Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Valmistuttuasi hallitset laajasti palvelumuotoilussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Lisäksi ymmärrät, miten ihmislähtöinen suunnittelu, ideointi ja konseptointi sekä tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla tapahtuu. Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten käyttäjälähtöisten menetelmien ja työkalujen hallintaan. Monialainen kulttuurien ja käyttäytymistieteiden tuntemus ja soveltaminen luovat pohjaa kokonaisvaltaiselle palvelukulttuurien ymmärrykselle.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja monialaisen yhteistyön tueksi. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointimenetelmiä ja luonnostelemaan käsin piirtämällä. Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjien tarpeita ja toiveita suunnittelussasi, mallintamaan suunnitelmiasi sekä perustelemaan valintojasi.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Siksi saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä. Koulutuksen sisällöissä painottuu analyyttinen toimintaote ja kriittinen tiedon soveltaminen palvelumuotoilun tukena.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi omaan osaamisprofiiliisi valitsemillasi erityisosaamisilla. Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Tutkinto koostuu 240 op ja koulutus sisältää seuraavia oppimismoduuleja:

Ydinosaaminen 135 op
- Ammattina muotoilu 15 op
- Kielet 15 op
- Palvelujen muotoilu 15 op
- Taiteen soveltaminen 15 op
- Visualisointi 15 op
- Menetelmät 15 op
- Luova talous 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 105 op
- Digitaaliset ympäristöt 15 op
- Konseptointi 15 op
- Tuotteistaminen 15 op
- TKI-projekti 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Valinnaiset opintokokonaisuudet 30 op

Opintojen tavoite

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville palvelujen kehittäjille. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä palvelumuotoilun asiantuntijana oman alasi sekä eri alojen ammattilaisten kanssa, monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Valmistuttuasi osaat analysoida ja tutkia palveluja sekä pienempiä elementtejä, joista ne koostuvat. Osaat huomioida sekä osallistaa suunnittelussa eri toimijoita, sidosryhmiä ja käyttäjiä palvelujen kehittämiseen. Opit palvelumuotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti. Pystyt suunnittelemaan sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa sekä osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.

Ala sopii erityisen hyvin sinulle, jos olet ulospäinsuuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Palvelumuotoilijana työskentelet palvelua tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille. Osaat toimia työssäsi yrittäjämäisin ottein ja viestiä työstäsi myös oman alasi ulkopuolella toimiville.

TKI ja työelämäyhteistyö

Palvelumuotoilun opinnoissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Alalla on myös alueellisia yhteistyösopimuksia muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja, yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa. Voit suorittaa harjoittelun ja tehdä opinnäytetyön paitsi yrityksissä ja yhteisöissä, myös erilaisissa Xamkin luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä.

Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Opetussuunnitelmassa on opintojen loppuvaiheessa opintomoduuli, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa, ja siinä pureudutaan ajankohtaisiin aihealueisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus tapahtuu monimuotoisesti; lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin joka kolmas viikko perjantaina ja lauantaina. Merkittävä osa opinnoista tehdään itsenäisesti lähiopetuskertojen välissä. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen tukemaan omaa kehittymistäsi.

Kouvolaan on hyvät junayhteydet ja matkakeskuksesta Kouvolan kampukselle on 20 minuutin kävelymatka. Junamatka Helsingistä Kouvolaan kestää noin puolitoista tuntia.

Koulutuksen tavoitteisiin rinnastettavat aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun opintojen alussa suunnittelet opintojasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opiskelutapoja on useita:
- luento-opetus
- itsenäiset oppimistehtävät
- tiimityöskentely
- verkko-opiskelu
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet
- tentit
- käytännön harjoittelu.

Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet läh nnä oman aloitusryhmän työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät koko ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja muita verkko-opintoja.

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät myös muiden ryhmien (muut päiväopiskeluryhmät, verkko-opintojaksot, mahdolliset monimuotoryhmät) opintoja.

