Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Wellbeing Management

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Wellbeing management -koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing management -koulutus.

Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa.

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.

Valmistuttuasi osaat
- tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
- kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
- toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
- toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen. Voit valita opintoja myös ulkomaalaisten yhteistyökorkeakoulujemme opintotarjonnasta.

Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa.

Koulutuksen opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä eli voit opiskella joko suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Toinen opiskeluvuosi on päiväopiskelua Mikkelissä. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa.

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Wellbeing management -koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan täysin verkossa, jolloin otat haltuun liiketalouden perustiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toinen vuosi suoritetaan lähiopetuksessa päiväopintoina Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja ne ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.

Active Life Lab on ainutlaatuinen teknologinen oppimisympäristö, jossa pääset konkreettisesti tekemään hyvinvoinnin mittauksia asiakkaiden kanssa. Xamk on johtavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hanketoimijoita Suomessa, ja toisena opiskeluvuonna pääset myös opiskelemaan TKI-osaamista alan johtavien asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumaan itse TKI-toimintaan. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien parissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa. Opinnot etenevät alusta alkaen intensiivisesti pienryhmässä.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna omien mielenkiintojesi mukaan joko Mikkelissä tai missä päin maailmaa tahansa valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Syventävä harjoittelu suoritetaan aina alan asiantuntijatehtävissä, joten opiskelujen aikana rakentamasi verkostot auttavat sinua mieleisen harjoittelupaikan löytämisessä. Myös opinnäytetyö on aina toimeksianto alan toimijalta, olipa toimeksiantaja yritys, yhteisö ja muu voittoa tavoittelematon taho. Voit hyödyntää opinnäytetyön aiheessasi syventävän harjoittelun toimeksiantajaa, ja erityisesti toisena opiskeluvuonna kartoittamaasi TKI- ja kehittämisosaamista.

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opetuskieli

Koulutuksen kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä sekä suomen että englannin kielellä. Voit siis opiskella tutkinnon joko suomeksi tai englanniksi. Halutessasi voit myös opiskella opintojaksoja suomeksi ja englanniksi.

Koulutusohjelman kaksikielinen toteutus mahdollistaa sinulle joustavan kielitaidon kartoittamisen opintojen edetessä, mikäli esimerkiksi täysin englanniksi opiskelu ei tunnu omimmalta asialta heti opintojen alussa, mutta olisit silti kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja syventämään englannin kielitaitoa. Voit toki opiskella kaikki tutkintoon oikeuttavat opintojaksot täysin suomeksi ja suorittaa tutkinnon suomeksi, mikäli se on sinulle sopivin vaihtoehto.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi
- liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
- terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä
- tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
- henkilöstöhallinnossa tai
- vakuutusalalla.

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- työhyvinvointiasiantuntija
- työhyvinvointikoordinaattori
- työhyvinvointipäällikkö
- työhyvinvointivalmentaja
- työkykykoordinaattori.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on ensimmäisen vuoden aikana Xamkin monipuolinen verkkoympäristö, jossa opiskelet ohjatusti. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä.?Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.

Active Life Labin tilat:
- Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

- Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

- Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, jolloin ensimmäisenä vuotena opitut liiketoiminnan perustiedot ja -taidot yhdistetään Active Life Labin tarjoamiin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan ydinosaaminen yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä perehtyä yksityiskohtaisemmin ja osallistua hanketoimintaan.

Mikkelin kampuksella opiskelutiloina ovat erityisesti ICT-luokat ja studiot.

Wellbeing Management, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Elina Halonen
Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
b etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Hyvä arvosana (3) edellyttää pääsääntöisesti taitotason B2 kielitaitoa.

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus.
Työpajatyöskentelyä x 4 (tarvittaessa).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Aloitusinfo Teamsissa.
Verkkotentti Learnissa opintojakson päätteeksi.
Suullinen testi Teamsissa.
Tenttien päivämäärät sovitaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa.
Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä.
Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät.
Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden brändin elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina?
Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?
Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa?
Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään?
Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Osaat käyttää johdonmukaisesti asiakastyöskentelyyn ja markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
e) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä.

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat käsitellä ja analysoida kerättyä dataa.
Osaat tulkita dataa.
Ymmärrät datan ja big datan arvon.

