.30, lisäksi kaksi ohjausklinikkaa to 29.9. ja to 13.10. klo 17.30-18.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaan liittyviä käsitteitä
b. etsiä tietoa opintojakson aihealueiden keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Olet selvillä erilaisista matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonsepteista ja palvelujärjestelmistä.
Osaat kuvata ja perustella liiketoiminnan menestymisen edellytykset.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoimintakonseptien ja palvelujärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittavat liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat jatkuvan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
Miten suunnittelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen liiketoimintakonsepteja ja palvelujärjestelmiä?

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi tarjolla on kaksi vapaaehtoista ohjaustapaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaan liittyviä käsitteitä
b. etsiä tietoa opintojakson aihealueiden keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö

Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
Miten myyntineuvottelu käydään?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutus:
Opintojaksoon sisältyy oppitunteja keskeisistä sisältöteemoista

Nopeutettu toteutustapa:
Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa:
Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäsidonnainen oppimistehtävä, jonka laajuus on 2 op. Oppimistehtävä toteutetaan ryhmätyönä.

Tentit ja muut määräajat

Lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit. Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille annettujen määräaikojen puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö

Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
Miten myyntineuvottelu käydään?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen verkko-opetus: Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.
Opintojakso sisältää neljä lukujärjestykseen merkittyä Teams-luentoa, jotka tallennetaan. Tallenteet ovat katsovissa jälkikäteen opintojakson Learn-alustalla olevan linkin kautta.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäsidonnainen oppimistehtävä, jonka laajuus on 2 op. Oppimistehtävä toteutetaan ryhmätyönä. Muista vaihtoehdoista voi tarvittaessa neuvotella opintojakson opettajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään kolme oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö

Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
Miten myyntineuvottelu käydään?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.

Opintojakso sisältää orientaatiotapaamisen lisäksi kolme Teams-luentoa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla, joka aukeaa 6.3.2023.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö

Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa infoluennolla to 3.11. klo 17.30-18.30, lisäksi kaksi ohjausklinikkaa, johon voi tulla keskustelemaan opintojaksosta ja sen tehtävistä. Klinikat to 17.11. ja to 1.12. klo 17.30-18.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö

Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

1. Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena:
Opintojakso käynnistyy Teamsissa vapaehtoisella infolla, joka nauhoitetaan. Lisäksi opintojaksolla on kaksi ohjausklinikkaa, johon voi tulla keskustelemaan opintojaksosta ja sen tehtävistä. Infon jälkeen itsenäinen aihealueeseen tutustuminen ja oppimistehtävät yksilö-, pari tai pienryhmissä. Opintojaksolla on verkkotentti ja teemoihin liittyvää keskustelua.
Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:
Johdatus matkailu- ja ravitsemisalaan
Matkailu- ja majoitus toimialana
Ravitsemispalvelut toimialana
Puhtaus- ja tilapalvelut
Kaupanala
Tapahtumateollisuus ja tapahtuotanto
Alan trendit, tilastot ja tulevaisuus

2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä: opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.
3. Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h on 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Johdatus matkailu- ja ravitsemisalaan
Matkailu- majoitus toimialana
Ravitsemispalvelut toimialana
Puhtaus- ja tilapalvelut
Kaupanala
Tapahtumateollisuus ja tapahtumatuotanto
Alan trendit, tilastot ja tulevaisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5, tehtävien arvioinnissa käytetään vertaisarviointia, itsearviointia ja opettajien antamaa palautetta.
Verkkotentti 1-5, tehtävä 1-5.

Opiskelija osaa ( hyvä taso)
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

03.08.2022 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto-ja urasuunnittelu opintojakso alkaa lähipäivillä.

Opintojaksoon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä hops-keskusteluja
Tarkemmat tehtävät esitellään opintojakson alussa.

Opintojakson aiheita ovat
1. Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin, opiskelutaidot ja sähköinen työympäristö
Millainen Xamk on opiskeluympäristönä? Miten verkossa opiskellaan?

2. Opinto- ja urasuunnittelu
Millainen on henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelmasi?
Millainen olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?

3. Työelämätaidot, tunnistaminen ja kehittäminen
Ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja verkostoituminen

4. Omaan alaan tutustuminen, eettisyys ja ammatillinen etiikka
Missä työtehtävissä ja työpaikoissa restonomit työskentelevät ja millaista osaamista alalla tarvitaan?
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