Työssäkäyntiin integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tässä on kyse niin sanotusta työn opinnollistamisesta, jossa osaaminen hankitaan opintojen aikana työpaikalla. Työn opinnollistaminen liittyy aina johonkin opintojaksoon tai moduuliin, ja suoritus tulee suunnitella ennakkoon opettajan ja työnantajan kanssa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi työskentelet palveluja tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Tehtävänimikkeitä
- Palvelumuotoilija
- Konseptisuunnittelija
- Palvelutuottaja
- Visuaalinen suunnittelija
- Käyttöliittymäsuunnittelija
- Projektipäällikkö
- Palvelumuotoiluyrittäjä

Koulutuksen oppimisympäristöt

Xamkin eri materiaalien työstämiseen suunnitellut pajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Ne mahdollistavat tarvittavien mallien, hahmomallien, pienoismallien ja prototyyppien toteutuksen.

Palvelunmuotoilun työpajatyöskentelyyn on mahdollista räätälöidä ja varustaa kulloinkin tarvittava tila konkreettista tai digitaalista työskentelyä varten Kouvolan kampukselle ja myös muille kampuksille tai yhteistyötahojen tiloihin.

Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV23KM)
Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV21KM)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Ksenia Visser
 • Hanna Aronen
Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto
 • MPKV23KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattienglannin toteutus, ensi sijassa ryhmille MPKV23KP ja PAKV23KM, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille. Yhteistä opetusta verkossa keskimäärin joka toinen viikko ennen syyslomaa, sen jälkeen ryhmäkohtaisia tunteja Kouvolan kampuksella (3 kertaa / ryhmä). Opintojakso sisältää lisäksi itsenäistä opiskelua. Kurssin loppupuolella pidetään suulliset esitykset pienryhmätyönä. Opiskelija voi valita, pitääkö esityksen verkossa vai kampuksella. Kurssin päätteeksi on kirjallinen verkkotentti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Aiemman osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Jos sinulla on aiempia korkeakoulutason opintoja ammattienglannissa tai työssä hankittua ammatillista englannin osaamista ja haluat hyväksilukea näitä, katso lisätietoja Luxista: https://ksamk.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Osaaminen-tunnistaminen-kieliopinnoissa.aspx

TKI ja työelämäyhteistyö

Englantia työelämän viestintätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Yhteinen verkkotentti kurssin viimeisellä viikolla työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu lähi-/verkkotunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattienglannin toteutus, ensi sijassa ryhmille PAKV23KM ja MPKV23KP mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille.

Kaikille ryhmille yhteistä opetusta verkossa keskimäärin joka toinen viikko.

Lisäksi ryhmäkohtaisia tapaamisia Kouvolan kampuksella.

Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja tehtäviä.

Opintojakson loppupuolella suulliset esitykset. Opiskelija voi itse valita, pitääkö esityksen verkossa vai kampuksella.

Kirjallinen verkkotentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen esitys, opiskelijan aktiivisuus ja lähi-/verkkotunneille osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Minna Pimiä

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät asiakasarvon syntyprosessin ja osaat ottaa sen huomioon luodessaan markkinointisuunnitelmia.
Ymmärrät brändin hallinnan keskeisen roolin.
Osaat käyttää eri työkaluja kehittäessään ja vahvistaessaan yrityksen brändia.
Osaat luoda sopivia brändistrategioita ja toteuttaa niitä.
Osaat tehdä sopivia brändiviestintäsuunnitelmia ja toteuttaa niitä tehokkaasti.

Sisältö

Mistä asiakasarvo muodostuu ja miten se otetaan huomioon luotaessa markkinointisuunnitelmia?
Mikä on brändin hallinnan keskeinen rooli?
Mitä eri työkaluja on olemassa ja miten niitä käytetään kehitettäessä ja vahvistaessa yrityksen brändiä?
Miten brändistrategioita luodaan ja toteutetaan?
Miten brändiviestintäsuunnitelmia tehdään ja kuinka niitä hyödynnetään tehokkaasti?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.
Pekka Ruokolainen: Brändikäsikirja – Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen, 2020.
Juha Pohjola: Brändin ilmeen johtaminen, 2019.
Alina Wheeler, Debbie Millman: Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team 2017.
Martti Korpijaakko & Heikki Nuutinen: Merkkejä maineesta – Tarinoita suomalaisista brändeistä, 2020.
Martti Korpijaakko & Heikki Nuutinen: Merkkejä maineesta – Tarinoita suomalaisista brändeistä vol. 2, 2023.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus ja ohjaus, sekä itsenäinen työskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Hyväksiluku tai osittainen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tällä hetkellä ei ole tiedossa työelämäyhteistyötä tämän toteutuksen yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien asiasisältö ja taso, visualisointi ja suunnittelunäkemys, itsereflektio.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen ja vertaisten töihin tutustuminen ja palautteenanto.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Irina Kujanpää
 • Kati Viljakainen
Vastuuopettaja

