Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä opintoja ovat
• Ydinosaaminen 155op (sisältää perusharjoittelun 15 op, opinnäytetyön 15op)

Opiskelijan valittavissa on
• Täydentävä osaaminen 55op (sisältää syventävän harjoittelun 15 op)

Täydentävässä osaamisessa valittava seuraavista kokonaisuuksista:
• Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
• Vastuullisuus ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Palveluprosessien kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi Venäjä-opintoja tai innovaatio- ja yrittäjyysopintoja.

Opinnoissa saat perustaidot matkailupalveluiden ja ruokapalveluiden käytännön tehtävistä sekä vahvat matkailu- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot. Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri oppimisympäristöissä ja alan työpaikoissa. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.
Koulutuksen keskiössä on matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta ja sen johtaminen. Opiskelet alan markkinointiin ja myyntiin liittyviä perusteita, digimarkkinointia ja palvelujen tuotteistamista. Opit ymmärtämään laskennan merkityksen liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja opit johtamista ja työyhteisötaitoja.

Koulutuksen aikana opit tarkastelemaan ja kehittämään matkailu- ja ravintolapalvelujen toimintoja ja prosesseja huomioiden taloudellisuus, laatu, vastuullisuus ja elämyksellisyys. Voit syventää kehittämis- ja prosessiosaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Opinnoissasi suuntaat tulevaisuuteen. Opit alan tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista alalla. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on osana ydinopintoja, mutta voit syventää alaan liittyvää digiosaamisen taitojasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Vastuullisuus on opinnoissa koko ajan läsnä. Opit ottamaan huomioon ekologisen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, majoituspalvelujen energiatehokkuus, liikkuminen), taloudellisen (kannattavat matkailu- ja ravintolapalvelut, taloudelliset vaikutukset kohdealueelle) ja sosiokulttuurisen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö, vaikutukset paikallisyhteisöihin- ja kulttureihin) näkökulman.
Opit ymmärtämään, miten vastuullisuuden osa-alueet kytkeytyvät ilmastonmuutokseen ja miten voit pienentää matkailun ja ravitsemispalvelujen hiilijalanjälkeä. Voit syventää vastuullisen liiketoiminnan osaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Voit valita opintoja myös Xamkin muiden tutkintojen tarjonnasta sekä yhteisesti tarjottavista opinnoista, esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista, digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen opinnoista, Venäjä-opinnoista sekä kieliopinnoista.
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä. Saat valmiuksia työskennellä eri alojen ammattilaisten kanssa ja opit ideoimaan ja kehittämään ideoita edelleen yhdessä muiden alojen ihmisten kanssa.

Opinnoissa voit halutessasi hioa omaa yritysideaa ja perustaa oman yrityksen. Digitaalinen tiedonhallinta tutustuttaa sinut erilaisiin tiedonhallinnan mahdollisuuksiin, ja Venäjä-opintojen avulla voit erikoistua matkailu- ja ravitsemisalan Venäjä-osaajaksi.
Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Kaikille matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijoille yhteiset ydinopinnot 125 op
Täydentävät opinnot 40 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan
Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:
1. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
2. opintovuosi: Esimies. Osaat toimia matkailu- ravitsemisalan esimiestehtävissä.
3.–4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää opiskella
Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Opintojen tavoite

Osaat johtaa ja kehittää elämyksellistä ja vastuullista palveluliiketoimintaa. Osaat myös käytännössä toteuttaa matkailu- ja ravitsemispalveluita.

Osaat hyödyntää asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden prosessiosaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Ymmärrät, mitä on yrittäjämäinen toiminta alalla.

Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen matkailualan yritystoimintaan ja majoitus-, tapahtuma- tai ruokatuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintaosaaminen antaa sinulle valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut alueen yrityksiin ja alan toimijoihin ja pääset yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa kehittämään yritysten toimintaa. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.

Osan harjoitteluista ja käytännön opiskelujaksoista voit suorittaa Xamkin erilaisissa toimintaympäristöissä kuten Xamkin yritys- ja kehittämispalveluissa, kampusravintoloissa tai digitaalisissa palveluissa kuten mediatuotannossa.

Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi, harjoittelusi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin. Restonomikoulutus liittyy ammattikorkeakoulussa vastuullisen matkailun ja älykkäiden ja käyttäjälähtöisten ruokapalveluiden kehittämistoimintaan.

Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys, ja se tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.

TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa. Opiskelijamme ovat tuotteistaneet palveluita, kuten luontoreitin tai saunapalvelupaketin, matkailuyrityksille, osallistuneet paikallisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kuten, Maaseutumessut tai kartanon talviliikuntapäivä, tai osallistuneet hyönteisreseptiikan kehittämiseen ravintoloille sekä tutkineet asiakaskokemusta eri ympäristöissä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Keväällä 2020 alkava koulutus on päivätoteutus, ja opiskelet opintojen ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna pääsääntöisesti oman opiskelijaryhmäsi kanssa Mikkelin kampuksella työviikkopohjaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa tehtävän henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman avulla voit rakentaa itsellesi myös yksilöllisen opintopolun ja opiskella nopeutetusti tai yhdistää opintoja työtehtäviisi.

Ammattikorkeakouluopiskelun luonteen mukaisesti käytännön harjoittelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen on keskeistä. Koulutukseen sisältyy 15 op:n perusharjoittelu ja 15 op:n syventävä harjoittelu.

Opinnoissa yhdistyvät käytäntö ja teoria.
Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Alan yrityksiin tehdään opintojen aikana oppimistehtäviä, työelämän edustajat osallistuvat opetukseen, ja pääset tutustumaan yrityksiin opintovierailuilla.
Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana. Pääset tekemään oikeita työelämän tehtäviä ja kehittämään alan yrityksiä yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa.

Opiskelet yhdessä oman ja toisen alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelu kehittää alalla tärkeitä tiimityö-, vuorovaikutus- ja verkko-opiskelutaitoja.

Päiväopinnoissakin voit hyödyntää verkko-opiskelumahdollisuuksia. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistyä omalla kampuksella tai lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Voit myös opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Oppimisväylät
Restonomikoulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen työviikkopohjaisesti.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna huomattavasti enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista ja verkkomateriaalin hyödyntämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Uramahdollisuudet

Restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja tapahtumapalvelujen parissa. Alalla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• avainasiakaspäällikkö
• kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
• kehittämispäällikkö
• keittiöpäällikkö
• koulutus- ja opetustehtävät
• koordinaattori
• lomakyläesimies
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
• päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
• ravintolaesimies
• ravintolapäällikkö
• Restaurant Manager
• ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
• ruokapalveluyksikön johtaja
• suunnittelija
• tiimijohtaja, Team Manager
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen oppimisympäristöinä kampuksilla toimivat muun muassa opetuskeittiö, kampusravintolat, viiniluokka, luovaluokka ja asiakaspalvelusimulaatiotila. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat alueella toimivat yritykset ja alan muut organisaatiot.

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI24SP)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI23SP)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI22SP)

Ajoitussuunnitelmat:

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI21SP)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI20SP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mikko Höglund
Vastuuopettaja

Mikko Höglund

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Joustavat verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

Koko opintojakson sisältö liittyy matkailu-ja palveluliiketoiminnan työelämätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kielitaito osana kansainvälisyysosaamista.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 137 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, oppimistehtäviin, suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Mikko Höglund
Vastuuopettaja

Mikko Höglund

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMIIB24K
  International Business, vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei erillisiä yksilöllisiä oppimisväyliä. Jos opiskelija kokee hallitsevansa opintojakson sisällön, hän voi hakea näyttömenettelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tenttipäivämäärä ja muiden tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: mikko.hoglund@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisten ja suullisten suoritusten perusteella. Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuopettaja

Riitta Savolainen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomaterliaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso, jossa aikaansidottua opetusta (5 x 90min.).
Ryhmään yhdistetty päivätoteutusryhmä, jolle erikseen lähiopetusta (5 x 90 min.).

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ryhmän oman alan ammattiruotsin verkkototeutus. Ammattiruotsia voi opiskella myös monialaisena verkkototeutuksena esim. kesällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämälähtöiset tehtävät

Tentit ja muut määräajat

Exam-tentti

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevan verkkoaineiston lisäksi:
Ahola, S., Badur, J., Tanskanen, G. & Mikkola, K. 2019. Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas. [Helsinki]: Visit Finland. (e-kirja)
Apunen, A. 2020. Haastajasta hittipalveluksi: Tuotteista ideastasi menestyjä. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja, äänikirja)
Tonder, M. 2013. Ideasta kaupalliseksi palveluksi: Matkailupalvelujen tuotteistaminen. Helsinki: Restamark.
Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu. Palvelumuotoilu | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Xamk Kaakkuri (finna.fi)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi kaksi verkkoluentoa opintojakson teemoista.

Teemoina:
Matkailutuotteen määritelmät
Tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö
Tarinallistaminen sekä
Palvelumuotoilu

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämäyhteistyössä tuotteistamistehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi tehtävää:
1. Matkailutuotteen analysointi (yksilötehtävä)
2. Matkailutuotteen tuotteistaminen (pari/ryhmätehtävä)

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
•osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä
•ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä
•osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevan verkkoaineiston lisäksi:
Ahola, S., Badur, J., Tanskanen, G. & Mikkola, K. 2019. Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas. [Helsinki]: Visit Finland. (e-kirja)
Apunen, A. 2020. Haastajasta hittipalveluksi: Tuotteista ideastasi menestyjä. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja, äänikirja)
Tonder, M. 2013. Ideasta kaupalliseksi palveluksi: Matkailupalvelujen tuotteistaminen. Helsinki: Restamark.
Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu. Palvelumuotoilu | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Xamk Kaakkuri (finna.fi)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi kaksi verkkoluentoa opintojakson teemoista.