5.Oman osaamisen tunnistaminen, markkinointi ja brändäys, työnhakutaidot
Miten haet työpaikkaa?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja-ja urasuunnittelu opintojakso kuuluu Valmiuksia työelämään moduuliin ja se jatkuu koko opintojen ajan.
Opintojakso alkaa lähipäivillä 22-23.8.22 Teamsin välityksellä. opintojaksoon kuuluu myös muita teams-luentoja. Opintojaksoon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, kahden keskisiä hops-keskusteluja yms. Tarkemmat tehtävät esitellään opintojakson alussa.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on jaettu viiteen eri osioon, jotka ovat
1. Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin, opiskelutaidot ja sähköinen työympäristö
Millainen Xamk on opiskeluympäristönä? Miten verkossa opiskellaan?
2. Opinto- ja urasuunnittelu
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma? Millainen on sinun henkilökohtainen opetussuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
3. Työelämätaidot, tunnistaminen ja kehittäminen
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
4. Omaan alaan tutustuminen ja verkostoituminen, eettisyys ja ammatillinen etiikka Missä työtehtävissä ja työpaikoissa restonomit työskentelevät ja millaista osaamista alalla tarvitaan?
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?
5.Oman osaamisen tunnistaminen, markkinointi ja brändäys, työnhakutaidot
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

TKI ja työelämäyhteistyö

Oman ammattialn tutustumisen tehtävänä on työelämähaastattelu.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei kuulu tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
· etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
· käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
· toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
· perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali sekä opettajan osoittama, mahdollinen muu lisämateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen aiheeseen tutustuminen ja verkossa suoritettavat oppimistehtävät. Osallistuminen sovittuihin verkkotapaamisiin/tallenteiden kuuntelu ja sovitut hops-tapaamiset verkossa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu eri lukukausille opetussuunnitelman ajoituksen mukaisesti ja siinä on kolme aihealuetta:
Orientaatio amk-opintoihin ja oma opinto- ja urasuunnittelu
Työelämätaidot ja oman alan etiikka
Oman osaamisen markkinointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, osallistuminen hops-keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy infoluennolla verkossa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on neljä erilaista arvioitavaa oppimistehtävää seuraavista aihealueista:
- palvelun laadun osatekijät
- asiakkaan palvelupolku
- tilannekohtainen käyttäytyminen asiakaspalvelussa
- eri kulttuureista tulevat asiakkaat.
Eri oppimistehtävien arviointien painotukset sovitaan opintojakson alkaessa. Arviointiasteikko on 1-5.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Hanna Ukkola
Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ohjaustunnilla asiantuntijaluento orientoimassa aiheeseen.

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa palveluprosessin erityispiirteet
Osaat tunnistaa prosessin kehittämisen haasteet
Osaat käytännössä kuvata ja kehittää palveluprosesseja

Sisältö

Mitä asioita palveluprosessien kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon?
Millaisia haasteita on prosessien kehittämisessä?
Miten sovellat prosessiajattelua matkailu- ja ravitsemisalan palveluprosesseihin?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkossa. Opintojakso käynnistyy infoluennolla verkossa. Lisäksi toteutetaan muutama verkko-ohjauskerta ennakkoon sovittuihin teemoihin pohjautuen.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projektin sisältö tarkentuu opintojakson käynnistyessä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä tekemällä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.
Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Mikä on harjoittelun merkitys?
Mitkä ovat alan keskeiset työtehtävät, jotka tulisi hallita?
Millaiset tavoitteet asetan osaamiseni kehittymiselle harjoittelun aikana?
Mitkä ovat harjoittelupaikan keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit ja miten työskentelen prosessien eri työtehtävissä tavoitteellisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.
Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Mikä on harjoittelun merkitys?
Mitkä ovat alan keskeiset työtehtävät, jotka tulisi hallita?
Millaiset tavoitteet asetan osaamiseni kehittymiselle harjoittelun aikana?
Mitkä ovat harjoittelupaikan keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit ja miten työskentelen prosessien eri työtehtävissä tavoitteellisesti?

Yksilölliset oppimisväylät

Jokainen opiskelija tekee perusharjoittelun oman aikataulun mukaan. Yhteisiä harjoitteluaikoja restonomikoulutuksessa ei ole.

Harjoittelu 1 / ydinosaamisen harjoittelu / perusharjoittelu 15 op:

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.

Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.

Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

15 op l. 405h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan H-merkinnällä

