Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Wellbeing Management

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Wellbeing management -koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing management -koulutus.

Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa.

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.

Valmistuttuasi osaat
- tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
- kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
- toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
- toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen. Voit valita opintoja myös ulkomaalaisten yhteistyökorkeakoulujemme opintotarjonnasta.

Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa.

Koulutuksen opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä eli voit opiskella joko suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Toinen opiskeluvuosi on päiväopiskelua Mikkelissä. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa.

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toteutus

Wellbeing management -koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan täysin verkossa, jolloin otat haltuun liiketalouden perustiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toinen vuosi suoritetaan lähiopetuksessa päiväopintoina Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja ne ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.

Active Life Lab on ainutlaatuinen teknologinen oppimisympäristö, jossa pääset konkreettisesti tekemään hyvinvoinnin mittauksia asiakkaiden kanssa. Xamk on johtavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hanketoimijoita Suomessa, ja toisena opiskeluvuonna pääset myös opiskelemaan TKI-osaamista alan johtavien asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumaan itse TKI-toimintaan. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien parissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa. Opinnot etenevät alusta alkaen intensiivisesti pienryhmässä.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna omien mielenkiintojesi mukaan joko Mikkelissä tai missä päin maailmaa tahansa valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Syventävä harjoittelu suoritetaan aina alan asiantuntijatehtävissä, joten opiskelujen aikana rakentamasi verkostot auttavat sinua mieleisen harjoittelupaikan löytämisessä. Myös opinnäytetyö on aina toimeksianto alan toimijalta, olipa toimeksiantaja yritys, yhteisö ja muu voittoa tavoittelematon taho. Voit hyödyntää opinnäytetyön aiheessasi syventävän harjoittelun toimeksiantajaa, ja erityisesti toisena opiskeluvuonna kartoittamaasi TKI- ja kehittämisosaamista.

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opetuskieli

Koulutuksen kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä sekä suomen että englannin kielellä. Voit siis opiskella tutkinnon joko suomeksi tai englanniksi. Halutessasi voit myös opiskella opintojaksoja suomeksi ja englanniksi.

Koulutusohjelman kaksikielinen toteutus mahdollistaa sinulle joustavan kielitaidon kartoittamisen opintojen edetessä, mikäli esimerkiksi täysin englanniksi opiskelu ei tunnu omimmalta asialta heti opintojen alussa, mutta olisit silti kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja syventämään englannin kielitaitoa. Voit toki opiskella kaikki tutkintoon oikeuttavat opintojaksot täysin suomeksi ja suorittaa tutkinnon suomeksi, mikäli se on sinulle sopivin vaihtoehto.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi
- liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
- terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä
- tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
- henkilöstöhallinnossa tai
- vakuutusalalla.

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- työhyvinvointiasiantuntija
- työhyvinvointikoordinaattori
- työhyvinvointipäällikkö
- työhyvinvointivalmentaja
- työkykykoordinaattori.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on ensimmäisen vuoden aikana Xamkin monipuolinen verkkoympäristö, jossa opiskelet ohjatusti. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä.?Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.

Active Life Labin tilat:
- Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

- Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

- Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, jolloin ensimmäisenä vuotena opitut liiketoiminnan perustiedot ja -taidot yhdistetään Active Life Labin tarjoamiin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan ydinosaaminen yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä perehtyä yksityiskohtaisemmin ja osallistua hanketoimintaan.

Mikkelin kampuksella opiskelutiloina ovat erityisesti ICT-luokat ja studiot.

Wellbeing Management, päivätoteutus
Tunnus
(WMMI22SP)
Wellbeing Management, päivätoteutus
Tunnus
(WMMI21SP)

Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ77-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ59-3005 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ66-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ68-3002 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ68-3003 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ67-3002 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ67-3003 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus LT00EB06-3004 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ65-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ62-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ64-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ70-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ70-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ69-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ69-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ74-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ74-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ76-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ75-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ75-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ58-3005 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ61-3005 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3015 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ78-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ73-3002 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 14.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ73-3003 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 23.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ79-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS50-3035 Ryhmät WMMI22SP VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT61-3026 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ72-3002 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ72-3003 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 12.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ71-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3125 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00DT60-3001 Ryhmät WMMI21SP
Ajoitus 08.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00DT60-3005 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus WM00EJ57-3005 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ63-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ77-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ77-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ59-3006 Ryhmät HJMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ68-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ67-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ76-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ76-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 23.09.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ58-3006 Ryhmät HJMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ61-3006 Ryhmät HJMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ78-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ78-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ73-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ72-3004 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ71-3002 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ71-3003 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT60-3014 Ryhmät WMMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus WM00EJ57-3006 Ryhmät HJMI24SM