Sisältö

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä?
Miten dataa voidaan tulkita?
Mikä datan ja big datan arvo voi olla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käsitellä ja analysoida kerättyä dataa.
Osaat tulkita dataa.
Ymmärrät datan ja big datan arvon.

Sisältö

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä?
Miten dataa voidaan tulkita?
Mikä datan ja big datan arvo voi olla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
• arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
• hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
• käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat elämäntapamuutoksen vaiheet
Tunnistat elämäntapamuutokseen vaikuttavat tekijät
Ymmärrät, miten elämäntapamuutosta voidaan tukea
Osaat kuvata motivoivan haastattelun periaatteet
Osaa antaa palautetta motivoivasti

Sisältö

Mitkä ovat elämäntapamuutoksen vaiheet?
Mitkä tekijät motivoivat elämäntapamuutokseen?
Miten vahvuudet tunnistetaan?
Millaisia haasteita elämäntapamuutokseen voi liittyä?
Mitä resilienssi tarkoittaa?
Mitä tunnelukot ovat ja miksi ne tulisi tiedostaa elämäntapamuutoksissa?
Miten elämäntapamuutosta voidaan tukea?
Mitä motivoiva haastattelu on?
Miten annat palautetta motivoivasti?

Opiskelumateriaali

Opintoja nopeuttava väylä:
- Miller & Rollnick 2013 Motivational interviewing : helping people change (soveltuvin osin)
- Avery, Whitehead & Halliday 2016 How to Facilitate Lifestyle Change: Applying Group Education in Healthcare (soveltuvin osin)
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Työviikkopohjaisen väylän ja työhön integroidun väylän opiskelumateriaaleista ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää esimerkiksi luentoja, simulaatioharjoituksia, opintokäynnin sekä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Lisäksi harjoittelet pienryhmissä tapahtuvaa ohjausta. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten tapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisesi kuvaus suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja todistukset sähköpostilla opintojakson opettajalle viimeistään opintojakson alkaessa. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan eLomakkeella, joka osoitetaan opintojakson opettajalle.


Opintoja nopeuttava väylä:
Teet Examissa yksilötentin.

Opimisväylien valinnoista sovitaan opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työviikkopohjaisessa väylässä järjestetään opintokäynti Saimaa Stadiumille, simulaatioita, joissa harjoitellaan mm. motivoivaa haastattelua työelämään pohjautuvien esimerkkien pohjalta. Lisäksi opintojaksolla on pienryhmäohjausta. Työn opinnollistaminen ja osaamisen tunnistaminen ovat mahdollisia tällä opintojaksolla. Opintojaksolla on mahdollisesti alumnin vierailu tai puheenvuoro, työelämäedustajan asiantuntijaluento ja toimeksianto työelämältä kirjalliseen tehtävään. Mikäli työelämän toimeksianto toteutuu, siihen pyritään järjestämään myös vuorovaikutuksellinen palautteenanto toimeksiantajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjaisessa ja työhön integroidussa väylässä ei ole tenttiä, vaan kirjallinen tehtävä, jonka palautusaika sovitaan opintojakson alkaessa.
Opintoja nopeuttavassa väylässä on Examissa tehtävä yksilötentti, jonka ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Uusinnat ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 tuntia
Työviikkopohjaisessa väylässä on 10 tuntia lähiopetusta, 10 tuntia harjoituksia, simulaatioita, ohjausta ja 115 tuntia itsenäistä opiskelua sisältäen tehtävät ja valmistautumisen tunneile.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjaiseen väylään kuuluvat lähiopetustunnit ovat vapaaehtoisia ja niitä voi seurata etäyhteyden avulla. Ohjaukseen osallistuminen on välttämätöntä ja se edellyttää aloitteellisuutta ja vastuunottoa. Nämä ominaisuudet tukevat yrittäjämäisiä valmiuksia. Opintojaksolla on vuorovaikutusharjoituksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajana on Sari Laanterä (sari.laantera@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla saat suullista palautetta harjoitusten yhteydessä. Opintojakson arvosana perustuu kirjalliseen tehtävään, joka arvioidaan numeerisesti ja saat siitä sanallista palautetta. Opintojaksolla käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia. Arvioinneissa käytetään arviointikehikkoa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Oxana Turko
Vastuuhenkilö

Oxana Turko

Opiskelijaryhmät
 • GDKV22KM
  Game design, part-time studies

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Yksilölliset oppimisväylät

Game Design -koulutuksen pakollinen englanninkielen opintojakso.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osallistuttava webinaariin/seminaariin sekä tehtävä oppimisalustan pakolliset tehtävät hyväksytysti, kirjallinen tentti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX3 Opettaja
Opiskelijaryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät miksi ja minkälaisissa tilanteissa hyvinvointidataa kerätään.
Tunnistat erilaisia hyvinvoinnin mittausmenetelmiä.
Osaat arvioida eri menetelmien soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja kohderyhmille.