Kati Viljakainen

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

• Osaat fasilitoida ja johtaa ryhmää työpajassa.
• Osaat hyödyntää prosesseja ryhmätyössä, jotta käyttäjätietoa, ideoita ja ehdotuksia voidaan kerätä ja tehdä päätöksiä
• Osaat hyödyntää erilaisia työkaluja sekä menetelmiä osallistujien ollessa läsnä työpajoissa sekä virtuaalisissa työpajoissa.

Sisältö

• Mitä on fasilitointi ja miten työpajassa työskennellään?
• Kuinka osallistujien tekemistä ohjataan ja miten saadaan ihmiset aktivoitua työpajamaisessa tilanteessa.
• Miten mahdollistat ja tuet luovaa työskentelyä tehokkaasti sekä varmistat että ryhmän työskentely on tuloksellista.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
lähiopetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, tehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI- ja työelämäyhteistyö oppimistehtävän kautta. Opettajat kertovat tästä tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Nieminen
Vastuuopettaja

Minna Nieminen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

- osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja keskeisiä menetelmiä julkisten palvelujen kehittämiseen
- tunnistat julkisten palvelujen suunnittelun ja kehittämisen erityispiirteet palvelumuotoilun näkökulmasta
- osaat hyödyntää yhteiskehittämistä julkisten palvelujen kehittämisen parissa

Sisältö

Miten palvelumuotoilun kehittämisotetta ja prosessia voidaan hyödyntää julkisten palvelujen muotoilussa?
Millaisia erityispiirteitä julkisten palvelujen suunnittelussa on?
Miten yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää julkisten palvelujen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit julkaistaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetukseen osallistuminen, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan yhteistyöprojekti Xamkin TKI-hankkeiden kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Koulutus
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Elsa Hulkkonen
Vastuuopettaja

Elsa Hulkkonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- olet lisännyt osaamistasi keramiikan valmistuksen eri vaiheissa (käsityö, ei teollisuus).
- olet vahvistanut osaamistasi oman kiinnostuksen mukaan valitusta keramiikanvalmistuksen osa-alueesta.
- olet tutustunut keramiikan polttoprosessiin ja opetellut keramiikkauunin käyttöä.

Sisältö

Miten savesta tehdään keraamisia esineitä ja veistoksia?
Kuinka valitsen sopivat materiaalit ja työskentelytekniikat, jotta saavutan halutun lopputuloksen?
Mistä etsin tietoa oman oppimisen edesauttamiseksi?
Miten keramiikan polttaminen tapahtuu?

Opintojakson ohjelma on kaksiosainen. Alussa perehdytään perusasioihin liittyen saveen keramiikan materiaalina, käydään läpi käsinrakentamisen eri tekniikoita sekä harjoitellaan keramiikan pintakäsittelyä (mm. lasittaminen) ja polttamiseen liittyviä asioita. Noin puolivälissä opintojaksoa jokainen valitsee oman erityisen kiinnostuksen kohteen keramiikan tekemisessä (esim. keraaminen veistos, dreijaus-tekniikka, enkopikoristelu, jne.) ja suunnittelee sekä toteuttaa oman pienen oppimisprojektin.

Opintojaksoon sisältyy kustannuksia, sillä jokainen opiskelija maksaa käyttämänsä materiaalit (savet, lasitteet ,yms.).

