Siirry suoraan sisältöön

Järjestö- ja nuorisotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Järjestö- ja nuorisotyö (YAMK)