Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

- kyberturvallisuuden ydinosaamisen opinnot (25 op)
- osaamista täydentävät opinnot (5 op)
- työelämän kehittämiseen kytkeytyvä opinnäytetyö (30 op)


Ydinosaaminen (25 op)
- Strateginen kyberturvallisuus 15 op
- Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op
- Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op
- Verkot ja kyberturvallisuus 5 op
- Toiminnallinen kyberturvallisuus 10 op
- Puolustava kyberturvallisuus 5 op
- Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op

Opinnoissasi hankit itsellesi useita käytännön kyberturvallisuustaitoja ja osaat muun muassa

- analysoida tietojärjestelmän hyökkääjän näkökulmasta
- tutkia tietojärjestelmiä haavoittuvuuksien löytämiseksi
- käyttää sopivia työkaluja tiedonkeruuseen kohteesta
- toteuttaa tarvittavia vastatoimenpiteitä kyberhyökkäyksille
- parantaa tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
- hallita sovellusten tietoturvallisuuden periaatteet.

Saat myös taitoja suojata teollisen internetin järjestelmiä, hallita tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä ja toteuttaa verkkoinfrastruktuurin suojaustoimia.

Koulutus sisältää paljon laboratoriotöitä. Pääset tekemään käytännön tapaustutkimuksia virtuaalisessa laboratorioympäristöissä. Laboratoriotyöt on mahdollista suorittaa etätyöskentelynä. Virtuaalilaboratoriota voidaan käyttää useimmilla moderneilla selaimilla. Avautuvaa topologiakuvaa klikkaamalla pääset käyttämään valittua virtuaalikonetta kuin olisit tämän tietokoneen äärellä, vaikka todellisuudessa näytön kuva vain välitetään käyttäjän tietokoneen ruudulle.

Järjestelmä mahdollistaa monimutkaisten virtuaalimaailmojen rakentamisen ja sisältää yleisimmät käyttöjärjestelmät, palvelinohjelmistot, useita palomuureja, kytkimiä, reitittimiä ja sovelluskiihdyttimiä. Tarvittavat sovellusohjelmat voivat olla asennettuina virtuaalimaailman käynnistyttyä. Virtuaalimaailmojen skenaariot voivat olla offensiivisia tai defensiivisiä kyberharjoituksia, käyttöjärjestelmien ja palvelinratkaisujen asennusharjoituksia, tietoverkkojen konfigurointiharjoituksia tai vaikka kokonaisen datakeskuksen rakentaminen virtualisointikäyttöjärjestelmien asennuksineen ja sovelluskiihdyttimien ohjelmointeineen. Jos työ jää kesken, työskentelyä voi jatkaa kotona etäyhteyden avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös virtuaalisen etäopetuksen lähes kaikissa tietoteknisissä laboratoriotöissä.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksen opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Vuoden 2020 syksyllä alkavan kyberturvallisuuskoulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus alkaa joka toinen kerta suomenkielisenä ja joka toinen englanninkielisenä.

Opintojen tavoite

Kyberturvallisuuden ammattilaisia tarvitaan suunnittelemaan ja ylläpitämään kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuuden koulutuksessa saat alan uusinta tietoa ja osaamista. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet kyberturvallisuuden erilaiset viitekehykset, standardit, tietoturvallisuuden valvonnan ja hallinnan sekä osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet. Osaat soveltaa tietoturvaratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tunnet tietoturva-auditoinnin periaatteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.Kyberturvallisuuskoulutus osallistuu aktiivisesti TKI-toimintaan, ja hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden panos on merkittävä. Ainutlaatuinen virtuaalilaboratorio on sekä TKI- että opetuskäytössä. Xamk osallistuu Turun amk:n johtamaan KyberValiot-hankkeeseen (EAKR). KyberVALIOT keskittyy liiketoimintamahdollisuuksiin ja tuoteturvallisuutta vaarantaviin kyberturvallisuusuhkiin, joita digitalisaatio synnyttää. Lähtökohtina ovat EU-säädösvalmistelu, jolla pk-teollisuuden kyberturvallisuutta ja -luotettavuutta pyritään parantamaan ja varmistamaan, sekä yritysten ilmoittamat kyberturvallisuuden testaustarpeet. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastaa hankkeessa VirtualLab-palvelun hyödyntämisestä IoT-laitteiden etätestaamisessa. Hanke on jo tähän mennessä työllistänyt kymmenen kyberturvallisuuden opiskelijaa alueella oleviin innovatiivisiin ja nopeasti kasvaviin kyberturvallisuusalan yrityksiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetuspäiviä on Xamkin Kotkan kampuksella keskimäärin kolme kuukaudessa torstaisin klo 17-20.