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.
Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Mikä on harjoittelun merkitys?
Mitkä ovat alan keskeiset työtehtävät, jotka tulisi hallita?
Millaiset tavoitteet asetan osaamiseni kehittymiselle harjoittelun aikana?
Mitkä ovat harjoittelupaikan keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit ja miten työskentelen prosessien eri työtehtävissä tavoitteellisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet alkoholijuomaryhmät ja niiden aistittavin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja käyttöyhteyden.
Osaat arvioida aistinvaraisesti juomia ja ruokaa ja valita eri tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille sopivia yhdistelmiä.
Tunnet alkoholijuominen hankinnan ja ruoka- ja juomalistojen laadinnan periaatteet.
Osaat soveltaa alkoholin anniskelun ja omavalvonnan keskeisiä periaatteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Miten alkoholijuomat ryhmitellään?
Mitkä ovat eri alkoholijuomaryhmien keskeiset makutekijät, mistä ja miten ne muodostuvat?
Miten alkoholijuomia arvioidaan aistinvaraisesti?
Mitkä keskeiset makutekijät ruuassa ja juomassa muodostavat harmonisia yhdistelmiä?
Miten laaditaan erilaisia ruoka- ja juomalistoja?
Miten alkoholia anniskellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja miten alkoholin omavalvonta yrityksessä järjestetään?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on pääosin Learnissa, lisämateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus. Opiskelijoille lähetetään sähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten tehtävien ja verkkotestien tekeminen aikataulun mukaisesti hyväksytysti. Opintojaksolla on Teams - työpajoja, jotka myös nauhoitetaan, lisäksi nauhoitettuja luentoja, verkkotestejä ja tehtäviä. Opintojen aikana tutustutaan alkoholijuomatuoteryhmiin ( viinit, oluet ja väkevät juomat) ja opiskellaan ruokien ja juomien yhdistämistä ja valintaan eri tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan juomavalikoiman suunnittelua eri tilanteisiin. Tehtäviä voi integroida työhön.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Voit suorittaa opintojakson työpaikalla kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alkaessa vastuuopettajaan. Sovi työpaikan tai hankkimasi yhteistyöyrityksen kanssa opintojakson opinnollistamisesta osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtäviä kytketään työhön tai omaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojen etenemiselle on laadittu suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä oman aikataulun mukaisesti opintojakson suoritusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opsikelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Orientaatio ja ohjeet
Viinit ja ruoka 1 op
Olut, siideri ja ruoka 1 op
Väkevät juomat eri tilanteissa 1 op
Ravintolan juomavalikoima 1 op
Oppimista syventävä Case tehtävä 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaispalaute, verkkotestit ja tehtävien arviointi.
Tarkempi arviointikehikko saatavilla opintojaksoalustalla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet alkoholijuomaryhmät ja niiden aistittavin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja käyttöyhteyden.
Osaat arvioida aistinvaraisesti juomia ja ruokaa ja valita eri tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille sopivia yhdistelmiä.
Tunnet alkoholijuominen hankinnan ja ruoka- ja juomalistojen laadinnan periaatteet.
Osaat soveltaa alkoholin anniskelun ja omavalvonnan keskeisiä periaatteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Miten alkoholijuomat ryhmitellään?
Mitkä ovat eri alkoholijuomaryhmien keskeiset makutekijät, mistä ja miten ne muodostuvat?
Miten alkoholijuomia arvioidaan aistinvaraisesti?
Mitkä keskeiset makutekijät ruuassa ja juomassa muodostavat harmonisia yhdistelmiä?
Miten laaditaan erilaisia ruoka- ja juomalistoja?
Miten alkoholia anniskellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja miten alkoholin omavalvonta yrityksessä järjestetään?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on pääosin Learnissa, lisämateriaali ilmoitetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus. Opiskelijoille lähetetään sähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten tehtävien ja verkkotestien tekeminen aikataulun mukaisesti hyväksytysti. Opintojaksolla on vapaaehtoisia Teams - työpajoja Info + 3 tapaamista). Lisäksi Learnissa on nauhoitettuja luentoja, verkkotestejä ja tehtäviä. Opintojen aikana tutustutaan alkoholijuomatuoteryhmiin ( viinit, oluet ja väkevät juomat) ja opiskellaan ruokien ja juomien yhdistämistä ja valintaan eri tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan juomavalikoiman suunnittelua eri tilanteisiin. Tehtäviä voi integroida työhön.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Voit suorittaa opintojakson työpaikalla kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alkaessa vastuuopettajaan. Sovi työpaikan tai hankkimasi yhteistyöyrityksen kanssa opintojakson opinnollistamisesta osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtäviä kytketään työhön tai omaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojen etenemiselle on laadittu suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä oman aikataulun mukaisesti opintojakson suoritusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opsikelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Orientaatio ja ohjeet
Viini ja ruoka 1 op
Olut, siideri ja ruoka 1 op
Väkevät juomat eri tilanteissa 1 op
Ravintolan juomavalikoima 1 op
Oppimista syventävä Case tehtävä 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotenttien arviointi 1-5, tehtävien arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai hyväksytty/ hylätty. Arvioinnissa käytetään myös itsearviointia, vertaispalautetta ja opettajan arviointia.
Tarkempi arviointikehikko saatavilla opintojaksoalustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa ruoan ja ravitsemuksen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille.
Tunnet suomalaiset ravitsemussuositukset sekä tunnistat yleisimmät erityisruokavaliot ja osaat toimia niiden pohjalta aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaat arvioida aterian ja ruokalistan terveellisyyttä hyödyntäen suosituksia ja olemassa olevia kriteeristöjä ja malleja.
Tunnet syömiseen liittyvää keskustelua ja osaat osallistua siihen ammattimaisesti.
Tunnet terveellisen suomalaisen ruoan mahdollisuudet ruoka- ja hyvinvointimatkailussa.

