Siirry suoraan sisältöön

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Sisustusarkkitehdin työnkuva käsittää sisätilojen ja vanhojen rakennuksien muutoskorjaukset sekä uusien asuntojen ja julkitilojen suunnittelun.
Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi hotellit, sairaalat, koulut, ravintolat, laivat, asuinrakennukset ja toimistot. Olennainen osa tila-arkkitehtuuria ovat huonekalut, kiintokalusteet ja sisustustuotteet.

Ulkoarkkitehtuuri, sisätilat ja esineistö muodostavat kokonaisuuden, ja suunnittelun tavoitteita ovat viihtyvyys, hyvinvointi, elämyksellisyys ja menestyksellinen liiketoiminta. Tavoitteiden saavuttamiseksi sisustusarkkitehti tarvitsee tuekseen erityissuunnittelijoita. Onnistuneen sisustusprojektin läpiviemiseksi tarvitaan suunnittelukohteen haasteiden ymmärtämistä ja tiimitaitoja. Suunnittelun, rakentamisen ja valmistuksen tulee olla vastuullista ja kaikki käyttäjät huomioivaa.

Koulutuksen sisältö

Ammattiosaamisesi perustuu sisustusarkkitehtuurin ja erilaisten muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle. Työpajoissa opit toteuttamaan suunnitelmiasi materiaali- ja teknologialähtöisesti.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalle. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä. Menetelmäopintojen aikana opit huomioimaan käyttäjiä, mallintamaan suunnitelmiasi ja perustelemaan valintojasi. Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiisteitä. Saat valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Ydinosaamisessa kehitetään monipuolisesti perustaitoja ja -tietoja, joita jokainen muotoilija erikoisalastaan riippumatta tarvitsee ammattinsa harjoittamisessa.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat
• Ammattina muotoilu 15 op
• Kielet 15 op
• Pajat 15 op
• Taiteen soveltaminen 15 op
• Visualisointi 15 op
• Menetelmät 15 op
• Luova talous 15 op

Täydentävä osaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista:
• Asunto ja julkitila 15 op
• Kaluste ja rakenne 15 op
• Liike- ja toimitila 15 op
• Huonekalu ja näyttely 15 op

Opintojen toteutus

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämäntilanteissa. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Opintojen nopeuttaminen tapahtuu esimerkiksi valitsemalla itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia tai opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään verrattuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aiempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tai projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.
Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa.
Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

BYOD tarkoittaa sitä, että opiskelussa hyödynnetään omia päätelaitteita, kuten kannettavia tietokoneita. Xamkin uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä arkkitehtitoimistoissa, sisustusarkkitehtitoimistoissa ja erilaisissa sisustus- ja muotoilupalveluja tarjoavissa suunnittelutoimistoissa.

Sisustusarkkitehtina ja kalustesuunnittelijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä, yksityisen tai julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä. Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa kiinnostuksenkohteidesi mukaisia urapolkuja.

Sinusta voi tulla
• muotoilija
• huonekalumuotoilija
• sisustusarkkitehti
• sisustussuunnittelija

TKI ja työelämäyhteistyö

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opinnoissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen kesken sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaisissa kuin kansainvälissäkin verkostoissa. Muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa on alueellisia partnerisopimuksia.
Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa.

Voit suorittaa harjoittelun ja tehdä opinnäytetyön erilaisissa luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä. Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Voit osallistua opintojen loppuvaiheessa moduuliin, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa ja jossa syvennytään ajankohtaisiin teema- ja aihealueisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kouvolan kampuksella on erilaisiin muotoilutoimeksiantoihin sopivia suunnittelutiloja sekä useita tietokoneluokkia, jotka on varustettu ajanmukaisilla ja alan kannalta tarpeellisilla visualisointi-, 3D-mallinnus- ja dokumentointiohjelmistoilla.

Xamkin materiaalilähtöiset materiaalipajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Pajat on varustettu toimivalla, modernilla konekannalla. 3D-mallinnuksen ja -valmistuksen oppimisympäristöissä voit toteuttaa jo opiskelun aikana pienoismalleja ja prototyyppejä aina lopputuotteiksi saakka. Laitekanta kattaa peruspuu-, muovi- ja metallipajan koneista 3D-studion tietokoneohjattuihin valmistusmenetelmiin, kuten laserleikkaukseen, 3D-tulostukseen ja biopohjaisten materiaalien CNC-koneistukseen.

Ympäristöissä on käytössä nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja laitteet 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja CNC-koneistukseen. Opintojen osana opit tietokoneavusteisen suunnittelun perusteista 3D-mallinnuksen syventävään osaamiseen saakka. Ohjelmistoina ovat alalla yleisesti käytössä olevat suunnitteluohjelmistot.

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
Tunnus
(SKKV24SP)
Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
Tunnus
(SKKV23SP)
Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
Tunnus
(SKKV22SP)
Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
Tunnus
(SKKV21SP)
Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
Tunnus
(SKKV20SP)

Ajoitus 29.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ54-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3263 Ryhmät REKV22SP GRKV22SP SKKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3149 Ryhmät BTMKV22KP SKKV21SP MPKV22KP GDKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ52-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3011 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 09.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3015 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 08.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00CZ68-3011 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.12.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ29-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3013 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3014 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO58-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3019 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3018 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3019 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3020 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EO57-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3028 Ryhmät GDKV23SP
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3029 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS40-3046 Ryhmät LTKV23SP2 LTKV23SP1 SKKV21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ53-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EF91-3007 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 19.02.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ61-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 23.01.2024 - 27.03.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ56-3007 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO56-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 23.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3010 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3013 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 17.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3016 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 05.03.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ57-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 05.03.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ62-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 05.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3010 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 08.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 06.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3017 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 05.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3004 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 12.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3009 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3011 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EA65-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.03.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ63-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 13.09.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3260 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SK00ED23-3003 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW46-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 06.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3011 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3018 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3019 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3020 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3022 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 11.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3003 Ryhmät MPKV21KP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3005 Ryhmät GRKV20SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3006 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EE14-3012 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 18.01.2024 - 11.04.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ55-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ58-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ59-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SK00ED24-3002 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW16-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 10.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3016 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3019 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3010 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 11.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3012 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3137 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 12.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SK00CQ60-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3021 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3023 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 16.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3024 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3032 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 16.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3033 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3232 Ryhmät GDKV23SP GRKV23SP SKKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES98-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 27.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3012 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO55-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 24.09.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ54-3007 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3210 Ryhmät GDKV24KM SKKV22SP PAKV23KM MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ52-3007 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 27.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3013 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3016 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3023 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3027 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ16-3004 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ53-3007 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3014 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3011 Ryhmät SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3019 Ryhmät GRKV24SP SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3008 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES97-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3017 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3021 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3007 Ryhmät GRKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3008 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ58-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ59-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3018 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3205 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SK00CQ60-3006 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3028 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3031 Ryhmät GDKV24SP
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3317 Ryhmät GRKV24SP GDKV24SP SKKV24SP REKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3014 Ryhmät SKKV24SP