Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 15.12.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 29.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Aila Friis
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät keskeiset hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat yli oman alasi
Tiedät ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tekijöitä oman alasi / peruskoulutuksesi näkökulmasta

Sisältö

Mitkä säännökset vaikuttavat hyvinvointialan toimintaan ja toimijoihin?
Millaisia hyvinvoinnin toimijoita ja edistämisohjelmia eri aloilla toimii?

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tiedotetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • TerSTYNN3
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat analysoida yksilön käyttäytymistä käyttämällä erilaisia menetelmiä.
Edistät yksilön terveyskäyttäytymistä ja hyvinvointia erilaisilla menetelmillä ja teknologioilla.

Sisältö

Miten ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä voidaan arvioida? (Mitattu Minä)
Miten ihmisen hyvinvointia voidaan edistää ympäristöä muokkaamalla ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle Sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaisille lähiopetustunneille. Opiskelusi rytmittyy vapaaehtoisten hyvinvointimittausten ja kirjallisen oppimistehtävän mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.


Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisesi kuvaus suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja todistukset sähköpostilla opintojakson opettajalle viimeistään opintojakson alkaessa. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan eLomakkeella, joka osoitetaan opintojakson opettajalle.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit palauttaa kirjallisen oppimistehtävän opintojakson aikana sovittua palautuspäivää aiemmin

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailijoita ja vapaaehtoiset hyvinvointimittaukset toteutuvat Active Life Labin tiloissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy kirjallinen tehtävä, jonka palautus sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa on orientaatio, jossa esitellään mm. Active Life Labin ympäristö, oppimistehtävä ja opintojaksolla tehtävät hyvinvointimittaukset. Opintojakson alussa ja lopussa tehtävät hyvinvointimittaukset ovat vapaaehtoisia ja edellyttävät läsnäolon tunneilla (etäyhteys ei ole mahdollinen).

Lisätietoja opiskelijoille

12.1 orientaatio, lähiopetustunnit, mittareiden jako
13.1 alkumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit
9.3 mittareiden palautus ja lähiopetustunnit
11.5 loppumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Haija Muhonen
Vastuuhenkilö

Haija Muhonen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvointiin liittyvää monimuotoista digitaalista tietoa. Ymmärrät tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä tietojärjestelmien roolin tiedon hyödyntämisessä. Ymmärrät tiedon turvaamisen merkityksen ja keskeiset keinot sekä tietosuojan vaatimukset.

Sisältö

Millaista digitaalista tietoa hyvinvointiin liittyy? Mitkä ovat tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä? Miten tietoturvaa ja tietosuojaa toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisesti ilman lähitunneille osallistumista jos se sopii oppimistyyliisi paremmin. Siitä tai muuten poissaoloista ei tarvitse erikseen opettajalle ilmoittaa. Etäyhteyttä ei järjestetä lähitunneille. Luentoaineisto löytyy Learnista. Verkko-opintojaksoalustalla on aineistoa, jota tutkimalla pääsee etenemään itsenäisesti.
Tarkemmat tiedot ja suoritusohjeet opintojaksosta löytyvät itse alustalta. Opintojakson ajatuksena on tarjota jokaiselle toivottavasti oma sopiva tapa opiskella asioita itselle riittävällä panostuksella.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit valita joko työjärjestyksenmukaisen opetuksen ja ohjauksen tai tehdä opintojakson kokonaan itsenäisesti. Voit tehdä joko annetun laajan oppimistehtävän ja siihen kuuluvat osiot tai miettiä oman työhösi kytketyn teeman, jonka ympärille muodostat tehtävän. Ilmoita tällöin opettajalle asiasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunniteltu osuus tapahtuu luennoimalla.

Tentit ja muut määräajat

Laajan lopputehtävän viimeinen palautuspäivä on 30.11. ja vertaisarviointi sekä itsearviointi on oltava palautettu viimeistään 14.12.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

~ 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla keskitytään digitaaliseen tietoon ja tiedonhallintaan, jossa sisältöinä sivutaan monenlaista: keskeisiä tietoprosesseja, big data, open data / avoin data, mydata / omadata periaatteet, data itsestä, tiedon lähteet ja hyödyntäminen sekä tekoäly. Tietojärjestelmäosiossa käydään läpi joitakin aiheeseen liittyviä käsitteitä, tietoturvaosiossa käydään läpi ja palautetaan mieleen tietoturvallisuuden tasot ja tietoturvauhkia, organisaation tietoturvaa sekä tietosuojaperiaatteita kuin myös henkilötietoasioita.

Lisätietoja opiskelijoille

Learn alusta aukeaa opintojakson alussa suoraan Learn työpöydällesi ilman avainta ja alustalle liittymistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioitavana tehtävänä on laaja lopputehtävä ja siihen kuuluu kahden työn vertaisarviointi. Vapaaehtoisena voi tehdä myös itsearvioinnin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat tiedon merkityksen organisaation päätöksenteossa sekä digitaalisten palveluiden mahdollistajana. Osaat soveltaa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen periaatteita. Tunnet keskeistä digitaalisiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Mikä on tiedon rooli ja merkitys digitaalisten palveluiden kehittämisessä? Mitä tarkoittaa tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen? Miten digitaalisia palveluja säädellään lailla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään yksi laajempi kirjallinen tehtävä ja 1-2 pienempää tehtävää. Niiden palautuspäivämääristä sovitaan yhteisesti opintojakson alussa, kaikki tehtävät tehdään opintojakson toteutusaikana. Hylätyn opintojakson voi uusia tenttimällä kaksi kertaa kevään 2023 aikana. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on noin 135h,

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat verkko-oppimisympäristön kirjautumistiedot ja tapaamisten osallistumislinkit sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tehdään kirjallisuuskatsaus sekä 1-2 pienempää tehtävää. Niiden palautuspäivämääristä sovitaan yhteisesti opintojakson alussa. Hylätyn opintojakson voi uusia tenttimällä kaksi kertaa kevään 2023 aikana. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Tieto ja tiedonhallinta tai vastaavat tiedot