Sisältö

Mitä on hyvinvointidata?
Miten hyvinvointidatan kerääminen on muuttunut ja mitkä ovat sen tulevaisuudennäkymät (itsemonitorointi, MyData-periaate)?
Millä eri menetelmillä omaa hyvinvointia voi mitata (käyttäytymisen mittaaminen vs. tulosten mittaaminen)?
Mitkä ovat erilaisten menetelmien heikkoudet ja vahvuudet eri käyttötarkoituksissa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX3 Opettaja
Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät miksi ja minkälaisissa tilanteissa hyvinvointidataa kerätään.
Tunnistat erilaisia hyvinvoinnin mittausmenetelmiä.
Osaat arvioida eri menetelmien soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja kohderyhmille.

Sisältö

Mitä on hyvinvointidata?
Miten hyvinvointidatan kerääminen on muuttunut ja mitkä ovat sen tulevaisuudennäkymät (itsemonitorointi, MyData-periaate)?
Millä eri menetelmillä omaa hyvinvointia voi mitata (käyttäytymisen mittaaminen vs. tulosten mittaaminen)?
Mitkä ovat erilaisten menetelmien heikkoudet ja vahvuudet eri käyttötarkoituksissa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX3 Opettaja
Vastuuhenkilö

Pia Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata hyvinvointialan toimintaympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
Osaat tarkastella analyyttisesti hyvinvointialan toimintaympäristöä, rakennetta ja markkinoita Suomessa ja kansainvälisesti.
Osaat etsiä oleellista tietoa alan kehityksestä ja tunnistaa alan tulevaisuuden trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteita suhteessa alan toimintaympäristön kehitykseen.

Sisältö

Mitä ovat hyvinvoinnin toimintaympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät?
Millainen on hyvinvointialan toimintaympäristö ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti?
Miten hyvinvointipalveluja rahoitetaan ja millaisilla malleilla niitä tuotetaan?
Mitkä ovat alan kehitystrendit ja ajurit trendien taustalla?
Millaisia osaamistarpeita alalla on asiantuntijoille nyt ja tulevaisuudessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX3 Opettaja
Vastuuhenkilö

Pia Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata hyvinvointialan toimintaympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
Osaat tarkastella analyyttisesti hyvinvointialan toimintaympäristöä, rakennetta ja markkinoita Suomessa ja kansainvälisesti.
Osaat etsiä oleellista tietoa alan kehityksestä ja tunnistaa alan tulevaisuuden trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteita suhteessa alan toimintaympäristön kehitykseen.

Sisältö

Mitä ovat hyvinvoinnin toimintaympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät?
Millainen on hyvinvointialan toimintaympäristö ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti?
Miten hyvinvointipalveluja rahoitetaan ja millaisilla malleilla niitä tuotetaan?
Mitkä ovat alan kehitystrendit ja ajurit trendien taustalla?
Millaisia osaamistarpeita alalla on asiantuntijoille nyt ja tulevaisuudessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat kuvata terveyden edistämisen merkityksen.
Osaat nimetä esimerkkejä terveyden edistämisestä.
Tunnistat keskeisimmät terveysongelmat ja hyvinvoinnin uhat.
Tiedät pääsisällöt keskeisimpien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon.

Sisältö

Mitä terveyden edistäminen tarkoittaa?
Miten terveyttä edistetään?
Mitkä ovat keskeisimpiä terveysongelmia?
Mistä terveellinen ravitsemus koostuu?
Mitkä ovat liikuntasuositukset?
Mitkä tekijät edistävät aivoterveyttä?
Miten jaksamista voidaan tukea?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle Sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaisiin etänä järjestettäviin workshopeihin. Opiskelusi rytmittyy workshopien ja itsenäisesti ja parin kanssa tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.


Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisesi kuvaus suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja todistukset sähköpostilla opintojakson opettajalle viimeistään opintojakson alkaessa. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan eLomakkeella, joka osoitetaan opintojakson opettajalle.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämälähtöisiä esimerkkejä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on workshop-tehtäviä, jotka voi tehdä oman aikataulun mukaisesti. Lisäksi on pareittain tehtävä seminaaritehtävä.

Tehtävien palautusaikataulut ja uusinnat ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on luentotallenteita, jotka on katsottavissa itselle sopivana aikana.

Lisäksi opintojaksolla on workshop:ja, joiden aikataulu on merkitty lukujärjestykseen ja joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Workshopeissa on mahdollisuus kysyä, saada ohjausta, niissä työstetään ja esitellään pienryhmissä / itsenäisesti koostettuja tehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään arviointikehikkoa, itsearviointia ja vertaisarviointia.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata terveyden edistämisen merkityksen.
Osaat nimetä esimerkkejä terveyden edistämisestä.
Tunnistat keskeisimmät terveysongelmat ja hyvinvoinnin uhat.
Tiedät pääsisällöt keskeisimpien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon.

Sisältö

Mitä terveyden edistäminen tarkoittaa?
Miten terveyttä edistetään?
Mitkä ovat keskeisimpiä terveysongelmia?
Mistä terveellinen ravitsemus koostuu?
Mitkä ovat liikuntasuositukset?
Mitkä tekijät edistävät aivoterveyttä?
Miten jaksamista voidaan tukea?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

133 h

Toteutuksen osien kuvaus

Toimintaympäristön analysointi ja markkinoinnin suunnittelu - Marjaana Roponen 9.1.-26.2.2022
Kannattava liiketoiminta - Anna-Liisa Immonen 6.3.-23.4.2022

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
Vastuuhenkilö

Pia Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö

Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX3 Opettaja
Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mitata ja arvioida eri asiakasryhmien hyvinvoinnin mittauksia ja muutosta hyvinvoinnin edistämisessä.
Tunnet erilaiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen mallit.
Ymmärrät keskeiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen strategiat.
Osaat mitata hyvinvointia erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin.
Tunnet laadunhallinnan peruskäsitteet ja merkityksen korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Sisältö

Kuinka hyvinvointia voidaan mitataan erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin (Active Life Lab)?
Millaisia erilaisia malleja on käytössä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Millaisia palvelurakenteen muutoksia on hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mitkä ovat laadunhallinnan peruskäsitteet ja mikä on laadunhallinnan merkitys korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mikä on hyvinvointipalvelujen kehittämisen vaikuttavuus?
Mitkä muuttujat vaikuttavat hyvinvointipalvelujen tuottamiseen alalla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät eri toimijoiden panoksen asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedät, mitä on hyvinvointialan liiketoiminta ja tunnistat alan toimijaverkostoja.
Ymmärrät yhteiskehittämisen ja arvon luonnin verkostossa.
Tunnistat ja analysoit toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuuksia.
Osaat suunnitella ja kehittää liiketoimintaa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti.
Osaat ottaa kehittämistyössä huomioon digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Tunnet eettiset periaatteet ja lähtökohdat hyvinvointiyrittäjyydessä ja verkostoissa toimimisessa.

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten yrityksen toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä?
Miten verkostossa voidaan yhteiskehittää ja luoda arvoa?
Miten yritystoimintaa analysoidaan ja kehitetään liiketoimintamallin avulla?
Mitä tarkoittaa käyttäjälähtöinen suunnittelu?
Miten digitaalisuutta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä?

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti tai oman tiimin kanssa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja Teams-tapaamisia.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa nopeutettua tai työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tiina Rissanen
Vastuuhenkilö

Tiina Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat pk-yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätösraportointiin liittyvät perusperiaatteet liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen muodostumiseen.
Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta.
Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa Suomen kirjanpito- ja verotuslainsäädännön näkökulmista.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa?
Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen raportointiin?
Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja?
Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet?
Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin keskeiset ulottuvuudet (terveys, materiaalinen hyvinvointi, koettu hyvinvointi ja elämänlaatu).

Tiedät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta keskeisiä asioita anatomiasta ja fysiologiasta.

