Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
Vastuuhenkilö

Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden eri teollisuuden sektoreille.
Osaat torjua erilaisia uhkia ja haittaohjelmia.
Osaat suunnitella kyberturvallisuutta.
Osaat tunnistaa yleisimpiä haavoittuvuuksia ja torjua niitä

Sisältö

Mitä on kyberturvallisuus?
Miten kyberturvallisuus vaikuttaa eri teollisuuden aloilla?
Miten puolustautua maailmanlaajuisia uhkia vastaan?

Opiskelumateriaali

Cisco Networking Academy verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen opetusmateriaali, joka valmentaa kaupallisiin sertifiointeihin.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaismäärä on 135 tuntia, josta noin puolet on lähiopetusta. Lähiopetus sisältää luennot, laboratoriotyöskentelyn ja loppu- sekä näyttökokeen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet, loppukoe ja näyttökoe laboratorion laitteilla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankare
Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät
 • KTKT19SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

After completing the study unit, you are able to describe principles of optical transport systems and their use in large scale networks. You are able to design optical transport systems as well as implement and verify basic passive optical networks.

Sisältö

How fiber optic transport works?
How to design an optical transport system?
How to implement passive optical transport?
How to measure and verify optical transport systems?
What are the benefits of using optical transport?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja laboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu tai opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät ohella. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii 135 tuntia työtä, mistä noin kolmannes on kontaktiopetusta ja laboratorioharjoittelua ja loput itseopiskelua, harjoituskokeita ja harjoitustehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla on pakollisia laboratorioharjoituksia, jotka on suoritettava Kotkan kampuksen tiloissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, laboratorioharjoituksiin ja tenttiin.

Esitietovaatimukset

Prior study units or comparable skills required:
Tietoverkot 3

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankare
Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät
 • KTKT19SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

After completing the study unit, you are able to design, implement and operate a small service provider network. You are able to describe the most common services, select best solution for customer and implement them into the network. You know the technologies and protocols needed to build such a network and apply your knowledge to troubleshoot services. You are also able to critically assess the security of the network and its services, also from customer’s point of view.

Sisältö

What technologies and protocols are needed to build a secure provider network?
How to build a secure foundation for provider services?
How to implement and troubleshoot various services?
How to select proper service to meet customer demands?
How to interconnect provider network with Internet and other providers?
What are the security risks in Internet routing and provider services?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja etälaboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä n. kolmannes on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja etälaboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, laboratorioharjoituksiin ja verkkotentteihin.

Esitietovaatimukset

Prior study units or comparable skills required:
Advanced Routed Networks
Secure Enterprise Networks

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Oras
Vastuuhenkilö

Marko Oras

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tarkastella tietoverkkoja hakkerin näkökulmasta.
Osaat kerätä kattavasti tietoa penetraatiotestauksen kohteesta ja ymmärrät tiedonkeruun tärkeyden.
Osaat käyttää penetraatiotestaustyökaluja sekä erilaisia hakkerointitekniikoita.
Osaat suorittaa penetraatiotestauksen kohteeseen.
Osaat raportoida löytämäsi turvallisuuspuutteet ja ehdottaa parannuksia kohteen turvallisuuteen.

Sisältö

Mitä on penetraatiotestaus?
Miksi on tärkeää suorittaa penetraatiotestaus?
Mitä on eettinen hakkerointi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy koostetusti opintojakson Learn alustalta.
Opiskelumateriaali on koostettu useasta lähteestä, opintojaksolla ei vaadita ostettavaa tai lainattavaa kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työelämä tai nopeutettu oppimisväylä: Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Learniss' olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän toimeksianto, sekä yritysvieraat
Yhteistyö hankkeiden kanssa sekä ajankohtaisten työelämälähtöisten Podcastien seuranta. Mahdollinen ulkopuolinen luennoitsija. Osaltistuminen HelSec-tapahtumaan

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson harjoitustöille määritetään määräajat opintojakson ajoituksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista lähiopetusta noin 55 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen toteutukseen.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuuden perusteet
Tietoverkkojen perusteet
Tietoturva
Ohjelmoinnin perusteet
Kyberturvallisuus
Käyttöjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankare
 • Martti Kettunen
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea tiedonsiirtoteiden teoreettiset rajoitukset
Osaat tärkeimmät koodaus ja modulointimenetelmät
Osaat suunnitella tiedonsiirron virheiden havainnointi- ja korjausjärjestelmän
Osaat tiedonpakkaus- ja salausmenetelmiä
Lohkoketjut

Sisältö

Osaatko laskea suurimman teoreettisen tiedonsiirtonopeuden tiedonsiirtotiellä?
Miten valitset sopivan modulointimenetelmän?
Miksi käytetään virheenkorjausmenetelmiä?
Onko tiedonpakkaamisesta hyötyä vai haittaa?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja laboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu tai opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät ohella. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii 135 tuntia työtä, mistä noin kolmannes on kontaktiopetusta ja ohjattua harjoittelua ja loput itseopiskelua, harjoituskokeita ja harjoitustehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, harjoitustehtäviin ja tenttiin.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankare
Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

After completing the study unit, you know how to design and implement enterprise networks from small office to large campus network. You know the advanced techniques and protocols used in enterprise networks. You also understand the key security requirements and are able to improve overall network security.

Sisältö

What are the design architectures used in Enterprise Networks and how to apply them to business needs?
How to implement high availability and redundancy?
How to improve network performance to meet business demands?
What are the security risks in an enterprise network?
How to improve overall network security using network security functions?

Aika ja paikka

Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja etälaboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä n. puolet on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja etälaboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, harjoituksiin ja verkkotentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Esitietovaatimukset

Prior study units or comparable skills required:
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2
Tietoverkot 3

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
Vastuuhenkilö

Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

You understand the basic theory of the virtualization.
You know how to install virtualization products
You know how to manage virtual machines
You know how to build virtualized cluster

Sisältö

Why virtualization is used today?
How virtualization works in personal computers?
How virtualization works in servers?
How virtualization increases reliability and availability?

Opiskelumateriaali

VMwaren dokumentaatio ja muu netistä löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella käydään yleisesti työelämässä käytettyjä virtualisointitekniikoita.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaismäärä on 135 tuntia, josta noin puolet on lähiopetusta. Lähiopetus sisältää luennot, laboratoriotyöskentelyn ja loppukokeen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja loppukoe.

Esitietovaatimukset

Operating systems