Teemoina:
Matkailutuotteen määritelmät
Tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö
Tarinallistaminen sekä
Palvelumuotoilu

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämäyhteistyössä tuotteistamistehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi tehtävää:
1. Matkailutuotteen analysointi (yksilötehtävä)???
2. Matkailutuotteen tuotteistaminen (pari/ryhmätehtävä)

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
•osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä
•ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä
•osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Kirjat:

Erikson, T. & Heikkilä, R. 2018. Idiootit ympärilläni: Kuinka ymmärtää muita ja itseään. [Jyväskylä]: Atena. (myös e-kirjana)

Ahvenainen, P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus: Tee asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)

Löytänä J. & Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Talentum. (myös e-kirjana)

Hiltunen Elina. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt. Docendo. (e-kirja)

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Juttele tästä vaihtoehdosta opettajan kanssa heti opintojakson alettua.
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit tehdä opintojakson verkkoryhmän mukana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vieraillaan Sodan ja rauhan keskus Muistissa.
Järjestetään opiskelijavetoinen paneelikeskustelu työelämän edustajille.
Tehdään Xamk RestoLabille AR/VR-tekniikkaa hyödyntäen pelillinen kokonaisuus ryhmätyönä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään pari- ja ryhmätöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Kaikkien tehtävien (tunti-, ryhmä-, pari- ja yksilötehtävät) tekeminen on edellytys opintojakson suorittamiselle.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Ahvenainen, P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus: Tee asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)

Löytänä J. & Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Talentum. (myös e-kirjana)

Hiltunen Elina. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt. Docendo. (e-kirja)

Hänti, S. 2021. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ko. ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä. Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
 • Sini Laukkanen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Ahvenainen, P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus: Tee asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)

Löytänä J. & Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Talentum. (myös e-kirjana)
Hänti, S. 2021. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja)

Hiltunen Elina. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt. Docendo. (e-kirja)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä:Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ko. ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä. Opintojaksolla on kirjatentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tiedon merkityksen alan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat kuvata tiedolla johtamisen keskeisiä periaatteita ja soveltaa niitä matkailu- ja ravitsemisalalle.

Sisältö

Miten data hyödyntäminen voi parantaa palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeiset tiedolla johtamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla?
Miten tiedonkulkua organisaatiossa voidaan kuvata ja miten tietoa voidaan soveltaa palvelujen ja liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op).

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson materiaalit ovat Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyöprojekti 2-3 hengen ryhmissä. Laajuus 3 op. Yhteistyöyritystä/-hanketta voi etsiä jo ennen opintojakson alkua. Projektin aiheena on MaRa-alan organisaation tiedonkulun kuvaaminen sekä tiedon soveltaminen palvelujen ja liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräaikojen puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

15.01.2024 - 10.11.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

Sisältö

Opintojakson teemat:
1: Dialogi työkaluna - taitavan vuorovaikutuksen perusta
2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme
3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Opiskelumateriaali

Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

• Opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja jokainen voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti
• Opintojaksolla ei ole liveluentoja tai ryhmätöitä
• Opintojakson neljä eri moduulia suositellaan opiskeltavaksi suositellussa järjestyksessä
• Kaikki materiaali on avoinna koko opintojakson ajan

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 4 op eli 108 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

1: Dialogi työkaluna - taitavan vuorovaikutuksen perusta
2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme
3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Lisätiedot

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMITO23S
  Matkailu, vaihto-opiskelijat
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMIIB23S
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa teknologioiden mahdollisuuksia ja haasteita palvelutuotannossa.
Osaat kuvata ja valita erilaisiin palveluympäristöihin sopivia digitaalisia ratkaisuja.
Osaat selvittää digitaalisen palveluratkaisun vaikutuksia kustannuksiin, palvelun laatuun, käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaan liittyvän kehittämistehtävän, jossa hyödynnät digiteknologiaa.

Sisältö

Millaisia digitaalisia ratkaisuja voit käyttää osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa?
Miten digitaaliset työkalut ja ratkaisut voivat parantaa palvelutuotannon kilpailukykyä?
Miten voidaan selvittää digitaalisten ratkaisujen vaikutusta palvelun laatuun käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen, kustannuksiin?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaisesti aloitusinfo, teemaluennot, projektityö, virtuaalivierailu

Opintojaksojen teemoina:
1. Digitaalinen asiakaspolku
2. Digitaaliset ratkaisut osana palvelutuotantoa
3.Virtuaalisuus ja virtuaalimatkailu
4. Pelillisyys ja pelit osana palvelutuotantoa

Opintojaksossa tentti, analysointitehtävä sekä käytännön projekti (Thing Link, Seppo, VR tai AR-kokeilu)

TKI ja työelämäyhteistyö

*

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Tiina Tuovinen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen

Sisältö

Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva ja opettajien osoittama muu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson Sisällöntuotanto-osuudessa tehdään valittuun kohdeyritykseen liittyvä soveltava tehtävä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu kolmen opettajan kesken. Ulkopuolisen toteuttajan osuus on Digitaidot kunnolla vauhtiin, 3 op. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen opettajat opettavat Digitaalinen sisällöntuotanto -osuuden, 2 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä eri osuuksista.
Digitaidot kunnolla vauhtiin, 3 op -osuus arvioidaan hyväksytty/täydennettävä -asteikolla ja Digitaalinen sisällöntuotanto, 2 op -osuus arviointiasteikolla 1-5/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Sirpa Sahinjoki
 • Milla Sairanen
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen

Sisältö

Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva ja opettajien osoittama muu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus
Opintojakso käynnistyy verkko-infolla, joka nauhoitetaan.
Suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson Sisällöntuotanto -osuudessa tehdään valittuun kohdeyritykseen liittyvä soveltava tehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät määräaikoineen esitellään opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu kolmen opettajan kesken. Opiskelijan digitaidot -osan (3 op) opettaa digitaitojen opettaja Milla Sairanen. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen opettajat opettavat Digitaalinen sisällöntuotanto -osuuden, 2 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä eri osuuksista.
Opiskelijan digitaidot 3 op -osuus arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla ja
Digitaalinen sisällöntuotanto, 2 op -osuus arviointiasteikolla 1-5/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata digitaalisen viestinnän roolin osana matkailu- ja ravitsemisalan viestintää
Osaat kuvata digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia alan menestystekijänä
Osaat soveltaa digiviestintään liittyviä teorioita ja malleja viestinnän kehittämisessä
Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää alan digiviestintää

Sisältö

Mitä digitaalisuus on osana matkailu- ja ravitsemisalan erilaista viestintää, sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia?
Miten digitaalinen viestintä voi parantaa alan palvelujen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keinot digitaalisen viestinnän suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalin löydät opintojakson Learn- alustalta.

Opintojaksolla käytetään lisäksi seuraavia kirjoja:
Juholin, E. 2022. Communicare! : ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun
Kortetjärvi-Nurmi, S. 2016. Areena : yritysviestinnän käsikirja
Lahtinen, N. ym. 2022. Digimarkkinointi
Pullinen, J. 2019. Mitä meille tapahtui? : näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

Opintojakso alkaa kaikille yhteisellä orientaatioluennolla. Päivätoteutuksen opiskelijoille järjestään lähiopetusta kampuksella. Verkkototeutuksen opiskelijoille järjestetään teemaluentoja Teams- kautta. Teemaluennot tallennetaan ja ne on myöhemmin katsottavissa opintojakson Learn- alustalla. Opintojakson lopussa järjestetään myös yhteinen kyselytunti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan työhön, työpaikkaan tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään erilaisia keskustelutehtäviä sekä laajempi oppimistehtävä, sekä siihen liittyvä videoesitys. Lisäksi tunneilla tehdään erilaisia harjoituksia opintojakson teemoihin liittyen. Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu seuraaviin teemoihin:
1. Digitaalinen viestintä & sen tehtävät
2. Viestintäkanavat
3. Vestinnän kilpailukeinot
4. Trendit & tulevaisuus

Teemoihin liittyy erilaisia keskustelutehtäviä ja lyhyitä harjoituksia. Teemoja tarkennetaan ja syvennetään opintojakson teorialuennoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella asteikolla 1-5.

Opiskelija osaa
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät ymmärrystä elämyksen eri elementeistä palvelun tuottamisessa
Osaat soveltaa elämyksellisten palvelujen kehittämiseen liittyviä eri teorioita ja malleja
Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää elämyksellisiä palveluja

Sisältö

Mistä elementeistä elämys koostuu?
Miten elämykset voivat parantaa palvelukonseptien kilpailukykyä?
Mitkä ovat keinot elämyksellisen palvelun kehittämisessä?
Opintojakoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti, 3op.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä kaikille.
Tarkempi kirjallisuus esitellään opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksoon sisältyy verkko-opetusta, vierailijoiden luentoja/ messumatka/ itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä.

Luennoilla perehdytään elämykseen ja elämysten eri elementeihin palvelujen tuottamisessa. Oppimistehtävissä opetellaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään elämyksellisiä palveluita ja palvelukonsepteja.

Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opintojaksolle. Jokainen opiskelija tekee myös oppimistehtävät, jotka on kytketty opintojakson teemoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Opintojakso on myös mahdollista tehdä itsenäisesti verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • MR Opettaja 4 MRNY
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRMI23SVY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista
Osaat hyödyntää ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan vaativien ongelmien ratkaisemisessa
Osaat arvioida ja perustella ennakoinnin ja innovaatioiden merkitystä matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista?
Miten hyödynnät ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä?
Mikä on ennakoinnin ja innovaatioiden merkitys matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Keskeisiä materiaaleja ja materiaalilinkkejä on Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 9. - 10.11. JA 30.11.2023 klo 9-16 Mikkelin kampuksella. Voit osallistua kontaktipäiviin myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

Kontaktipäivät 9.-10.11. on integroitu Matkailu- ja ravitsemisalan ja Xamkin TKI-toimijoiden järjestämään Kestävän hyvinvoinnin ammattilaisseminaariin eli osallistut seminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 30.11. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia opintojakson nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat osallistuvat ammattilaisseminaariin, joka mahdollistaa verkottumisen työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 9.-10.11. ja 30.11. klo 9-16 Mikkelin kampuksella.
Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 30.11. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisesti kv-asiantuntijoita seminaarissa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 21 ja ennakkotehtävä 11 h, oppimistehtävät 103 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso käynnistyy tulevaisuustarinatehtävällä, jonka tavoitteena on orientoida opintojakson asioihin. Teet tarinan ja käyt kommentoimassa kahta muun opiskelijan tarinaa.

Kontaktipäivinä 9.-10.11. osallistut ammattilaisseminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Seminaarin ja opintojakson aineistojen pohjalta teet reflektiivisen oppimispäiväkirjan, jossa kokoat oppimasi asiat ja niiden herättämiä ajatuksia. Alan tulevaisuusnäkökulmiin perehdyttävä tehtävä tehdään pienryhmissä. Tehtävässä tehdään syvällinen alan ammattilaisen/asiantuntijan puheenvuoro valitsemastanne teemasta. Tehtävän muoto on blogi, vlogi, pod cast tai lehtijuttu. Tehtävä esitellään ryhmälle kontaktipäivänä 30.11. Lopuksi kirjoitat oman, henkilökohtaisen arvioinnin, jossa arvioit ryhmätyöprosessin kulkua ja tehtävän onnistumista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyvät kontaktiopetuspäivät ovat 9.-10.11. ja 30.11. klo 9-16. Mikkeli kampuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan 1-5, osa hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 03.11.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 250

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia eri ikä- ja kohderyhmille sopivan maukkaan, monipuolisen ja terveyttä edistävän kasvis- ja vegaaniruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon pohjalta. Tavoitteena on oppia arvioimaan ja tarvittaessa laskemaan ruokavalion ravintosisältöä ja tekemään ruokavalioon muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi. Lisäksi perehdytään kasvisruokavalion kriittisiin ravintoaineisiin ja proteiininlähteisiin ja elintarvikkeiden monipuoliseen valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Sisältö

Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn alustalla linkkeinä ja tallennettuina luentoina. Ei aikatauluun sidottuja luentoja eikä ryhmätehtäviä.