Sisältö

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?
Mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin??
Mitkä ovat keskeisimmät hyvinvoinnin ulottuvuudet?
Mitkä ovat keskeiset asiat tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta, verenkiertojärjestelmästä ja hengitysjärjestelmästä?
Millaisia fysiologisia muutoksia diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään liittyy?
Mitä elämänlaatu tarkoittaa?
Mitkä tekijät lisäävät elämänlaatua?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • SOMI20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset ja monikulttuuriset esimerkit työyhteisöistä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa tutustutaan johtamisen historiaan, eri johtamistyyleihin ja -paradigmoihin sekä johtamisen teorioihin.
Toisessa osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.Sen lisäksi perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Lisäksi tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
ja pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot kerrotaan tarvittaessa opintojakson aikan Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetus tehtävät ja tentti.
Aktiivinen mukanaolo lähiopetuksessa.
Kaikissa osakokonaisuuksissa on pistearviointi, joiden perusteella muodostuu kurssiarvosana asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Hannele Seeck:
Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus- 2021
Pentti Sydänmaanlakka: Älykäs itsensä johtaminen. Alma Talent 2021.
Muu opintojaksolla tarjottava oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osaamisen osoittaminen silloin kun opiskelija on jo aikaisemmin hankkinut jaksolla edellytetyn osaamisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Tentit ja määräajat ilmoitetaan opintojaksolla sen alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintojaksopohjainen työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu luento-osuuksista ja niihin liittyvästä tenttityösknetelystä.
Pääsisältöalueet on ajettu johtamisen teoriaan, itsensä johtamiseen, työyhteisön toimivuuteen, sen edistämiseen sekä kehittämiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Antti Leppilampi
 • Mirka Jussila
Vastuuhenkilö

Antti Leppilampi

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan.
Osaat toteuttaa yksilön hyvinvoinnin mittauksia eri menetelmillä.
Osaat kehittää nykyisiä ja uusia palveluja vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti ja ottaa huomioon palvelujen digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Osaat käyttää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keskeisiä menetelmiä.
Osaat valita ja soveltaa vuorovaikutteisia kehittämismenetelmiä ja malleja käytännössä.
Osaat työskennellä kehittämistiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää markkinoinnin keinoja ja menetelmiä palvelutuotteen markkinoille tuomisessa.

Sisältö

Miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan?
Miten hyvinvointia voidaan mitata subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin?
Mitä hyvinvoinnin mittausmenetelmiä on Active Life Lab -ympäristössä ja kuinka Active Life Lab -ympäristössä voidaan mitata hyvinvointia?
Miten palvelutarjoomaa arvioidaan, uudistetaan ja kehitetään digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Miten palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?
Miten pelillistämisen avulla voidaan edistää käyttäjien motivaatiota, sitoutumista ja osallistumista?
Mitä ovat palvelumuotoilun peruskäsitteet, tavoitteet ja menetelmät?
Mitä ovat palvelujen tuotteistamisen keinot?
Miten palvelutuotteita brändätään ja viedään markkinoille?

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laatia toteuttamiskelpoisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Miten jäsennät opinnäytetyön idean?
Miten valitset tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivan menetelmän ja käsiteperustan?
Miten laadit opinnäytetyön suunnitelman?

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat raportoida, arvioida ja esitellä tutkimus- ja kehittämishankkeen.

Sisältö

Miten raportoit opinnäytetyösi prosessin ja tulokset sekä mahdolliset tuotokset?
Miten arvioit opinnäytetyösi luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä?
Miten esität valmiin opinnäytetyösi?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluvaiheen (5 op) sekä toteutusvaiheen (5 op) hyväksyttyä suoritusta.

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opiskelijaryhmät
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi alan asiantuntijatehtävässä toteuttamalla tutkimus- ja kehittämishankkeen.

Sisältö

Miten toteutat opinnäytetyöprosessisi tavoitteellisesti yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluvaiheen (5 op) hyväksyttyä suoritusta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • liiketalous LYM1
Vastuuhenkilö

Pia Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti TKI-toiminnan ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa TKI-toiminnan keinoja ja käyttää erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvän hankkeen tai projektin.
Ymmärrät ja osaat arvioida TKI-rahoituslähteitä.
Osaat kuvata, esittää ja arvioida hankkeen tuloksia.
Osaat toimia tuloksellisesti hankeryhmän jäsenenä ja projektin koordinoijana.
Osaat tuottaa hankkeessa syntyviä julkaisuja.