Opetus on suomenkielistä. Opetusmateriaalit ovat kuitenkin englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö raportoidaan suomen kielellä. Opinnäytetyö ja osa oppimistehtävistä voidaan suunnitella kehittämään opiskelijan työpaikan toimintoja hyödyntäen näin sekä opintoja että työnantajaa.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta (BYOD - Bring Your Own Device).

Koulutuksen oppimisympäristöt

XAMK CyberLab oppimisympäristö on ainutlaatuinen Suomessa. Kotkan toimipisteessä sijaitsevassa oppimisympäristössä on kyberturvallisuuskoulutuksia palveleva CyberLab-konesali, joka toimii myös tärkeänä osana datakeskustekniikan opetusta. Tässä CyberLab-konesalissa toimii kyberturvallisuuskoulutuksen ydin eli VirtualLab on pilvipalvelu. Palvelun käyttämiseen tarvitset modernin HTML5-pohjaisen selaimen. Toiminnaltaan VirtualLab muistuttaa lähinnä IaaS- tai PaaS-pilvipalvelua.

XAMK VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Tämä näkyy muun muassa siinä, että virtuaalikoneet käynnistyvät erittäin nopeasti. Virtuaalilaboratoriota käytetään laajasti sekä TKI-toiminnassa että kyberturvallisuuskoulutuksessa. Koulutuksessa virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki aiemmin fyysisillä laitteilla tehdyt laboratoriotyöt. Yhdessä käyttäjän skenaariossa voi olla jopa 30 virtuaalikoneen virtuaalimaailma. Opiskelijalla voi olla yhtä aikaa jopa 10 skenaariota käytössään. Virtuaalilaboratorio on kovassa käytössä: järjestelmässä on usein yhtä aikaa yli 100 käyttäjää, lähes 300 aktiivista laboratoriotyötä, yli 3200 aktiivista virtuaalikonetta ja lähes 5000 virtuaalista kaapelia, mikä on ennätyksellistä. Palvelussa käytetty virtualisointialusta ei ole kaupallinen tuote vaan Xamkin toteuttama.

Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT24SY)
Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT23SY)
Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT22SY)
Kyberturvallisuus, yamk
Tunnus
(KTKT21SY)
Kyberturvallisuus, yamk
Tunnus
(KTKT20SY)
Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marko Oras
Vastuuopettaja

Marko Oras

Ryhmät
 • KTKT22SY
  Kyberturvallisuus, yamk

Tavoitteet

You can carry out a security audits and understand different penetration testing methods.
You can advise users about social engineering and security risks.
You understand the significance of the personal cyberhygiene to the information security of the society and information security of the company.
You know the information security and privacy legislation.

Sisältö

How do you carry out a security audit?
How do you evaluate companies physical security?
How do you advise users about social engineering and security risks?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy koostetusti opintojakson Learn alustalta.
Opiskelumateriaali on koostettu useasta lähteestä, opintojaksolla ei vaadita ostettavaa tai lainattavaa kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työelämä tai nopeutettu oppimisväylä: Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Learniss' olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämä toimeksiannot, DVV ja julkinen hallinto sekä opiskelijoiden omat työnantajat

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson harjoitustöille määritetään määräajat opintojakson ajoituksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt, oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen toteutukseen.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 09.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT22SY
  Kyberturvallisuus, yamk

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Itseopiskelumateriaali on Learn-alustalla. Osa tehtävistä on virtuaalilaboratoriossa.
Verkkoluennot ovat MS Teams alustalla. Luennot tallennetaan.
Kirjallisuutta:
Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Useita kyberturvallisuusjulkaisuja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab opiskeluympäristö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.