Yksilölliset oppimisväylät

Learn opintojaksoalustalla voit edetä omaan tahtiin, suositus suoritusajaksi on 2- 3 kk.
Keskeiset käsiteltävät aihealueet ovat:
Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan henkilökohtaiseen elämään tai omaan työhön ja ammattiin.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotenttejä ja tehtäviä voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op x 27 h eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa.
Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa
Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu)
Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Oppimista syventävä case-tehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Xamkin tutkinto-opiskelijoille on varattu 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

• Opiskelija hallitsee ajantasaisen tiedon kasvisruokailuun johtavista syistä, kasvisruokailun yleisyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä
• tietää ja tuntee kasvisruokailuun liittyvät keskeiset käsitteet, ruokasuositukset sekä osaa koostaa terveellisiä ja turvallisia kasvisaterioita ja ruokalistoja eri kohderyhmille ja arvioida tai laskea ravintosisältöä sekä tehdä muutoksia hyvän terveyden edistämiseksi
• tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hän osaa käyttää monipuolisesti kasvisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita ja proteiinivaihtoehtoja
• hallitsee kasvisruokaan liittyvän (asiakas)viestinnän
• ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja hän osaa arvioida, valita ja kehittää tilanteeseen sopivia keinoja ja menetelmiä kasvisruokailun edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Testit ja verkkotentit arvioidaan arvosanalla 1-5 , keskustelu- ja harjoitustehtävissä vertaispalaute, arviointi hylätty/ täydennettävä ja hyväksytty.
Hyvä taso
Opiskelijalla on ajantasainen tietämys kasvisruokailuun johtavista syistä, kasvisruokailun yleisyydestä ja merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Opiskelija tietää kasvisruokailuun liittyvät keskeiset käsitteet, ruokasuositukset sekä osaa koostaa terveellisiä ja turvallisia kasvisaterioita ja ruokalistoja.
Opiskelija tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hän osaa käyttää erilaisia kasvisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita ja proteiinivaihtoehtoja. Opiskelija hallitsee kasvisruokaan liittyvän asiakasviestinnän ja tarvittaessa pakkausmerkintöjen tekemisen.
Opiskelija ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja hän osaa arvioida, valita ja kehittää tilanteeseen sopivia keinoja ja menetelmiä kasvisruokailun edistämiseksi.

Esitietovaatimukset

Ravitsemuksen perustietojen hallinnasta on hyötyä opintojakson suorittamisessa.

Lisätiedot

Osaamista voi hyödyntää henkilökohtaisessa elämässä ja ammatissa toimiessa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 10.11.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan erityisruokavaliota noudattavan henkilön ruokailuun ja ruokavalion toteuttamiseen liittyviä palveluita ravitsemussuositusten mukaisesti eri kohderyhmille (lapset, työikäiset, ikääntyneet) eri toimintaympäristöissä (koti, hoitolaitos, ravintola). Tavoitteena on oppia tuntemaan tavanomaisten erityisruokavalioiden taustalla olevat syyt, ruokarajoitukset, ravitsemukselliset riskit ja ruokavalioon soveltuvien elintarvikkeiden valintaa ja käyttöä täysipainoisen ravitsemuksen toteuttamiseksi ympäristövastuullisuus huomioiden. Lisäksi tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluita asiakasturvallisuutta noudattaen ja viestimään asianmukaisesti.

Sisältö

Erityisruokavaliot ruokasuosituksissa
Allergiat ja intoleranssit
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinien käyttö
Keliakia ja gluteenittomat ruokavaliot
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot (FodMap)
Viestintä ja turvallisuus

Opiskelumateriaali

Opintomateriaali on tallenteina Learnissa, ekirjoina ja linkkeinä sekä kirjallisuusvinkkeinä. Opintojakson luennot ovat tallenteina alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, osan tehtävistä voi tehdä halutessaan myös pari- tai pienryhmätyönä. Opinnoilla on suositusaikataulu ja opinnot voi suorittaa noin 2-3 kk aikana joustavasti haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksolla ei ole aikatauluun sidottuja luentoja.
Opintojakson teemat ovat
Erityisruokavaliot ravitsemussuosituksissa, asiakasviestintä ja turvallisuus
Keliakia ja gluteenittomat ruokavaliot ( vilja-allergia)
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinit
Ruoka-allergiat ja intoleranssit
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot
Syventävä case tehtävä, jonka voi tehdä työelämä näkökulmasta tai omien henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi soveltaa ja tehdä työpaikalle tai omaan henkilökohtaiseen elämään.

Tentit ja muut määräajat

Tentit ja tehtävät voi suorittaa joustavasti omalla aikataululla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op X 27 h elin 135 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Erityisruokavaliot ravitsemussuosituksissa, asiakasviestintä ja turvallisuus ½ op
Keliakia ja gluteenittomat ruokavaliot ( vilja-allergiat) 1 op
Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinit 1 op
Ruoka-allergiat ja intoleranssit 1 op
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot ½ op
Syventävä case tehtävä 1 op, tehtävän voi tehdä työelämän tai omien henkilökohtaisten tarpeiden näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
hallitsee tyydyttävästi erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
saa valita ja perustella tietolähteiden käytön ja käyttää pääosin luotettavia tietolähteitä
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä tehtävissä.
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä asiakastilanteissa
osaa soveltaa tietämystään toimissaan vaarantamatta asiakkaan terveyttä ja turvallisuutta.
osaa soveltaa oman alan eettisiä periaatteita erityisruokavalioviestinnässä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
tuntee hyvin erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
osaa valita ja arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti ja käyttää luotettavia lähteitä
osaa toimia erityisruokavalioihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä kuvata ja ratkoa erityisruokavalioihin liittyviä ongelmia
asiakastilanteissa soveltaen osaamistaan.
osaa soveltaa tietämystään ja toimii turvallisesti
soveltaa hyvin alan eettisiä periaatteita erityisruokavalioista viestiessään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee erityisruokavalioihin liittyvän tietoperustan ja käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
osaa valita ja arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti.
osaa toimia innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijuutta osoittaen sekä luovasti päätellä ja ratkaista erityisruokavalio-osaamiseen liittyviä ammattialan ongelmia.
osaa perustella toimintaansa asiakastilanteissa soveltaessaan erityisruokavalio- osaamistaan ja toimii asiakasturvallisesti
osaa edistää eettisten periaatteiden soveltamista erityisruokavalioista viestiessään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja oppimista varmistavia verkkotenttejä.
Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen vertaisarvioitava case-tehtävä
Arvosana muodostuu arviotavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvona.
Arviointiasteikko opintojaksoalustalla.

Esitietovaatimukset

Perustietämys ravitsemuksesta edesauttaa opintojen suorittamisessa.

Lisätiedot

Opintojakson sisältöä voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tai lähipiirin erityisruokavalioasioissa ja myös työtehtävissä, joissa ravitsemus- ja erityisruokavalio-osaamista tarvitaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.
Opintojakson tehtävät löytyvät Learn alustalta. Sinulla on mahdollisuus edetä opintojaksolla omaan tahtiin.
Opintojaksoon sisältyy kolme Teams luentoa: opintojakson aloitusluento sekä 2 täydentävää luentoa.
Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myöhemmin learn alustan kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee olla tehtyinä annettuina määräaikoina, opintojakson päättymiseen mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 10.11.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokaisenoikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin.

Sisältö

- luontomatkailu käsitteenä
- jokaisenoikeudet ja velvollisuudet
- kansallispuistot
- luonnonpuistot
- tarinoita luonnosta
- luontoelämyksiä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona. Opiskelumateriaaliin pääset tutustumaan itsenäisesti, omaan tahtiisi sopivalla tavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäinen aiheeseen tutustuminen ja itsenäisesti suoritettava verkkotentti. Opintojaksoon ei sisälly lähiopetusta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti.
Keskustelu- ja kirjoitustehtävät tulee suorittaa ennen verkkotentin avautumista.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla käsittelemme seuraavia teemoja:
1. Luontomatkailu käsitteenä
2. Kansallispuistot & luonnonpuistot
3. Vesiputoukset & muut luontoelämykset
4. Jokaisenoikeudet

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Suositun opintojakson päivitetty versio, joka johdattaa opiskelijan luontomatkailun perusasioihin. Opintojakso tutustuttaa sinut kansallispuistoihin ja erilaisiin luontoelämyksiin, unohtamatta jokaisenoikeuksia. Erilaiset keskustelutehtävät syventävät osaamistasi ja pääset jakamaan kokemuksia aiheesta opiskelukavereiden kesken. Lämpimästi tervetuloa mukaan lumoavan luontomatkailun pariin!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä. Opintojakson arvosana määräytyy verkkotentin arvosanan perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää majoitus- ja kokouspalveluihin liittyviä ammattikäsitteitä.
Osaat kuvata majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät perustoiminnot ja -prosessit sekä niiden kytkeytymisen toisiinsa.
Osaat kuvata keskeiset majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät laatu- ja turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa osaamistasi majoitus- ja kokouspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät peruskäsitteet ja prosessit?
Mitkä ovat keskeiset laatuun, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät majoitus- ja kokouspalveluissa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opettajan materiaali
Rautiainen M, Siiskonen M, 2020. Hotellivaraukset – Majoitusala tutuksi (ei e-kirjaa)
ja Rautiainen- Siiskonen 2013 , Kokous- ja kongressipalvelut (ei e-kirjaa, uudempaa painosta odotetaan)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja kaksiTeams-luentoa . Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-43.

