Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Rehabilitation

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
fysioterapeutti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Rehabilitation 90 op muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ydinosaaminen (45 op), täydentävä osaaminen (15 op) ja opinnäytetyö (30 op).

YDINOSAAMINEN 45 op
o Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op
o Johtaminen 5 op
o Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta 10 op
o Fyysistä aktiivisuutta edistävien käytäntöjen johtaminen 5 op
o Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op
o Monialainen toimintakyvyn arviointi 5 op
o Tutkimussuuntautuneen kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op
o Kuntoutuspalveluiden kestävä johtaminen 5 op

OPINNÄYTETYÖ 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op
o 15 op Master School tarjonnasta vapaasti valittavia englanninkielisiä opintoja

Opintojen tavoite

YAMK-tutkinnon opiskeltuasi osaat hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä kehittämisen menetelmiä syventääksesi kuntoutuksen asiantuntijuuttasi, ammatillista käytäntöäsi ja tutkimuksellisen kehittämisen osaamistasi.
Syvennät osaamistasi fyysistä aktiivisuutta edistävien interventioiden ja hyvinvointiteknologian vaikutuksista sekä osaat johtaa niiden käyttöönottoa kuntoutuskäytäntöjen uudistamiseksi.
Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta osana asiakaslähtöisiä kuntoutuspalveluja.
Osaat viestiä ja toimia monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot kestävät 2–3 vuotta (90 op) ja toteutuvat kokonaan verkko-opintoina.

Se edellyttää, että opiskelijalla on käytössään oma tietokone, opiskeluun tarvittavat ohjelmat sekä kamera ja mikrofoni.

Opiskelutapoja verkkoympäristössä on useita: luento-opetus, tiimityöskentely, projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa, itsenäiset oppimistehtävät sekä verkkokeskustelut.

Opintoihin sisältyy ennalta sovittuina ajankohtina myös samanaikaisen vuorovaikutuksen verkkoluentoja ja ryhmätöitä 2–3 päivänä kuukaudessa ensimmäisen vuoden aikana ja 1–2 päivänä kuukaudessa toisen vuoden aikana.

Kirjalliset tehtävät ja muut opiskelutehtävät ohjataan integroimaan omaan työhön ja sen kehittämiseen. Opinnot toteutetaan kaikilta osin englanninkielisenä.

Johtaminen (5op) ja Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät (5 op) -opintojaksot muualla suoritettuina samantasoisina opintoina hyväksiluetaan Xamkin tutkintoon.

Uramahdollisuudet

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sinulle osaamista, jonka avulla voit toimia kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä eri rooleissa, esimerkiksi työelämän kehittämisprojektien koordinaattorina, esimiehenä tai yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa Suomessa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Verkko-opiskelu mahdollistaa joustavan opiskelun. Voit osittain suunnitella oman aikataulusi ja opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii. Ensimmäisenä lukuvuonna suoritetaan ydinosaamisen opinnot.

Sinua ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, millä varmistetaan opintojesi sujuminen aiotulla tavalla.

Opinnot voi toteuttaa työn ohessa.

Kuntoutus, ylempi amk
Tunnus
(RHSA24SVY)
Kuntoutus, ylempi amk
Tunnus
(RHSA23SVY)
Kuntoutus YAMK
Tunnus
(RHSA22SY)
Kuntoutus YAMK
Tunnus
(RHSA21SY)

Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RH00EH71-3003 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus RH00EH72-3002 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus RH00EH73-3002 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus RH00EH74-3002 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RH00EH69-3003 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RH00EH70-3003 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus RH00EH75-3002 Ryhmät RHSA23SVY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RN00EX09-3001 Ryhmät RHSA24SVY