Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöteknologian koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Ympäristöteknologian koulutuksessa perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelet ympäristöterveyteen, asumis- ja rakennusterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja ympäristönäytteenottoon liittyviä asioita. Opintojen tavoitteena on, että opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuntemaan ympäristönseurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit myös käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja, mitkä valmistavat sinua työelämään ja auttavat verkostoitumaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita. Ensimmäisenä vuonna opiskelet mm. kiertotaloutta, luonnontieteellisiä perusopintoja sekä perusteita ympäristönäytteenotosta ja ympäristöterveydestä. Toisen vuoden aikana opiskelet mm. asumisterveyden ja ympäristön seurannan perusteita sekä työelämäosaamiseen liittyviä opintojaksoja. Kolmantena vuonna voit valita opintoja itseäsi kiinnostavista täydentävistä opinnoista ja rakentaa näin omaa urapolkuasi. Ympäristöteknologian koulutuksen täydentävien opintojen lisäksi voit täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.Xamkin ympäristöteknologian koulutuksella on myös Suomen ympäristökeskuksen Certi-ryhmän lupa järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.
Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Opintojen toteutus

Ympäristöteknologian päiväopinnot ovat päätoimisia, ja opintojen lähipäivät sijoittuvat arkipäiville. Opintoihin sisältyy paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä.
Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.
Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.
Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.
Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Koska ympäristöteknologia on alana hyvin poikkitieteellinen ja ympäristöasiat koskettavat kaikkia toimialoja, on työmahdollisuudet hyvin moninaiset ja työllistymisnäkymät hyvät. Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
• ympäristöinsinööri
• terveysinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• laatupäällikkö
• jäteasiantuntija
• sisäilma-asiantuntija
• terveystarkastaja
• ympäristötarkastaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta. Koulutus toimii myös tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa.
Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ympäristöteknologian koulutuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Ympäristöteknologian opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.

Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Tunnus
(YTMI24KP)
Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Tunnus
(YTMI23KP)
Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Tunnus
(YTMI22KP)
Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Tunnus
(YTMI21KP)

Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3178 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3188 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3153 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3195 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF58-3012 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF58-3013 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DT14-3008 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DT14-3010 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF57-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF57-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF68-3008 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF68-3009 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 07.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF69-3003 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA72-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA72-3013 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF60-3010 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF60-3011 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF63-3011 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF63-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3037 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3062 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3045 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3062 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3051 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3060 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF79-3008 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF79-3011 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF47-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF47-3015 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF51-3013 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF51-3014 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3069 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 31.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3070 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3258 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF52-3011 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF52-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF78-3009 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF78-3006 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF66-3009 Ryhmät YTMI21SM YTMI21KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF67-3005 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DI40-3012 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI40-3013 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF65-3007 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF65-3008 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3014 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3020 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF72-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF72-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3124 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3144 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3029 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3032 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3047 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3066 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF71-3007 Ryhmät YTMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF71-3009 Ryhmät YTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3189 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3194 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DT16-3003 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DT16-3004 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF55-3011 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF55-3012 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3245 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3303 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF75-3010 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF75-3013 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI41-3008 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI41-3009 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 31.08.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DI38-3011 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI38-3012 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF74-3010 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF74-3013 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF56-3010 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF56-3013 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00AF59-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF59-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF77-3006 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3234 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3201 Ryhmät YTMI22SM EEMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF58-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 29.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DT14-3011 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF57-3015 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF68-3010 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF60-3012 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF63-3013 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3063 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3065 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3062 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF79-3010 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 29.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF47-3016 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 29.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF51-3015 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3207 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3323 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF52-3013 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF78-3008 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF66-3010 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 06.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF67-3006 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF67-3007 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI40-3014 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF65-3009 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF65-3010 Ryhmät YTMI22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3021 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF72-3015 Ryhmät YTMI24KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3150 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3037 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3071 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF71-3008 Ryhmät YTMI22KP
Ajoitus 01.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3257 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DT16-3005 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DT16-3006 Ryhmät YTMI23SM
Ajoitus 29.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3324 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF75-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 29.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI38-3013 Ryhmät YTMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF74-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF56-3012 Ryhmät YTMI23KP
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00AF59-3015 Ryhmät YTMI24KP