Opintojakson teemat ovat:
Majoitusliikkeet, organisoituminen ja eri osastot
ketjuuntuminen
kerroshoito ja majoitusliikkeen puhtaanapito
huonemyynti, huonevarausten lajittelu ja huonevaraustavat
Hotellinx Cloud varausjärjestelmän perusteet
hotellihuoneen hinnoittelu ja keskeisimmät tunnusluvut

Suomi kokousten, kongressien järjestäjämaana
Erilaiset kokous- ja kongressitekniikka.
Kokousten ja kongressien markkinointi.
Kokousten ja kongressien budjetointi.
uuden tyyppiset kokoustilat.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä ja mahdollisina oppimis- ja työelämäprojektitehtävinä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää majoitus- ja kokouspalveluihin liittyviä ammattikäsitteitä.
Osaat kuvata majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät perustoiminnot ja -prosessit sekä niiden kytkeytymisen toisiinsa.
Osaat kuvata keskeiset majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät laatu- ja turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa osaamistasi majoitus- ja kokouspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat majoitus- ja kokouspalveluihin liittyvät peruskäsitteet ja prosessit?
Mitkä ovat keskeiset laatuun, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät majoitus- ja kokouspalveluissa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opettajan materiaali
Rautiainen M, Siiskonen M, 2020. Hotellivaraukset – Majoitusala tutuksi (ei e-kirjaa)
ja Rautiainen- Siiskonen 2013 , Kokous- ja kongressipalvelut (ei e-kirjaa, uudempaa painosta odotetaan)

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja kaksiTeams-luentoa . Opintojakso toteutetaan viikoilla 1-9.

Opintojakson teemat ovat:
Majoitusliikkeet, organisoituminen ja eri osastot
ketjuuntuminen
kerroshoito ja majoitusliikkeen puhtaanapito
huonemyynti, huonevarausten lajittelu ja huonevaraustavat
Hotellinx Cloud varausjärjestelmän perusteet
hotellihuoneen hinnoittelu ja keskeisimmät tunnusluvut

Suomi kokousten, kongressien järjestäjämaana
Erilaiset kokous- ja kongressitekniikka.
Kokousten ja kongressien markkinointi.
Kokousten ja kongressien budjetointi.
uuden tyyppiset kokoustilat.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, joita hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä ja mahdollisina oppimis- ja työelämäprojektitehtävinä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa. f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalin löydät opintojakson Learn- alustalta.
Opintojaksolla käytetään lisäksi seuraavia kirjoja:
Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla
Lahtinen, N. ym. 2022. Digimarkkinointi

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan työhön, työpaikkaan tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää, joista yksi on pari/ryhmätehtävä ja loput yksilötehtäviä. Opintojaksolla on lisäksi pakollisia keskustelutehtäviä opintojakson teemoihin liittyen. Tehtävät esitellään Learn-alustalla

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu neljän eri toteutuksen alle:
1. Digimarkkinoinnin alustat ja kanavat
2. Digimarkkinoinnin tavoitteet ja keinot
3. Somesisällön tuottaminen
4. Asiakkuudenhallinta & asiakaskokemus digimarkkinoinnissa
Jokaisesta toteutuksesta löydät aiheeseen liittyvän teoriaosuuden sekä tehtävän. Teemoja tarkennetaan ja syvennetään opintojakson teorialuennoilla sekä itsenäisesti opiskelumateriaaliin tutustumalla. Lisäksi opintojaksolla on asiantuntijavierailijoita/tallennettuja haastatteluita.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy 2. asteen jatkoväyläopintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
- Osaa käyttää ja soveltaa digimarkkinointiin sisältyviä ja käsitteitä
- Ymmärtää ja osaa hyödyntää digimarkkinointia matkailu- ja ravitsemisalan markkinoinnissa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia
- Osaa suunnitella ja toteuttaa digimarkkinoinnin keinoja ja malleja markkinoinnin kehittämisessä, sekä ymmärtää taustalla olevaa teoriaa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalin löydät opintojakson Learn- alustalta. Materiaalina toimii opettajan luentomateriaalien lisäksi monipuoliset artikkelit sekä esimerkit aiheesta.

Opintojaksolla käytetään lisäksi seuraavia kirjoja:
Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla (löytyy e-kirjana)
Lahtinen, N. ym. 2022. Digimarkkinointi: Luo strategia, vie se käytäntöön & myy enemmän (löytyy e-kirjana)

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtäviä voi kytkeä omaan työhön, työpaikkaan tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään erilaisia oppimistehtäviä, joista yksi on pari/ryhmätehtävä ja loput yksilötehtäviä. Opintojaksolla on lisäksi pakollisia keskustelutehtäviä opintojakson teemoihin liittyen. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

135 h opettajan teemaluentoja sekä opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso rakentuu neljästä teemasta:
1. Digimarkkinoinnin alustat ja kanavat
2. Digimarkkinoinnin tavoitteet ja keinot
3. Somesisällön tuottaminen
4. Asiakkuudenhallinta & asiakaskokemus digimarkkinoinnissa
Jokaisesta teemasta löydät aiheeseen liittyvän teoriaosuuden sekä tehtävän. Teemoja tarkennetaan ja syvennetään opintojakson teorialuennoilla sekä itsenäisesti opiskelumateriaaliin tutustumalla. Lisäksi opintojaksolla on asiantuntijavierailijoita/tallennettuja haastatteluita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4:
- Osaa käyttää ja soveltaa digimarkkinointiin sisältyviä ja käsitteitä
- Ymmärtää ja osaa hyödyntää digimarkkinointia matkailu- ja ravitsemisalan markkinoinnissa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia
- Osaa suunnitella ja toteuttaa digimarkkinoinnin keinoja ja malleja markkinoinnin kehittämisessä, sekä ymmärtää taustalla olevaa teoriaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
Miten osaamista johdetaan?
Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali sekä muu itse hankittu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja Teams-luentoja seuraavasti:

- Aloitusinfo 1.11.2023 klo 17.00-18.00
- täydentävä luento 8.11.2023 klo 17 - 18.30
- ohjauskerta 29.11.2023 klo 17 - 18
- ohjauskerta 12.12.2023 klo 17 - 18

Aloitusinfo ja täydentävä luento tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin learn alustan kautta.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma matkailu- ja ravitsemisalan yritykselle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät esitellään erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.
Voit vaikuttaa työmäärääsi aikatauluttamalla tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käydään tarkemmin läpi aloitusinfossa. Kehittämistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5 / täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
Miten osaamista johdetaan?
Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.
Opintojakson tehtävät löytyvät Learn alustalta. Sinulla on mahdollisuus edetä opintojaksolla omaan tahtiin.
Opintojaksoon sisältyy kolme Teams luentoa: opintojakson aloitusluento sekä 2 täydentävää luentoa.
Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myöhemmin learn alustan kautta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä tekemällä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritustapa verkkototeutuksena; itsenäinen eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien palauttaminen. Opintojakso käynnistyy Teams-aloitusinfolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla lasketaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin sovellettavia kustannus- ja kannattavuuslaskennan harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtäviin pohjautuvat Learn-tentit 1 ja 2 suoritettavissa opintojakson toteutuaikana.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn tenttien 1 ja 2 yhteispistemäärän perusteella muodostuva arvosana 1-5/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa. Voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtäville määritellyt palautusajankohdat.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritustapa verkkototeutuksena; itsenäinen eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Opintojakso käynnistyy aloitusinfolla.

Jos työskentelet opintojakson sisältöjä ja tavoitteita vastaavissa työtehtävissä, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee tehdä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistarpeita. Syvennät osaamistasi oman alasi kehittämistoimintaan.
Osaat tunnistaa matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnan rahoituslähteitä ja kehittämistoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaa kehittävän kehittämisprosessin sekä raportoida sen.

Sisältö

Millaista kehittämistoimintaa alalla on ja miten ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita?
Millaisia kehittämismenetelmiä käytetään matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnassa?
Miten suunnittelet ja toteutat kehittämisprojektin?
Miten arvioit kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta?
Mistä kehittämistoimintaan voi saada resursseja ja rahoitusta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.

Opintojakso sisältää neljä Teams-tapaamista. Luennot tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

Työelämälähtöinen oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista integroida työelämään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Työelämäprojekti tehdään ryhmätyönä opintojakson aikana.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan ryhmätyönä tehdyn työelämäprojektin perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistarpeita. Syvennät osaamistasi oman alasi kehittämistoimintaan.
Osaat tunnistaa matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnan rahoituslähteitä ja kehittämistoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa matkailu- ja ravitsemisalaa kehittävän kehittämisprosessin sekä raportoida sen.

Sisältö

Millaista kehittämistoimintaa alalla on ja miten ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita?
Millaisia kehittämismenetelmiä käytetään matkailu- ja ravitsemisalan kehittämistoiminnassa?
Miten suunnittelet ja toteutat kehittämisprojektin?
Miten arvioit kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta?
Mistä kehittämistoimintaan voi saada resursseja ja rahoitusta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan pääosin hybriditoteutuksena. Lisäksi osa ohjaustapaamisista on eriytettynä lähi- ja verkkototeutuksille.

Opintojakso sisältää neljä hybriditapaamista. Luennot tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta. Päivätoteutuksessa opiskeleville opiskelijoille ohjausklinikat toteutetaan lähiopetuksena (2 kpl). Verkkototeutuksen opiskelijoille ohjausklinikat toteutetaan verkkovälitteisesti (2 kpl).

Työelämälähtöinen oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista integroida työelämään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Työelämäprojekti tehdään ryhmätyönä opintojakson aikana.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan ryhmätyönä tehdyn työelämäprojektin perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat omaan työrooliisi liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Osaat hahmottaa työympäristösi toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hahmottaa kestävän kehityksen merkitystä ja sen kehittämistä johtamisessa omalla alallasi.
Osaat tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen ja eettisyyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hyödyntää prosessien hallinnan kokonaisuutta johtamisen työkaluna ja johtamaan toimintaa asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Mistä riskienarvioinnin kokonaisuus muodostuu?
Mitkä ovat esimiehenä toimiminen ja päätöksenteon välineet?
Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet?
Mitä laadunhallinnan välineitä matkailu- ja ravitsemisalalla on?
Mistä hankintojen prosessi koostuu?
Mitä tarkoittaa globaaliymmärrys, monikulttuurinen työ johtamisen näkökulmasta?
Kuinka toimit vuorovaikutustilanteissa käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on Teams luento, jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn-alustalla. Opintojakson aikana on kaksi, kaikille yhteistä, vapaaehtoista ohjaustapaamista.

