Siirry suoraan sisältöön

Kestävän liiketoiminnan kehittäjän koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutuksen suoritettuasi osaat kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa ottaen huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Osaat tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä. Osaat johtaa ja kehittää yrityksen vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Sinulla on vahva tietopohja ja konkreettisia liiketoiminnan kehittämistaitoja.

Koulutus on tarkoitettu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille. Työskentelet keskijohdossa, asiantuntijana tai esihenkilönä ja sinulla on tulosvastuu jostakin osa-alueesta.

Olet kiinnostunut kehittämään liiketoimintaa vastuullisempaan suuntaan ja olet asemassa, jossa voit vaikuttaa yrityksen toimintaan. Sinulla on halu ottaa askel eteenpäin omassa kehittymisessäsi. Haluat verkostoitua ja sinulla on tarve ymmärtää mihin toimintaympäristö kehittyy.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinopinnot, 35 op

Ydinopinnoissa teemoina ovat
•Miten nykyisen liiketoiminnan vastuullisuus varmistetaan ja millaisia uusia mahdollisuuksia vihreä siirtymä luo liiketoiminnalle
• Miten eri ohjeistuksilla ja sääntelyllä ohjataan liiketoiminnan vastuullisuutta
• Miten yritys huolehtii omasta taloudellisesta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se voi olla elinvoimainen ja vastuullinen pitkällä tähtäimellä.
• Miten yritys viestii vastuullisesta toiminnastaan

Opintojaksot
• Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö 5 op
• Vastuullinen toiminnan johtaminen 5 op
• Talouden ohjaus 5 op
• Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena 5 op
• Yrityksen kasvu ja talouden suunnittelu 5 op
• Vastuullisuuden markkinointiviestintä ja raportointi 5 op
• Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op

Täydentävä osaaminen, 25 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  Opintojaksoihin valitaan 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat tämän tutkinnon tavoitteisiin. Hyväksiluvut ovat aina harkinnanvaraisia.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen tai johtamiseen. Opinnäytetyössä on tutkimuksellisuutta ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen

Opintojen toteutus

Koulutuksen voit suorittaa verkko-opintoina riippuen siitä mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi (25 op). Useimmat opiskelevat työn ohessa. Opintojaksoilla on yleensä aloitusluento verkossa ja se tallennetaan.

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja tutustutaan muihin opiskelijoihin. Muita mahdollisia tapaamisia ja lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Lähipäiviä ei striimata tai tallenneta.

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvillä on 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa noin 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii, on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin.

Uramahdollisuudet

Vastuullisuusasiantuntija, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, kestävän kehityksen asiantuntija, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, kehityspäällikkö, yritysjohdon konsultti

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksessa tutustut sekä oman, että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeisessä työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista laajin on opinnäytetyö.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään.

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä,ylempi amk
Tunnus
(KLMI25SVY)
Kestävän liiketoiminnan kehittäjä, ylempi amk
Tunnus
(KLMI23SY)
Ajoitus 16.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus KL00ES16-3002 Ryhmät KLMI24SVY
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KL00ES15-3002 Ryhmät KLMI24SVY
Ajoitus 30.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus KL00ES14-3002 Ryhmät KLMI24SVY