Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, insinööri

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
270 op

Koulutuksen sisältö

Merenkulun insnööriopintojen rakenne:
• perusopinnot
• ammattiopinnot
• vapaasti valittavat opinnot
• ohjattu harjoittelu
• opinnäytetyö

Monimuotototeutuksessa opintoja luetaan hyväksi aikaisemman työkokemuksen perusteella.

Koulutus jakautuu eri tasoihin:
• perusopinnot
• support-tason opinnot
• operational-tason opinnot
• management-tason opinnot

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Lisäksi vapaavalintaisena suoritettavat maavoimalaitospätevyydet mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa.

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.

Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Opintojen tavoite

Kouluttaudu tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Xamkin merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen. Erikoisosaamisaloja ovat meriympäristönsuojelu, turvallisuus ja alusten käyttötekniikka. Koulutus toteutetaan kansainvälisten sopimusten täyttävien vaatimusten mukaisesti.

Merenkulkualan insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia
• alusten konemestareina ja konepäällikköinä rajoittamattomassa liikenteessä sekä
• maaorganisaatioiden erilaisissa tuotanto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

Myös maavoimalaitosten käytönvalvojan pätevyys on mahdollista hankkia valitsemalla tietyt sisällöt tutkinnon ylittäviin opintoihin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun insinöörin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle.

Koulutus kehittää tietojasi, taitojasi ja asenteitasi sekä kasvattaa osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi tiivis yhteistyö avaa näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot toteutetaan päivä- tai monimuoto-opetuksena. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöjä. Joillakin kursseilla on läsnäolovelvoitteita, jotka kannattaa huomioida omia suunnitelmia tehtäessä.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööritutkinnon suoritettuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, voit toimia muun muassa projektipäällikköinä, konetarkastajana ja teknillisenä johtajana. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• tekninen johtaja
• konetarkastaja
• projektipäällikkö (muu tekninen ala)
• konepäällikkö
• konemestari (laiva)
• ylikonemestari.


Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Perinteisen luokkatilaopetuksen lisäksi merenkulun insinöörin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa. Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa pääset tutustumaan uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelemaan turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.

Merenkulun insinööri, monimuoto
Tunnus
(MIKT20SM)

Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR49-3007 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR49-3009 Ryhmät MSVKT23SP
Ajoitus 30.10.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR68-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.12.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR86-3001 Ryhmät MIKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR56-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ66-3007 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR77-3001 Ryhmät MSVKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR77-3002 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR23-3004 Ryhmät MIKT21SP MIKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus 209102310-3007 Ryhmät MIKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus 299001710-3006 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR50-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus 299001510-3006 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR80-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 01.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR75-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR69-3001 Ryhmät MSVKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR69-3002 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DQ87-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DQ87-3012 Ryhmät MIKT23SP MSVKT23SP
Ajoitus 29.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR47-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR84-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.09.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR66-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 18.09.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR85-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DQ88-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DQ88-3012 Ryhmät MIKT23SP MSVKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR53-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR83-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR54-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR60-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR52-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR87-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR96-3001 Ryhmät MIKT20SP MSVKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR57-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 25.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR45-3005 Ryhmät MSVKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR45-3006 Ryhmät MIKT22SP MIKT23KA
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR48-3005 Ryhmät MIKT22SP MIKT23KA
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR48-3006 Ryhmät MSVKT22SP
Ajoitus 14.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR72-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR73-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR11-3006 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR62-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR70-3003 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR51-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ62-3006 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR71-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR55-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR74-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR90-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR61-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR58-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR95-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR59-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR88-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR89-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR76-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR64-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR65-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR79-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR63-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR78-3001 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR67-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MI00DR94-3002 Ryhmät MSVKT20SP
Ajoitus 29.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR94-3003 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus 299001810-3005 Ryhmät MIKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ80-3003 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ69-3006 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus 299001610-3006 Ryhmät MIKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ84-3004 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR49-3008 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR68-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 16.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR86-3002 Ryhmät MIKT21SP
Ajoitus 23.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR77-3003 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 23.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR77-3005 Ryhmät MSVKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus 209102310-3008 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR50-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 01.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR75-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR69-3003 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR69-3004 Ryhmät MSVKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DQ87-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DQ87-3014 Ryhmät MSVKT24SP MIKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR66-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 16.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR85-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DQ88-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DQ88-3014 Ryhmät MSVKT24SP MIKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR53-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR54-3004 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR60-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR52-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR96-3002 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR45-3007 Ryhmät MIKT24KA MIKT23SP
Ajoitus 23.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR45-3008 Ryhmät MSVKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR71-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR90-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR61-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR58-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR59-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR88-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR89-3003 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR76-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR79-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR63-3005 Ryhmät MIKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR78-3002 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MI00DR67-3003 Ryhmät MIKT24KA MIKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus 299001810-3006 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ80-3005 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus 299001610-3007 Ryhmät MIKT21SP MIKT22KA