Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), LVI-tekniikka

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Talotekniikan (LVI) koulutuksesta valmistut monipuolisiin LVI-alan tehtäviin ja kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista.

Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:
• rakennustekniikasta
• sähkötekniikasta
• automaatiotekniikasta.

Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Koulutuksen sisältö

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamisen opintomoduulit ovat
• Talotekniikan insinööriopintojen alkuun 25 op
• Talotekniset työkalut tutuiksi 25 op
• LV-järjestelmien osaaminen 15 op
• Valmiuksia insinöörinä toimimiseen 15 op
• Talotekniikan projektitoimisto 15 op
• Syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin 10 op
• Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto 25 op
• Talotekninen suunnittelu 20 op

Täydentäviin opintoihin voit valita 30 op:n laajuiset ammatilliset opinnot. Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Opintoihin kuuluu lisäksi 30 op:n laajuinen harjoittelu, mikä tarkoittaa käytännössä 20 viikon työskentelyä alan töissä. Opintojen päätteeksi tehdään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

Talotekniikka (talojen tekniset järjestelmät) takaa, että rakennuksissa on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto, turvallinen vesihuolto sekä toimivat valaistus-, sähkö- ja viestintäjärjestelmät.

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet
• lämmitys- ja energiatekniikkaa
• vesi- ja viemäritekniikkaa
• sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa
• rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Xamkin talotekniikan koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnaisissa opinnoissa voit kuitenkin valita opintoja talotekniseen suunnitteluun, talotekniseen urakointiin, teolliseen toimintaympäristöön tai vaikka yrittäjyysosaamiseen liittyen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Talotekniikan koulutus järjestetään Mikkelin kampuksella. Opinnot järjestetään päiväopintoina eli lähiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin.

Uramahdollisuudet

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen ylläpitoon, korjaamiseen ja uudistuotantoon tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten vaatimukset ja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelutehtäviin että rakennustyömaille ja kiinteistöjen ylläpitoon. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille. Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• LVI-suunnittelija
• LVI-valvoja
• projektipäällikkö
• huoltopäällikkö
• tekninen isännöitsijä
• huoltopäällikkö
• käyttöpäällikkö
• tuotepäällikkö
• markkinointi-insinööri
• tarkastusinsinööri.

TKI ja työelämäyhteistyö

Talotekniikan opintoja suoritetaan tiiviissä yhteistyössä alan työelämän toimijoiden kanssa. Talotekniikka-alan yritysten edustajat ovat mukana arjen opetuksessa. Osana opintojasi pääset tekemään yrityksille erilaisia projektitoimeksiantoja. Harjoittelu ja opinnäytetyö tehdään alan organisaatioiden tehtävissä. Opettajien yhteistyö alan valtakunnallisessa opettajaverkostossa takaa tarvittavan tiedon vaihdon eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita päästää soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.

Talotekniikka, päivätoteutus
Talotekniikka, päivätoteutus
Building services engineering, full-time studies

Talotekniikka, päivätoteutus
Talotekniikka, päivätoteutus

Talotekniikka, päivätoteutus
Talotekniikka, päivätoteutus

Talotekniikka, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen testi, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja Teams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Järvelä
 • Paula Ronkainen
Vastuuhenkilö

Petteri Järvelä

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Osaat käyttää digitaalista ympäristöä ja hyödyntää eri sovelluksia (Office365, pilvipalvelut) opiskelussasi sekä tulevissa käytännön työtehtävissä.
2. Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat edistää tietoturvaa toiminnassasi.
3. Ymmärrät sosiaalisen median ja digitaalisen kulttuurin mahdollisuudet kehittää oppimista ja tehostaa työskentelyä opiskelussa ja työelämässä.
4. Osaat järjestää ja osallistua kokouksiin verkkoympäristössä.
5. Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja opit laatimaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisia opiskelutekstejä ja asiakirjoja.

Sisältö

Miten hyödynnän tietokoneohjelmistoja tehokkaasti opiskelussani ja työssäni?
Mitä hyödyllistä palveluja Internetin kautta on saatavissa ja miten voin käyttää niitä hyödyksi?
Miten voin vaikuttaa tietosuojaan ja tietoturvaan peruskäyttäjänä?
Miten toimia sosiaalisessa mediassa ja hyödyntää digitaalisuutta opiskelussa ja työelämässä?
Miten voin järjestää ja osallistua kokouksiin verkkoympäristössä?
Miten kirjoitan raportteja opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

- Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopuksi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Milla Sairanen
 • Paula Ronkainen
Vastuuhenkilö

Milla Sairanen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Osaat käyttää digitaalista ympäristöä ja hyödyntää eri sovelluksia (Office365, pilvipalvelut) opiskelussasi sekä tulevissa käytännön työtehtävissä.
2. Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat edistää tietoturvaa toiminnassasi.
3. Ymmärrät sosiaalisen median ja digitaalisen kulttuurin mahdollisuudet kehittää oppimista ja tehostaa työskentelyä opiskelussa ja työelämässä.
4. Osaat järjestää ja osallistua kokouksiin verkkoympäristössä.
5. Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja opit laatimaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisia opiskelutekstejä ja asiakirjoja.

Sisältö

Miten hyödynnän tietokoneohjelmistoja tehokkaasti opiskelussani ja työssäni?
Mitä hyödyllistä palveluja Internetin kautta on saatavissa ja miten voin käyttää niitä hyödyksi?
Miten voin vaikuttaa tietosuojaan ja tietoturvaan peruskäyttäjänä?
Miten toimia sosiaalisessa mediassa ja hyödyntää digitaalisuutta opiskelussa ja työelämässä?
Miten voin järjestää ja osallistua kokouksiin verkkoympäristössä?
Miten kirjoitan raportteja opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learnin kautta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan ensimmäisellä yhteisellä kerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista arvioidaan näyttöjen ja palautettavien harjoitustehtävien kautta. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden toteutumiseen arviointikriteerien mukaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
 • Mika Kuusela
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin ja -laskentaan liittyviä käsitteitä.
2. Valitset energia-asiantuntijatehtävissä toimiessasi tarkoituksenmukaisimmat energialaskentamenetelmät ja simulointiohjelmistot, käytät niitä perustapauksissa oikein ja tarvittaessa osaat perustella valinnat työn tilaajalle.
3. Ohjaat ja edistät suunnitteluryhmän toimintaa omalla energiatehokkuusasiantuntemuksella ottamalla huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tilaajan tavoitteet.

Sisältö

Mitä ja minkä tasoisia energiatehokkuusvaatimuksia rakennuksille on määritetty?
Minkälaisilla menetelmillä, toimintatavoilla ja suunnittelijoiden yhteistyöllä energiatehokkuusvaatimukset voidaan saavuttaa?
Millaisilla dokumenteilla ja laskelmilla energiatehokkuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan viranomaisille?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learnin kautta opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa lukujärjestyksen mukaisesti. Poikkeavista suorituksista sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso alkaa ns. teoriaosuudella, jossa käydään läpi energialaskennan laskentasääntöjä ns. käsin laskemalla. Opintojakson loppuosiossa opetellaan dynaamista simulointia IdaIce -simulointiohjelmaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään LVI- ja rakennustekniikan perusteet, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta, Ilmastointijärjestelmät ja –prosessit sekä Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput opintojaksoilla esille tuotujen perustietojen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
 • Mika Kuusela
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin ja -laskentaan liittyviä käsitteitä.
2. Valitset energia-asiantuntijatehtävissä toimiessasi tarkoituksenmukaisimmat energialaskentamenetelmät ja simulointiohjelmistot, käytät niitä perustapauksissa oikein ja tarvittaessa osaat perustella valinnat työn tilaajalle.
3. Ohjaat ja edistät suunnitteluryhmän toimintaa omalla energiatehokkuusasiantuntemuksella ottamalla huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tilaajan tavoitteet.