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa jakamalla tietoa verkkokeskusteluissa ja virtuaaliseinällä (esim. Padlet). Yhteistyössä tavoitteena on tietämyksen syventäminen ja erilaisten näkökulmien tuonti aiheeseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja ratkoo aitoja työelämäntilanteita vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee olla tehtyinä annettuina määräaikoina, opintojakson päättymiseen mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat omaan työrooliisi liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Osaat hahmottaa työympäristösi toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hahmottaa kestävän kehityksen merkitystä ja sen kehittämistä johtamisessa omalla alallasi.
Osaat tunnistaa liiketoiminnan johtamiseen ja eettisyyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Osaat hyödyntää prosessien hallinnan kokonaisuutta johtamisen työkaluna ja johtamaan toimintaa asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Mistä riskienarvioinnin kokonaisuus muodostuu?
Mitkä ovat esimiehenä toimiminen ja päätöksenteon välineet?
Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet?
Mitä laadunhallinnan välineitä matkailu- ja ravitsemisalalla on?
Mistä hankintojen prosessi koostuu?
Mitä tarkoittaa globaaliymmärrys, monikulttuurinen työ johtamisen näkökulmasta?
Kuinka toimit vuorovaikutustilanteissa käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on Teams luento, jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Opintojakson aikana on kaksi, kaikille yhteistä, vapaaehtoista täydentävää luentoa. Kaikki luennot tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn-alustalla.

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa jakamalla tietoa verkkokeskusteluissa ja virtuaaliseinällä (esim. Padlet). Yhteistyössä tavoitteena on tietämyksen syventäminen ja erilaisten näkökulmien tuonti aiheeseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja ratkoo aitoja työelämäntilanteita vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee olla tehtyinä annettuina määräaikoina, opintojakson päättymiseen mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Pajari-Seppänen

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Olet selvillä erilaisista matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonsepteista ja palvelujärjestelmistä.
Osaat kuvata ja perustella liiketoiminnan menestymisen edellytykset.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoimintakonseptien ja palvelujärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittavat liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat jatkuvan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
Miten suunnittelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen liiketoimintakonsepteja ja palvelujärjestelmiä?

Opiskelumateriaali

Kirjat
Hänti, S. 2021. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja)

Koponen, J. 2019. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit: Kuinka muodonmuutos tehdään. Helsinki: Alma Talent. e-kirja

Peltola, H., Neilimo, K., Mitronen, L. & Kuusela, H. 2022. Kaupan huiput: Kun hyvä ei riitä. Helsinki: Alma Talent. e-kirja. LUE: Osa 3, kolme ehtoa huipulle pääsemiseksi

Holopainen, T. 2022. Yrityksen perustamisopas: Käytännön perustamistoimet. Uudistettu versio. [32. uudistettu painos]. [Espoo]: Asiatieto Oy. e-kirja

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee 2-3 työelämänedustajaa kertomassa omasta liiketoiminnastaan.

Työelämän asiantuntijaluentopäivät tarkentuvat lukujärjestykseen syksyn 2023 aikana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Aineistotentti

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaan liittyviä käsitteitä
b. etsiä tietoa opintojakson aihealueiden keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Olet selvillä erilaisista matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonsepteista ja palvelujärjestelmistä.
Osaat kuvata ja perustella liiketoiminnan menestymisen edellytykset.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoimintakonseptien ja palvelujärjestelmien suunnittelun periaatteisiin.
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittavat liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat jatkuvan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet?
Miten suunnittelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen liiketoimintakonsepteja ja palvelujärjestelmiä?

Opiskelumateriaali

Kirjat
Hänti, S. 2021. Asiakkaista ansaintaan: Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Helsinki: Alma Talent. (e-kirja)

Koponen, J. 2019. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit: Kuinka muodonmuutos tehdään. Helsinki: Alma Talent. e-kirja

Peltola, H., Neilimo, K., Mitronen, L. & Kuusela, H. 2022. Kaupan huiput: Kun hyvä ei riitä. Helsinki: Alma Talent. e-kirja. LUE: Osa 3, kolme ehtoa huipulle pääsemiseksi

Holopainen, T. 2022. Yrityksen perustamisopas: Käytännön perustamistoimet. Uudistettu versio. [32. uudistettu painos]. [Espoo]: Asiatieto Oy. e-kirja

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee 2-3 työelämänedustajaa kertomassa omasta liiketoiminnastaan.

Työelämän asiantuntijaluentopäivät tarkentuvat lukujärjestykseen kevään 2024 aikana

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Aineistotentti

Opiskelijan työmäärä

135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaan liittyviä käsitteitä
b. etsiä tietoa opintojakson aihealueiden keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö

Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
Miten myyntineuvottelu käydään?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.

Opintojakso sisältää orientaatiotapaamisen lisäksi kaksi Teams-luentoa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista suorittaa työelämään integroiden.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 04.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja osa-alueet ja tiedät markkinoinnin ja kestävien asiakassuhteiden merkityksen palveluyrityksen menestystekijänä.
Tiedät markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot ja osaat arvioida ja soveltaa niitä palveluyrityksen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa.
Osaat käyttää myynnin ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat soveltaa myyntiprosessin mallia asiakaspalvelussa / myyntityössä.
Osaat soveltaa myyntineuvottelun periaatteita ja perustella toimintaasi.

Sisältö

Mitkä ovat palvelujen markkinoinnin ja suhdemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja periaatteet?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden roolit osana palveluyrityksen markkinointia?
Mitä on henkilökohtainen myyntityö ja mikä on sen rooli osana yrityksen markkinointia?
Millaisia vaiheita on myyntiprosessissa?
Miten myyntineuvottelu käydään?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena.

Opintojakso sisältää orientaatiotapaamisen lisäksi kaksi Teams-luentoa. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista suorittaa työelämään integroiden.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö

Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus
Opintojakso käynnistyy verkko-infolla, joka nauhoitetaan. Lisäksi opintojaksolla on, kaksi ohjausklinikkaa, koskien opintojakson oppimistehtäviä. Infon jälkeen itsenäinen aihealueeseen tutustuminen ja oppimistehtävät yksilö-, pari tai pienryhmissä. Opintojaksolla on verkkotentti ja teemoihin liittyvää keskustelua.
Opintojakson:
Johdatus matkailu- ja ravitsemisalaan
Matkailu- ja majoitus toimialana, kuljetus ja likenne
Ruoka- ja ravitsemispalvelut toimialana
Puhtaus- ja toimitilapalvelut
Kaupanala
Tapahtumateollisuus ja tapahtuotanto
Alan trendit, tilastot ja tulevaisuus

2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä: opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.
3. Työhön integroitu oppimisväylä: ole yhteydessä vastuuopettajiin.
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, työelämää hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h on 135 h opiskelijan työtä
Keskustelutehtäviä
Tentti
Toimialaraportti tiimityönä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5, tehtävien arvioinnissa käytetään vertaisarviointia, itsearviointia ja opettajien antamaa palautetta.
Verkkotentti 1-5, tehtävä 1-5.

Opiskelija osaa ( hyvä taso)
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö

Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus
Opintojakso käynnistyy verkko-infolla Teamsissa, info myös tallennetaan. Opintojaksolla on kaksi ohjausklinikkaa opintojakson oppimistehtävistä. Infon jälkeen itsenäinen aihealueeseen tutustuminen ja 3 op:n laajuinen toimintaympäristöraportti, joka tehdään pienryhmissä. Opintojaksolla on lisäksi verkkotentti ja teemoitettuja verkokeskusteluja ja tehtäviä.
Opintojakson teemat:
Johdatus matkailu- ja ravitsemisalaan
Matkailu- ja majoitus toimialana, kuljetus ja likenne
Ruoka- ja ravitsemispalvelut toimialana
Puhtaus- ja toimitilapalvelut
Kaupanala
Tapahtumateollisuus ja tapahtuotanto
Alan trendit, tilastot ja tulevaisuus

2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä: opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.
3. Työhön integroitu oppimisväylä: ole yhteydessä vastuuopettajiin.
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat kytkeytyvät toimialaan ja toimialan työpaikkoihin, työelämää hyödynnetään opintojaksolla tietolähteinä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h on 135 h opiskelijan työtä
Verkkotentti 1 op hylätty/ 1-5
Verkkokeskustelut ja tehtävät 1 op ( hyväksytty/ hylätty)
Toimintaympäristöraportti tiimityönä 3 op, hylätty/ 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5, tehtävien arvioinnissa käytetään vertaisarviointia, itsearviointia ja opettajien antamaa palautetta.
Verkkotentti 1-5, tehtävä 1-5.

Opiskelija osaa ( hyvä 3-4 taso)
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRMI23SVY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Osaat käyttää keskeisiä toimintatympäristön analyysimenetelmiä.
Osaat kuvata erilaisten toimintaympäristön analyysimenetelmien edut ja rajoitteet
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö-informaatiota kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Kuinka analysoit ja tulkitset saatuja aineistoja?
Kuinka valitset analyysimentelmät ja perustelet valintojasi?
Kuinka hyödynnät toimintaympäristöstä saatua tietoa kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa?

Opiskelumateriaali

Kamensky, Mika 2014. Strateginen johtaminen : menestyksen timantti. Muu keskeinen toimintaympäristöanalyysiin liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learnista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetus toteutetaan verkko- ja kontaktiopetuksena. Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 25.8.2023 ja 28.-29.9.2023 klo 9-16. Kontaktipäiviin voi osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät tehdään joko omaan työpaikkaan tai itse valitsemaasi muuhun työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävä 1 ja 2 tehdään ennen 28.-29.9. kontaktipäiviä. Tehtävä 3 viimeistään lukukauden loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 24 h, kirjallisuuteen perehtyminen 41 h, oppimistehtävät 70 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa päivitetään tietoja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä ja pohditaan toimintaympäristöanalyysin merkitystä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Sitten perehdytään erilaisiin alan toimintaympäristöä kuvaaviin tietolähteisiin, toimintaympäristöanalyysissa käytettäviin tutkimusotteisiin sekä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä toteutetaan pienimuotoinen toimintaympäristöanalyysi lopputehtävänä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetuspäivät ovat 25.8. ja 28.-29.9.2023 Mikkelin kampuksella klo 9-16.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 3 arvioidaan 1 - 5 / täydennettävä, tehtävät 1 ja 2 hyväksytty, täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sini Laukkanen
Vastuuopettaja