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.
Alustan avain ilmoitetaan opintojakson alussa.
Opintojaksoon liittyy kustannuksia, sillä jokainen opiskelija maksaa käyttämänsä materiaalit (savet, lasitteet ,yms.).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei ole suunniteltu TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h opiskelijan työtä (1op = 27h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktitapaamisten aikana pidetään luentoja ja tehdään oppimistehtäviä. Arvioinnin kohteena olevia oppimistehtäviä toteutetaan ohjatusti ja itsenäisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson ohjelma on kaksiosainen. Alussa perehdytään perusasioihin liittyen saveen keramiikan materiaalina, käydään läpi käsinrakentamisen eri tekniikoita sekä harjoitellaan keramiikan pintakäsittelyä (mm. lasittaminen) ja polttamiseen liittyviä asioita. Noin puolivälissä opintojaksoa jokainen valitsee oman erityisen kiinnostuksen kohteen keramiikan tekemisessä (esim. keraaminen veistos, dreijaus-tekniikka, enkopikoristelu, jne.) ja suunnittelee sekä toteuttaa oman pienen oppimisprojektin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmänä käytetään suullista palautetta, itsearviointia, reflektointia ja vertaisarviointia. Joissain harvoissa tapauksissa saatetaan käyttää kirjallista palautetta.
Arvioinnin perusteet on selvitetty opetussuunnitelmaan pohjautuvien tehtävänantojen yhteydessä.
Aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

-osaat asemoida palvelumuotoilun julkisten palveluiden kehittämisen kenttään
-tunnistat eri toimijoita joiden kanssa voit kehittää palveluita
-osaat kuvata, miten palvelumuotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi

Sisältö

Millainen merkitys muotoilulla on yhteiskunnassa?
Miten muotoilu on linkittynyt julkishallintoon ja kolmannen sektorin toimijoiden
pariin?
Kuinka muotoilua voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan opintojakson Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetukseen osallistuminen, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Moduulissa toteutetaan TKI-oppimistehtävä, josta osa toteutetaan tämän opintojakson sisällä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan sekä henkilökohtaisten, että ryhmätehtävien perusteella. Opintojaksolla hyödynnetään sekä opettajan arviointia että vertasarviointia. Opiskelija reflektoi omaa tekemistään.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hyödyntää muotoiluajattelua, löytää ja määritellä kehittämiskohteita suunnittelussasi.
Hallitset muotoiluprosessin hyvin ja osaat organisoida tekemistäsi tavoitteellisesti.
Osaat konkretisoida ja tehdä ajatteluasi näkyväksi hyödyntäen kuvaa ja tekstiä ajattelun välineenä.

Sisältö

Mitä on muotoiluajattelu, miten löydät kehittämiskohteita ja miten hyödynnät muotoiluajattelua omassa työssäni?
Miten hyödynnät ideointimenetelmiä ajattelun tukena?
Miten teet muotoiluajattelua näkyväksi ja arvioitavaksi?
Kuinka hyödynnät osaamistasi omassa työssäsi?

Opiskelumateriaali

Muotoiluajattelu
Miettinen, Satu, Teknologiateollisuus (yhdistys)
Teknologiainfo Teknova 2014

Palvelumuotoilun bisneskirja
Koivisto, Mikko, Säynäjäkangas, Johanna, Forsberg, Sofia,
Alma Talent 2019.
Sivut 35 -41

Design thinking process & methods guide
Curedale, Robert
Design Community College 2016. 2nd edition

The Design thinking playbook
Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems
Michael Lerwick, Patrick Link, Larry Leifer
Wiley 2018

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä: Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi tehdä työelämäyhteistyönä, esimerkiksi omaan työhön liittyen.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 32

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet, reunaehdot ja liiketoimintamallin tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.

Osaat konseptoida eli tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat palvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet ja testaat suunniteltua palvelukonseptia sidosryhmillä?

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuptekonseptointi. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014. Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät. Tutkimusmenetelmien soveltaminen ja tutkielman kirjoittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä: Ota yhteys opettajaan
Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö opiskelijan oman yrityksen tai työpaikan kanssa tai Xamkin yhteistyötahon kanssa. Tarkennetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste on 27 tuntia
10 opintopistettä on 270 tuntia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 1-5
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Kati Viljakainen
Vastuuopettaja

Kati Viljakainen

Ryhmät
 • PAKV23SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat mitata palvelukokemusta ja tutkia sitä määrällisin sekä laadullisin menetelmin.
Osaat kehittää palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Millaiset tekijät vaikuttavat palvelukokemuksen syntymiseen?
Kuinka palvelukokemusta voidaan tutkia?
Kuinka palvelukokemukseen voidaan vaikuttaa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan opintojakson Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan toteuttaa TKI- ja työelämäyhteistyötä, toteutus tarkentuu opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää kaksi välitehtävää, jotka suoritetaan opetuspäivien välissä sekä opintojen päätteeksi suoritettavan tehtävän. Tehtävänannot esitellään opetuspäivinä.