Sisältö

Millaisia ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat?
Millaisia rajoituksia sairaudet, vakaumukset ja ruokatrendit aiheuttavat ruoka-ainevalintoihin ja miten ruokavalio kulloinkin koostetaan?
Miten arvioidaan aterian ja ruokalistan ravitsemuksellista laatua?
Mitä mahdollisuuksia suomalainen ruoka antaa ruoka- ja hyvinvointimatkailulle?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla esitetty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdytään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojaksoon kuuluu orientaatioluento. Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemminkin. Lisäksi on videoituja luentoja ja yhteinen vapaaehtoinen ohjaustapaaminen. Opintojaksoon kuuluu tehtäviä ja tentti.

Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee tehdä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan Xamkin yleisten ja opintojaksoon sovelletun arviointikehikon mukaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa ruoan ja ravitsemuksen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille.
Tunnet suomalaiset ravitsemussuositukset sekä tunnistat yleisimmät erityisruokavaliot ja osaat toimia niiden pohjalta aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaat arvioida aterian ja ruokalistan terveellisyyttä hyödyntäen suosituksia ja olemassa olevia kriteeristöjä ja malleja.
Tunnet syömiseen liittyvää keskustelua ja osaat osallistua siihen ammattimaisesti.
Tunnet terveellisen suomalaisen ruoan mahdollisuudet ruoka- ja hyvinvointimatkailussa.

Sisältö

Millaisia ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat?
Millaisia rajoituksia sairaudet, vakaumukset ja ruokatrendit aiheuttavat ruoka-ainevalintoihin ja miten ruokavalio kulloinkin koostetaan?
Miten arvioidaan aterian ja ruokalistan ravitsemuksellista laatua?
Mitä mahdollisuuksia suomalainen ruoka antaa ruoka- ja hyvinvointimatkailulle?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla esitetty materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdytään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojaksoon kuuluu orientaatioluento. Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemminkin. Lisäksi on yhteinen vapaaehtoinen ohjaustapaaminen. Opintojaksoon kuuluu tehtäviä ja tentti.

Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee tehdä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn pohjalta

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus: Opiskelijoille lähetetään opiskelusähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään live orientaatioluento (tallennetaan), tallennettuja virtuaaliluentoja ja yhteisiä opintojen ohjaustilaisuuksia Teams alustan kautta. Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet ;soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria - ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden suunnittelua ja koostamista. Omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja verkkotentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Jos työskentelet ruokapalveluissa ja haluat kytkeä opintojakson suorittamisen työhön, niin ole yhteydessä opintojakson vastaavan opettajaan sopiaksesi suoritustavasta

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtäviä voi kytketään omaan työhön tai työelämään ja/tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutetut virtuaalitentit Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

1op=27h opiskelijan työtä, joka koostuu verkkoluennoista, kirjallisuuteen ja materiaaliin tutustumisesta, yksilö- pari ja pienryhmätehtävistä ja verkkotenteistä

Toteutuksen osien kuvaus

Ammattikeittiössä toimiminen ja laitteet 1 op
Omavalvonta ja puhtaanapito 1 op
Reseptiikka ja tuotannonohjaus ( Jamix) 1 op
Ammattikeittiön tuotantotavat ja prosessit 1 op
Ruokapalvelujen suunnittelu ja vastuullisuus 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute.
Arviointi 1-5/täydennettävä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on pääosin Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus: Opiskelijoille lähetetään opiskelusähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään Teamsissa orientaatioluento (tallennetaan) ja kolme vapaaehtoista Teams työpajaa. Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet;soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria - ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden ja ruokalistojen vastuullista suunnittelua. Puhtaanpidon ja omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja verkkotentti. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Jos työskentelet ruokapalveluissa ja haluat kytkeä opintojakson suorittamisen työhön, niin ole yhteydessä opintojakson vastaavan opettajaan sopiaksesi suoritustavasta

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtäviä voi kytketään omaan työhön tai työelämään ja/tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Virtuaalitentit Learnissa voi suorittaan joustavasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Laajuus: 1op=27h on 135 tuntia opiskelijan työtä, joka koostuu verkkoluennoista, kirjallisuuteen ja materiaaliin tutustumisesta, yksilö- pari ja pienryhmätehtävistä ja verkkotenteistä

Toteutuksen osien kuvaus

Ammattikeittiössä toimiminen ja laitteet
Omavalvonta ja puhtaanapito
Reseptiikka ja tuotannonohjaus ( Jamix)
Ammattikeittiön tuotantotavat ja prosessit
Ruokapalvelujen suunnittelu ja vastuullisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute.
Arviointi 1-5/täydennettävä
Hyvä ( 3-4) opiskelija osaa
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ruokapalvelujen suunnittelun ja toteutuksen eri tilanteissa
•etsiä tietoa ruokapalvelualan keskeisistä tietolähteistä
•hahmottaa ruokapalvelujen tehtäväkokonaisuuksia
•toimia johdonmukaisesti ruokapalvelujen suunnittelussa asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
•käyttää keskeisiä ruokapalvelualan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita ruokapalvelujen työtehtävissä
•toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

23.01.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • VOMIIB23S
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

By the end of this course, students should be able to
- know and understand basics of customer service design
- know and understand basics of service quality
- know and identify factors of service quality
- understand impact of quality on customers and on business success
- visualize customer journey map
- use service quality measuring tools.

