Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen perusosaaminen koostuu pakollisista liiketalouden opinnoista ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista opinnoista. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat erittäin tärkeä osa opintoja.

Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista. Näin voit saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustettua.

Data-analytiikan koulutuksessa perehdyt liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella voit perehtyä myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yritystä tiedon avulla. Opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.

Koulutuksessa?painotetaan data-analyysin ja viestinnän sekä visualisoinnin ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoiminnan osaamiseen. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.

Opintojen tavoite

Ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyvät liiketalouden, data-analytiikan ja viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit toimimaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opit myös, kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeisiä koulutuksessa ovat datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot. Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

Opiskelet data-analytiikkaa ja tiedon viestimistä sekä visualisointia monipuolisessa oppimisympäristössä hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asiantuntijaluentojen avulla. Osa opetuksesta voi olla englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän sekä TKI:n (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnot) että yritysten kanssa. Yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehität asiantuntijuutta aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana usean työelämäläheisen oppimisprojektin tekemisessä, monesti myös usealle erilaiselle organisaatiolle.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on päiväopetusta. Opetusta on luentoina, webinaareina sekä erilaisissa yritysyhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. Opit tekemällä ja kokeilemalla sekä kuuntelemalla ja ymmärtämällä.

Opetus on pääasiassa suomeksi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Opetusmateriaali voi olla joko suomeksi tai englanniksi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon?suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisissä työympäristöissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

Asiakasanalyytikko

CDO (Chief Data Officer)

Data-analyytikko

Data Scientist

Datan visualisoija

Digitaalisen viestinnän osaaja

Kehityspäällikkö

Liiketoiminnan kehittäjä

Marketing Analyst

Markkinointianalyytikko

Projektipäällikkö

Tietotyöntekijä

Viestintäsuunnittelija

Data-analytiikka, päivätoteutus
Tunnus
(DAKV21SP)
Data-analytiikka, päivätoteutus
Tunnus
(DAKV20SP)

Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK52-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 29.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3214 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3171 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3079 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK54-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00DG79-3006 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK62-3001 Ryhmät DAKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB04-3041 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK63-3001 Ryhmät DAKV21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK51-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00DW02-3022 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK58-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 02.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus DA00EW52-3001 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK55-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3279 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus DA00DG87-3005 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK61-3001 Ryhmät DAKV21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK57-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK59-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 12.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3197 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3038 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK53-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3274 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus DA00EK56-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3207 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00DG79-3007 Ryhmät DAKV24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK62-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK63-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK51-3004 Ryhmät DAKV24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DW02-3028 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK55-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3317 Ryhmät DAKV24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK61-3002 Ryhmät DAKV22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK57-3003 Ryhmät DAKV23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3044 Ryhmät DAKV24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3312 Ryhmät DAKV24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus DA00EK56-3003 Ryhmät DAKV23SV