Opintojaksolla ei ole valmistautumista vaativia tenttejä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan antama arviointi.
Vertaisarvioinnissa hyödynnetään opettajan laatimaa arviointimatriisia.
Arviointi perustuu opiskelijan toteuttamaan kehittämistehtävään ja kykyyn soveltaa tehtävässä opintojaksolle valittuja palvelumuotoilun menetelmiä,

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.
Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.
Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?
Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?
Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Espoon sivistystoimen työkalupakki
https://docplayer.fi/3974767-Tyokalupakki-palvelumuotoiluun.html

Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)

Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Sähköinen aineisto:
Mikko Koivisto, 2007:
Mitä on palvelumuotoilu - Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Koivisto-M.-2007..pdf
Mikko Koivisto, Johanna Säynäjäkangas, Sofia Forsberg
Palvelumuotoilun bisneskirja

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävän voi tehdä yritysyhteistyönä tai omalle työpaikalle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan etä- ja monimuoto-opiskeluna. Opintojaksoon sisältyy noin kaksi -kolme lähipäivää Kouvolan kampuksella. Lähipävät pidetään torstaisin ja perjantaisin.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty, arvosana: 1-5
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso etenee yhteisen aikataulun mukaisesti koko toteutukselle määritellyn ajan. Opintojaksolla ei ole mitään kalenteriin sidottuja yhteisä pakollisia tapaamisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan antama arviointi.
Vertaisarvioinnissa hyödynnetään opettajan laatimaa arviointimatriisia.
Arviointi perustuu opiskelijan toteuttamaan kehittämistehtävään ja kykyyn soveltaa tehtävässä opintojaksolle valittuja palvelumuotoilun menetelmiä,

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 22

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • AVKVPA23KPOY
  Avoin amk, Kouvola, polkuopinnot, Palvelumuotoilu (YAMK)

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat palvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille.

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuotekonseptointi. Helsinki:
Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014.
Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan verkossa, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella tehdään käytännön työelämä- tai TKI-projekti

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat palvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille.

Opiskelumateriaali

Tähän merkitään toteutuksella käytettävät opiskelumateriaalit
1. kirjat, artikkelit ja muu aineisto, joka on saatavilla Xamkin kirjastosta joko painettuna tai e-aineistona. Tieto välittyy kirjastolle ja sitä hyödynnetään aineistovalinnoissa. JA

2. opiskelumateriaalit, jotka ovat käytettävissä suoraan Learnin kautta. Silloin mainitaan: "(Muut) opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa"

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Pakollinen tieto

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on usein vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Kirjoita kuvauskenttään suunnitelma esim. mahdollisten ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailuista, työelämävierailuista tai työelämä-/TKI-projekteista. Voit päivittää toteutussuunnitelmaa tuolta osin, kun suunnitelmat vahvistuvat.

Tarvittaessa lukujärjestykseen voit merkitä ohjaustunteja, joita voit myös käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Mikäli työelämävierailut/asiantuntijaluennot vaativat lukujärjestysmerkintöjä, voit sopia niiden sijoittamisesta lukujärjestykseen toteutuksen opiskelijoiden kanssa. Lukujärjestyssuunnittelijat avustavat tarvittaessa.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 22

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat palvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille.

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuotekonseptointi. Helsinki:
Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014.
Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan verkossa, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella tehdään käytännön työelämä- tai TKI-projekti

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mari Hämäläinen
Vastuuopettaja

Mari Hämäläinen

Ryhmät
 • AVKVPA23KPOY
  Avoin amk, Kouvola, polkuopinnot, Palvelumuotoilu (YAMK)

Tavoitteet

Osaat mallintaa palvelukonseptin erilaisia mallintamistapoja hyödyntäen.
Osaat arvioida suunnitelmaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.
Osaat kerätä ja analysoida palautetta eri sidosryhmiltä, ja kehittää palvelua sen pohjalta edelleen.
Osaat tuotteistaa palvelun lanseerausta varten.