Sisältö

Service quality and service design are business key factors. Knowing basics of service quality and service design you can develop company activities and make them more efficient from customer point of view.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu voi olla palkallista (työsopimuksella tehtävää) tai palkatonta (harjoittelusopimus). Kaikista harjoitteluista laditaan harjoittelusuunnitelma. Aiemman, tutkintoon soveltuvan työkokemuksen voi hyväksyttää harjoitteluksi kirjoittamalla siitä raportin. Tästä on hyvä neuvotella harjoitteluvastaavan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Syventävän harjoittelun, 15 op, tavoitteet:
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella oman alasi tyypillisissä tehtävissä tai perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI19SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Opiskelumateriaali

Learn -> Marata-harjoittelu

Yksilölliset oppimisväylät

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.

Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella oman alasi tyypillisissä tehtävissä tai perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.

Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.

Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

15 op TKI

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Opiskelijan työmäärä

400 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mailis Kervinen
Vastuuopettaja

Mailis Kervinen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa kokonaiskäsityksen talouden hallinnan roolista ja sisällöstä matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat määritellä kirjanpidon peruskäsitteet.
Osaat tulkita tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta.
Osaat hahmottaa kustannusseurannan merkityksen ja osaat selvittää yrityksen kannattavuuden.

Sisältö

Mikä on talouden hallinnan rooli matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat kirjanpidon peruskäsitteet?
Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkitaan?
Miten laaditaan pienen yrityksen tilinpäätös?
Mikä on kustannusseurannan merkitys?
Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta parannetaan matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mailis Kervinen
Vastuuopettaja

Mailis Kervinen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa kokonaiskäsityksen talouden hallinnan roolista ja sisällöstä matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat määritellä kirjanpidon peruskäsitteet.
Osaat tulkita tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta.
Osaat hahmottaa kustannusseurannan merkityksen ja osaat selvittää yrityksen kannattavuuden.

Sisältö

Mikä on talouden hallinnan rooli matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat kirjanpidon peruskäsitteet?
Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkitaan?
Miten laaditaan pienen yrityksen tilinpäätös?
Mikä on kustannusseurannan merkitys?
Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta parannetaan matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mailis Kervinen
Vastuuopettaja

Mailis Kervinen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa kokonaiskäsityksen talouden hallinnan roolista ja sisällöstä matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat määritellä kirjanpidon peruskäsitteet.
Osaat tulkita tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta.
Osaat hahmottaa kustannusseurannan merkityksen ja osaat selvittää yrityksen kannattavuuden.

Sisältö

Mikä on talouden hallinnan rooli matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat kirjanpidon peruskäsitteet?
Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkitaan?
Miten laaditaan pienen yrityksen tilinpäätös?
Mikä on kustannusseurannan merkitys?
Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta parannetaan matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
Työelämään kytketty projekti.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.
Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa ja ohjelmapalveluissa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen tuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

Itsenäistä suoritusta varten tehtävä saatavana opettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten tms. kanssa tehtävät yhteistyösuunnitelmat.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut ilmoitetaan Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit tapahtumatuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat jakautuvat tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen termistöstä, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämistä koostuviin osioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot opintojakson aikana Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut itsenäiset ja ryhmätehtävät.
Oppimispäiväkirja ja tapahtumasuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
Työelämään kytketty projekti.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.
Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa ja ohjelmapalveluissa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen tuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

Itsenäistä suoritusta varten tehtävä saatavana opettajalta 1.12.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten tms. kanssa tehtävät yhteistyösuunnitelmat.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut ilmoitetaan Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit tapahtumatuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat jakautuvat tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen termistöstä, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämistä koostuviin osioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot opintojakson aikana Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut itsenäiset- ja ryhmätehtävät.
Oppimispäiväkirja ja tapahtumasuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Marjut Kasper
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Laajennat ymmärrystä tarinallistamisen elementeistä.
Ymmärrät tarinoiden merkityksen osana brändin rakentamista.
Osaat suunnitella brändiä ja hyödyntää sitä.
Osaat kehittää palveluja tarinallistamisen avulla.

Sisältö

Mistä elementeistä brändi ja tarinat koostuvat?
Miten tarinoiden avulla voidaan lisätä yrityksen kilpailukykyä?
Miten brändiä voidaan kehittää tarinallistamisen avulla?
Opintojakoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti. 3 op

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali
Ruokolainen,P. 2020. Brändikäsikirja. Kauppakamari
Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen. Palvelukokemuksen punainen lanka.

