Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opintojen rakenne:
• matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op
• sähkötekninen perusosaaminen 15 op
• syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op
• syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op
• automaatio 20 op
• sähkötekniikan projektitoimisto 15 op
• sähkösuunnittelu 15 op
• moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op
• sähkövoima 15 op
• sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op
• vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla, ja siihen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

Opintojen toteutus

Päivätoteutuksen opinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.

Opintoja järjestetään myös monimuotokoulutuksena. Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta. Myös toisen alan insinöörin tai teknikon tutkinto käy pohjakoulutuksesta.
Monimuotokoulutus on mahdollista opintojen suorittamisen työn ohella. Lähiopetusta järjestetään Mikkelin kampuksella viikonloppuisin syksystä 2020 alkaen. Opinnot ajoittuvat torstai-iltaan sekä perjantai- ja lauantaipäiviin keskimäärin joka toinen viikonloppu.

Lähiopetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan.
Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan lukea osaksi tutkintoa, millä tavoin on mahdollista nopeuttaa valmistumista. Lisäksi Xamkin tarjoamien verkkokurssien suorittaminen osana tutkintoa nopeuttaa valmistumista.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla sähkölaitoksella, suunnittelutoimistossa, teollisuudessa, sähköurakoinnissa tai kuntien ja valtion palveluksessa. Sähköinsinöörin tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- kouluttaja
- käyttöinsinööri
- käyttöpäällikkö
- käytönjohtaja
- projekti-insinööri
- suunnitteluinsinööri
- verkkosuunnittelija
- yrittäjä

Pätevyys
SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuutta opiskellaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämä ja sähköturvallisuuslaissa määritelty valtakunnallinen SP1-tutkinto, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa.

Yritysyhteistyö näkyy opinnäytetöiden ja pienempien projektien kautta. Alueellinen vaikuttavuus on suurta. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saatavuutta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Laboratoriot ovat uusia, samoin niiden laitteisto. Laboratorioiden tekniikka on nykyaikainen ja päivitetään uusien tekniikoiden myötä.
Laboratorioissa on käytettävissä erittäin kattavat mittalaitteet, jotka ovat opiskelijoiden käytössä myös koulun ulkopuolisiin töihin.

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI24SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI23SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI22SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI21SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI20SP)

Ajoitus 01.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH18-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH18-3018 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 05.01.2024 - 08.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH30-3014 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 03.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH30-3015 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH30-3016 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH28-3019 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH28-3020 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP21-3004 Ryhmät AVENAUKIOS23S VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW78-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 15.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH31-3012 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 22.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH31-3013 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH10-3014 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH10-3015 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH10-3016 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 19.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH13-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 19.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH13-3019 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00EA25-3009 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 27.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00EA25-3010 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 21.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH20-3014 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH20-3015 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 16.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH25-3012 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 16.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH25-3013 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EN90-3002 Ryhmät AVENAUKIOS23S
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW80-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00ED26-3006 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00ED26-3007 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00ED26-3008 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 26.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DG13-3014 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 25.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00EQ77-3004 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 25.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00EQ77-3005 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH21-3011 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 24.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH21-3012 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH21-3014 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH15-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH15-3018 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH14-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH14-3018 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI00-3018 Ryhmät STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3068 Ryhmät STMI23SPB STMI23SPA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3073 Ryhmät TTMI23SP STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3026 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3027 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 04.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3029 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3184 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3295 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3296 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 24.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BI02-3012 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BI02-3013 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH24-3010 Ryhmät STMI20SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH24-3011 Ryhmät STMI20SPB
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH24-3012 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH24-3013 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH23-3012 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH23-3013 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 24.08.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH27-3009 Ryhmät STMI20SM
Ajoitus 06.08.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH27-3010 Ryhmät STMI20SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH27-3011 Ryhmät STMI20SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH27-3012 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH27-3013 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH22-3013 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 30.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH22-3014 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 12.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3031 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3094 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3095 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH26-3009 Ryhmät STMI20SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH26-3010 Ryhmät STMI20SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH26-3011 Ryhmät STMI20SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ST00BK65-3011 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ST00BK65-3012 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ST00CX81-3007 Ryhmät STMI20SM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3128 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3226 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3227 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3088 Ryhmät STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 23.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH29-3014 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 22.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH29-3015 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH29-3016 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EJ03-3006 Ryhmät AVRATEOS23K VV2023-2024
Ajoitus 16.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BI01-3012 Ryhmät STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 19.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH99-3010 Ryhmät STMI20SM
Ajoitus 20.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH99-3011 Ryhmät STMI20SPB STMI20SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH99-3018 Ryhmät STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW79-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3241 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3242 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 25.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00ED25-3006 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 22.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00ED25-3007 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00ED25-3008 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH07-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH07-3018 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus T06C501-3005 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus T06C501-3006 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH11-3014 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 20.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH11-3015 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BH11-3016 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH31-3015 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH31-3016 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH13-3020 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH13-3022 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EA25-3011 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EA25-3013 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH25-3014 Ryhmät STMI22SPA STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 14.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH25-3016 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ78-3001 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ78-3002 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ78-3003 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DG13-3016 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ77-3006 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ77-3008 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH21-3015 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH21-3016 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 02.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI00-3014 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3056 Ryhmät STMI23SPB STMI23SPA
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 01.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI02-3014 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI02-3015 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI02-3016 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 18.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3152 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 20.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3153 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 02.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH22-3015 Ryhmät STMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH22-3016 Ryhmät STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH26-3012 Ryhmät STMI21SPB
Ajoitus 03.08.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH26-3013 Ryhmät STMI21SPA
Ajoitus 02.08.2024 - 14.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00EQ79-3003 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH29-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH29-3018 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BI01-3014 Ryhmät STMI22SPA STMI22SPB
Ajoitus 24.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH99-3013 Ryhmät STMI22SPA STMI22SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH99-3014 Ryhmät STMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3305 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3307 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00ED25-3009 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00ED25-3010 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 01.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH11-3017 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus ST00BH11-3018 Ryhmät STMI23SPB