Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.
• ydinosaaminen 180 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja opinnäytetyön 15 op
• täydentävä osaaminen 60 op sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan tukitehtävien näkökulmasta. Saat käytännön osaamista tietokonelaitteistoista, tietoliikenneverkoista, käyttöjärjestelmistä ja tietoturvasta. Lisäksi opit ohjelmoinnin perusteita ja opiskelet ammattiaineita tukevia taitoja, kuten englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Toisena vuonna opit hallitsemaan tietoliikenneverkkojen käytännön toteutuksen sekä verkkolaitteiden asennukset ja konfiguroinnit yritysympäristön näkökulmasta. Lisäksi tutustut nykyaikaisiin palvelin- ja datakeskusympäristöihin sekä niissä tarvittaviin palveluihin ja aloitat IoT-järjestelmiin perehtymisen. Samalla kehität myös ohjelmointitaitojasi. Ammattiaineiden lisäksi osaamista vahvistetaan tietoverkkojen toimintaan ja ohjelmointiin liittyvillä matematiikan kursseilla.

Kolmantena vuonna keskitytään syvempään tietoturvaosaamiseen sekä palveluiden toteuttamiseen palvelin- ja IoT-ympäristössä. Lisäksi kehitetään projektinhallintataitoja, minkä jälkeen osaat liittää oppimaasi yhteen erilaisissa projekteissa.

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, joka on 15 opintopisteen laajuinen suoritus ja kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Harjoittelun voit ajoittaa sopivaan kohtaan opintojesi aikana 2 kuukauden pituisina jaksoina tai yhtenä pidempänä jaksona.

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen sekä nykyaikaisten palvelinympäristöjen ja datakeskusten toimintaan. Osaat rakentaa tietoturvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa siinä tarvittavat palvelut. Lisäksi saat kokemusta IoT-järjestelmien toteutuksesta ja osaat rakentaa niihin kuuluvat yhteydet ja palvelut. Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja.
Opintojen loppuvaiheessa suoritat valitsemiasi erikoisaiheita omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Järjestämme suuren osan opinnoista Microsoft- ja Cisco-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavalla opiskelijamme saavat opintojen aikana useita Microsoft- ja Cisco-sertifikaatteja. Sertifikaatit ovat tärkeä tapa erottua muista työnhakijoista ensimmäistä IT-alan työpaikkaa etsittäessä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Information technology -koulutuksessa ei ole varsinaista suuntautumista. Opintojen loppuvaiheessa voit koota 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valinnaisia opintojaksoja ja painottaa aiheita omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Voit opiskella yhden lukukauden tai lukuvuoden jossakin yhteistyökorkeakoulussamme.

Opintojen tavoite

Information Technology -koulutuksessa opiskelet tietoverkkojen toimintaa ja hallinnointia sekä nykyaikaisia palvelinympäristöjä.
Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen, ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.
Opit myös ohjelmointia, jotta voit tuottaa palveluita ja varmistaa niiden toimivuuden. Halutessasi voit myös sisällyttää ohjelmointia opintoihisi enemmänkin. Valinnaisissa opinnoissa voit suunnata opintojasi omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Information Technology –koulutus on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeisiin. Opinnoissa hieman edettyäsi sinulla on mahdollisuuksia osallistua Xamkin tutkimusprojekteihin ja muihin työelämälähtöisiin projekteihin. Opinnäytetyö on parhaimmillaan jonkin yrityksen tarpeeseensa tilaama (selvitys)työ

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Information Technology -koulutusohjelma toteutetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Koulutuksen käytössä ovat ajantasaiset oppimisympäristöt ja laitteet.

Uramahdollisuudet

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä monipuoliselle IT-alalle. Tietoverkkojen ja palveluiden rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Uusille ihmisten elämää tukeville älykkäille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti IoT on kasvava toimiala, ja sen odotetaan mullistavan liiketoimintaa.

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla, ja käytännössä IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat. Moni opiskelijamme on työllistynyt ohjelmointitehtäviin. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito tai palveluiden toteuttaminen, modernissa datakeskusympäristössä toimiminen, tietoliikenneverkkojen suunnittelu, hallinta ja ylläpito, IoT-ympäristöön liittyvien palveluiden toteuttaminen tai it-konsultointi.