Sisältö

Kuinka palvelukonsepti voidaan mallintaa?
Miten palvelukonseptia voidaan testata, arvioida ja kehittää edelleen eri sidosryhmien kanssa?
Kuinka palvelu tuotteistetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI- ja työelämäyhteistyö mahdollinen oppimistehtävän kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, oppimistehtävät suoritetaan annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopisteen opintojakso, mikä vastaa keskimäärin opiskelijan 135 työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelukonseptin mallinnut
Palvelukonseptin testaus, arviointi ja kehittääminen edelleen eri sidosryhmien kanssa
Palvelun tuotteistetaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 23

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Laura Hakanen
Vastuuopettaja

Laura Hakanen

Ryhmät
 • PAKV23SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat mallintaa palvelukonseptin erilaisia mallintamistapoja hyödyntäen.
Osaat arvioida suunnitelmaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.
Osaat kerätä ja analysoida palautetta eri sidosryhmiltä, ja kehittää palvelua sen pohjalta edelleen.
Osaat tuotteistaa palvelun lanseerausta varten.

Sisältö

Kuinka palvelukonsepti voidaan mallintaa?
Miten palvelukonseptia voidaan testata, arvioida ja kehittää edelleen eri sidosryhmien kanssa?
Kuinka palvelu tuotteistetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, jonka lisäksi itsenäistä työtä ja sovittuja tehtäviä itsenäisesti sekä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
voit ilmoittautua aikaisemman ryhmän toteutukselle tai sopia opettajan kanssa opintojakson suorittamisesta itsenäisesti yhdessä sovittua aikataulua nopeammin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään kehittämistehtävää, joka mahdollistaa TKI- ja työelämäyhteistyön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus perustuu oppimistehtäviin ja kehittämistehtävään.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelukonseptin mallinnus
Palvelukonseptin testaus, arviointi ja kehittäminen edelleen eri sidosryhmien kanssa
Palvelun tuotteistaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Monialaisen tiedon kriittinen arvioiminen ja hyödyntäminen uusia näkökulmia tuottaen
Monimutkaisten tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan ongelmien luova ratkaiseminen

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mari Hämäläinen
Vastuuopettaja

Mari Hämäläinen

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat mallintaa palvelukonseptin erilaisia mallintamistapoja hyödyntäen.
Osaat arvioida suunnitelmaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.
Osaat kerätä ja analysoida palautetta eri sidosryhmiltä, ja kehittää palvelua sen pohjalta edelleen.
Osaat tuotteistaa palvelun lanseerausta varten.

Sisältö

Kuinka palvelukonsepti voidaan mallintaa?
Miten palvelukonseptia voidaan testata, arvioida ja kehittää edelleen eri sidosryhmien kanssa?
Kuinka palvelu tuotteistetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI- ja työelämäyhteistyö mahdollinen oppimistehtävän kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, oppimistehtävät suoritetaan annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopisteen opintojakso, mikä vastaa keskimäärin opiskelijan 135 työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelukonseptin mallinnut
Palvelukonseptin testaus, arviointi ja kehittääminen edelleen eri sidosryhmien kanssa
Palvelun tuotteistetaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

10.5 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana oman alasi työtehtäviä
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Harjoittelu, muotoilu -Learn-alustalla.
Kurssiavain: muharj

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen harjoittelu, joka suoritetaan koulutusta vastaavassa yhteistyöyrityksessä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työaikaa
15 op = 405 h opiskelijan työaikaa
30 op = 810 h opiskelijan työaikaa

Toteutuksen osien kuvaus

Harjoittelu 30 op koostuu kahdesta osasta:
- Perusharjoittelu 15 op
- Syventäväharjoittelu 15 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki harjoitteluohjeet ovat Harjoittelu, muotoilu -Learn-alustalla (Avain muharj)
Harjoittelu voi koostua eri laajuisista 1 - 30 op harjoittelujaksoista.

1) Harjoittelun alussa tee heti harjoittelusopimus yrityksen kanssa. Sopimus tulee voimaan vasta, kun kakkien osapuolten allekirjoitukset ovat olemassa.

