Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Koulutus koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamisen opinnoissa (120 op) perehdyt logistiikan eri osa-alueisiin. Opintoihin sisältyvät myös yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja yrittäjyysosaaminen sekä kieliopinnot.

Täydentävän osaaminen opinnoissa (75 op) syvennät liiketoimintaosaamistasi, taloudellista ajattelutapaasi sekä logistiikkaprosessin hallinnan taitoja. Saat erityisosaamista logistiikan hallinnan, e-liiketoiminnan ja toimitusketjujen alalta. Opintojen aikana hankitut tiedot ja taidot kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) voit täydentää logistista osaamistasi. Voit valita opintoja älykkään logistiikan, digitalisaation, yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.
Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin liitetyt kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Tärkeimpiä asioita, joita koulutuksen aikana opit ovat
• liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
• yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
• logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
• logistiikkaprosessien suunnittelu
• toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen.

Opintojen tavoite

Opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Osaamistasi ovat logistiikkaprosessien suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat huomioida turvallisuuden, vastuullisuuden ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä digitalisaation ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot korostuvat logistisessa toimintaverkostossa.
Logistiikan erityisosaamista voit hankkia itsellesi muun muassa hankinnan ja innovaatioiden aloilta.

Xamkin logistiikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen yritysvierailut ja vierailevat luennoitsijat. Yritysyhteistyö helpottaa sinua löytämään itsellesi opinnäytetyötoimeksiantoja ja työharjoittelupaikkoja.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamk tekee yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen erilaisia projekteja, yritysvierailuja ja vierailevia luennoitsijoita. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyö- ja työharjoittelupaikkojen löytämistä.

Työelämälähtöiset projektit kehittävät tietojasi, taitojasi ja asenteitasi ja näin kasvattavat osaamistasi. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi yhteistyö tuo sinulle yhteyksiä alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja eri opiskelijoiden kanssa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on pääasiassa lähiopetusta Xamkin Kotkan kampuksella. Osan opinnoista voi tehdä verkkototeutuksina.

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja elämäntilanteesi. Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan soveltuvin osin huomioida opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnustamista (HOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa. Hyväksiluettavan osaamisen olet voinut saavuttaa aiemmilla opintosuorituksilla tai muulla tavoin, esimerkiksi työssä.

Opinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Perinteisen kontaktiopetuksen lisäksi opintoihisi sisältyy muun muassa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tenttejä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Harjoittelun myötä työelämä on mukana koulutuksessa koko opintojesi ajan.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintopalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkatradenomit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet suunnittelun, kehittämisen, ohjaamisen ja johtamisen eri tehtäviin. Logistiikkatradenomina voit sijoittua myös laadunhallinnan, asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin yrityksissä, kuntien ja valtion palveluksessa.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat muun muassa
• hankintapäällikkö
• huolitsija
• kuljetuspäällikkö
• kuljetussuunnittelija
• logistiikkapäällikkö
• myyntipäällikkö
• ostaja
• tuotannonsuunnittelija
• varastoesimies

Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus
Tunnus
(LLKT20SP)

Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU60-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 11.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00CY89-3009 Ryhmät LLKT23SV VV2023-2024
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus VV00CY89-3011 Ryhmät LLKT24SV