Sisältö

Mitä ja minkä tasoisia energiatehokkuusvaatimuksia rakennuksille on määritetty?
Minkälaisilla menetelmillä, toimintatavoilla ja suunnittelijoiden yhteistyöllä energiatehokkuusvaatimukset voidaan saavuttaa?
Millaisilla dokumenteilla ja laskelmilla energiatehokkuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan viranomaisille?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learnin kautta opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa lukujärjestyksen mukaisesti. Poikkeavista suorituksista sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso alkaa ns. teoriaosuudella, jossa käydään läpi energialaskennan laskentasääntöjä ns. käsin laskemalla. Opintojakson loppuosiossa opetellaan dynaamista simulointia IdaIce -simulointiohjelmaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään LVI- ja rakennustekniikan perusteet, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta, Ilmastointijärjestelmät ja –prosessit sekä Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput opintojaksoilla esille tuotujen perustietojen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti sähkömagnetismiin, aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.
Osaat soveltaa käsitteistöä fysiikan ja talotekniikan ongelmien ratkaisemisessa.
Osaat mitata sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia näihin liittyviä luonnonlakeja kokeellisesti sekä raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, määritelmät ja luonnonlait?
Miten sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?
Miten mitataan sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

M.Hautala, H. Peltonen insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1. Lahden Teho-Opetus Oy. Kirjasta käsitellään luvun 10 aiheita.
H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2. Lahden Teho-Opetus Oy. Kirjasta käsitellään lukujen 11, 12, 14, 15 ja 16 aiheita soveltuvin osin.
K. Suvanto, Tekniikan fysiikka 1. EDITA
K. Suvanto ja K. Laajalehto Tekniikan fysiikka 2. EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 välikoetta sekä laboraatiot mm. selostustyöt.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 125 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti sähkömagnetismiin, aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.
Osaat soveltaa käsitteistöä fysiikan ja talotekniikan ongelmien ratkaisemisessa.
Osaat mitata sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia näihin liittyviä luonnonlakeja kokeellisesti sekä raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, määritelmät ja luonnonlait?
Miten sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?
Miten mitataan sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan sähkömagnetismin, aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

M.Hautala, H. Peltonen insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1. Lahden Teho-Opetus Oy. Kirjasta käsitellään luvun 10 aiheita.
H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2. Lahden Teho-Opetus Oy. Kirjasta käsitellään lukujen 11, 12, 14, 15 ja 16 aiheita soveltuvin osin.
K. Suvanto, Tekniikan fysiikka 1. EDITA
K. Suvanto ja K. Laajalehto Tekniikan fysiikka 2. EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 välikoetta sekä laboraatiot mm. selostustyöt.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 125 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämään tutustuminen.

Sisältö

Käytännön harjoittelu työpaikalla ja harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustuminen työelämään

Sisältö

Harjoittelu työpaikalla. Harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

1. Osaat mitoittaa ilmastointijärjestelmät ts. ilmankäsittelykoneen eri osineen, kanaviston ja päätelaitteet sekä määrittää puhaltimen suoritusarvot.
2. Hallitset ilmanjaon pääperiaatteet ja osaat ilmasuihkujen laskennan.
3. Tunnet ilmanvaihdon tehokkuuteen vaikuttavat tekijät.
4. Käytät johdonmukaisesti äänioppiin liittyviä käsitteitä.
5. Tunnet ilmastointilaitoksen äänilähteet, äänen etenemistavat ja vaimentamisen ilmastointilaitoksessa sekä osaat ilmastointilaitoksen ääniteknisen mitoituksen.

Sisältö

Miten ilmastointikoneen eri osat mitoitetaan ja valitaan?
Millaisia kanaviston mitoitustapoja käytetään ja kuinka painehäviöt lasketaan?
Millaisia ilmanjakotapoja käytetään ja kuinka eri lämpöiset ilmasuihkut käyttäytyvät?
Mistä asioista ilmanvaihdon tehokkuus muodostuu?
Miten puhaltimen äänitehotaso ja kanavistossa syntyvä ääni määritetään?
Miten ääni syntyy, etenee ja vaimenee ilmastointijärjestelmän eri osissa?
Miten ääniteknisesti hyvä ilmastointijärjestelmä toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ilmastointilaitoksen mitoitus. Ilmastointitekniikka osa 2. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014.Oppikirjan osan 2: Luku 2

ja materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä osallistuminen opintojaksoon Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Osaat mitoittaa ilmastointijärjestelmät ts. ilmankäsittelykoneen eri osineen, kanaviston ja päätelaitteet sekä määrittää puhaltimen suoritusarvot.
2. Hallitset ilmanjaon pääperiaatteet ja osaat ilmasuihkujen laskennan.
3. Tunnet ilmanvaihdon tehokkuuteen vaikuttavat tekijät.
4. Käytät johdonmukaisesti äänioppiin liittyviä käsitteitä.
5. Tunnet ilmastointilaitoksen äänilähteet, äänen etenemistavat ja vaimentamisen ilmastointilaitoksessa sekä osaat ilmastointilaitoksen ääniteknisen mitoituksen.

Sisältö

Miten ilmastointikoneen eri osat mitoitetaan ja valitaan?
Millaisia kanaviston mitoitustapoja käytetään ja kuinka painehäviöt lasketaan?
Millaisia ilmanjakotapoja käytetään ja kuinka eri lämpöiset ilmasuihkut käyttäytyvät?
Mistä asioista ilmanvaihdon tehokkuus muodostuu?
Miten puhaltimen äänitehotaso ja kanavistossa syntyvä ääni määritetään?
Miten ääni syntyy, etenee ja vaimenee ilmastointijärjestelmän eri osissa?
Miten ääniteknisesti hyvä ilmastointijärjestelmä toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ilmastointilaitoksen mitoitus. Ilmastointitekniikka osa 2. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014.Oppikirjan osan 2: Luku 2

ja materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä osallistuminen opintojaksoon Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Tunnet erilaiset ilmastointijärjestelmät, järjestelmien komponentit ja eri järjestelmillä saavutettavat sisäilmastoluokat.
2. Hallitset ilmastoinnin eri prosessit ja osaat niiden termodynaamisen laskennan.
3. Osaat valita prosessilaskennan perusteella ilmankäsittelykoneen osat ja suorittaa kanaviston perusmitoituksen.

Sisältö

* Millaisia ilmastointijärjestelmiä eri tyyppisissä rakennuksissa käytetään?
* Mistä osista ilmastointikoneet ja -järjestelmät muodostuvat?
* Millaisin ilmastointijärjestelmin saavutetaan sisäilmastoluokituksen eri luokat?
* Millaisia prosesseja ilmankäsittelykoneessa tapahtuu ja kuinka ne lasketaan?
* Mitkä asiat on otettava huomioon järjestelmän mitoituksessa?
* Millaisia ilmanjakotapoja käytetään?

Opiskelumateriaali

1. Oppikirja: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät. Ilmastointitekniikka osa 1. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014. Oppikirjan osan 1: Luvut 3, 5, 6 ja 7
2. Oppikirja: Ilmastointilaitoksen mitoitus. Ilmastointitekniikka osa 2. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014.Oppikirjan osan 2: Luvut 4.1. - 4.2. ja 3.2.2.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Tunnet erilaiset ilmastointijärjestelmät, järjestelmien komponentit ja eri järjestelmillä saavutettavat sisäilmastoluokat.
2. Hallitset ilmastoinnin eri prosessit ja osaat niiden termodynaamisen laskennan.
3. Osaat valita prosessilaskennan perusteella ilmankäsittelykoneen osat ja suorittaa kanaviston perusmitoituksen.

Sisältö

* Millaisia ilmastointijärjestelmiä eri tyyppisissä rakennuksissa käytetään?
* Mistä osista ilmastointikoneet ja -järjestelmät muodostuvat?
* Millaisin ilmastointijärjestelmin saavutetaan sisäilmastoluokituksen eri luokat?
* Millaisia prosesseja ilmankäsittelykoneessa tapahtuu ja kuinka ne lasketaan?
* Mitkä asiat on otettava huomioon järjestelmän mitoituksessa?
* Millaisia ilmanjakotapoja käytetään?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
1. Oppikirja: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät. Ilmastointitekniikka osa 1. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014. Oppikirjan osan 1: Luvut 3, 5, 6 ja 7
2. Oppikirja: Ilmastointilaitoksen mitoitus. Ilmastointitekniikka osa 2. Sandberg, Esa (toim.). Talotekniikka-Julkaisut Oy. Tammerprint 2014.Oppikirjan osan 2: Luvut 4.1. - 4.2. ja 3.2.2.

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson aihealueisiin kuuluu mm. taso- ja avaruusgeometria, polynomi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, yleinen trigonometria, vektorit, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Lisäksi opintojaksolla on harjoitustyö/harjoitustöitä, jotka pitää suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssissa pidetään 2 välikoetta. Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssissa pidetään 2 välikoetta. Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

28.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Yksilölliset oppimisväylät

Kemia: Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: tentti
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Yksilölliset oppimisväylät

Kemia: Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: tentti
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Yksilölliset oppimisväylät

Kemia: Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: tentti
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Tero-Markus Jankko

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Yksilölliset oppimisväylät

Kemia: Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: tentti
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Tero-Markus Jankko

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 - 31.3. (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 - 20.4. (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1 - 31.3.
 • Pienryhmä 2 - 20.4.

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Yksilölliset oppimisväylät

Kemia: Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: tentti
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learn-kurssialustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti, mitkä osiot mahdollisesti suoritetaan ja millä tavalla ne suoritetaan.
Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Xamkin verkkosivuilta ja käynnistä prosessi hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

.

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on integroituna Projektitoimiston Viestintätaidot-kurssin kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Mari Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learn-kurssialustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti, mitkä osiot mahdollisesti suoritetaan ja millä tavalla ne suoritetaan.
Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Xamkin verkkosivuilta ja käynnistä prosessi hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

.