Yksilölliset oppimisväylät

1. Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus sisältäen verkkoluennot, 2 kpl oppimistehtäviä, esitykset, vertaisarviointi

Opintojakson teemoja ovat
1. Tarinallistamisen elementit
2. Tarinan käsikirjoittaminen
3. Brändi käsitteenä
4. Brändin luominen


2.Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

3.Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

AR Mikkeli - hanke
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/armikkeli/

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen-hanke; Tarinallistamisen mahdollisuudet ja pilotointi
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/paikallisten-ruokatuliaisten-tuotteistaminen/

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•ymmärtää ja osaa hahmottaa tarinallistamiseen ja brändiin sisältyviä käsitteitä
•osaa hyödyntää tarinallistamisen sekä brändin teoriaa ja käyttää tietoa hyväksi suunnittelussa
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida käsikirjoitusta yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • Emmi Mäkinen
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Tutkimusosaamisen osuus sisältää kontaktitapaamisia (3 kpl), yksilötyöskentelyä ja keskusteluihin osallistumista verkko-oppimisalustalla sekä tehtävien tekemistä. Tieteellisen viestinnän osuus koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja kirjallisuuskatsauksen tekemisestä.

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Opintoihin liittyy Teamsilla toteutettavia kontaktitapaamisia. Kontaktitapaamiset ovat 30.8., 27.9. ja 13.10. klo 17-18.30.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkossa tapahtuvaan toimintaan ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa.

Opintoja nopeuttava väylä:

Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajien kanssa. Ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan Riitta Tuikkaseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöaiheita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä. Jatkoajasta lopputehtävän osalta voi keskustella opettajan kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja Tieteellinen viestintä 27 h.
Opiskelu koostuu seuraavista asioista:
- 5 h kontaktitapaamiset Teamsissa. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa, mutta tutustu tapaamisten tallenteisiin.
- Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua (10 h)
- Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta (25h)
- Tiedonhankinta ja raportointi (27 h)
- Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus (25)
- Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä (25)
- Eettisyys ja luotettavuus (16 h)
- Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta (7 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua
Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta
Tiedonhankinta ja raportointi
Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus
Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä
Eettisyys ja luotettavuus
Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia keskustelutehtäviä ja opetusvideoihin ja materiaaleihin perehtymistä sekä tutkimusetiikkaan liittyvä verkkotentti. Isoimpina tehtävinä teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja lopputehtävänä ensimmäisen version opinnäytetyösi suunnitelmasta, jota sitten jatkat opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelman voit palauttaa opintojakson virallisen päättymisen jälkeen, saman lukukauden aikana. Silloin kun suunnitelma on opinnäytetyöprosessissasi ajankohtainen ja haluat sille opettajan palautetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta. Opintojakson aikana aloitat restonomi AMK opinnäytetyösi ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin. Opintojaksolla on Teamsilla toteutettuja kontaktitapaamisia, joihin voit halutessasi osallistua, opintojakso on mahdollista toteuttaa täysin verkon välityksellä. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran. Korotus tapahtuu kokonaisuutena yksilötentillä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Tutkimusosaamisen osuus sisältää kontaktitapaamisia, yksilötyöskentelyä ja keskusteluihin osallistumista verkko-oppimisalustalla sekä tehtävien tekemistä. Tieteellisen viestinnän osuus koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja kirjallisuuskatsauksen tekemisestä.

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Opintoihin liittyy Teamsilla toteutettavia kontaktitapaamisia.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkossa tapahtuvaan toimintaan ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa.

Opintoja nopeuttava väylä:

Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajien kanssa. Ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan Riitta Tuikkaseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöaiheita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä. Jatkoajasta lopputehtävän osalta voi keskustella opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja Tieteellinen viestintä 27 h.
Opiskelu koostuu seuraavista asioista:
- 5 h kontaktitapaamiset Teamsissa. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa, mutta tutustu tapaamisten tallenteisiin.
- Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua (10 h)
- Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta (25h)
- Tiedonhankinta ja raportointi (27 h)
- Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus (25)
- Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä (2
- Eettisyys ja luotettavuus (16 h)
- Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta (7 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua
Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta
Tiedonhankinta ja raportointi
Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus
Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä
Eettisyys ja luotettavuus
Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia keskustelutehtäviä ja opetusvideoihin ja materiaaleihin perehtymistä sekä tutkimusetiikkaan liittyvä verkkotentti. Isoimpina tehtävinä teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja lopputehtävänä ensimmäisen version opinnäytetyösi suunnitelmasta, jota sitten jatkat opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelman voit palauttaa opintojakson virallisen päättymisen jälkeen, saman lukukauden aikana. Silloin kun suunnitelma on opinnäytetyöprosessissasi ajankohtainen ja haluat sille opettajan palautetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta. Opintojakson aikana aloitat restonomi AMK opinnäytetyösi ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin. Opintojaksolla on Teamsilla toteutettuja kontaktitapaamisia, joihin voit halutessasi osallistua, opintojakso on mahdollista toteuttaa täysin verkon välityksellä. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran. Korotus tapahtuu kokonaisuutena yksilötentillä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • Emmi Mäkinen
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Opintojaksoon kuuluu lähiopetusta sekä yksilö/ryhmätyöskentelyä, keskusteluihin osallistumista sekä tehtävien tekemistä.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista oppituntien toimintaan ja opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa.