Sisältö

Millaista on TKI-työ ja miten TKI-toimintaa käytännössä toteutetaan?
Mitä ovat TKI-toiminnan keskeiset menetelmät ja työvälineet?
Miten projekti/hankesuunnitelma laaditaan hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvään projektiin?
Millaisia rahoituslähteitä on tarjolla erilaisiin hankkeisiin (kansalliset ja kansainväliset hankkeet, Venäjä-hankkeet)?
Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten innovaatioita voidaan suojata?
Miten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvä projekti/hanke toteutetaan ja miten sen etenemistä seurataan?
Miten TKI-tuloksia raportoidaan, esitellään ja arvioidaan?
Miten TKI-julkaisuja tuotetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Elina Halonen
 • Paula Ronkainen
Opiskelijaryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät osio 2,5 op: Luennot, mahdolliset tallenteet Learnissa + kirjallisuus.

Opiskelija hankkii kirjalliseen tehtävään lähdeaineistoksi vähintään kolme laadullisen tutkimuksen menetelmäopasta. E-kirjat ovat sallittuja, muita verkkolähteitä ei hyväksytä.

Esimerkkejä kirjallisuudesta:
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Vilkka, H. 2021, 5. päivitetty painos. Tutki ja kehitä. Juva: PS-Kustannus.
Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. [Helsinki]: Gaudeamus.

Määrälliset menetelmät osio 2,5 op: Luennot, tallenteet Learnissa ja taustalukemistona Heikkillä, Tarja, 2014.Tilastollinen tutkimus, Edita Publishing Oy (saatavana myös e-kirjana).

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op. Molemmissa on erilliset Learn-alustat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään oman opinnäytetyön empiirisen aineiston hankinnan menetelmiä, aineiston hankintaa ja analyysia.

Tentit ja muut määräajat

Laadullisten menetelmien osio 2,5 op: Teamsissä luennot ja keskustelut sekä Teams-tapaamisten välillä tehtäviä Learn-alustalla + haastattelutehtävä, joka arvioidaan.

Määrällisten menetelmien osio 2,5 op: Tehtäväpaketti, joka sisältää kysymyksiä ja tehtäviä kaikista opintojakson aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä noin 130 tuntia.
- josta laadulliset menetelmät noin 65 tuntia
- määrälliset menetelmät noin 65 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun se on suoritettuna viimeistään hieman ennen oman opinnäytetyöprosessin aloittamista.

Opettajat:
- 2,5 op laadullinen tutkimus (oma Learn-alusta), opettaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, marja-liisa.neuvonen-rauhala@xamk.fi.
- 2,5 op määrällinen tutkimus (oma Learn-alusta), opettaja Tommi Salmela, tommi.salmela@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopullinen arvosana laadullisten ja määrällisten menetelmien osa-alueista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osiosta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuhenkilö

Hugh Clack

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

16.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Markus Hamunen
Vastuuhenkilö

Markus Hamunen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tiina Rissanen
Vastuuhenkilö

Tiina Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia digitaalisessa yhteiskunnassa.
Osaat arvioida omia yrittäjäominaisuuksia sekä tunnistaa yrittäjänä toimimisen muotoja.
Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan alkuvaiheen suunnitteluun liittyviin osa-alueisiin.

Sisältö

Mikä on yritystoiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys?
Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa?
Mitä ominaisuuksia ja osaamista yrittäjältä edellytetään?
Miten yritys toimii ja mitä ovat liiketoimintaprosessit?
Mitkä seikat vaikuttavat yritysmuodon valintaan?
Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa?
Mitkä ovat yrityksen keskeiset sidosryhmät?
Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelma?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet.
Ymmärrät tietoturvan, yksityisyydensuojan ja etiikan merkityksen datan käsittelyssä.

Sisältö

Mitkä ovat dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet?
Miksi tietoturvan, yksityisyyden ja etiikan huomioiminen on tärkeää datan käsittelyssä?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
-etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
-hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet.
Ymmärrät tietoturvan, yksityisyydensuojan ja etiikan merkityksen datan käsittelyssä.

Sisältö

Mitkä ovat dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet?
Miksi tietoturvan, yksityisyyden ja etiikan huomioiminen on tärkeää datan käsittelyssä?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
-etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
-hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.