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on integroituna Projektitoimiston Viestintätaidot-kurssin kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

Osaat tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h- tilatilapiirroksen avulla.
Tunnistat kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tiedät niiden merkityksen kylmäaineen kier-toprosessissa. Tiedät yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet.
Osaat hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta ra-kennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä.
Tiedät tavanomaisimmat rakennusten suorat ja välilliset jäähdytysjärjes-telmät ja osaat mitoittaa ne.
Osaat laskea jäähdytysjärjestelmän energiakulutuksen rakentamismää-räyskokoelman D5 mukaisesti rakennuksen jäähdytysenergian nettotar-peesta.
Tiedät yleisimmät lämpöpumpputyypit ja niiden toiminta- ja kytkentäperiaatteet. Osaat tavanomaisten lämpöpumppujen mitoitusperiaatteet ja osaat laskea lämpöpumppujärjestelmän energiankulutuksen rakentamis-määräyskokoelman D5 mukaisella menetelmällä.

Sisältö

Miten rakennusten viilentämiseen ja lämmitykseen tarkoitetut kompressorikylmälaitos ja lämpöpumppu toimivat?
Miten kompressorikäyttöinen prosessi esitetään log p, h -piirroksessa?
Mitä kylmäaineita käytetään ja miten lainsäädäntö liittyy niiden käyttöön?
Mitkä ovat em. järjestelmien pääkomponentit ja putkistovarusteet?
Miten valitaan ja mitoitetaan laskelmien perusteella kylmäaine-, jäähdytys- ja liuosputkistot?
Miten lasketaan rakennusten jäähdytysjärjestelmien energiankulu-tus D3/D5 -menetelmillä?
Mitä tulee huomioida lämpöpumpun mitoittamisessa ja valinnassa?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot termofysiikasta ja termodynamiikasta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuhenkilö

Tero Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h- tilatilapiirroksen avulla.
Tunnistat kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tiedät niiden merkityksen kylmäaineen kier-toprosessissa. Tiedät yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet.
Osaat hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta ra-kennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä.
Tiedät tavanomaisimmat rakennusten suorat ja välilliset jäähdytysjärjes-telmät ja osaat mitoittaa ne.
Osaat laskea jäähdytysjärjestelmän energiakulutuksen rakentamismää-räyskokoelman D5 mukaisesti rakennuksen jäähdytysenergian nettotar-peesta.
Tiedät yleisimmät lämpöpumpputyypit ja niiden toiminta- ja kytkentäperiaatteet. Osaat tavanomaisten lämpöpumppujen mitoitusperiaatteet ja osaat laskea lämpöpumppujärjestelmän energiankulutuksen rakentamis-määräyskokoelman D5 mukaisella menetelmällä.

Sisältö

Miten rakennusten viilentämiseen ja lämmitykseen tarkoitetut kompressorikylmälaitos ja lämpöpumppu toimivat?
Miten kompressorikäyttöinen prosessi esitetään log p, h -piirroksessa?
Mitä kylmäaineita käytetään ja miten lainsäädäntö liittyy niiden käyttöön?
Mitkä ovat em. järjestelmien pääkomponentit ja putkistovarusteet?
Miten valitaan ja mitoitetaan laskelmien perusteella kylmäaine-, jäähdytys- ja liuosputkistot?
Miten lasketaan rakennusten jäähdytysjärjestelmien energiankulu-tus D3/D5 -menetelmillä?
Mitä tulee huomioida lämpöpumpun mitoittamisessa ja valinnassa?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot termofysiikasta ja termodynamiikasta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h- tilatilapiirroksen avulla. Tunnistat kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tiedät niiden merkityksen kylmäaineen kiertoprosessissa. Tiedät yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet. Osaat laskea huonekohtaisesti rakennuksen jäähdytystehontarpeen ja kesäaikaisen ylilämpenemisen dynaamisella simulointiohjelmalla. Osaat hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta rakennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä. Tiedät tavanomaisimmat rakennusten suorat ja välilliset jäähdytysjärjestelmät ja osaat mitoittaa ne. Osaat laskea jäähdytysjärjestelmän energiakulutuksen rakentamismääräyskokoelman D5 mukaisesti rakennuksen jäähdytysenergian nettotarpeesta. Tiedät yleisimmät lämpöpumpputyypit ja niiden toiminta- ja kytkentäperiaatteet. Osaat tavanomaisten lämpöpumppujen mitoitusperiaatteet ja osaat laskea lämpöpumppujärjestelmän energiankulutuksen rakentamismääräyskokoelman D5 mukaisella menetelmällä.

Sisältö

miten rakennusten viilentämiseen ja lämmitykseen tarkoitetut kompressorikylmälaitos ja lämpöpumppu toimivat?miten kompressorikäyttöinen prosessi esitetään log p, h -piirroksessa?mitä kylmäaineita käytetään ja miten lainsäädäntö liittyy niiden käyttöön?mitkä ovat em. järjestelmien pääkomponentit ja putkistovarusteet?miten valitaan ja mitoitetaan laskelmien perusteella kylmäaine-, jäähdytys- ja liuosputkistot?miten lasketaan rakennusten huonekohtainen jäähdytystehontarve, tilojen ylilämpeneminen ja miten aurinkosuojaus vaikutta tuloksiin?miten lasketaan rakennusten jäähdytysjärjestelmien energiankulutus D3/D5 -menetelmillä?mitä tulee huomioida lämpöpumpun mitoittamisessa ja valinnassa?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Termofysiikka sekä Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat kaukolämpöverkoston suunnittelun perusteet sekä osaat suunnitella ja mitoittaa lämmönjakokeskuksen laitteet.
Ymmärrät venäläisten kaukolämpöjärjestelmien toiminnan ja erot suomalaiseen.

Sisältö

Miten yhteiskunnan keskitetty lämmöntuotanto ja -jakelu on järjestetty ja kuinka rakennusten kaukolämmityslaitteet mitoitetaan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojaksoalustalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen opetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään lämmitysjärjestelmien ja niiden mitoittamisen osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kaukolämpöverkoston suunnittelun perusteet sekä osaat suunnitella ja mitoittaa lämmönjakokeskuksen laitteet.
Ymmärrät venäläisten kaukolämpöjärjestelmien toiminnan ja erot suomalaiseen.

Sisältö

Miten yhteiskunnan keskitetty lämmöntuotanto ja -jakelu on järjestetty ja kuinka rakennusten kaukolämmityslaitteet mitoitetaan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojaksoalustalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut ryhmän mukaiseen opetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään lämmitysjärjestelmien ja niiden mitoittamisen osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti rakennusten sisäilmasto- ja energiakorjauksiin liittyviä käsitteitä.
2. Valitset energia- ja sisäilmastoasiantuntijatehtävissä toimiessasi tarkoituksenmukaisimmat ratkaisumenetelmät ja toimintaprosessit sekä perustelet valinnat ja ratkaisut työn tilaajalle.
3. Ohjaat ja edistät ryhmän toimintaa omalla sisäilmasto- ja energia-asiantuntemuksella.

Sisältö

Mistä rakennusten kosteus- ja homeongelmat johtuvat?
Miten rakennusten kosteus- ja home -ongelmia ennaltaehkäistään?
Miten rakennusten kosteus- ja home -ongelmia tutkitaan ja korjataan?
Millaisilla ratkaisuilla voidaan rakennusten energiatehokkuutta parantaa korjattaessa rakennuksia?
Miten ja millaisilla laskentamenetelmillä rakennusten energiatehokkuutta parantavien korjausratkaisujen taloudellista kannattavuutta voidaan arvioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti ryhmän mukana. Muista suoritustavoista sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla ulkopuolisia luennoitsijoita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on laskennallisesti 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on mahdollista suorittaa etänä eli suorittaminen ei vättämättä edellytä oppitunneille osallistumista.
Opintojaksolla on oppitunteja hieman normaalia vähemmän, sillä opintojakson aikana tehdään laaja harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energialaskenta -opintojakson hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Kuusela
Vastuuhenkilö

Mika Kuusela

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyviä käsitteitä.
2. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät ratkaisut perustuen Rakennusmääräyskokoelman vaatimuksiin sekä hyvään mitoitustapaan perustuen. Osaat perustella käyttämäsi ratkaisut. Osaat tehdä rakennusautomaatiosuunnitelman suunnittelemillesi LVI-laitteiden ohjaamiselle.
3. Osaat toimia ryhmän jäsenenä sekä ottaa huomioon LVI-suunnitteluhankkeessa tilaajan vaatimukset.

Sisältö

Miten vesi- ja viemärilaitteet esitetään kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmassa?
Miten lämmityslaitteet esitetään kiinteistön lämmityssuunnitelmassa?
Miten ilmanvaihtolaitteet esitetään kiinteistön ilmanvaihtosuunnitelmassa?
Miten asemapiirros laaditaan LVI-suunnitelmiin sisältyen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali annetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 40 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään LVI-suunnittelun perusteet, Energialaskenta sekä Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto opintojaksojen osaamista ennen opintojakson aloittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään LVI-suunnittelun perusteet, Energialaskenta sekä Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto opintojaksojen suorittamista hyväksytysti ennen opintojakson aloittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna Forsström
Vastuuhenkilö

Anna Forsström

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti keskeisiä LVI-ja rakennusalan käsitteitä
2. Ymmärrät LVI-ja rakennustekniikan merkityksen sisäilmastovaatimuksissa.
3. Osaat perusteet rakennusfysiikasta.
4. Pystyt omatoimisesti hakemaan tietoa määräyksistä ja ohjekortistoista.
5. Tiedät perusasiat rakenteiden ja putkien eristeistä ja putkikannakoinnista

Sisältö

* Miten rakentamista ja rakennusten LVI-tekniikkaa ohjataan lainsäädännöllä?
* Rakennuslupaprosessi ja piirrosmerkit.
* Miten rakennusten kosteustekninen toiminta tulee huomioida?
* Minkälaisia yleisiä ratkaisuja LVI- ja rakennustekniikassa käytetään?

Opiskelumateriaali

Pääosin opintojaosolla tarvittava materiaali löytyy netistä tai opintojakson Learnalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luentoja.

Tentit ja muut määräajat

Learntentit

Toteutuksen osien kuvaus

Miten rakentamista ja rakennusten LVI-tekniikkaa ohjataan lainsäädännöllä.
Rakennuslupaprosessi ja piirrosmerkit.
Miten rakennusten kosteustekninen toiminta tulee huomioida?
Minkälaisia yleisiä ratkaisuja LVI- ja rakennustekniikassa käytetään?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kaikki opintojaksolla olevat tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti keskeisiä LVI-ja rakennusalan käsitteitä
2. Ymmärrät LVI-ja rakennustekniikan merkityksen sisäilmastovaatimuksissa.
3. Osaat perusteet rakennusfysiikasta.
4. Pystyt omatoimisesti hakemaan tietoa määräyksistä ja ohjekortistoista.
5. Tiedät perusasiat rakenteiden ja putkien eristeistä ja putkikannakoinnista

Sisältö

* Miten rakentamista ja rakennusten LVI-tekniikkaa ohjataan lainsäädännöllä?
* Rakennuslupaprosessi ja piirrosmerkit.
* Miten rakennusten kosteustekninen toiminta tulee huomioida?
* Minkälaisia yleisiä ratkaisuja LVI- ja rakennustekniikassa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Kuusela
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti keskeisiä lämmönsiirron ja virtaustekniikan suureita ja käsitteitä.
2. Lasket yksinkertaisia lämmönsiirtotapauksia sekä laminaarisissa ja turbulenttisissa putkivirtauksissa sekä putkivirtausten kitka- ja kertavastushäviöitä.
3. Lasket rakentamismääräysten mukaisella tavalla vaipparakenteiden lämmönläpäisykertoimet ja perehdyt ulkovaipparakenteiden, LVI-putkistojen ja lämmönsiirtimien toimintaan.

Sisältö

* Mitkä ovat keskeiset lämmönsiirtoon ja virtaustekniikkaan liittyvät käsitteet ja yhtälöt ja miten ne liittyvät rakennuksiin ja LVI-teknisiin järjestelmiin?
* Miten lasketaan lämpöhäviö suoran seinämän ja lieriöseinämän läpi?
* Miten lasketaan rakentamismääräysten mukaan ulkovaipan rakenteiden lämmönläpäisykertoimet?
* Miten laminaarinen ja turbulenttinen putkivirtaus eroavat toisistaan ja miten lasketaan virtauksen painehäviö?
*Miten lämmönsiirtimiä käsitellään matemaattisesti ja millä suureilla niiden ominaisuuksia kuvataan?
*Kuinka kastepiste lasketaan seinärakenteen sisälle?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojaksoalustalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen opetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

LVI- ja rakennustekniikan perusteet -opintojakson suorittaminen hyväksytysti ennen opintojakson aloittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Järvelä
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies

Opiskelumateriaali

Jaetaan opintojakson aikana Learnin kautta

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopuksi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Keijo Piirainen
Vastuuhenkilö

Keijo Piirainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Hahmotat rakennusten toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyvät mittaukset ja menetelmät osana rakennuksen elinkaarta.
2. Osaat toimia asiantuntijana toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyvissä asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa kansallisesti ja kansainvälisesti.
3. Osaat käyttää toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyviä mittausmenetelmiä ja -laitteita.

Sisältö

• Mitä ja millaisia mittauksia tai menetelmiä liittyy rakennuksien toiminta- ja kuntoselvityksiin?
• Miten toiminta- ja kuntoselvitykset raportoidaan kohderyhmälle tai asiakkaalle suomeksi ja englanniksi?
• Minkälaisilla menetelmillä ja laitteilla LVI-mittauksia tehdään?

Opiskelumateriaali

Opiskeltava materiaali jaetaan Learn-alustan kautta opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

1. Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen opetukseen ja tekee ryhmätyönä/ryhmän jäsenenä oppimistetäviä, mittauksia ja säätöjä.
2. Opiskelija suorittaa itsenäisesti mittaukset ja laboratoriotyöt sekä raportoi niistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ulkopuoliset luoennoitsijat pitävät lyhyen luennon aihealueesta (tilanteen salliessa).

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus, Lämmitysjärjestelmien mitoitus ja Ilmastojärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
 • Milla Sairanen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Hahmotat rakennusten toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyvät mittaukset ja menetelmät osana rakennuksen elinkaarta.
2. Osaat toimia asiantuntijana toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyvissä asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa kansallisesti ja kansainvälisesti.
3. Osaat käyttää toiminta- ja kuntoselvityksiin liittyviä mittausmenetelmiä ja -laitteita.

Sisältö

• Mitä ja millaisia mittauksia tai menetelmiä liittyy rakennuksien toiminta- ja kuntoselvityksiin?
• Miten toiminta- ja kuntoselvitykset raportoidaan kohderyhmälle tai asiakkaalle suomeksi ja englanniksi?
• Minkälaisilla menetelmillä ja laitteilla LVI-mittauksia tehdään?

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learnin kautta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Lopuksi tentti

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus, Lämmitysjärjestelmien mitoitus ja Ilmastojärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Kuusela
Vastuuhenkilö

Mika Kuusela

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyviä käsitteitä.
2. Ymmärrät rakennuksen suunnitteluprosessin etenemisen, LVI-suunnittelijan vastuut sekä työtehtävät suunnitteluprosessin aikana.
3. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät ratkaisut perustuen Rakennusmääräyskokoelman vaatimuksiin sekä hyvään mitoitustapaan perustuen. Osaat perustella käyttämäsi ratkaisut.
4. Osaat suunnitella tietokoneavusteisesti pientalon LVI-suunnitelmat Rakennusmääräyskokoelman vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

Miten vesi- ja viemärilaitteet esitetään kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmassa?
Miten lämmityslaitteet esitetään kiinteistön lämmityssuunnitelmassa?
Miten ilmanvaihtolaitteet esitetään kiinteistön ilmanvaihtosuunnitelmassa?
Miten suunnitelmat saadaan tulostettua Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti paperille?
Millaisia vaatimuksia, vastuita sekä työtehtäviä on LVI-suunnittelijana toimimiselle?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan sähköisesti Learnessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät lukujärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollisesti ulkopuolisia luennoitsijoita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu harjoitustehtävien sekä tentin arviointeihin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus, Lämmitysjärjestelmien mitoitus sekä Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka opintojaksojen suorittamista hyväksytysti ennen opintojakson aloittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyviä käsitteitä.
2. Ymmärrät rakennuksen suunnitteluprosessin etenemisen, LVI-suunnittelijan vastuut sekä työtehtävät suunnitteluprosessin aikana.
3. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät ratkaisut perustuen Rakennusmääräyskokoelman vaatimuksiin sekä hyvään mitoitustapaan perustuen. Osaat perustella käyttämäsi ratkaisut.
4. Osaat suunnitella tietokoneavusteisesti pientalon LVI-suunnitelmat Rakennusmääräyskokoelman vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

Miten vesi- ja viemärilaitteet esitetään kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmassa?
Miten lämmityslaitteet esitetään kiinteistön lämmityssuunnitelmassa?
Miten ilmanvaihtolaitteet esitetään kiinteistön ilmanvaihtosuunnitelmassa?
Miten suunnitelmat saadaan tulostettua Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti paperille?
Millaisia vaatimuksia, vastuita sekä työtehtäviä on LVI-suunnittelijana toimimiselle?

Opiskelumateriaali

Opiskeluaineisto ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät lukujärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu harjoitustehtävien sekä tentin arviointeihin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus, Lämmitysjärjestelmien mitoitus sekä Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka opintojaksojen suorittamista hyväksytysti ennen opintojakson aloittamista.

Ilmoittautumisaika

17.05.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti keskeisiä LVI-alan käsitteitä.Hallitset keskeiset järjestelmäperusteet LVI–alalta.Osaat hakea tietoa erilaisista rakennusmääräyskokoelmista ja soveltaa niitä työssäsi.Ymmärrät LVI-tekniikan merkityksen terveellisen ja turvallisen sisäilmaston

Sisältö

Millainen on LVI-tekniikan rooli terveellisen ja turvallisen sisäilmaston näkökulmasta.Millaiset järjestelmät kuuluvat käsitteeseen lvi-tekniikka ja mitkä ovat niiden keskeiset toimintaperiaatteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu palautettavista harjoitustehtävistä sekä verkossa suoritettavista tenteistä.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltävää osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 40 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty seuraavien arviointikriteerien perusteella:

Opiskelija osaa:
a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
c) käyttää keskeisiä oman alan malleja ja menetelmiä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
 • Mika Kuusela
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti lämmityksen lämmönlähteisiin, rakennusten erilaisiin lämmitysjärjestelmiin ja niiden eri osiin liittyviä käsitteitä.
2. Perustelet omalla asiantuntemuksellasi suunnitteluprosessissa lämmönlähteen ja lämmönluovuttimien valinnan ja niiden merkityksen rakennuksen energiatehokkuuden ja tilojen lämpöviihtyvyyden näkökulmasta.
3. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat lämmitysratkaisut, lämmönjakelun ja lämmitystehon säädön perustuen laskemiisi huone- tai tilakohtaisiin tehontarpeisiin ja osaat tasapainottaa lämmönluovutuksen hyvän sisäilman tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

*Miten laskettu lämmitystehontarve jaetaan tila- tai huonekohtaisille lämmönluovuttimille?
*Miten jakeluputkisto ja sen varusteet mitoitetaan?
*Miten lasketaan lämpöjohtopumppujen virtaama ja paineenkorotus ja miten niiden perusteella valitaan energiataloudelliset lämpöjohtopumput?
*Miten lämmitystehoa säädetään kulloistakin hetkellistä tehontarvetta vastaavaksi säätöventtiilien avulla?
*Miten lämmönluovutus tasapainotetaan verkoston painehäviölaskelmien avulla?
*Miten lämmitysjärjestelmä varustetaan oikeanlaisilla varo- ja paisuntalaitteilla?
*Miten eri lämmitysjärjestelmän osat kytketään toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 60 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta -opintojakso

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti lämmityksen lämmönlähteisiin, rakennusten erilaisiin lämmitysjärjestelmiin ja niiden eri osiin liittyviä käsitteitä.
2. Perustelet omalla asiantuntemuksellasi suunnitteluprosessissa lämmönlähteen ja lämmönluovuttimien valinnan ja niiden merkityksen rakennuksen energiatehokkuuden ja tilojen lämpöviihtyvyyden näkökulmasta.
3. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat lämmitysratkaisut, lämmönjakelun ja lämmitystehon säädön perustuen laskemiisi huone- tai tilakohtaisiin tehontarpeisiin ja osaat tasapainottaa lämmönluovutuksen hyvän sisäilman tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

*Miten laskettu lämmitystehontarve jaetaan tila- tai huonekohtaisille lämmönluovuttimille?
*Miten jakeluputkisto ja sen varusteet mitoitetaan?
*Miten lasketaan lämpöjohtopumppujen virtaama ja paineenkorotus ja miten niiden perusteella valitaan energiataloudelliset lämpöjohtopumput?
*Miten lämmitystehoa säädetään kulloistakin hetkellistä tehontarvetta vastaavaksi säätöventtiilien avulla?
*Miten lämmönluovutus tasapainotetaan verkoston painehäviölaskelmien avulla?
*Miten lämmitysjärjestelmä varustetaan oikeanlaisilla varo- ja paisuntalaitteilla?
*Miten eri lämmitysjärjestelmän osat kytketään toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 40 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta -opintojakso

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat laskea rakennuksen lämmitystehontarpeen sekä mitoittaa ja valita lämmöntuotanto- ja jakelujärjestelmät Suomen rakentamismääräysten mukaisesti.
1. Käytät johdonmukaisesti rakennusten lämmitystehontarvelaskentaan ja lämmitysjärjestelmiin liittyviä käsitteitä.
2. Osaat jäsentää ja kuvata rakennuksen lämmitysjärjestelmät ja niiden eri käyttöalueet
3. Osaat laskea lämmityksen tehontarpeen Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D5:n vaatimalla tavalla ja valita laskelmien perusteella lämpöolojen, lämmönlähteen ja energiatehokkuuden kannalta sopivat lämmönluovuttimet ja lämmönlähteet rakennusten lämmitykseen.

Sisältö

Miten rakennuksen keskuslämmitysjärjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan.
*Miten lasketaan rakennusten lämmityksen tehontarve tiloittain ja järjestelmittäin koko rakennukselle?
*Minkälaisista osista lämmitysjärjestelmä muodostuu ja mitkä ovat niiden tehtävät?
* Millä lämmitystavoilla, lämmityslaitteilla ja lämmönlähteillä voidaan toteuttaa lämmitys energiatehokkaasti ja taloudellisesti?
* Minkälaisilla toimintatavoilla, suunnittelijoiden yhteistyöllä ja menetelmillä lämmitykselle asetettavat vaatimukset voidaan saavuttaa?
*Millaisilla dokumenteilla ja laskelmilla tehontarvelaskennan vaatimusten täyttyminen osoitetaan viranomaisille?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 60 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edellytetään Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto sekä LVI- ja rakennustekniikan perusteet opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laskea rakennuksen lämmitystehontarpeen sekä mitoittaa ja valita lämmöntuotanto- ja jakelujärjestelmät Suomen rakentamismääräysten mukaisesti.
1. Käytät johdonmukaisesti rakennusten lämmitystehontarvelaskentaan ja lämmitysjärjestelmiin liittyviä käsitteitä.
2. Osaat jäsentää ja kuvata rakennuksen lämmitysjärjestelmät ja niiden eri käyttöalueet
3. Osaat laskea lämmityksen tehontarpeen Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D5:n vaatimalla tavalla ja valita laskelmien perusteella lämpöolojen, lämmönlähteen ja energiatehokkuuden kannalta sopivat lämmönluovuttimet ja lämmönlähteet rakennusten lämmitykseen.

Sisältö

Miten rakennuksen keskuslämmitysjärjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan.
*Miten lasketaan rakennusten lämmityksen tehontarve tiloittain ja järjestelmittäin koko rakennukselle?
*Minkälaisista osista lämmitysjärjestelmä muodostuu ja mitkä ovat niiden tehtävät?
* Millä lämmitystavoilla, lämmityslaitteilla ja lämmönlähteillä voidaan toteuttaa lämmitys energiatehokkaasti ja taloudellisesti?
* Minkälaisilla toimintatavoilla, suunnittelijoiden yhteistyöllä ja menetelmillä lämmitykselle asetettavat vaatimukset voidaan saavuttaa?
*Millaisilla dokumenteilla ja laskelmilla tehontarvelaskennan vaatimusten täyttyminen osoitetaan viranomaisille?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 40 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edellytetään Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto sekä LVI- ja rakennustekniikan perusteet opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa pääsääntöisesti ryhmän mukana. Muista vaihtoehdoista sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käy muutamia vierailijoita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on koko opintojakson aikana laskennallisesti 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.12.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2026

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Suvi Pylvänen
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Suvi Pylvänen

Opiskelijaryhmät
 • GDKV23KM
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Participation in orientation and study planning sessions
Creating the individual study plan (ISP)
Creation and updating of a reflected learning log
Planning of a career path

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tutustuminen työelämään

Sisältö

Harjoittelu työpaikalla. Harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo-Pekka Viitikko
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti rakennusalan ja etenkin LVI-alan työehtosopimuksiin liittyviä käsitteitä.
2. Pystyt havaitsemaan sekä kuvailemaan LVI-alan ongelmia rakennushankkeessa. Työskentelet aktiivisesti tiimille asetettujen tavoitteiden toteutumisen puolesta.
3. Osaat toimia tiimin jäsenenä sekä ottaa huomioon ryhmän toiminnalle asetetut vaatimukset.

Sisältö

Miten rakennettavan rakennuksen LVI-töiden rakentamisprosessi etenee?
Mitä rakennusalan sopimuksissa tulee huomioida?
Miten ammattiyhdistysliikkeet vaikuttavat LVI-alaan?
Miten LVI-urakan hinta muodostuu?
Millainen on rakennushankkeiden kokouskäytäntö?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tai tieto siitä jaetaan opintojakson alkaessa Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa lukujärjestyksen mukaisesti. Poikkeavista suoritustavoista on aina sovittava erikseen opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opettajana toimii ulkopuolinen tuntiopettaja.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 h=135 h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään Talous- ja tilastomatematiikka sekä Projektiosaaminen opintojaksojen sisällön hallitsemista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo-Pekka Viitikko
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Käytät asiantuntevasti rakennusalan ja etenkin LVI-alan työehtosopimuksiin liittyviä käsitteitä.
2. Pystyt havaitsemaan sekä kuvailemaan LVI-alan ongelmia rakennushankkeessa. Työskentelet aktiivisesti tiimille asetettujen tavoitteiden toteutumisen puolesta.
3. Osaat toimia tiimin jäsenenä sekä ottaa huomioon ryhmän toiminnalle asetetut vaatimukset.

Sisältö

Miten rakennettavan rakennuksen LVI-töiden rakentamisprosessi etenee?
Mitä rakennusalan sopimuksissa tulee huomioida?
Miten ammattiyhdistysliikkeet vaikuttavat LVI-alaan?
Miten LVI-urakan hinta muodostuu?
Millainen on rakennushankkeiden kokouskäytäntö?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tai tieto siitä jaetaan opintojakson alkaessa Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa lukujärjestyksen mukaisesti. Poikkeavista suoritustavoista on aina sovittava erikseen opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opettajana toimii ulkopuolinen tuntiopettaja.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 h=135 h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään Talous- ja tilastomatematiikka sekä Projektiosaaminen opintojaksojen sisällön hallitsemista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi projektinhallinnan periaatteisiin ja tunnet keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät käsitteet ja menetelmät.
Osaat suunnitella työelämälähtöisen projektin.
Osaat raportoida projektin eri vaiheet annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaat toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Mitkä ovat projektisuunnittelun, -toteutuksen ja -hallinnan keskeiset toimintatavat?
Mitä ovat projektitoimintaan liittyvät käsitteet?
Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista?
Miten käytät eri apuvälineitä (esim. HanSa) projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa?
Kuinka työskentelet projektiryhmässä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tai tieto siitä jaetaan opintojakson aikana Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat Projektiosaamisen -opintojakson pääsääntöisesti osana Talotekniikan projektitoimistokokonaisuutta. Poikkeavista suoritustavoista sovitaan aina erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään tiivistä työelämäyhteistyötä, sillä opintojakso suoritetaan työelämäprojektien kautta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttejä. Oppimistehtävien yms. palautusten aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi projektinhallinnan periaatteisiin ja tunnet keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät käsitteet ja menetelmät.
Osaat suunnitella työelämälähtöisen projektin.
Osaat raportoida projektin eri vaiheet annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaat toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Mitkä ovat projektisuunnittelun, -toteutuksen ja -hallinnan keskeiset toimintatavat?
Mitä ovat projektitoimintaan liittyvät käsitteet?
Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista?
Miten käytät eri apuvälineitä (esim. HanSa) projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa?
Kuinka työskentelet projektiryhmässä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learnista. Opintojaksoon kuuluu myös tiedonhaku muista kanavista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijat suorittavat projektiosaamisen -opintojakson pääsääntöisesti osana talotekniikan projektitoimistokokonaisuutta. Poikkeavista suoritustavoista sovitaan aina erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöisiä projekteja pienryhmissä.

Tentit ja muut määräajat

Projektiosaamisen opintojaksolla ei ole tenttejä. Palautettavien tehtävien aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Projektiosaamisen opintojaksolla toteutetaan työelämäprojekti ryhmätyönä. Ryhmä hankkii projektin työelämästä pääsääntöisesti itsenäisesti (esimerkiksi nykyiseltä työnantajalta). Projektista tehdään projektisuunnitelma sekä projektiraportti, jotka esitetään esitysseminaareissa. Projektin ryhmä ja toteutettava projekti voivat olla tiedossa jo ennen opintojakson alkua. Ryhmän voi muodostaa ja projektin voi määritellä myös opintojakson aloituksen jälkeen. Opintojakson toteutuksen tarkemmat ohjeet käydään läpi opintojakson aloitusluennolla.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Arola
Vastuuhenkilö

Johanna Arola

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti rakennusten sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyviä käsitteitä.
2. Valitset uudisrakennukseen tarkoituksenmukaisen sisäilmaston laatutason ja ilmavirrat ja tarvittaessa perustelet valinnat työn tilaajalle.
3. Ohjaat ja edistät suunnittelussa/toteutuksessa/ylläpidossa sellaista toimintaa joka ennaltaehkäisee sisäilmasto-ongelmien syntymistä ja havaittujen ongelmien tutkimista ja korjaamista tarkoituksenmukaisilla menetelmillä.

Sisältö

* Mistä sisäilmasto koostuu?
* Mitkä määräykset ja ohjeet käsittelevät rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa? Miten niitä sovelletaan?
* Miten sisäilmastosuureita mitataan? Miten mittaustuloksia arvioidaan?
* Miten asuntojen, toimistojen, koulujen ym. ilmavirrat valitaan?
* Miten ja millä laitteilla ilmavirtoja mitataan venttiileistä ja kanavista?
* Miten ilmanvaihtolaitoksessa käytettävät suodattimet luokitellaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali kerrotaan opintojakson alkaessa. Pääsääntöisesti materiaali jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti ryhmän mukana. Muista järjestelyistä sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla ulkopuolisia luennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien tarkemmat tiedot käydään läpi opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on laskennallisesti 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti rakennusten sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyviä käsitteitä.
2. Valitset uudisrakennukseen tarkoituksenmukaisen sisäilmaston laatutason ja ilmavirrat ja tarvittaessa perustelet valinnat työn tilaajalle.
3. Ohjaat ja edistät suunnittelussa/toteutuksessa/ylläpidossa sellaista toimintaa joka ennaltaehkäisee sisäilmasto-ongelmien syntymistä ja havaittujen ongelmien tutkimista ja korjaamista tarkoituksenmukaisilla menetelmillä.

Sisältö

* Mistä sisäilmasto koostuu?
* Mitkä määräykset ja ohjeet käsittelevät rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa? Miten niitä sovelletaan?
* Miten sisäilmastosuureita mitataan? Miten mittaustuloksia arvioidaan?
* Miten asuntojen, toimistojen, koulujen ym. ilmavirrat valitaan?
* Miten ja millä laitteilla ilmavirtoja mitataan venttiileistä ja kanavista?
* Miten ilmanvaihtolaitoksessa käytettävät suodattimet luokitellaan?

Opiskelumateriaali

Opintojaksomateriaali jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen opetukseen. Opintojakso on itseopiskelupainotteinen. Itseopiskelun lisäksi opintojaksoon kuuluu talotekniikan laboratoriossa tehtäviä mittaustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien ja tenttien aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat sähkötekniikan, elektroniikan ja automaatiotekniikan perusteet.

Sisältö

Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat:
- sähkökomponentit mukaan lukien vahvistimet
- sarja- ja rinnaikkaispiirit
- virtapiiriratkaisumenetelmä
- kolmivaihevirtapiirit
- siirtofunktio
- P, PI ja PID säätimet
- systeemimallinnus

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörimatematiikan ja fysiikan perustiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat sähkötekniikan, elektroniikan ja automaatiotekniikan perusteet.

Sisältö

Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat:
- sähkökomponentit mukaan lukien vahvistimet
- sarja- ja rinnaikkaispiirit
- virtapiiriratkaisumenetelmä
- kolmivaihevirtapiirit
- siirtofunktio
- P, PI ja PID säätimet
- systeemimallinnus

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörimatematiikan ja fysiikan perustiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Osoitat perehtyneisyytesi projektinhallintaan.
2. Osaat suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen projektin ja osaat arvioida projektin onnistumista.
3. Osaat raportoida projektin eri vaiheet.
4. Osaat toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
5. Osaat toimia yhteistyössä projektin toimeksiantajan kanssa.
6. Osaat soveltaa aiempaa osaamistasi LVI-tekniikasta ottaen huomioon myös energiatehokkuuden toteuttaessasi projektia.

Sisältö

Mitkä ovat projektisuunnittelun, -toteutuksen ja -hallinnan toimintatavat?
Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista?
Miten käytät eri apuvälineitä projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa?
Kuinka työskentelet projektiryhmässä ja yhteistyössä toimeksiantajan kanssa?
Miten arvioit luotettavasti projektin toteutusta, tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä työelämässä?
Kuinka LVI-tekniikka ja/tai energiatehokkuus liittyy projektiisi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojaksoalustalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään projektityö toimeksiantajalle.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla tehdään syventävä projektityö toimeksiantajalle.
Projektiaihe tulee hankkia talotekniikka-alan yritykseltä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellyttää opintojaksojen Projektiosaaminen, LVI-suunnittelun perusteet ja Energialaskenta hyväksyttyä suoritusta tai vastaavia tietoja.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Lahikainen
Vastuuhenkilö

Teemu Lahikainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Osoitat perehtyneisyytesi projektinhallintaan.
2. Osaat suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen projektin ja osaat arvioida projektin onnistumista.
3. Osaat raportoida projektin eri vaiheet.
4. Osaat toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
5. Osaat toimia yhteistyössä projektin toimeksiantajan kanssa.
6. Osaat soveltaa aiempaa osaamistasi LVI-tekniikasta ottaen huomioon myös energiatehokkuuden toteuttaessasi projektia.

Sisältö

Mitkä ovat projektisuunnittelun, -toteutuksen ja -hallinnan toimintatavat?
Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista?
Miten käytät eri apuvälineitä projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa?
Kuinka työskentelet projektiryhmässä ja yhteistyössä toimeksiantajan kanssa?
Miten arvioit luotettavasti projektin toteutusta, tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä työelämässä?
Kuinka LVI-tekniikka ja/tai energiatehokkuus liittyy projektiisi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learnista. Opintojaksoon kuuluu myös tiedonhaku muista kanavista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu ryhmän mukaiseen ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöisiä projekteja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttejä. Palautettavien tehtävien aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla tehdään syventävä projektityö toimeksiantajalle.
Projektiaihe tulee hankkia talotekniikka-alan yritykseltä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellyttää opintojaksojen Projektiosaaminen, LVI-suunnittelun perusteet ja Energialaskenta hyväksyttyä suoritusta tai vastaavia tietoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Käytät sujuvasti erilaisia talousmatematiikan prosenttilaskusovelluksia ja korko,- laina- ja indeksilaskentaan liittyviä käsitteitä.

2. Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineistojen laatimiseen, tutkimiseen, mallintamiseen ja mallien soveltamiseen.

Sisältö

- Miten lasketaan yrityksen lainojen korot ja erilaiset verot?

- Miten selvitetään investointien kannattavuus?

- Mitä erilaiset tilastolliset termit tarkoittavat?

- Millaisia yleisiä päätelmiä voit tehdä otoksen perusteella?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Leila Karjalainen, Optimi, Pii-kirjat s. 1-122

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää kuten
Leila Karjalainen ,Tilastotieteen perusteet, Pii-kirjat s. 1-165

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 3 välikoetta.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 125 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörin matematiikka 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät
 • TTMI20SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Käytät sujuvasti erilaisia talousmatematiikan prosenttilaskusovelluksia ja korko,- laina- ja indeksilaskentaan liittyviä käsitteitä.

2. Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineistojen laatimiseen, tutkimiseen, mallintamiseen ja mallien soveltamiseen.

Sisältö

- Miten lasketaan yrityksen lainojen korot ja erilaiset verot?

- Miten selvitetään investointien kannattavuus?

- Mitä erilaiset tilastolliset termit tarkoittavat?

- Millaisia yleisiä päätelmiä voit tehdä otoksen perusteella?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Leila Karjalainen, Optimi, Pii-kirjat s. 1-122

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää kuten
Leila Karjalainen ,Tilastotieteen perusteet, Pii-kirjat s. 1-165

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 3 välikoetta.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 125 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörin matematiikka 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Tero-Markus Jankko

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentit

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Tero-Markus Jankko

Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentit

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on kolmen opintopisteen laajuinen, joka vastaa 81 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu loppukokeen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI23KM
  Talotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson mahdollisilla välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Mahdollinen harjoitustyö on suoritettava hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Osaat lukea LVI-piirustuksia ymmärrettävästi. Käytät johdonmukaisesti teknisen piirtämisen kuvaamismenetelmiä.
2. Käytät johdonmukaisesti AutoCad-ohjelmistoon liittyviä käsitteitä.
3. Käytät itsenäisesti AutoCad-ohjelmistoa ja pystyt suoriutumaan annetuista harjoitustehtävistä AutoCad-ohjelmistoa käyttäen. Osaat tuottaa AutoCad-ohjelmistolla paperimuodossa olevia tulosteita.

Sisältö

*Millaisia piirrosmerkkejä käytetään koneenpiirustuksessa, rakennuspiirustuksessa sekä LVI-, ja kylmälaitteiden piirustuksissa, sekä millaiset standardit ja ohjeet säätelevät piirtämistä?
*Mitkä ovat keskeiset teknisen piirustuksen kuvaamismenetelmät?
*Millaisia piirrosmerkkejä, viivapaksuuksia ja viivatyyppejä tietokoneavusteisessa piirtämisessä käytetään?
*Miten AutoCad-ohjelmiston avulla voidaan piirtää ja tulostaa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelijat suorittavat opiskelua lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja palautettavien tehtävien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Järvelä
Vastuuhenkilö

Petteri Järvelä

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät, mitä teollisuuden kunnossapidolla tarkoitetaan ja mihin osiin kunnossapito voidaan jakaa
Osaat kuvata teollisuuden kunnossapidon käyttämiä toimintatapoja
Osaat arvioida kunnossapidon vaikutuksia prosessien tuottavuuteen ja yrityksen kilpailukykyyn ja kunnossapidon kustannuksia

Sisältö

Mitä tarkoitetaan teollisuuden kunnossapidolla?
Mihin osiin teollisuuden kunnossapito voidaan jakaa?
Mitä tarkoitetaan käyttöomaisuuden hallinnalla?
Mitä teollisuuden kunnossapito maksaa tai tuottaa?

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learn alustan kautta opintojakson aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelua nopeuttava väylä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon liittyvät harjoitustehtävät oltava tehtynä 4.12.2022 mennessä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juho Rajala
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit teknisiä menetelmiä ja menettelytapoja, joilla voidaan vähentää teollisen toiminnan välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön huomioiden toiminnon, prosessin ja/tai tuotteen elinkaari. Ymmärrät raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokkaamman hyödyntämisen vaikutukset kulutuksen ja jätteiden (kustannusten) vähentämisessä. Hallitset myös eri toimintojen luvanvaraisuuden ja ympäristöjohtamisen yleiset periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat eri teollisuusalojen merkittävimmät ympäristövaikutukset?

Millaisia menetelmiä ja lainsäädäntöä on teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan?

Mitä on ympäristöliiketoiminta?

Opiskelumateriaali

Tarjotaan kurssin Learn -pohjalla. Osa verkkomatriaalista on englanniksi, kaikki palautukset tehdään suomeksi.

Yksilölliset oppimisväylät

Mahdollisuus opiskella omaan tahtiin ja siten nopeuttaa opiskelija. Arviointi tapahtuu kuitenkin yhteisten sovittujen päivämäärien mukaan. Ei vaadi läsnäoloa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuus osassa tehtävissä suunnata mielenkiintonsa oman alan yrityksiin.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Kurssilla on kolme määräaikaa, joihin mennessä tehtävät tulee olla tehtyinä. Myöhästyminen laskee kurssin kokonaisarvosanaa.

Kansainvälinen yhteistyö

Hyödynnämme osaksi kansainvälisiä materiaaleja, esimerkiksi ympäristöstandardeihin tutustuessa.

Opiskelijan työmäärä

135 h itsenäistä työtä

Toteutuksen osien kuvaus

1. osassa tutustumme innovaatioihin ja resurssiviisaasaaseen talouteen. Tutustumme myös ympäristönsuojelulakiin ja ympäristölupaan.

2. osassa pohdimme, voiko ympäristönsuojelun kääntää investoinnista tuotoksi? Tutustumme myös tilastokeskuksen taulukoiden avulla siihen, miten paljon ympäristönsuojeluun Suomessa investoidaan ja minne sektoreille raha käytetään. Lisäksi opit mikä on ympäristöjärjestelmä ja mihin sitä käytetään.

3. osassa opiskelija tutustuu ensin vastuullisuusraportoinnin periaatteisiin ja sitten valitsemansa yrityksen vastuullisuusraporttiin. Kurssin lopuksi tarkastelemme hieman ympäristöviestintää ja sitä, millaista on hyvä ympäristöviestintä?

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi ei sisällä lainkaan kontaktia, vaan perustuu itsenäiseen työhön ja palautettaviin töihin. Työt arvioidaan ja saat niistä osasta lyhyen palautteen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin. Tehtävät arvostellaan pistein (0-2) tai (0-5). Kertyneet pisteet määräävät loppuarvosanan. Myöhästyneet palautukset laskevat pisteitä.

Hyvän arvosanan saat, kun suoritat kaikki tehtävät huolellisesti ajallaan. Monet tehtävät ovat pohdinnallisia ja reflektoit niissä omaa oppimistasi.

Esitietovaatimukset

Pääosa perusopinnoista tulee olla suoritettu.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Järvelä
Vastuuhenkilö

Petteri Järvelä

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti teollisuusilmastointiin liittyviä ammattikäsitteitä.
2. Hahmotat teollisuustilojen ilmanvaihdon toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät, tiedät yleisimmät mitoituskriteerit ja tyypilliset teollisuustiloissa käytettävät tila- ja kohdeilmanvaihtojärjestelmät.
3. Käytät teollisuustilojen ilmanvaihdon suunnitteluun soveltuvia yleisimpiä mitoitusmenetelmiä ja malleja sekä tekniikoita.

Sisältö

* Mitä on teollisuusilmastointi?
* Mitkä ovat teollisuustilojen ilmanvaihdon suunnittelun lähtökohdat ja perusteet?
* Millaisia tilailmastointi- ja kohdeilmanvaihtojärjestelmiä käytetään teollisuustiloissa ja mitkä ovat niiden suunnittelu- ja mitoitusperusteet?
* Mitä teollisuustilojen kanavistojen suunnittelussa ja ilmankäsittelyssä on erityisesti otettava huomioon?
* Miten teollisuustilojen ilmanvaihdon toimivuutta mitataan ja seurataan?

Opiskelumateriaali

Suositeltavaa hankkia kirja: Teollisuusilmastoinnin opas. Muuta opiskelumateriallia jaetaan Learn alustan kautta opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava väylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy tentti. Tentti ja harjoitustehtävät on oltava palautettuna 4.12.2022 mennessä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät sekä tentti arvoidaan asteikolla 1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

1. Ymmärrät keskeiset termodynamiikan suureet ja käsitteet sekä sovellat niitä LVI-tekniikan laitteisiin, järjestelmiin ja prosesseihin.
2. Analysoit LVI-tekniikan laitteiden, kuten pumppujen, puhaltimien ja kompressorien toimintaa osana putkistoa tai kanavistoa termodynamiikan käsitteillä ja suureilla sekä hahmotat lämpövoimalaitosten perustyypit ja höyryprosessin kokonaisuudessaan.
3. Sovellat termodynamiikan pääsääntöjä virtauskoneisiin.

Sisältö

Mitä on termodynamiikka ja mitkä ovat sen keskeiset käsitteet ja suureet ja miten ne liittyvät LVI-tekniikan koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin?
Miten pumppu ja puhallin toimivat osana putkistoa ja kanavistoa ja miten niiden ominaisuuksia voidaan analysoida?
Mikä on höyryprosessi ja miten lämpövoimalaitos toimii ja miten sen toimintaa voidaan analysoida?
Miten pääsääntöjä sovelletaan erilaisiin LVI-teknisiin systeemeihin ja mitä pääsäännöillä voidaan laskea?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 60 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ”Termofysiikan”- opintojaksolta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Kolehmainen
Vastuuhenkilö

Jarkko Kolehmainen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Ymmärrät keskeiset termodynamiikan suureet ja käsitteet sekä sovellat niitä LVI-tekniikan laitteisiin, järjestelmiin ja prosesseihin.
2. Analysoit LVI-tekniikan laitteiden, kuten pumppujen, puhaltimien ja kompressorien toimintaa osana putkistoa tai kanavistoa termodynamiikan käsitteillä ja suureilla sekä hahmotat lämpövoimalaitosten perustyypit ja höyryprosessin kokonaisuudessaan.
3. Sovellat termodynamiikan pääsääntöjä virtauskoneisiin.

Sisältö

Mitä on termodynamiikka ja mitkä ovat sen keskeiset käsitteet ja suureet ja miten ne liittyvät LVI-tekniikan koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin?
Miten pumppu ja puhallin toimivat osana putkistoa ja kanavistoa ja miten niiden ominaisuuksia voidaan analysoida?
Mikä on höyryprosessi ja miten lämpövoimalaitos toimii ja miten sen toimintaa voidaan analysoida?
Miten pääsääntöjä sovelletaan erilaisiin LVI-teknisiin systeemeihin ja mitä pääsäännöillä voidaan laskea?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan/jaetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 40 tuntia, opiskelijan kokonaistyömäärä noin 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja arvioitavat harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ”Termofysiikan”- opintojaksolta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan liittyviä käsitteitä.

Osaat ratkaista termofysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja tekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan suureita, tutkia termofysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan suureita, tutkitaan termofysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

M. Hautala, H. Peltonen (2016) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa I, Lahden Teho-Opetus Oy, 12. painos (myös 11. painos käy). ISBN 978-952-5191-29-5.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 välikoetta sekä laboraatiot mm. selostustyöt.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 125 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna Forsström
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Anna Forsström

Opiskelijaryhmät
 • TTMI19SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tekniikan alalla käytettäviä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja osaat käyttää niitä opinnäytetyössäsi ja työelämässä.
Osaat laatia tutkimusraportin, joka sisältää johdannon, tavoitteen, kirjallisuuskatsauksen, menetelmäkuvauksen, aineiston hankinnan ja käsittelyn sekä tulosten tarkastelun.

Sisältö

Mistä löydän tietoa tutkimistani aihealueista? Kuinka sähköisiä tietokantoja käytetään? Kuinka lähdeviittaukset esitetään raportissa?
Millaisia tutkimusmenetelmiä on ja kuinka voin hyödyntää niitä talotekniikan tutkimus- ja kehittämishankkeissa?

Millaisia välineitä ja menetelmiä on olemassa numeerisen aineiston analysoimiseksi ja kuinka arvioin aineiston luotettavuutta?

Kuinka suunnittelen ja kirjoitan selkeän ja ohjeiden mukaisen tutkimusraportin ja miten esitän tutkimustulokseni?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Marin tutkimusraportoinnin osuus:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Opiskelu onnistuu myös hybridinä.

Annan osuus:
Opintojakson tehtävät liittyvät opinnäytetyön aloittamiseen. Tämän takia opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa ennen opintojakson tehtävien tekemistä. Tehtävät suoritetaan itsenäisesti Learnissä olevan ohjeet mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan oman opinnäytetyön tekemistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään viestintätaidot opintojakson suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
2. Valitset vesi- ja viemärijärjestelmien asiantuntijana toimiessasi oikeat mitoitusmenetelmät ja tekniikat sekä osaat perustella valintasi. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat vesijohto- ja viemärikoot sekä valitset oikeat kalusteet perustuen laskennalliseen mitoitukseen.
3. Ohjaat ja edistät suunnitteluryhmän toimintaa omalla asiantuntemuksella ottamalla huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tilaajan tavoitteet.

Sisältö

* Miten mitoitetaan kiinteistön talousvesilaitteisto?
* Miten mitoitetaan kiinteistön viemärilaitteisto?
* Miten mitoitetaan lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmä?
* Miten mitoitetaan kiinteistön hulevesilaitteisto?
* Miten mitoitetaan haja-asutusalueen jäteveden käsittelyn perusvaatimustason maasuodattamo?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali sijaitsee pääosin Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu palautettavaan harjoitustehtävään sekä tentteihin

Esitietovaatimukset

Edellytetään ”Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien” -opintojaksolla esille tuotujen perustietojen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitukseen liittyviä ammattikäsitteitä.
2. Valitset vesi- ja viemärijärjestelmien asiantuntijana toimiessasi oikeat mitoitusmenetelmät ja tekniikat sekä osaat perustella valintasi. Valitset ja mitoitat tarkoituksenmukaisimmat vesijohto- ja viemärikoot sekä valitset oikeat kalusteet perustuen laskennalliseen mitoitukseen.
3. Ohjaat ja edistät suunnitteluryhmän toimintaa omalla asiantuntemuksella ottamalla huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tilaajan tavoitteet.

Sisältö

* Miten mitoitetaan kiinteistön talousvesilaitteisto?
* Miten mitoitetaan kiinteistön viemärilaitteisto?
* Miten mitoitetaan lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmä?
* Miten mitoitetaan kiinteistön hulevesilaitteisto?
* Miten mitoitetaan haja-asutusalueen jäteveden käsittelyn perusvaatimustason maasuodattamo?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali sijaitsee pääosin Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu palautettavaan harjoitustehtävään sekä tentteihin

Esitietovaatimukset

Edellytetään ”Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien” -opintojaksolla esille tuotujen perustietojen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
Vastuuhenkilö

Henri Varis

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TTMI22SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

1. Käytät johdonmukaisesti vesi- ja viemärijärjestelmiin kuuluvia ammattikäsitteitä.
2. Osaat soveltaa asetuksen 1047/2017 määräyksiä sekä ymmärrät, miten kiinteistön vesi-, viemäri-, hulevesi- ja lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmä toimii.
3. Osaat suunnitella yksinkertaisen pientalon vesi- ja viemärilaitteiston.

Sisältö

* Millainen on yhdyskunnan vesihuollon rakenne?
* Miten toimii kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto?
* Miten toimii lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmä?
* Millainen on kiinteistön hulevesilaitteisto?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit jaetaan Learnin kautta. .

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelijat suorittavat opiskelua lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja muiden palautettavien tehtävien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Mari Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SP
  Talotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Mari Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • TTMI21SM
  Talotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5