Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (ylempi AMK)
artenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilu YAMK -tutkintoon johtava koulutuslinja (60 op)

YDINOSAAMINEN 50 op
Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op
Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5op
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5op
Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5op
Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5op
Opinnäytetyö 30op
Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
Täydentävä osaaminen 10op


Täydentävän osaamisen opinnot 20 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: kehittämis- ja tutkimusmenetelmät, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö 30 op. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opintojen tavoite

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan osaaminen palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen.Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle syntyy koulutuksessa asiantuntijuutta kulttuurin ja taiteen soveltamisesta sekä hyödyntämisestä asiakaslähtöiseen hyvinvointityöhön eri konteksteissa. Palvelumuotoilu tähtää hyvään asiakaskokemukseen.

Valmistuttuasi työskentelet suuntautumisesi mukaan hyvinvointipalvelujen asiantuntijana ja tuottajana julkisella sektorilla tai kulttuurihyvinvointia tarjoavan yrityksen palveluksessa esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

Kulttuurihyvinvoinnin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu
• sosiaali- ja terveysalan
• kuntoutuksen
• kasvatuksen
• muotoilun
• taide- ja artenomialojen
kehittämisen ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja saada uutta näkökulmaa työhönsä.

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Kulttuurihyvinvointi, yamk
Tunnus
(KUMKV24KY)
Kulttuurihyvinvointi, yamk, 60op
Tunnus
(KUKV22KY_60)
Kulttuurihyvinvointi, yamk, 60op
Tunnus
(KUKV21KY_60)

Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KU00EV31-3001 Ryhmät KUSKV24KY KUMKV24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EV32-3001 Ryhmät KUSKV24KY KUMKV24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KU00EG80-3003 Ryhmät KUSKV24KY KUMKV24KY