Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville palvelujen kehittäjille. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä palvelumuotoilun asiantuntijana oman alasi sekä eri alojen ammattilaisten kanssa, monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Valmistuttuasi osaat analysoida ja tutkia palveluja sekä pienempiä elementtejä, joista ne koostuvat. Osaat huomioida sekä osallistaa suunnittelussa eri toimijoita, sidosryhmiä ja käyttäjiä palvelujen kehittämiseen. Opit palvelumuotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti. Pystyt suunnittelemaan sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa sekä osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.

Ala sopii erityisen hyvin sinulle, jos olet ulospäinsuuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Palvelumuotoilijana työskentelet palvelua tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille. Osaat toimia työssäsi yrittäjämäisin ottein ja viestiä työstäsi myös oman alasi ulkopuolella toimiville.

Koulutuksen sisältö

Valmistuttuasi hallitset laajasti palvelumuotoilussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Lisäksi ymmärrät, miten ihmislähtöinen suunnittelu, ideointi ja konseptointi sekä tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla tapahtuu. Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten käyttäjälähtöisten menetelmien ja työkalujen hallintaan. Monialainen kulttuurien ja käyttäytymistieteiden tuntemus ja soveltaminen luovat pohjaa kokonaisvaltaiselle palvelukulttuurien ymmärrykselle.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja monialaisen yhteistyön tueksi. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointimenetelmiä ja luonnostelemaan käsin piirtämällä. Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjien tarpeita ja toiveita suunnittelussasi, mallintamaan suunnitelmiasi sekä perustelemaan valintojasi.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Siksi saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä. Koulutuksen sisällöissä painottuu analyyttinen toimintaote ja kriittinen tiedon soveltaminen palvelumuotoilun tukena.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi omaan osaamisprofiiliisi valitsemillasi erityisosaamisilla. Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Tutkinto koostuu 240 op ja koulutus sisältää seuraavia oppimismoduuleja:

Ydinosaaminen 135 op
- Ammattina muotoilu 15 op
- Kielet 15 op
- Palvelujen muotoilu 15 op
- Taiteen soveltaminen 15 op
- Visualisointi 15 op
- Menetelmät 15 op
- Luova talous 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 105 op
- Digitaaliset ympäristöt 15 op
- Konseptointi 15 op
- Tuotteistaminen 15 op
- TKI-projekti 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Valinnaiset opintokokonaisuudet 30 op

Opintojen toteutus

Opetus tapahtuu monimuotoisesti; lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin joka kolmas viikko perjantaina ja lauantaina. Merkittävä osa opinnoista tehdään itsenäisesti lähiopetuskertojen välissä. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen tukemaan omaa kehittymistäsi.

Kouvolaan on hyvät junayhteydet ja matkakeskuksesta Kouvolan kampukselle on 20 minuutin kävelymatka. Junamatka Helsingistä Kouvolaan kestää noin puolitoista tuntia.

Koulutuksen tavoitteisiin rinnastettavat aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun opintojen alussa suunnittelet opintojasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opiskelutapoja on useita:
- luento-opetus
- itsenäiset oppimistehtävät
- tiimityöskentely
- verkko-opiskelu
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet
- tentit
- käytännön harjoittelu.

Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet läh nnä oman aloitusryhmän työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät koko ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja muita verkko-opintoja.

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät myös muiden ryhmien (muut päiväopiskeluryhmät, verkko-opintojaksot, mahdolliset monimuotoryhmät) opintoja.

Työssäkäyntiin integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tässä on kyse niin sanotusta työn opinnollistamisesta, jossa osaaminen hankitaan opintojen aikana työpaikalla. Työn opinnollistaminen liittyy aina johonkin opintojaksoon tai moduuliin, ja suoritus tulee suunnitella ennakkoon opettajan ja työnantajan kanssa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi työskentelet palveluja tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Tehtävänimikkeitä
- Palvelumuotoilija
- Konseptisuunnittelija
- Palvelutuottaja
- Visuaalinen suunnittelija
- Käyttöliittymäsuunnittelija
- Projektipäällikkö
- Palvelumuotoiluyrittäjä

TKI ja työelämäyhteistyö

Palvelumuotoilun opinnoissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Alalla on myös alueellisia yhteistyösopimuksia muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja, yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa. Voit suorittaa harjoittelun ja tehdä opinnäytetyön paitsi yrityksissä ja yhteisöissä, myös erilaisissa Xamkin luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä.

Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Opetussuunnitelmassa on opintojen loppuvaiheessa opintomoduuli, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa, ja siinä pureudutaan ajankohtaisiin aihealueisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Xamkin eri materiaalien työstämiseen suunnitellut pajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Ne mahdollistavat tarvittavien mallien, hahmomallien, pienoismallien ja prototyyppien toteutuksen.

Palvelunmuotoilun työpajatyöskentelyyn on mahdollista räätälöidä ja varustaa kulloinkin tarvittava tila konkreettista tai digitaalista työskentelyä varten Kouvolan kampukselle ja myös muille kampuksille tai yhteistyötahojen tiloihin.

Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV25KM)
Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV23KM)
Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV21KM)

Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3189 Ryhmät PAKV23KM MPKV23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus PA00DF14-3004 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00EG86-3002 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00EG94-3001 Ryhmät PAKV21KM
Ajoitus 15.01.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EV99-3001 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus PA00EG91-3001 Ryhmät PAKV21KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX62-3007 Ryhmät PAKV23SY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MY00BJ06-3007 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX67-3007 Ryhmät PAKV23SY
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus B69900216-3013 Ryhmät Master_eKampus
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX63-3010 Ryhmät PAKV23SY
Ajoitus 15.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus B69900216-3017 Ryhmät Master_eKampus
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX64-3008 Ryhmät AVKVPA23KPOY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus PY00CX64-3009 Ryhmät PAKV23SY
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX64-3010 Ryhmät PAKV22SY
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX65-3007 Ryhmät AVKVPA23KPOY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus PY00CX65-3008 Ryhmät PAKV23SY
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus PY00CX65-3009 Ryhmät PAKV22SY
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus PA00EG88-3002 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00EG93-3001 Ryhmät PAKV21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus PA00EG89-3002 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3216 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00EG87-3002 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3210 Ryhmät GDKV24KM SKKV22SP PAKV23KM MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus PA00EG90-3002 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus PY00CX67-3008 Ryhmät PAKV24SY
Ajoitus 09.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus B69900216-3016 Ryhmät Master_eKampus
Ajoitus 09.09.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus B69900216-3018 Ryhmät Master_eKampus
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MY00BJ12-3006 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MY00BJ11-3006 Ryhmät PAKV23KM