2) Harjoittelun päätyttyä palauta lomakkeet harjoitteluvastaavalle ja tallenna harjoitteluesitys Learn-alustalle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hajoittelun päätyttyä opiskelija toimittaa harjoittelulomakkeet PA-ryhmän Learnin palautuskansioon:
- Työharjoittelusopimus
- Työharjoittelun toteuttaminen
- Työharjoittelun arviointi ja palaute (työnantaja)

Kun opiskelija on palauttanut lomakkeet ja pitänyt harjoittelustaan esityksen, tiedot toimitetaan tarkistuksen jälkeen opintosihteerille, joka merkitsee opintopistemäärän ja suoritusmerkinnän H.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Minna Nieminen
Vastuuopettaja

Minna Nieminen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

- tunnet projektityöskentelyn vaiheet
- osaat suunnitella ja aikatauluttaa projektin sekä toimia projektissa oman alan asiantuntijana
- osaat soveltaa luovasti ja kriittisesti tietotaitoasi valitussa muotoiluprojektissa
- osaat toteuttaa monipuolista viestintää ja julkaisuja projektista sekä sen tuloksista

Sisältö

Mitä vaiheita projektityöskentely sisältää?
Miten projekti suunnitellaan, aikataulutetaan ja toteutetaan?
Mitä tehtäviä ja rooleja sinulla on muotoilun edustajana?
Miten projektista viestitään monipuolisen julkaisutoiminnan kautta?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetukseen osallistuminen, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan yhteistyöprojekti Xamkin TKI-hankkeiden kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Juuso Koponen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat visualisoida tietoa näkyväksi ja ymmärrettäväksi valitulle kohderyhmälle osuvasti
Osaat hyödyntää infografiikan keinoja oivaltavasti viestin tehostamisessa
Osaat määritellä tiedon visualisoinnille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.

Sisältö

Mitä on tiedon visualisointi ja mitä työkaluja ja menetelmiä visualisoinnin tueksi on olemassa?
Miten hyödynnät visuaalisia menetelmiä viestin selkiyttämisessä kohderyhmälle
Miten suunnittelet ja toteutat näyttävät ja helposti ymmärrettävät visualisoinnit valittuun tehtäväkenttään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole työviikkopohjaisessa oppimisväylässä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
Arvioidaan: oppimistehtävät
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa visualisoida tietoa informatiivisesti ja hyödyntää visualisointimenetelmiä monipuolisesti
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso sekä opiskelijan oma arvio oppimisesta.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
Vastuuopettaja

Leena Muotio

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learnista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä. Opintojakso suoritetaan OPSin mukaan. Osioista tulee erilliset pisteet Peppiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sopii hyvin suorettavaksi TKI-yhteistyönä. Työelämästä saatavat tutkimusaiheet sopivat hyvin alakohtaisen TKI-raportin aiheiksi.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat selviävät Learnista. Opintojakson alussa on aloituskerta Teamsissa. Tällöin opettaja luennoi opintojakson sisällöstä ja etenemistavasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op on 27 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kaikille Xamkin opiskelijoille tarkoitettu yhteinen osuus 2 op.
Alakohtainen osuus 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto edeltää Kulttuurialan Projektitutkielmaa (3 lukuvuosi) ja tulee olla suoritettuna ennen sitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Irina Kujanpää
 • Kati Viljakainen
Vastuuopettaja

Kati Viljakainen

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

• Opit mitä on yhteiskehittäminen ja miten osallistat ja sitoutat eri kohderyhmiä
• Osaat määritellä ja luoda ryhmille yhteistyötä rakentavia ja rikastavia edellytyksiä
• Osaat suunnittella, mitä tietoa ja tuloksia tarvitaan sekä miten nämä saadaan tuotettua
• Osaat hallita kokonaisuuksia: miksi, miten ja mitä menetelmiä voi ja kannattaa käyttää yhteiskehittämisessä.

Sisältö

• Kuinka suunnittelet ja toteutat yhteistoimintaa ja ryhmäprosesseja sekä varmistat ryhmän toimintaedellytykset ja autat ryhmää saavuttamaan päämääränsä
• Miten prosesseja hyödynnetään ryhmätyössä, jotta ideoita, ehdotuksia ja päätöksiä voidaan tehdä
• Opintojaksolla tutustutaan ja testataan virtuaalisia alustoja ja niiden mahdollisuuksia yhteiskehittämisessä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
lähiopetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, tehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI- ja työelämäyhteistyö oppimistehtävän kautta. Opettajat kertovat tästä tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5