Opintoja nopeuttava väylä:

Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajien kanssa. Ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan Riitta Tuikkaseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöaiheita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä. Jatkoajasta lopputehtävän osalta voi keskustella opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja Tieteellinen viestintä 27 h.
Opiskelu koostuu seuraavista asioista:
- Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua (10 h)
- Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta (25h)
- Tiedonhankinta ja raportointi (27 h)
- Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus (25)
- Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä (25)
- Eettisyys ja luotettavuus (16 h)
- Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta (7 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua
Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta
Tiedonhankinta ja raportointi
Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus
Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä
Eettisyys ja luotettavuus
Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia yksilö/ryhmätehtäviä, keskustelutehtäviä ja materiaaleihin perehtymistä sekä tutkimusetiikkaan liittyvä verkkotentti. Isoimpina tehtävinä teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja lopputehtävänä ensimmäisen version opinnäytetyösi suunnitelmasta, jota sitten jatkat opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelman voit palauttaa opintojakson virallisen päättymisen jälkeen, saman lukukauden aikana. Silloin kun suunnitelma on opinnäytetyöprosessissasi ajankohtainen ja haluat sille opettajan palautetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta. Opintojakson aikana aloitat restonomi AMK opinnäytetyösi ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.
Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran. Korotus tapahtuu kokonaisuutena yksilötentillä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustalla oleva materiaali
Lainsäädäntö (2op): Learn-alustalla oleva materiaali
Anniskeluosaaminen (1op): Valviran uusin Alkoholiasiat ravintolassa -opas (8/2018) ja muu Learn-alustan materiaali.
Hygieniaosaaminen (1op): Ruokaviraston ja muu Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa. Voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Alan keskeinen lainsäädäntö (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Vastuulllinen anniskelu (1 op): tehtävä ja verkkotentti

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla ei opiskella hygeniapassia. Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi (erillinen todistus, 1 op) on tämän opintojakson ulkopuolella. Hygieniapassin voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot (1 op); tehtävä (hyväksytty/täydennettävä).
Alan keskeinen lainsäädäntö (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Vastuullinen anniskelu; tehtävä (1 op) (hyväksytty/täydennettävä).
Hygieniaosaaminen; tehtävä (hyväksytty/täydennettävä).

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tiina Tuovinen
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustalla oleva materiaali
Lainsäädäntö (2op): Learn-alustalla oleva materiaali
Anniskeluosaaminen (1op): Valviran uusin Alkoholiasiat ravintolassa -opas (8/2018).
Hygieniaosaaminen (1op): Ruokaviraston ja muu Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 op verkkotentti alan keskeisestä lainsäädännöstä ja turvallisuudesta.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi 1 op (erillinen todistus)
Mahdollisuus suorittaa Valviran anniskeluosaamistesti eli anniskelupassi 1 op (erillinen todistus).
Anniskelu- ja hygieniapassit voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot (1 op); tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)
Alan keskeinen lainsäädäntö (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Anniskeluosaaminen; tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)
Hygieniaosaaminen; tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tiina Tuovinen
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustalla oleva materiaali
Lainsäädäntö + mara-alan erityispiirteet (2op): Learn-alustalla oleva materiaali
Vastuullinen anniskelu ja anniskelun omavalvonta (1op): Learn - alustalla oleva materiaali
Hygieniaosaaminen (1op): Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 op verkkotentti alan keskeisestä lainsäädännöstä ja turvallisuudesta.
Vastuullinen anniskelu osiossa on verkkotesti ja tehtävä, jotka voi suorittaaa opintojakson aikana joustavasti.
Hyieniaosaaminen arvioidaan tehtävien ja testin perusteella.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi 1 op (erillinen todistus)
Hygieniapassin voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.
Hygieniapassilla ei voi hyväksilukea tätä osa-aluetta.