Sini Laukkanen

Ryhmät
 • MRMI23SVY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetuspäivät erillisten teemojen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson 3 op tehtävä tehdään omaan tai matkailu-ja ravitsemisalan työpaikkaan.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
c) Opiskelija tunnistaa palveluorganisaation kehittämistarpeet sähköisessä liiketoiminnassa
c) Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation liiketoimintaa digitaalisin keinoin.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali sekä opettajan osoittama, mahdollinen muu lisämateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisestu ja ohjatusti eri aiheisiin tutustuminen ja annettujen oppimistehtävien suorittaminen. Osallistuminen opetuskertoihin ja sovitut hops-tapaamiset.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu eri lukukausille opetussuunnitelman ajoituksen mukaisesti ja siinä on kolme aihealuetta:
Orientaatio amk-opintoihin ja oma opinto- ja urasuunnittelu
Työelämätaidot ja oman alan etiikka
Oman osaamisen markkinointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, osallistuminen hops-keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja-ja urasuunnittelu opintojakso kuuluu Valmiuksia työelämään moduuliin ja se jatkuu koko opintojen ajan.
Opintojakso alkaa lähipäivillä 28-29.8.2022. Teamsin välityksellä. Opintojaksoon kuuluu myös muita Teams-luentoja. Opintojaksoon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, kahden keskisiä hops-keskusteluja yms. Tarkemmat tehtävät esitellään opintojakson alussa.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on jaettu viiteen eri osioon, jotka ovat
1. Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin, opiskelutaidot ja sähköinen työympäristö
Millainen Xamk on opiskeluympäristönä? Miten verkossa opiskellaan?
2. Opinto- ja urasuunnittelu
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma? Millainen on sinun henkilökohtainen opetussuunnitelma? Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi? Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
3. Työelämätaidot, tunnistaminen ja kehittäminen
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
4. Omaan alaan tutustuminen ja verkostoituminen, eettisyys ja ammatillinen etiikka Missä työtehtävissä ja työpaikoissa restonomit työskentelevät ja millaista osaamista alalla tarvitaan?
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt? Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?
5.Oman osaamisen tunnistaminen, markkinointi ja brändäys, työnhakutaidot
Miten haet työpaikka? Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

TKI ja työelämäyhteistyö

Omaan ammattialaan tutustumisen tehtävänä on työelämähaastattelu.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei kuulu tenttejä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson aikana pidetään kansainvälisyys info.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
· etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
· käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
· toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
· perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali sekä opettajan osoittama, mahdollinen muu lisämateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen aiheeseen tutustuminen ja verkossa suoritettavat oppimistehtävät. Osallistuminen sovittuihin verkkotapaamisiin/tallenteiden kuuntelu ja sovitut hops-tapaamiset verkossa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu eri lukukausille opetussuunnitelman ajoituksen mukaisesti ja siinä on kolme aihealuetta:
Orientaatio amk-opintoihin ja oma opinto- ja urasuunnittelu
Työelämätaidot ja oman alan etiikka
Oman osaamisen markkinointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, osallistuminen hops-keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sanna Niemelä
Vastuuopettaja

Sanna Niemelä

Ryhmät
 • MRMI23SVY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat laatia ja tulkita palveluorganisaation sisäisen ja ulkoisen laskennan tunnuslukuja.
Osaat hyödyntää talouden informaatiota organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa.
Osaat hyödyntää digitaalisuutta talouden hallinnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Kuinka laadit palveluorganisaation talouden laskelmia ja tulkitset niitä?
Miten hyödynnät talouden informaatiota yrityksen päätöksenteossa ja johtamisessa?
Miten hyödynnät digitaalisuutta talouden hallinnassa ja ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Kerrotaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähipäivät 11.-12.1.2024 ja 2.2.2024 hybridi-toteutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimisväylät

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learn oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti toimialaan.
Lähiopetustunneilla on luentoja, tehtäviä, vierailevia luennoitsijoita ja toimipaikkavierailuja. Oppimistehtävänä syvennetään osaamista toimialalasta ja opitaan tiimityötaitoja.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena , itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtävät ovat samat kuin työviikkopohjaisessa toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin siten, että hallitset ne teoriassa ja käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

29.10.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia oppimisväyliä:
1. Työviikkopohjainen oppimisväylä
2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
3. Työhön integroitu oppimisväylä

Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.
Materiaali on pääosin learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

1. Työviikkopohjainen oppimisväylä verkossa
Opiskelijoille lähetetään sähköpostilla kirjautumisohjeet Learniin.. Opintojaksoon sisältyy opintojakson infon lisäksi teemoitettuja Teamstapaamisia, joiden luennot tallennetaan. Opintojakso on pääosin itsenäisesti verkossa suoritettava ja arvioitavia oppimistehtäviä , lisäksi opintoihin kuuluu yhteisöllistä kirjoittamista harjaannuttava tehtävä.

2. Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opintoja voi tehdä omaan tahtiin ja siten nopeuttaa etenemistään

3. Työhön integroitu oppimisväylä
Sovi työpaikan tai hankkimasi yhteistyöyrityksen kanssa opintojakson opinnollistamisesta osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.Ota yhteys opintojakson opettajiin, jos haluat suorittaa opinnot työelämään integroituina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi kytkeä omaan mara-alan työpaikkaan tai hankkeeseen.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien aikataulutus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.Opintojakaksolla ei ole tenttiä

Opiskelijan työmäärä

Laajuus 5 op vastaa 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelun laatu ja vieraanvaraisuus 3 op
Palvelupolku 1 op
Eri kulttuureista tulevat asiakkaat 1 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
Arvoitavat tehtävät, keskustelutehtävät hyväksytty/hylätty , yhteisölline kirjoittaminen
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Tarkempi arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa palveluprosessin erityispiirteet
Osaat tunnistaa prosessin kehittämisen haasteet
Osaat käytännössä kuvata ja kehittää palveluprosesseja

Sisältö

Mitä asioita palveluprosessien kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon?
Millaisia haasteita on prosessien kehittämisessä?
Miten sovellat prosessiajattelua matkailu- ja ravitsemisalan palveluprosesseihin?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkossa. Opintojakso käynnistyy infoluennolla verkossa. Lisäksi toteutetaan muutama verkko-ohjauskerta ennakkoon sovittuihin teemoihin pohjautuen.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projektin sisältö tarkentuu opintojakson käynnistyessä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä tekemällä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat prosessiajattelun perusteet
Osaat mittaamisen periaatteet ja opit tunnistamaan mittaamisen merkityksen käytännössä
Osaat mallintaa prosesseja ja tulkita prosessin eri vaiheita
Opit tunnistamaan prosessin kehittämisen työkaluja ja keinoja

Sisältö

Mitkä ovat prosessiajattelun keskeiset käsitteet?
Miten sovellat prosessiajattelua asiakkaan palvelupolkuun?
Miten voit kuvata / visualisoida prosesseja?
Miten voit mitata prosessin laatua / tehokkuutta?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkossa. Opintojakso käynnistyy infoluennolla verkossa. Lisäksi toteutetaan muutama verkko-ohjauskerta ennakkoilmoittautumisiin pohjautuen.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projektin toimeksiantajana toimii palvelualan yritys, jonka opiskelija valitsee itse.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä tekemällä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.
Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Mikä on harjoittelun merkitys?
Mitkä ovat alan keskeiset työtehtävät, jotka tulisi hallita?
Millaiset tavoitteet asetan osaamiseni kehittymiselle harjoittelun aikana?
Mitkä ovat harjoittelupaikan keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit ja miten työskentelen prosessien eri työtehtävissä tavoitteellisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tutustut oman alasi työtehtäviin ja laajennat alan tuotannollista osaamista ja työelämätuntemusta.
Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi ja urasuunnitelmiesi näkökulmasta.
Osaat toimia osana harjoittelupaikkasi palvelu- ja tuotantoprosesseja sekä kuvata ja analysoida niitä.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Mikä on harjoittelun merkitys?
Mitkä ovat alan keskeiset työtehtävät, jotka tulisi hallita?
Millaiset tavoitteet asetan osaamiseni kehittymiselle harjoittelun aikana?
Mitkä ovat harjoittelupaikan keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit ja miten työskentelen prosessien eri työtehtävissä tavoitteellisesti?

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoihin kuuluva pakollinen perusharjoittelu. Jokainen opiskelija suorittaa perusharjoittelun oman aikataulunsa mukaisesti. Tarkemmin aiheesta kerrotaan MARATA- harjoittelu Learn- alustalla sekä opinto- ja urasuunnittelun opintojaksolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot alasta ja sen työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 12.11.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat toimia ammattimaisesti asiakkaan hyvän ravitsemushoidon edistämiseksi. Osaat käyttää ravitsemustilan arviointiin soveltuvia menetelmiä, tunnistat vajaaravitsemuksen ja osaat toimia ammatillisessa yhteistyössä ravitsemustilan korjaamiseksi ja parantamiseksi. Hallitset eri ikäryhmien ravitsemuksen erityispiirteitä ja osaat toimia vastuullisesti erityistilanteissa ja sairauksien hoidon ravitsemuksellisten vaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Miten toteutetaan suositusten mukainen ruokailu osana hyvää hoitoa?
Millä menetelmillä ja miten ravitsemustilaa arvioidaan ja miten seulotaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat?
Kuinka käynnistettään ravitsemustilan korjaaminen?
Mitkä ovat ikääntyneen asiakkaan ravitsemuksen erityispiirteet?
Miten rakennemuunnetut ruokavaliot toteutetaan ravitsemuksellisesti täysipainoisesti?
Miten erityisruokavaliot toteutetaan ja edistetään hyvää ravitsemusta eri tilanteissa, kuten sydän- ja verisuonissairaudet, haavahoito, syöpäpotilaan ravitsemus, maha- ja suolikanavan sairaudet, keliakia, diabetes
Yhteistyö asiakaslähtöisen ravitsemuksen edistämisessä, ammatilliset vastuut ja kirjaaminen asiakastietoihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama opiskelumateriaali Learn-alustalla.
Lisäksi luentotallenteita eri aihealueista.
Julkaisuja
- Ravitsemushoitosuositus: https://www.julkari.fi/handle/10024/146233
- Vireyttä seniorivuosiin, ikääntyneiden ruokasuositus: https://www.julkari.fi/handle/10024/139415

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on NonStop verkko-opintojakso. Opintojakson tavoitteiden ja sisältöön tutustumisen jälkeen opiskelija laatii itselleen tavoitteet ja aikataulun opintojaksolle. Opintoja on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta omaan tahtiin ja itsenäisesti työskennellen. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kk aikaa.

Opintojakson soveltavan case-tehtävän voi halutessaan tehdä pari- tai pienryhmätyönä ja kytkeä omaan työhön ja työpaikkaan. Opintojaksolla on keskustelualueita, joilla pääsee vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia toisten opiskelijoiden kanssa, ja osa tehtävistä on vertaisarvioitavia. Oppimistehtävien painotuksia voi valita oman mielenkiinnon mukaan.

Opintojaksolla on tallennettuja luentoja, jotka voi kuunnella oman aikataulun mukaan. Opintojaksolla ei ole aikaan ja paikkaan sidottuja tapaamisia eikä pakollisia ryhmätöitä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson soveltavan case tehtävän voi kytkeä omaan työhön ja työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotenttien aikataulut ovat joustavia ja opiskelijan oman aikataulun mukaan suoritettavia, ja tentit voi uusia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä opintojaksolla on 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Ravitsemushoidon suositukset ja moniammatillinen yhteistyö ja vastuut 1 op
2. Ali- ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito, tehostettu ruokavalio 1 op
3. Erityisruokavaliot ja erityistilanteet 2 op
4. Syventävä case tehtävä 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Ravitsemushoito on tärkeä osa ihmisoikeuksia ja osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hyvää hoitoa ja terveyden edistämistä. Ravitsemushoitosuositus (https://www.julkari.fi/handle/10024/146233) uusittiin vuonna 2023 ja koskettaa useita eri ammattiryhmiä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Suosituksen mukaan ravitsemushoito on yhtä tärkeä hoitomuoto kuin muutkin lääketieteelliset hoidot. Henkilöstöllä on vajaa- ja aliravitsemuksen seulontavelvollisuus, vastuu ravitsemushoidon toteuttamisesta ja seuranta- ja kirjaamisvelvollisuus asiakkaan ravitsemushoidosta. Työssä tarvitaan perusravitsemuksen lisäksi ikääntyneiden ravitsemuksen osaamista, tietoa erityistarpeiden, kuten rakennemuutettujen ruokavalioiden ja erityisruokavalio-osaamista.

Suositellaan perustietämystä ravitsemuksesta.

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 20 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2 opiskelija osaa
a. käyttää ravitsemushoidon ammattikäsitteitä ja osoittaa tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää ravitsemushoidon tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä ravitsemushoidon tehtävistä
d. ottaa huomioon ravitsemushoidon toiminnassa asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti ravitsemushoidon keskeisiä malleja, menetelmiä ja ohjeita
g. toimia ravitsemushoidon toteuttajana eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3–4 opiskelija osaa

a. käyttää johdonmukaisesti ravitsemushoidon ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa ravitsemushoidosta alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa ravitsemushoidon tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia ravitsemushoidon tehtävissä asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä ravitsemushoidon malleja, menetelmiä ja ohjeita
g. perustella toimintaansa ravitsemushoidon toteuttajana oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5 opiskelija osaa

a. käyttää asiantuntevasti ravitsemushoidon ammattikäsitteitä
b etsiä ravitsemushoidon tietoa tiedonhankintaprosessin mukaisesti
c. suoriutua sujuvasti ravitsemushoidon tehtäväkokonaisuuksista
d. perustella ravitsemushoitoon liittyvää toimintaansa tutkitun tiedon ja asiakkaan näkökulmasta
e. soveltaa ravitsemushoidon keskeisiä malleja, menetelmiä ja ohjeita
g. soveltaa ravitsemushoidon eettisiä periaatteita tilanteen mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttien arviointi 1–5, tehtävät ja keskustelutehtävät hyväksytty- hylätty, case tehtävä vertaisarvioitu hyväksytty/hylätty.

Kokonaisarvosana muodostuu tenttien arvosanojen keskiarvona
Arviointikehikko Learn alustalla.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Kirsi Kuusisto

Ryhmät
 • MRMI23SVY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen muodostumisen psykologisia perusteita.
Tunnet erilaisia asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen malleja ja menetelmiä.
Osaat suunnitella asiakaskokemustutkimuksen, toteuttaa sen ja hyödyntää tuloksia. palveluliiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat rakentaa palvelualan yritykseen sopivan asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman.

Sisältö

Miten ihmisen asiakaskokemus muodostuu?
Mitkä ovat asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen erilaiset mallit ja menetelmät?
Miten asiakaskokemustutkimus suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten tutkimusta hyödynnetään yrityksen asiakaskokemuksen kehittämisessä strategiatasolla ja päivittäisjohtamisessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää kolme lähiopetuspäivää sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakso toteutetaan hybridiopetuksena eli kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Opintojaksolla tullaan työskentelemään yksin ja ryhmässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyö on mahdollista suorittaa työelämään integroituna

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille annettujen määräaikojen puitteissa. Opintojaksolla tehdään yksi isompi oppimistehtävä, joka on pilkottu pienempiin osatehtäviin. Ennakkotehtävä tehdään ennen ensimmäistä kontaktiopetustapaamista ja sen tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Tutustuthan opintojakson tehtäviin heti Learn-alustan auettua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson Learn-alusta aukeaa 11.9.2023. Opintojakson Learn-alustalla esitellään oppimistehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, joka tehdään ennen ensimmäistä kontaktipäivää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet alkoholijuomaryhmät ja niiden aistittavin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja käyttöyhteyden.
Osaat arvioida aistinvaraisesti juomia ja ruokaa ja valita eri tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille sopivia yhdistelmiä.
Tunnet alkoholijuominen hankinnan ja ruoka- ja juomalistojen laadinnan periaatteet.
Osaat soveltaa alkoholin anniskelun ja omavalvonnan keskeisiä periaatteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Miten alkoholijuomat ryhmitellään?
Mitkä ovat eri alkoholijuomaryhmien keskeiset makutekijät, mistä ja miten ne muodostuvat?
Miten alkoholijuomia arvioidaan aistinvaraisesti?
Mitkä keskeiset makutekijät ruuassa ja juomassa muodostavat harmonisia yhdistelmiä?
Miten laaditaan erilaisia ruoka- ja juomalistoja?
Miten alkoholia anniskellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja miten alkoholin omavalvonta yrityksessä järjestetään?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on pääosin Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus. Opiskelijoille lähetetään sähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten tehtävien ja verkkotestien tekeminen aikataulun mukaisesti hyväksytysti. Opintojaksolla on vapaaehtoisia Teams - työpajoja ( Info + 3 tapaamista). Lisäksi Learnissa on nauhoitettuja luentoja, verkkotestejä ja tehtäviä. Opintojen aikana tutustutaan alkoholijuomatuoteryhmiin ( viinit, oluet ja väkevät juomat) ja opiskellaan ruokien ja juomien yhdistämistä ja valintaan eri tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan juomavalikoiman suunnittelua eri tilanteisiin. Tehtäviä voi integroida työhön.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä. Ole yhteydessä opettajaan.
Voit suorittaa opintojakson työpaikalla kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alkaessa vastuuopettajaan. Sovi työpaikan tai hankkimasi yhteistyöyrityksen kanssa opintojakson opinnollistamisesta osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtäviä voi kytkeä työelämään tai omaan työpaikkaan ( 1-2 op)

Tentit ja muut määräajat

Opintojen etenemiselle on laadittu suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä oman aikataulun mukaisesti opintojakson suoritusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opsikelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Orientaatio ja ohjeet
Viini ja ruoka 1 op
Olut, siideri ja ruoka 1 op
Väkevät juomat eri tilanteissa 1 op
Ravintolan juomavalikoima 1 op
Oppimista syventävä Case tehtävä 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotenttien arviointi 1-5
Tehtävien arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai hyväksytty/ hylätty.
Arvioinnissa käytetään myös itsearviointia, vertaispalautetta ja opettajan arviointia.
Tarkempi arviointikehikko saatavilla opintojaksoalustalla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet alkoholijuomaryhmät ja niiden aistittavin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja käyttöyhteyden.
Osaat arvioida aistinvaraisesti juomia ja ruokaa ja valita eri tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille sopivia yhdistelmiä.
Tunnet alkoholijuominen hankinnan ja ruoka- ja juomalistojen laadinnan periaatteet.
Osaat soveltaa alkoholin anniskelun ja omavalvonnan keskeisiä periaatteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Miten alkoholijuomat ryhmitellään?
Mitkä ovat eri alkoholijuomaryhmien keskeiset makutekijät, mistä ja miten ne muodostuvat?
Miten alkoholijuomia arvioidaan aistinvaraisesti?
Mitkä keskeiset makutekijät ruuassa ja juomassa muodostavat harmonisia yhdistelmiä?
Miten laaditaan erilaisia ruoka- ja juomalistoja?
Miten alkoholia anniskellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja miten alkoholin omavalvonta yrityksessä järjestetään?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on pääosin Learnissa emateriaalina.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus. Opiskelijoille lähetetään sähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen noin viikko ennen opintojakson alkamista. Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten tehtävien ja verkkotestien tekeminen aikataulun mukaisesti hyväksytysti. Opintojakso alkaa nauhoitetulla verkkoinfolla, jonka jälkeen seuraavalla viikolla Teamsissa live kyselyklinikka opintojaksosta. Lisäksi järjestetään vapaaehtoisia teemoitettuja Teams tunteja kolme kertaa. Learnissa on nauhoitettuja luentoja eri teemoista, verkkotestejä ja tehtäviä. Opintojen aikana tutustutaan alkoholijuomatuoteryhmiin ( viinit, oluet ja väkevät juomat) ja opiskellaan ruokien ja juomien yhdistämistä ja valintaa eri tilanteisiin. Lisäksi opiskellaan juomavalikoiman suunnittelua ja arviointia. Tehtäviä voi integroida työhön ja tarjolla on mm. tastingin järjestäminen Mikkelin Viiniseuralle.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opinnot voi suorittaa itsenäisesti edeten nopeutetusti.

Työhön integroitu oppimisväylä.
Halutessasi voit suorittaa opintojakson työpaikalla kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alkaessa vastuuopettajaan. Sovi työpaikan tai hankkimasi yhteistyöyrityksen kanssa opintojakson opinnollistamisesta osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtäviä voi kytkeä työelämään tai omaan työpaikkaan ( 1-2 op)

Tentit ja muut määräajat

Opintojen etenemiselle on laadittu suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä oman aikataulun mukaisesti opintojakson suoritusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Orientaatio ja ohjeet
Viini ja ruoka 1 op
Olut, siideri ja ruoka 1 op
Väkevät juomat eri tilanteissa 1 op
Ravintolan juomavalikoima 1 op
Oppimista syventävä Case tehtävä 1op.
Case tehtävän aiheen voi valita omalta työpaikalta tai opintojaksolla olevasta tarjonnasta. Esimerkiksi Mikkelin viiniseuralle etä/ tai livetastingin suunnittelu ja toteutus ryhmätyönä ( 3 -5 opiskelijaa).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson info on tallenteena Teamissa opintojakson alkaessa.
Klinikkatunnit 2 kertaa ja kolme verkkotapaamista ovat vapaaehtoisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotenttien arviointi 1-5
Tehtävien arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai hyväksytty/ hylätty.
Case tehtävän arviointi 1-5
Arvioinnissa käytetään myös itsearviointia, vertaispalautetta ja opettajan arviointia.
Tarkempi arviointikehikko ja arvosanan muodostuminen saatavilla opintojaksoalustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa ruoan ja ravitsemuksen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille.
Tunnet suomalaiset ravitsemussuositukset sekä tunnistat yleisimmät erityisruokavaliot ja osaat toimia niiden pohjalta aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaat arvioida aterian ja ruokalistan terveellisyyttä hyödyntäen suosituksia ja olemassa olevia kriteeristöjä ja malleja.
Tunnet syömiseen liittyvää keskustelua ja osaat osallistua siihen ammattimaisesti.
Tunnet terveellisen suomalaisen ruoan mahdollisuudet ruoka- ja hyvinvointimatkailussa.