Työtehtäviä voivat olla:
• IT-asiantuntija
• IT-konsultti
• IoT-suunnittelija
• järjestelmäasiantuntija
• ohjelmistoasiantuntija
• ohjelmistosuunnittelija
• palveluneuvoja
• projektipäällikkö
• tietohallintopäällikkö
• tietoliikenneasiantuntija
• tietotekniikka-asiantuntija

Koulutuksen oppimisympäristöt

Information Technology -koulutus järjestetään modernissa oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään alan suurten toimijoiden akatemiayhteistyötä. Teemme yhteistyötä muun muassa Microsoftin ja Ciscon kanssa, mikä mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sisältöjen ja sertifikaattien suorittamisen.

Cisco-verkkoluokassamme opiskelijat voivat rakentaa erittäin monipuolisia verkkoympäristöjä ja oppia verkkolaitteiden hallintaa käytännössä. Hyödynnämme myös virtuaalisia ympäristöjä, joissa voimme harjoitella suurempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien hallintaa. Käytössämme on nykyaikainen palvelinympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös datakeskusten rakenteeseen ja hallintaan liittyviä asioita.

Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI24SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI23SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI22SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI21SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI20SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI19SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Group 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Group 1
 • Group 2

Tavoitteet

Osaat optimoidat tietoliikenneverkon toimintaa edistyneillä protokollilla ja määrityksillä.
Osaat ratkaista monimutkaisempia verkkojen vikatilanteita.
Ymmärrät ohjelmallisesti määritettyjen verkkojen toimintaperiaatteen.
Osaat kehittää ja automatisoida verkon toimintaa ohjelmointimenetelmiä käyttäen.

Sisältö

Miten määritellä edistyneitä ominaisuuksia tietoliikenneprotokollien, kuten OSPF, EIGRP, STP, eBGP, SPAN ja Netflow, avulla?
Kuinka tehdä vianmäärityksiä monimutkaisemmissa tietoliikenneverkoissa?
Mitä SDN tarkoittaa ja kuinka sitä hyödynnetään verkon hallinnassa?
Kuinka automatisoida verkon toimintaa Python-ohjelmointikielen avulla?

Opiskelumateriaali

Advanced networking topics. Material will be announced in the course kick-off.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and exams.
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required exams can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the IT course kick-off.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which 55 hours is lectures/work under teacher supervision and 80 hours is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams.

Esitietovaatimukset

Scaling networks

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Timo Hynninen

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiemmin oppimaasi käytännön IoT-projektissa.
Osaat teknisten sovellusten, ohjelmiston tai keksinnön akateemisen raportoinnin.

Sisältö

Miten kehitetään IoT-järjestelmä nopeassa aikataulussa?
Miten kirjoitetaan akateemisia raportteja teknisistä ratkaisuista?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus ja projektinomaisesti tehtävä harjoitustyö.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

IoT Technologies

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät mitä tarkoittaa big data ja miten sitä voidaan käyttää päätöksenteossa.
Ymmärrät miten massiivisia datamääriä voidaan hallita ja hyödyntää.
Opit datan visualisoinnin keskeisiä periaatteita.

Sisältö

Mitä on big data?
Mitä on data-analytiikka?
Kuinka visualisoida keskeiset havainnoite tehokkaasti?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
 • Jevgeni Ulm
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet modernin datakeskusympäristön rakenteen ja toimintaperiaatteen.
Osaat asentaa ja konfiguroida Windows- ja Linux-palvelinkäyttöjärjestelmän verkkoympäristössä tarvittavine rooleineen ja palveluineen.

Sisältö

Kuinka nykyaikaiset energiatehokkaat datakeskukset toimivat?
Kuinka varmistetaan palvelinympäristön vikasietoisuus?
Millaisia erityispiirteitä datakeskusten tietoliikenneverkoissa on?
Kuinka palvelinkäyttöjärjestelmiä ja palveluita asennetaan, konfiguroidaan ja monitoroidaan?

Opiskelumateriaali

Provided in the course.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Theoretical exam, project and labs.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Miika Reijonen

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet edistyneitä ohjelmointitekniikoita ja osaat käyttää suunnittelumalleja.
Tunnet suunnittelumallit ja niiden käyttötarkoitukset.
Osaat soveltaa malleja ohjelmoinnissa ja kuvata ohjelman rakenteen UML-kielellä.

Sisältö

Mitä ovat suunnittelumallit ja edistyneet ohjelmointitekniikat olio-ohjelmoinnin näkökulmasta?
Mitä suunnittelumalleja on olemassa?
Miten suunnittelumalli valitaan?
Miten suunnittelumalleja sovelletaan ohjelmoinnissa?
Miten suunnittelumallit ja koodin rakenne kuvataan UML-kielellä?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään hyvää ohjelmointitaitoa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät reaalianalyysin, differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteistöä. Osaat derivoida ja integroida erilaisia funktioita tunnettujen menetelmien avulla. Osaat soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaa tekniikan alalla.

Sisältö

Kuinka reaaliluvut määritellään ja kuinka yhtälöitä sekä epäyhtälöitä ratkaistaan? Kuinka tasokäyriä määritellään ja mitkä ovat alkeisfunktioiden ominaisuudet? Mitä tarkoittaa jonojen ja sarjojen suppeneminen sekä kuinka niitä voi soveltaa tekniikan alalla. Kuinka derivaatta, integraalifunktio ja määrätty integraali määritellään? Millaisin menetelmin voidaan funktioita derivoida ja integroida? Kuinka monen tuntemattoman funktioita derivoidaan? Kuinka derivointia ja integrointia sovelletaan tekniikan alalla?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot lukujärjestelmistä, logiikasta, joukoista ja Boolen algebroista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisen kuvan käsittelyn erilaiset mahdollisuudet ja algoritmit. Osaat koodata kuvankäsittelyn perusoperaatiot jollakin skriptikielellä.

Sisältö

Mikä on kuvan histogrammi?
Kuinka raja-arvoistat kuvan?
Kuinka terävöität kuvaa?
Kuinka Fourier-muunnosta voidaan käyttää kuvan käsittelyssä?

Opiskelumateriaali

Digital Image Processing, Gonzalez, Woods, Eddins, Prentice Hall, 3 s tai 4 s. painos.
Learn alustalta löytyvät kurssin muut materiaalit.
Modeerneja AI pohjaisia työkaluja Internetistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta noin 20 tuntia on paikanpäällä tapahtuvaa harjoittelua ja tentit. Loput laskennallisesta ajasta on itsenäistä työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Learn alustalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opintojakson toteutukseen, harjoitustehtävät, tentit ja paikanpäällä tehtävät käytännön harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Discrete mathematics
Python programming and data processing

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Textbook: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Course material provided by the lecture.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 2 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • PTKT23SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Laskuharjoitukset palautetaan niille annettuun määräaikaan mennssä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Välikokeet ja/tai tentti sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssilla läsnäoloon ja aktiivisuuteen, hyväksyttävästi suoritettaviin laskuharjoituksiin, niistä saatuihin pisteisiin sekä mahdollisiin välikokeisiin tai tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT23SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Laskuharjoitukset palautetaan niille annettuun määräaikaan mennssä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Välikokeet ja/tai tentti sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssilla läsnäoloon ja aktiivisuuteen, hyväksyttävästi suoritettaviin laskuharjoituksiin, niistä saatuihin pisteisiin sekä mahdollisiin välikokeisiin tai tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT22SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käytetään tämän hetken suosituimpia pelimoottoreita ja ohjelmointikieliä, joilla toteutetaan pieniä tehtäviä ja yksinkertaisia matemaattisia työkaluja. Näitä voidaan myöhemmin hyödyntää erilaisissa peliprojekteissa ja simulaatioissa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät ja -työt palautetaan Learn-alustalle siellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mahdollisen tentin ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan myös opintojakson Teams-kanavalla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät
 • PTKT22SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset. Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson aikana

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sovitaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät virtualisointi-, klusterointi- ja pilviympäristöjen teknisen rakenteen ja osaat hyödyntää niitä palvelinympäristön suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.
Osaat konfiguroida edistyneitä palveluita palvelinkäyttöjärjestelmissä.

Sisältö

Kuinka hienosäätää ja optimoida palvelinkäyttöjärjestelmien toimintaa?
Kuinka automatisoida palvelinkäyttöjärjestelmien toimintoja?
Kuinka tehdä ja käyttää skriptejä palvelinkäyttöjärjestelmissä?
Kuinka määritellä edistyneitä verkottuneita palveluita palvelinympäristössä?
Kuinka hallita eri toimittajien virtualisointi- ja pilviympäristöjä?

Opiskelumateriaali

Provided in the course.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Data center environments

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät käyttöliittymäteknologioiden ja palvelinteknologioiden roolit.
Ymmärrät yhden nykyaikaisen suunnittelumallin perusteet (MVC) verkkosovellusten suunnitteluun.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat full stack -verkkosovelluksen nykyaikaisella IDE:llä?
Mitkä roolit ja tehtävät ovat MVC-arkkitehtuurissa kullakin osalla?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Introduction to programming
Object-oriented programming

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Panu Jouhkimo
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät asioiden ja ihmisten johtamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Opit analysoimaan ja tekemään päätöksiä liiketoimintaa kuvaavien tietojen perusteella.
Tunnistat oman yrityksen käynnistämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet internet aikakaudella.

Sisältö

Miten asioiden ja ihmisten johtaminen eroavat toisistaan?
Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat ja kuinka niitä tulee tulkita?
Kuinka ryhtyä yrittäjäksi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
 • Jevgeni Ulm
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät tietoverkkojen tietoturvaperiaatteet.
Osaat asentaa, hallita ja tehdä verkkolaitteiden vianmääritystä varmistaaksesi tiedon ja palveluiden luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.
Osaat tehdä tietoturva-asetuksia Ciscon reitittimiin, kytkimiin ja turvalaitteisiin ja estää verkon väärinkäyttöä niiden avulla.

Sisältö

Millaisia tietoturvauhkia kohdistuu nykyaikaisiin tietoliikenneverkkoihin?
Kuinka Ciscon reitittimet suojataan ja kuinka niillä toteutetaan AAA ja pääsynvalvonta.
Kuinka Ciscon kytkimet suojataan ja kuinka niillä estetään yleisiä lähiverkon hyökkäyksiä.
Kuinka Ciscon laitteilla toteutetaan palomuuri-, IPS- ja VPN-ratkaisuja?

Opiskelumateriaali

Cisco Network Security

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on labs, practice exams, skills exam, Cisco final exam and a theoretical exam.

Esitietovaatimukset

Security fundamentals
Routing and switching essentials

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tietoliikenneverkon toimintaperiaatteen, lähiverkon laitteet, tiedonsiirtomedian tyypit sekä verkkojen yleiset kaapelointitavat.
Tunnet OSI- ja TCP/IP-mallin protokollat ja IP-osoitteistuksen sekä aliverkotuksen periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen lähiverkon, tehdä reitittimien ja kytkimien perusasetukset.

Sisältö

Mistä osista lähiverkot koostuvat?
Miksi lähiverkoissa käytetään useita protokollia?
Millaisia ominaisuuksia eri tyyppisillä kaapeleilla tai langattomilla verkoilla on?
Kuinka suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen lähiverkkoratkaisu?
Kuinka tehdään asetukset pienen lähiverkon reitittimiin ja kytkimiin ja ratkaistaan mahdolliset vikatilanteet?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Introduction to Networks.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which about 50 hours is lectures/work under teacher supervision and the rest is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam, theoretical pen&paper exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Networking fundamentals

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet elektroniikan peruskomponentit ja osaat niiden yhdistämisen osaksi IoT järjestelmää. Osaat mitata jännitteen ja aikaeron oskilloskoopilla. Ymmärrät analogisten ja digitaalisten sisäänmenojen eron? Osaat tehdä yksinkertaia ohjelmia IoT järjestelmien ohjaamiseen.

Sisältö

Mitä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskomponenttien arvot mitataan?
Kuinka oskilloskooppia käytetään?
Miten IoT järjestelmää ohjelmoidaan?

Opiskelumateriaali

Lecture notes and book suggestions with homework and lab work tasks are on the Learn platform. The completion of the course requires a learning diary. The small group works together, discuss and create a document of the important parts of the course.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of three students.

TKI ja työelämäyhteistyö

IoT small project topic can be from elsewhere.

Tentit ja muut määräajat

One exam at the end of the course. Learning diary or report at the end of the course.

Kansainvälinen yhteistyö

No

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom with theory and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lectures and laboratory exercises are collected to a lab diary or a lab report. A final exam.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Heikki Brotkin

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet IoT-järjestelmien rakennuspalikat.
Osaat rakentaa senroreista ja toimilaitteista rakentuvan järjestelmän.
Tiedät miten IoT tuottaa arvoa.
Osaat rakentaa pilvipalveluun linkittyvät IoT kokonaisuuden.
Osaat suunnitella IoT-järjestelmiä tukemaan teollisuuden, terveydenhuollon tai energiajärjestelmien tarpeita.

Sisältö

Mitä ovat älykkäät laitteet? Miten niitä ohjelmoidaan?
Miten IoT tuottaa arvoa datasta?
Miten big datan käsittely toimii ja miten sitä sovelletaan IoT-järjestelmissä
Miten yhdistetään IoT järjestelmä pilvipalveluun?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on kerätty oppimisalustalle.

Kurssin aiheista löytyy lisää tietoa seuraavista kirjoista:
McEwen & Cassimally: Designing the Internet of Things (1st. ed.). Wiley Publishing 2013.
Donat: Jumpstarting C. Maker Media Inc 2018.
Pfister: Getting started with the internet of things. O'Reilly Media 2011.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Computer and ICT environments
Introduction to programming
IoT electronics and measurements

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä on ohjelmointi ja ohjelmallinen ongelmanratkaisu. Tunnet ohjelmoinnin perusrakenteet: muuttujat, ehtolauseet, toistorakenteet ja funktiot.
Ymmärrät web-ohjelmoinnin peruselementit ja niiden roolit: käyttöliittymä, web-palvelin ja tietokantapalvelin.
Ymmärrät nykyaikaisen ohjelmointikielen perusrakenteet ja peruskäytön.
Ymmärrät tietovaraston roolin ohjelmassa.

Sisältö

Mistä perusrakenteista ohjelmakoodi koostuu?
Mihin ohjelmointitaitoa tarvitaan sovellusohjelmoinnissa, ja miten koodaat yksinkertaisen ohjelman käyttäen nykyaikaista IDE:a?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Heikki Brotkin

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet käyttöjärjestemän rakenteen ja perustoiminnot. Osaat käyttää Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiä graafisen käyttöliittymän ja tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

Sisältö

Mikä on käyttöjärjestelmä?
Mitkä ovat käyttöjärjestelmän tehtävät ja osat?
Mikä on kerneli ja miten se rakentuu?
Mitä ovat prosessit, säikeet, muistinhallinta, virtuaalimuisti, siirräntä, keskeytykset, tiedostojärjestelmä?
Miten palvelinkäyttöjärjestelmät eroavat työpöytäkäyttöjärjestelmistä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalta löytyvät materiaalit ja linkit.

Kurssin aiheista löytyy lisää tietoa seuraavista kirjoista:
Operating Systems: Three Easy Pieces (saatavilla verkossa: http://www.ostep.org )
William Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles.
Silberschatz, Galvin & Gagne: Operating System Concepts.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet ja hallitset keskeiset olio-ohjelmoinnin syntaktiset rakenteet.
Osaat käyttää versionhallintaohjelmistoa. Käytät versionhallintaa lähdekoodin paikalliseen hallintaan.
Osaat käyttää rakenteellista dataa eri lähteistä ohjelmistokehityksessä.

Sisältö

Mitkä ovat olio-ohjelmoinnin peruspilarit?
Miten käytät versionhallintaohjelmistoa ohjelmistokehityksessä?
Miten haet ja muokkaat rakenteellista tietoa eri lähteistä ohjelmassasi?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Introduction to programming

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Materials are delivered on Learn platform.

Yksilölliset oppimisväylät

Tasks are on Learn and are not depending on time or place.

TKI ja työelämäyhteistyö

Some companies visit on campus.

Tentit ja muut määräajat

This course is divided on three years. Each year there are different topics and have different tasks to return on Learn platform.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

135 hours in three years

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Acceptable returned assignments on Learn.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna.
Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä.
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät todennäköisyyteen ja informaatioteoriaan liittyviä peruskäsitteitä. Osaat tehdä päätöksiä käyttäen hyväksi satunnaismuuttujien todennäköisyysjakaumia. Osaat soveltaa informaatioteoriaa tietotekniikan alalla.

Sisältö

Mitä tarkoittaa otosavaruus, satunnaismuuttuja ja kuinka todennäköisyys määritellään?
Millaisia tunnettuja todennäköisyysjakaumia on määritelty satunnaismuuttujille?
Mitä tarkoittaa informaatioteoria?
Mitä tarkoittaa maksimaalisen entropian periaate?
Kuinka todennäköisyyttä ja informaatioteoriaa sovelletaan tietotekniikan alalla ja päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot joukoista, Boolen algebroista sekä differentiaali- ja integraalilaskennasta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Timo Hynninen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat selittää ohjelmoinnin peruskäsitteet. Tunnet ohjelmoinnin rakenteita ja niiden toimintaa. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä.

Sisältö

Miten kirjoitetaan ohjelmia Python kielellä ja koodieditorilla? Mitä ovat muuttujat, syötteet, datatyypit ja matemaattiset operaatiot? Miten merkkijonoja käsitellään? Mitä ovat ehtolauseet, ohjausrakenteet ja funktiokutsut? Miten käsitellään tiedostoja, listoja ja rakenteisia tietotyyppejä, kirjastoja ja laajennettavia moduuleja? Miten käsitellään virheitä? Mitä on algoritminen ajattelu, datan esitysmuodot, ja tiedon tallennus?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu luennoista, opinto materiaalista, ohjatuista harjoituksista ja harjoitustöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista noin 60 tuntia työkennellään luokassa. Muu aika kuluu itseopiskeluun, raporttien kirjoittamiseen ja kokeeseen valmistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautetut harjoitukset ja mahdollinen teoriakoe.
Ilmoitetaan aloitusluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä projektin ja tiedät projektityön ja projektin hallinnan peruskäsitteet ja periaatteet. Osaat suunnitella opinnäytetyön toteutuksen käyttäen hyväksi iteratiivisia kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Mitä tarkoittaa projekti, projektityö ja projektin hallinta?
Kuinka projekti suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja ohjataan elinkaarensa aikana.
Millaisia iteratiivisia kehittämismenetelmiä, projektin toteutusmenetelmiä käytetään tietotekniikan alalla?
Kuinka opinnäytetyön toteutus voidaan suunnitella iteratiivisesti toteutettavana projektina?
Mitä opinnäytetyösuunnitelma sisältää?

Opiskelumateriaali

On Learn pages.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

TKI ja työelämäyhteistyö

No companies involved.

Tentit ja muut määräajat

Timing is on Learn. Course assignments need to be submitted acceptably.

Kansainvälinen yhteistyö

No planned co working

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which about 50 hours are worked together in a classroom.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course assignments on Learn need to be submitted acceptably.
Final exam and midterm quizzes.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
 • Jevgeni Ulm
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Group 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Group 1
 • Group 2

Tavoitteet

Ymmärrät pienen lähiverkon rakenteen ja komponentit sekä reitittimien ja kytkimien tehtävät.
Tiedät kuinka reitittimien ja kytkimien perusasetukset tehdään.
Osaat tehdä reitittimien ja kytkimien asetukset pienessä lähiverkkoympäristössä ja ratkaista vastaan tulevia vikatilanteita.

Sisältö

Kuinka edistyneemmät kytkimien tekniikat, kuten virtuaaliset lähiverkot, VTP- ja STP-protokollat sekä kytkimien väliset 802.1q-linkit, toimivat.
Miten staattinen ja dynaaminen reititys toimivat? Miten niitä käytetään?
Miten liikenteen suodatus ja pääsylistat toimivat?
Miten tärkeät palvelut, kuten DHCP ja NAT toimivat? Miten niitä käytetään?
Kuinka reitittimiin ja kytkimiin tehdään pienessä lähiverkossa tarvittavat asetukset ja kuinka vikatilanteita ratkaistaan?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which about 50 hours is lectures/work under teacher supervision and the rest is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Introduction to networks

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Group 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Group 1
 • Group 2