Vastuullinen anniskelu ja omavalvonta osion suorittaneille tulee Restonomin tutkintotodistukseen merkintä: Tutkinto täyttää alkoholilaissa (1102/2017) vastaavalle hoitajalle asetetut vaatimukset. Lisäksi on mahdollista saada erillinen todistus anniskelulainsäädännön osaamisesta eli nk. anniskelupassi, ellei sitä jo aiemmin ole.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot (1 op); tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)
Alan keskeinen lainsäädäntö + mara-alan erityispiirteet (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Vastuullinen anniskelu ja omavalvonta; tehtävä ja testi (hyväksytty / hylätty täydennettävä). Testin voi uusia.
Hygieniaosaaminen; tehtävät ja testi (hyväksytty / täydennettävä). Testin voi uusia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteita ja merkitystä kilpailuetuna.
Osaat kuvata alan keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita sekä muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä.
Osaat laskea matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjälkeä.
Osaat etsiä ratkaisuja matkailu- ja ravitsemisalan yritysten liiketoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi.
Osaat viestiä yrityksen vastuullisuudesta asiakaskeskeisesti ja vaikuttavasti.

Sisältö

Mitkä ovat vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet?
Miten vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä parantavat palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita ja muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä?
Miten lasket yrityksen hiilijalanjälkeä?
Mitkä ovat keinot vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa orientaatioluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projekti toteutetaan ryhmätyönä. Muista vaihtoehdoista voi tarvittaessa neuvotella opintojakson opettajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräajan puitteissa.

Tehtävä 1: Matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensointi 1 op. Harjoitustehtävä arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 2: Kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja ja indikaattoreita 1 op. Analyysitehtävä. Raportti arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 3: Työelämäprojekti. Ryhmätyö. Tuotos arvioidaan asteikolla 1-5. Esitykset joulukuussa sovituina päivinä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22SD
  Double Degree Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata alan keskeisiä alueellisia ja valtakunnallisia vastuullisuuden arviointimenetelmiä ja indikaattoreita.
Osaat etsiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyvää ennakointitietoa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyvän kehittämisprojektin.

Sisältö

Mitkä ovat alan liiketoiminnan myönteiset ja kielteiset sosio-kulttuuriset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset?
Mitkä ovat alan keskeiset vastuullisuuden alueelliset ja valtakunnalliset arviointimenetelmät ja indikaattorit?
Miten ennakoit alan vastuulliseen kehittämiseen liittyviä globaaleja sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia muutoksia ja riskejä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kehittämisprojektin matkailu- ja ravitsemisalan yritysten, yritysverkostojen tai matkailualueiden vastuullisuuden parantamiseksi?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Marjut Kasper
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan tuotteiden ja palvelujen tuottamia myönteisiä ja kielteisiä sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.
Osaat kehittää tuotteiden ja palvelujen sekä asiakkaiden toiminnan vastuullisuutta.
Osaat viestiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta kohderyhmät huomioon ottaen.

Sisältö

Mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia palvelujen ja tuotteiden tuotannolla ja kulutuksella voi olla?
Miten kehität tuotteita ja palveluita sekä asiakkaiden toimintaa vastuullisemmaksi?
Miten viestit tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta eri kohderyhmille?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

1. Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus sisältäen teemaluentoja, tehtävän, verkkotentin ja osallistumisen Kestävä Saimaa 2030 matkailun tuotekilpailuun

Opintojakson teemoja ovat mm:
1.Vastuullisuuden käsitteet ja osa-alueet matkailu- ja ravitsemisalalla
2.Kestävän toiminnan periaatteet ja kriteerit matkailu- ja ravitsemispalveluissa
3.Uudistava matkailu
4.Vastuullisuusteot ravintola- ja ruokapalveluissa
5.Vastuullisuusviestintä

2.Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

3.Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kestävä Saimaa 2030 matkailun tuotekilpailussa olevat yritykset
https://www.xamk.fi/koulutus/kestava-saimaa-2030-matkailun-tuotekilpailu/

Kehittämistehtävien tekeminen ja kytkeminen omaa toimipaikkaan on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti Learnissä

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat käyttää asiantuntevasti matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiäsi matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa matkailu- ja ravitsemisalalla asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa vastuullisuuden näkökulmasta.
Osaat valita matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuden kehittämiseksi tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Luova

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alusta ja sinne koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on matkailun ja ravitseisen opiskelijoiden Viestintätaidot-toteutus, erityisesti ryhmälle MRKT22SV, mutta myös muille restonomiopiskelijoille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin, integraation ammatillisiin opintojaksoihin (yhteiset tehtävät)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana voidaan pitää verkkotenttejä opintojakson aikataulun puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä (oppitunnit, tehtävät, itsenäinen työ, tiimityö)

Toteutuksen osien kuvaus

- kirjallinen viestintä omalla alalla
- suullinen viestintä omalla alalla
- tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- ryhmäviestintä, kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tehtävien suorittamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnin kohteista saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Osku Kiri
Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettavat aineistot

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää opiskelijan itsenäistä verkko-opiskelua ja reaaliaikaisia verkkotapaamisia.

Tentit ja muut määräajat

Mahdolliset uusinnat kurssilla sovittavilla tavoilla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: osku.kiri@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta.