Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka, päivätoteutus: TTMI22SP

Tunnus: TTMI22SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
TTMI22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
TTMI22SP-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI22SP-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TT00BA29 Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TTMI22SP-1004
LV-järjestelmien osaaminen

(Valitaan kaikki)

15
TT00BA31 Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI22SP-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TTMI22SP-1006
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI22SP-1007
Syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin

(Valitaan kaikki)

10
TT00BA35 Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TTMI22SP-1008
Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BA37 Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5
TT00BA39 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI22SP-1009
Talotekninen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

20
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA42 Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI22SP-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI22SP-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI22SP-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
TTMI22SP-1013
Työkaluja urakointiin ja työmaille

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TT00BG97 Talotekniikan syventävä projektityö 5
TTMI22SP-1014
Työkaluja talotekniseen suunnitteluun

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00BF98 Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto 5
TTMI22SP-1015
Teollinen toimintaympäristö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
TT00BG98 Teollisuusilmastointi 5
TT00BG99 Teollisuuden kunnossapito 5
TT00BH00 Teollisuuden ympäristönsuojelu 5
TTMI22SP-1016
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI22SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 52 67 71 50 24 28 31 36 26 45 40 10 24 14 14 31 18 18 26 22.5 22.5 40 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia
Digitaidot
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
LVI- ja rakennustekniikan perusteet
Termofysiikka
Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet
Vesi- ja viemärijärjestelmät
LVI-mitoituksen perusteet
Insinöörin matematiikka 1
Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus
Ammattienglanti
Fysiikan syventävät opinnot
Insinöörin matematiikka 2
Projektiosaaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Viestintätaidot
Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit
Lämmitysjärjestelmien mitoitus
Talous- ja tilastomatematiikka
Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka
Ammattiruotsi
LVI-suunnittelun perusteet
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput
Energialaskenta
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta
Talotekniikan syventävä projektityö
Kiinteistö- ja LVI-automaatio
LVI- ja automaatiosuunnittelu
Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto
Teollisuusilmastointi
Teollisuuden kunnossapito
Teollisuuden ympäristönsuojelu

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TTMI22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
TTMI22SP-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI22SP-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TT00BA29 Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TTMI22SP-1004
LV-järjestelmien osaaminen

(Valitaan kaikki)

15
TT00BA31 Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI22SP-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TTMI22SP-1006
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI22SP-1007
Syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin

(Valitaan kaikki)

10
TT00BA35 Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TTMI22SP-1008
Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BA37 Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5
TT00BA39 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI22SP-1009
Talotekninen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

20
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA42 Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI22SP-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI22SP-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI22SP-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
TTMI22SP-1013
Työkaluja urakointiin ja työmaille

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TT00BG97 Talotekniikan syventävä projektityö 5
TTMI22SP-1014
Työkaluja talotekniseen suunnitteluun

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00BF98 Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto 5
TTMI22SP-1015
Teollinen toimintaympäristö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
TT00BG98 Teollisuusilmastointi 5
TT00BG99 Teollisuuden kunnossapito 5
TT00BH00 Teollisuuden ympäristönsuojelu 5
TTMI22SP-1016
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI22SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15