Tavoitteet

Ymmärrät reititysprotokollien toimintaperiaatteet ja osaat konfiguroida niitä lähiverkkoympäristössä.
Tiedät yleisimmät laajaverkkotekniikat ja pystyt yhdistämään lähiverkkoja toisiinsa.
Ymmärrät tietoverkkojen tietoturvan periaatteet ja pystyt kontrolloimaan tietoliikennettä suodatus-, tunnelointi- ja QoS-tekniikoilla.
Tiedät kuinka suunnitella ja hallita tietoliikenneverkkoja ja ratkaista niiden vikatilanteita.
Ymmärrät verkkojen virtualisoinnin ja automatisoinnin perusperiaatteet.

Sisältö

Miten reititysprotokollat toimivat ja kuinka OSPF konfiguroidaan?
Kuinka liittää lähiverkkoja yhteen laajaverkkojen kautta?
Miten liikenteen suodatus toimii? Kuinka tehdä pääsylistoja, VPN-tunneleita ja QoS-suodatusta?
Mitä verkkojen virtualisointi ja automatisointi tarkoittavat? Kuinka niiden avulla parannetaan verkon toimintaa?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the IT exam calendar.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which 55 hours is lectures/work under teacher supervision and 80 hours is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam, theoretical pen&paper exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Routing and switching essentials

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Heikki Brotkin

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät palvelu- ja palvelinosaamistasi, sekä niihin liittyviä aiheita.
Osaat konfiguroida ja laittaa palveluita tuotantoon.

Sisältö

Kuinka virtualisointi-, klusterointi- ja pilvitekniikoita käytetään?
Kuinka edistyneitä palveluita asennetaan ja konfiguroidaan verkotetussa palvelinympäristössä?

Opiskelumateriaali

Kurssialustalle koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot tietoliikenteestä, palvelinympäristöistä ja palvelinkäyttöjärjestelmistä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Miika Reijonen

Ryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit joukon menetelmiä ja käytäntöjä, jotka perustuvat ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien taustalla oleviin arvoihin ja periaatteisiin.
Opit rakentamaan ratkaisuja itseorganisoituvien, monialaisten ryhmien yhteistyön avulla hyödyntäen asiayhteyteen sopivia käytäntöjä.

Sisältö

Mikä on paras prosessikehys monimutkaisten ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen?
Mitkä ovat ne keskeiset säännöt ja toimintamallit, jotka sitovat yhteen prosessikehyksen roolit, tapahtumat ja dokumentit?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Databases
Full stack programming

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Heikki Brotkin

Ryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tavallisimmat ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Kykenet testaustyöhön, sen suunnitteluun tai valmisteluun itsenäisesti tai osana organisaatiota. Ymmärrät, miten ohjelmistokehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitä ovat:
-Testauksen menetelmät ja työvaiheet
-Testaustasot
-Testauksen työkalut
-Tavallisimmat testauksen dokumentit
-Testaustyö itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään?
Miten testauksen prosessit ja käytännöt toimivat?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu luennoista, opinto materiaalista, ohjatuista harjoituksista ja harjoitustöistä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista noin 60 tuntia työkennellään luokassa. Muu aika kuluu itseopiskeluun, raporttien kirjoittamiseen ja kokeeseen valmistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Ryhmät
 • VOMITO23S
  Matkailu, vaihto-opiskelijat
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus
 • VOMIIB23S
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2020. Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Uudistettu laitos. Helsinki: FinnLectura.

Huom! 2020 painos tai uudempi.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus Mikkelin kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta, tunnit kaksi kertaa viikossa, ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse verkkokurssi Finnish for beginners.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin vahvistamalla kielitaitoa.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä aikataulun mukaan, viimeistään opintojakson loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia (= 5 x 25 h) opiskelijan työtä (60 tuntia lähiopetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähiopetukseen ja tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssilla on kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2020. Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Uudistettu laitos. Helsinki: FinnLectura.

Huom! 2020 painos tai uudempi.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Mikkelin kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot. Opintojakso sisältää alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulujen mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (60 tuntia lähiopetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit käyttämään tietokantaobjekteja hyödyntämällä sekä konsolin käyttöliittymää että DBMS:n nykyaikaista graafista käyttöliittymää.
Opit työskentelemään korkeammalla abstraktiotasolla luomalla tietokantaobjekteja käsitteleviä sovelluksia.

Sisältö

Mistä rakenteellisista osasista tietokantaympäristö koostuu?
Miten käytät ja muutat tietokannan taulujen sisältöjä sovelluksestasi käsin?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Introduction to programming

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Heikki Brotkin

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet tietokonelaitteiston toimintaperiaatteet.
Osaat käyttöjärjestelmän peruskäytön.
Osaat päivittää tietokonelaitteistoa.
Osaat käyttää tietotekniikan ammattitermistöä.
Osaat asentaa ja käyttää tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja mikroluokissa.

Sisältö

Miten asennetaan PC-tietokone Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmällä?
Miten käytetään Linux-komentoriviä?
Miten käytetään Windows-komentoriviä?
Mitkä ovat virtualisoinnin peruskäsitteet ja tekniikat?
Miten konfiguroidaan etäyhteys palvelimeen?
Mikä on RAID ja miten se konfiguroidaan?
Miten PC-komponentit toimivat?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu opinto materiaalista, ohjatuista laboratorio harjoituksista ja kirjoitetuista raporteista. Laboratorio harjoitukset tehdään pienissä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin materiaalien opiskelu, laboratorioharjoituksia korvaavat harjoitukset ja raportit on mahdollista tehdä myös etänä. Tästä on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista noin 50 tuntia työkennellään laborariossa. Muu aika kuluu itseopiskeluun, raporttien kirjoittamiseen ja kokeeseen valmistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriakoe ja palautetut raportit.
Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät fysiikassa käytetyt suureet ja yksiköt. Osaat laskea kappaleen etenemisen liikeyhtälöillä ja energiaperiaatteella Ymmärrät lämmöntuoton ja lämmönjohtumisen periaatteet. Ymmärrät signaalin etenemisen ja vaimentumisen perusteet.

Sisältö

Mitä ovat SI yksiköt?
Mitä tarkoittavat siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys?
Mikä on lämpövuo tai lämpövirta?
Mitä materian taitekerroin tarkoittaa?

Opiskelumateriaali

Principles of Physics, Halliday, Resnick, and Walker, Wiley. All editions are enough, after 8th edition all exercises are in SI units.
Lecture notes, homework and lab work tasks are on the Learn platform. Lab work are done in groups of three students and the results are collected in single report.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of three students.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

Final exam at the end of the course.

Kansainvälinen yhteistyö

no co-operation

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lectures and laboratory exercises are collected to a lab report. One final exam.
To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Calculus

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Miika Reijonen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ajatella toimia tietoturvan näkökannalta, arvioida tietoturvariskien todellisuutta, keskustella tietoturva-asioista käyttäen tietotekniikan ammattitermistöä, määritellä tietoturvapolitiikan ja suojata henkilökohtaisen viestiliikenteesi.

Sisältö

Mitä ovat tietokonejärjestelmät ja kyberturvallisuus. Millaisia uhkia digitaalimaailmassa on? Millaisia ovat turvallisuustarpeet ja tietoturvan teknologiat?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuopettaja

Matti Juutilainen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät tietoliikenneverkkojen peruskäsitteet liittyen lähiverkkoihin, laajaverkkoihin ja langattomiin verkkoihin.
Ymmärrät lähiverkkojen ja niissä käytettyjen protokollien toimintaperiaatteet.
Tiedät reitittimien ja kytkimien roolin yritysverkoissa.

Sisältö

Mitä Internet, intranet ja extranet tarkoittavat?
Kuinka lähiverkot, laajaverkot ja langattomat verkot toimivat?
Mitä protokollia eri tyyppisissä verkoissa käytetään ja kuinka ne toimivat?
Millaisia laitteita reitittimet ja kytkimet ovat ja mikä on niiden rooli yritysverkoissa?
Kuinka laitteet liitetään verkkoon? Millaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Aika ja paikka

The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

Opiskelumateriaali

To be announced in the course kick-off.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of two-three students.
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

To be announced in the course kick-off.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Theoretical exams and skill tests.
To be settled at the course kick off.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a) use professional vocabulary systematically.
c) identify interrelated tasks.
e) use the key models, methods, software and techniques of the professional field.