Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Naprapathy

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
naprapaatti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Tieteellinen tutkimus ja kehitys – Research and Developement 5 op

Johtaminen – Management 5 op

Syventävä osaaminen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa I – 5 op

Syventävä osaaminen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa II – 5 op

Testaus, mittaaminen, arviointi liikunnassa ja urheilussa 5 op

Urheilulääketieteen erilliskysymyksiä 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Naprapatian (YAMK) on uraauurtava manuaalisen lääketieteen koulutus, joka syventää osaamistasi tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimisessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Opinnoissasi kehität näyttöön perustuvaa osaamista potilastyössä. Samalla saat uutta osaamista alan asiantuntijatehtäviin, joissa toimit osana moniammatillista kuntoutustiimiä. Naprapatian YAMK-tutkinnon suoritettuasi olet alan kehityksen kärjessä.

Opinnoissa syvennetään manuaalisen lääketieteen tietoja ja taitoja näyttöön perustuen. Perehtyminen alan viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen kehitykseen syventävät aiempaa osaamistasi.

Valmiutesi toimia alan asiantuntijatehtävissä vahvistuvat. Käsityksesi tuki- ja liikuntaelinsairauksien syistä ja seurauksista lavenee. Opit ymmärtämään paremmin fyysisen aktiivisuuden merkityksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä länsimaisten elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Samalla kehität asiantuntijuuttasi urheilulääketieteessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojen aikana kehityt itse asiantuntijana ja sinulla on mahdollisuus kehittää oman organisaatiosi työskentelyä ja toimintaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa. Samalla kehität mahdollisuuksiasi toimia alan asiantuntijana työelämän tutkimuksellisissa kehittämishankkeissa.

Sinulla on mahdollisuus panostaa erityisesti erilaisiin interventioihin fyysisen aktiivisuuden ja kilpaurheilun saralla. Testausasema Kotka (https://testausasema.fi/) on naprapatian koulutusohjelman merkittävä yhteistyökumppani.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojen kesto on 2–3 vuotta, opinnot suoritetaan pääsääntöisesti joustavasti verkossa. Lähiopetusjaksot koostuvat kolmesta intensiivipäivästä, jotka ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai. Lähiopetusjaksoista kolme järjestetään Kotkassa ja yksi Tukholmassa.

Voit suorittaa Tieteellinen tutkimus ja kehitys – Research and Developement (5 op)- ja Johtaminen – Management (5 op) -opintojaksot myös muussa korkeakoulussa. Muualla suoritetut opintojaksot hyväksiluetaan Xamkissa suorittamaasi tutkintoon.

Opintojesi alussa?kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.?

Opiskelutapoja on useita:??

- luento-opetus?
- itsenäiset oppimistehtävät?
- tiimityöskentely?
- verkko-opiskelu?
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa??
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet?
- tentit?
- käytännön harjoittelu.?


Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.


Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Saat valmiudet työskennellä naprapatian asiantuntijana muun muassa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa joustavan opintojen suorittamisen. Voit suunnitella ajankäyttösi itse ja keskittyä opintoihin silloin kun se sinulle parhaiten sopii. On kuitenkin hyvä muistaa, että opintojen edistymisen kannalta on hyvä tehdä itselleen suunnitelma opintojen kulusta.

Intensiivipäivinä opinnoissa perehdytään alan käytännön kysymyksiin luennoilla, ryhmätöiden parissa sekä käytännön demoissa. Tällöin tapaat myös muita kansainvälisiä opiskelijoita ja pääset vuorovaikutukseen alan kehittämisestä kiinnostuneiden kollegoiden kanssa.

Naprapaatti, ylempi amk
Tunnus
(NAKT21KY)