Siirry suoraan sisältöön

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Laajuus:
30 op

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Tunnus
(VALME20S)
Ajoitus

26.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
 • Elina Halonen
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi valitsemansa alan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kartuttaa omaa englannin kielen osaamistasoaan ja pystyy hyödyntämään englanninkielistä materiaalia itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan englannin perusrakenteita sekä harjoitellaan ammatillisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Opintojaksolla opetellaan puhumaan ymmärrettävästi ja selkeästi suullisissa tilanteissa ja kirjoittamaan johdonmukaisesti ja selkeästi muotoiltuja alalle tyypillisiä tekstejä. Opintojaksolla lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu).

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaali. Teamsin materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kehittää yleisiä työelämätaitoja englannin osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, tehtävien tekeminen ja materiaaliin tutustuminen

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (30 op) osa. Se sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden taitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYV
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä sekä soveltaa oppimaansa.

HYL

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisille verkkotunneille sekä pienryhmätyöskentelyyn, itsenäisten sekä ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus

05.02.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
 • Mariya Loginova
Vastuuopettaja

Mariya Loginova

Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi valitsemansa alan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kartuttaa omaa englannin kielen osaamistasoaan ja pystyy hyödyntämään englanninkielistä materiaalia itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan englannin perusrakenteita sekä harjoitellaan ammatillisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Opintojaksolla opetellaan puhumaan ymmärrettävästi ja selkeästi suullisissa tilanteissa ja kirjoittamaan johdonmukaisesti ja selkeästi muotoiltuja alalle tyypillisiä tekstejä. Opintojaksolla lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu).

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaali. Teamsin materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kehittää yleisiä työelämätaitoja englannin osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, tehtävien tekeminen ja materiaaliin tutustuminen

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (30 op) osa. Se sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden taitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYV
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä sekä soveltaa oppimaansa.

HYL

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisille verkkotunneille sekä pienryhmätyöskentelyyn, itsenäisten sekä ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

25.07.2023 - 23.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 28.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Mariya Loginova
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita opiskelusta itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla. Opiskelija osaa käyttää monenlaisia kielen rakenteita ja kohtalaisen laajaa sanastoa. Opiskelija tietää, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamistaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään suomen kielen taidon kehittämiseen erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Opintojaksolla opiskellaan kielioppirakenteita, harjoitellaan asiatekstien ymmärtämistä sekä niihin liittyvää sanastoa. Opintojaksolla etsitään tietoa itseä kiinnostavasta alasta ja tutustutaan siihen. Lisäksi harjoitellaan raportoimista.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (3 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Ilmoittautumisaika

26.12.2023

Ajoitus

25.01.2024 - 07.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Jenni Klingberg
Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita opiskelusta itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla. Opiskelija osaa käyttää monenlaisia kielen rakenteita ja kohtalaisen laajaa sanastoa. Opiskelija tietää, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamistaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään suomen kielen taidon kehittämiseen erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Opintojaksolla opiskellaan kielioppirakenteita, harjoitellaan asiatekstien ymmärtämistä sekä niihin liittyvää sanastoa. Opintojaksolla etsitään tietoa itseä kiinnostavasta alasta ja tutustutaan siihen. Lisäksi harjoitellaan raportoimista.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (3 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Ajoitus

02.10.2023 - 13.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopintojen suullisia viestintätilanteita ja osaa toimia niissä ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee verbaalin ja non-verbaalin viestinnän keinot sekä suomalaisen viestintäkulttuurin ominaispiirteet. Hän osaa pitää omaan alaansa liittyvän valmistellun esityksen, antaa rakentavaa palautetta ja toimia ryhmäviestintätilanteissa. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen viestintäkulttuuriin sekä verbaalin ja nonverbaalin viestinnän piirteisiin. Vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa kielellistä ilmaisua sekä rakenteiden ja sanaston monipuolista ja tilanteen mukaista käyttöä. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia ryhmäviestintätilanteita sekä oman puheenvuoron kytkemistä keskusteluun. Opintojaksolla valmistellaan ja pidetään suullinen esitys sekä harjoitellaan palautteen antamista.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (3 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Ilmoittautumisaika

11.02.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 16.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Jenni Klingberg
Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopintojen suullisia viestintätilanteita ja osaa toimia niissä ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee verbaalin ja non-verbaalin viestinnän keinot sekä suomalaisen viestintäkulttuurin ominaispiirteet. Hän osaa pitää omaan alaansa liittyvän valmistellun esityksen, antaa rakentavaa palautetta ja toimia ryhmäviestintätilanteissa. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen viestintäkulttuuriin sekä verbaalin ja nonverbaalin viestinnän piirteisiin. Vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa kielellistä ilmaisua sekä rakenteiden ja sanaston monipuolista ja tilanteen mukaista käyttöä. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia ryhmäviestintätilanteita sekä oman puheenvuoron kytkemistä keskusteluun. Opintojaksolla valmistellaan ja pidetään suullinen esitys sekä harjoitellaan palautteen antamista.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (3 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Ilmoittautumisaika

17.10.2023 - 15.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin. Opiskelija tuntee asiatyylisen tekstin vaatimukset ja osaa analysoida, yhdistellä ja tiivistää tietoa eri lähteiden pohjalta. Opiskelija osaa laajasti omaan tavoitealaansa liittyvää sanastoa, tietää oman tavoitealansa valintakoevaatimukset ja -materiaalin sekä tuntee niissä esiintyvät kielelliset rakenteet. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opiskelija kehittää kirjallista ilmaisuaan, argumentointitaitojaan ja korkeakouluopinnoissa tarvittavaa sanavarastoaan. Opintojaksolla harjoitellaan korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien kirjoittamista sekä tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Opintojaksolla perehdytään vaativampiin suomen kielen rakenteisiin. Opiskelija tutustuu oman tavoitealansa kirjallisiin valintakoevaatimuksiin.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (30 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden taitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Esitietovaatimukset

B1-tason suomen kielen taito

Ajoitus

18.04.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Mariya Loginova
Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin. Opiskelija tuntee asiatyylisen tekstin vaatimukset ja osaa analysoida, yhdistellä ja tiivistää tietoa eri lähteiden pohjalta. Opiskelija osaa laajasti omaan tavoitealaansa liittyvää sanastoa, tietää oman tavoitealansa valintakoevaatimukset ja -materiaalin sekä tuntee niissä esiintyvät kielelliset rakenteet. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opiskelija kehittää kirjallista ilmaisuaan, argumentointitaitojaan ja korkeakouluopinnoissa tarvittavaa sanavarastoaan. Opintojaksolla harjoitellaan korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien kirjoittamista sekä tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Opintojaksolla perehdytään vaativampiin suomen kielen rakenteisiin. Opiskelija tutustuu oman tavoitealansa kirjallisiin valintakoevaatimuksiin.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (3 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Esitietovaatimukset

B1-tason suomen kielen taito

Ajoitus

06.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Vesa Partanen
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija suoriutuu reaalilukujen peruslaskutoimituksista, erityisesti prosenttilaskentaan keskittyen. Opiskelija ratkaisee sekä sanallisia että numeerisia matemaattisia ongelmia ja yhtälöitä. Opiskelija on perehtynyt tilastomatematiikan perusteisiin ja osaa määritellä tyypillisimmät tilastolliset tunnusluvut.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään matematiikan peruskäsitteitä prosenttilaskennasta, yhtälöistä ja tilastomatematiikasta. Opintojakson aikana perehdytään sekä Excelin tehokkaaseen käyttöön matematiikassa kehittämiseen.

Opiskelumateriaali

Learniin koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Valmentavan koulutuksen opiskelu ohjelman mukaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen eri alojen opintoja varten

Tentit ja muut määräajat

Aikataulu Learnissa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisessä ryhmässä työskentelyä, kieli- ja kulttuuritietoinen lähestymistapa

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavan koulutuksen opiskeluohjelman mukaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ajoitus

31.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Vesa Partanen
Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija suoriutuu reaalilukujen peruslaskutoimituksista, erityisesti prosenttilaskentaan keskittyen. Opiskelija ratkaisee sekä sanallisia että numeerisia matemaattisia ongelmia ja yhtälöitä. Opiskelija on perehtynyt tilastomatematiikan perusteisiin ja osaa määritellä tyypillisimmät tilastolliset tunnusluvut.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään matematiikan peruskäsitteitä prosenttilaskennasta, yhtälöistä ja tilastomatematiikasta. Opintojakson aikana perehdytään sekä Excelin tehokkaaseen käyttöön matematiikassa kehittämiseen.

Opiskelumateriaali

Learniin koottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Valmentavan koulutuksen opiskelu ohjelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen eri alojen opintoja varten.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulu Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisessä ryhmässä työskentelyä, kieli- ja kulttuuritietoinen lähestymistapa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia sisältäen online-opetukset, ryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn.

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavan koulutuksen opiskeluohjelman mukaan. Opettaja vesa.partanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Päivi Korhonen
 • Minna Lampinen
Ryhmät
 • VALME23S
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaisia opiskelu- ja suomen kielen taitoja sekä digitaalista osaamista korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia verkko-oppimisympäristössä ja verkkoneuvottelussa sekä hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä (opetussuunnitelmista, ammattilehtien artikkeleista ja opiskelumateriaaleista) sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, korkeakouluihin oppimisympäristönä sekä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintojaksolla perehdytään verkkoympäristöjen käyttöön, opinnoissa käytettäviin digityökaluihin, erilaisiin opiskelutekniikoihin sekä valmentavien opintojen opintopolkuvaihtoehtoihin. Kieliopinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään sanastoon ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, (luento)muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman suomen kielen taitonsa kehittämiseen itsenäisesti sekä harjoitellaan opiskelua verkossa.

Opiskelumateriaali

Räätälöity aine/teemakohtainen verkkomateriaali opintojen aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämätaitoja harjoittavia osioita.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijan työmäärä

5 op. x 27 h= 135 t. opiskelijan itsenäistä työtä-

Toteutuksen osien kuvaus

Avantaan opintojakson alussa aine/teemakohtaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Digituki ennen opintojakson alkamista. Tukitunti 18.8.2022 (perjantai) kl. 12-15 . Verkkotapaamislinkki tulee kutsukierjeessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avantaan opintojen alussa. AInekohtaisia eroavuuksia.

Ajoitus

22.01.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Päivi Korhonen
 • Sirpa Juusola
 • Anna-Elina Hirvonen
Ryhmät
 • VALME24K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaisia opiskelu- ja suomen kielen taitoja sekä digitaalista osaamista korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia verkko-oppimisympäristössä ja verkkoneuvottelussa sekä hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä (opetussuunnitelmista, ammattilehtien artikkeleista ja opiskelumateriaaleista) sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, korkeakouluihin oppimisympäristönä sekä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintojaksolla perehdytään verkkoympäristöjen käyttöön, opinnoissa käytettäviin digityökaluihin, erilaisiin opiskelutekniikoihin sekä valmentavien opintojen opintopolkuvaihtoehtoihin. Kieliopinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään sanastoon ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, (luento)muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman suomen kielen taitonsa kehittämiseen itsenäisesti sekä harjoitellaan opiskelua verkossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa ja Teamsissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat opiskelu- ja digitaidot.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat: paivi.korhonen@xamk.fi, anna-elina.hirvonen@xamk.fi, sirpa.juusola@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.