Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3210

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Kouvolan kampus
 • E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Degree Programme in Game Design
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Päivi Korhonen
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät

 • GDKV24KM
  Game design, part-time studies
 • SKKV22SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto
 • MPKV23KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus
 • 02.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 09.09.2024 14:00 - 15:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 11.09.2024 16:30 - 18:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 16.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 18.09.2024 17:30 - 19:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 23.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 27.09.2024 15:00 - 17:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 30.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 09.10.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 12.10.2024 09:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 16.10.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 16.10.2024 16:30 - 18:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 29.10.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 05.11.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 06.11.2024 17:30 - 19:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 08.11.2024 15:00 - 17:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 12.11.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 19.11.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 20.11.2024 16:30 - 18:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 23.11.2024 09:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 26.11.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 03.12.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 04.12.2024 17:30 - 19:00, Vapaaehtoinen harkkatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 10.12.2024 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3210
 • 13.12.2024 15:00 - 17:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3210

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Räätälöity.
kaikille aloille yhteinen osio ja alakohtaisesti räätälöity materiaali ja harjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattiruotsin toteutus, ensi sijassa ryhmille GDKV24KM, PAKV23KM, SKKV22SP ja MPKV23KP, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Koska osa ryhmästä opiskelee kampuksella lähiopetuksessa ja osa monimuotona (Palvelumuotoilun ja GD viikonloppuisin, monimuotoryhmille tulee erilliset Teams-harjoitustunnit viikonlopputuntien isäksi)

Opiskelijan työmäärä

5 op.x 27 t.=135 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kaikille aloille yhteisiä teemoja
+ alakohtaiset materiaalit ja harjoitukset (suulliset ja kirjalliset)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
paivi.korhonen@xamk.fi

Alakohtaisessa työskentelyssä ns. pajaruotsit autenttisissa oppimiympäristöissä.(koulun tilat/yritysympäristö)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti (AS 1-5)
Oman alan suullinen näyttö/esitys (pajaruotsi) (AS 1-5)
Aikataulun mukaisesti palautettavat tehtävät (arviointi: hyväksytty/hylätty/täydennettävä tai AS: 1-5 tehtävästä riippuen)

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.