Sisältö

Millaisia ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat?
Millaisia rajoituksia sairaudet, vakaumukset ja ruokatrendit aiheuttavat ruoka-ainevalintoihin ja miten ruokavalio kulloinkin koostetaan?
Miten arvioidaan aterian ja ruokalistan ravitsemuksellista laatua?
Mitä mahdollisuuksia suomalainen ruoka antaa ruoka- ja hyvinvointimatkailulle?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla esitetty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdytään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojaksoon kuuluu orientaatioluento. Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemminkin. Lisäksi on videoituja luentoja ja yhteinen vapaaehtoinen ohjaustapaaminen. Opintojaksoon kuuluu tehtäviä ja tentti.

Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee tehdä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan Xamkin yleisten ja opintojaksoon sovelletun arviointikehikon mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa ruoan ja ravitsemuksen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille.
Tunnet suomalaiset ravitsemussuositukset sekä tunnistat yleisimmät erityisruokavaliot ja osaat toimia niiden pohjalta aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaat arvioida aterian ja ruokalistan terveellisyyttä hyödyntäen suosituksia ja olemassa olevia kriteeristöjä ja malleja.
Tunnet syömiseen liittyvää keskustelua ja osaat osallistua siihen ammattimaisesti.
Tunnet terveellisen suomalaisen ruoan mahdollisuudet ruoka- ja hyvinvointimatkailussa.

Sisältö

Millaisia ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat?
Millaisia rajoituksia sairaudet, vakaumukset ja ruokatrendit aiheuttavat ruoka-ainevalintoihin ja miten ruokavalio kulloinkin koostetaan?
Miten arvioidaan aterian ja ruokalistan ravitsemuksellista laatua?
Mitä mahdollisuuksia suomalainen ruoka antaa ruoka- ja hyvinvointimatkailulle?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla esitetty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdytään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojakso käynnistyy orientaatioluennolla. Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin. Lisäksi on videoituja luentoja ja yhteisiä vapaaehtoisia ohjaustapaamisia. Opintojaksoon kuuluu erilaisia tehtäviä ja tentti.

Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät on mahdollista integroida työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät tulee tehdä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan Xamkin yleisten ja opintojaksoon sovelletun arviointikehikon mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn pohjalta

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus: Opiskelijoille lähetetään opiskelusähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään live orientaatioluento (tallennetaan), virtuaaliluentoja ja yhteisiä opintojen ohjaustilaisuuksia verkossa. Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet ;soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria - ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden suunnittelua ja koostamista. Omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja verkkotenttejä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Jos työskentelet ruokapalveluissa ja haluat kytkeä opintojakson suorittamisen työhön, niin ole yhteydessä opintojakson vastaavan opettajaan sopiaksesi suoritustavasta

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtäviä voi kytketään omaan työhön tai työelämään ja/tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Virtuaalitentit Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h eli 135 tuntia opiskelijan työtä, joka koostuu verkkoluennoista, kirjallisuuteen ja materiaaliin tutustumisesta, yksilö- pari ja pienryhmätehtävistä ja verkkotenteistä

Toteutuksen osien kuvaus

Ammattikeittiössä toimiminen ja laitteet 1 op
Omavalvonta ja puhtaanapito 1 op
Reseptiikka ja tuotannonohjaus ( Jamix) 1 op
Ammattikeittiön tuotantotavat ja prosessit 1 op
Ruokapalvelujen suunnittelu ja vastuullisuus 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute.
Arviointi 1-5/täydennettävä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali pääosin Learnissa
Halutessa voi hankkia teoksen: Kakkonen, Mäkynen, Tiusanen, Viinikka. Kokkiprokkis. Uusin painos. SanomaPro.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus: Opiskelijoille lähetetään opiskelusähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään opintojakson info tilaisuus, joka tallennetaan. Lisäksi järjestetään virtuaaliluentoja 4 kertaa ja 2 klinikkakertaa/ opintojen ohjausta Teamsissa.
Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet ;soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria - ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden suunnittelua ja koostamista. Omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy verkkotenttejä, keskustelu ja tehtäviä. Case tehtävänä on mahdollisuus osallistua Ruokaoivalluskilpailuun ja mahdollisuus kytkeä case-tehtävään osallistuminen Gastro Helsinki messuille 13.–15.3.2024

Opintoja nopeuttava oppimisväylä.
Opinnot voi suorittaa nopeutetusti omaan tahtiin.

Työhön integroitu oppimisväylä.
Jos työskentelet ruokapalveluissa ja haluat kytkeä opintojakson suorittamisen työhön, niin ole yhteydessä opintojakson opettajiin sopiaksesi suoritustavasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtäviä voi kytketään omaan työhön, työelämään ja/tai hankkeisiin.
Mahdollisuus osallistua Ruokaoivalluskilpailuun.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja tehtävien aikataulut ovat Learnissa ja ne voi pääosin suorittaa oman aikataulun mukaan opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Laajuus on 5 op x 27 h eli 135 tuntia opiskelijan työtä, joka koostuu verkkoluennoista, kirjallisuuteen ja materiaaliin tutustumisesta, yksilö- pari ja pienryhmätehtävistä ja verkkotenteistä.

Toteutuksen osien kuvaus

Ammattikeittiössä toimiminen ja laitteet 1 op
Omavalvonta ja puhtaanapito 1 op
Reseptiikka ja tuotannonohjaus ( Jamix) 1 op
Ammattikeittiön tuotantotavat ja prosessit 1 op
Ruokapalvelujen suunnittelu ja vastuullisuus 1op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson info nauhoitteena opintojaksoalustalla
2 x klinikkatunnit ( tehtävät ja opintojakson suorittaminen)
4 teemoitettua verkkotapaamista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute. Opintojakson arviointikehikko ja arvosanan muodostuminen Learnissa.
Arviointi 1-5/täydennettävä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

By the end of this course, students should be able to
- know and understand basics of customer service design
- know and understand basics of service quality
- know and identify factors of service quality
- understand impact of quality on customers and on business success
- visualize customer journey map
- use service quality measuring tools.

Sisältö

Service quality and service design are business key factors. Knowing basics of service quality and service design you can develop company activities and make them more efficient from customer point of view.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
Vastuuopettaja

Tiina Tuovinen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuopettaja

Heli Viinamäki

Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa kokonaiskäsityksen talouden hallinnan roolista ja sisällöstä matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat määritellä kirjanpidon peruskäsitteet.
Osaat tulkita tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta.
Osaat hahmottaa kustannusseurannan merkityksen ja osaat selvittää yrityksen kannattavuuden.

Sisältö

Mikä on talouden hallinnan rooli matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat kirjanpidon peruskäsitteet?
Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkitaan?
Miten laaditaan pienen yrityksen tilinpäätös?
Mikä on kustannusseurannan merkitys?
Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta parannetaan matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.
5 lähiopetuskertaa Mikkelin päiväryhmäläisille verkko-opetuksen lisäksi.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Heli Viinamäki, heli.viinamaki@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sanna Niemelä
Vastuuopettaja

Sanna Niemelä

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa kokonaiskäsityksen talouden hallinnan roolista ja sisällöstä matkailu- ja ravitsemisalalla.
Osaat määritellä kirjanpidon peruskäsitteet.
Osaat tulkita tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta.
Osaat hahmottaa kustannusseurannan merkityksen ja osaat selvittää yrityksen kannattavuuden.

Sisältö

Mikä on talouden hallinnan rooli matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mitkä ovat kirjanpidon peruskäsitteet?
Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkitaan?
Miten laaditaan pienen yrityksen tilinpäätös?
Mikä on kustannusseurannan merkitys?
Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta parannetaan matkailu- ja ravitsemisalalla?

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • MRMI23KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
Työelämään kytketty projekti.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learn alustalla ilmoittama opiskelumateriaali.
Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa ja ohjelmapalveluissa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen tuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

Itsenäistä suoritusta varten tehtävä saatavana opettajalta 1.4.2023 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten tms. kanssa tehtävät yhteistyösuunnitelmat.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut ilmoitetaan Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit tapahtumatuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat jakautuvat tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen termistöstä, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämistä koostuviin osioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot opintojakson aikana Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut itsenäiset ja ryhmätehtävät.
Oppimispäiväkirja ja tapahtumasuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Sahinjoki
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyviä käsitteitä ja osaat kuvata keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät laatuasiat.
Osaat kuvata keskeiset tapahtuma- ja ohjelmapalveluihin liittyvät ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat.
Osaat kuvata kestävän kehityksen merkityksen palvelutuotannossa.
Osaat soveltaa palveluosaamistasi tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Mitkä ovat tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden keskeiset käsitteet ja toimintaprosessit?
Mitkä ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat liittyvät palvelujen toteuttamiseen?
Mitkä ovat keskeiset laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät palvelutuotannossa?
Työelämään kytketty projekti.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali
Suomeksi
Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.
Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa ja ohjelmapalveluissa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen tuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

Itsenäistä suoritusta varten tehtävä saatavana opettajalta 8.1.2024 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämä yhteistyö/projektit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut ilmoitetaan Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit tapahtumatuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat jakautuvat tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen termistöstä, suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämistä koostuviin osioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot opintojakson aikana Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut itsenäiset- ja ryhmätehtävät.
Oppimispäiväkirja ja tapahtumasuunnitelma??

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ukkola
Vastuuopettaja

Hanna Ukkola

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Laajennat ymmärrystä tarinallistamisen elementeistä.
Ymmärrät tarinoiden merkityksen osana brändin rakentamista.
Osaat suunnitella brändiä ja hyödyntää sitä.
Osaat kehittää palveluja tarinallistamisen avulla.

Sisältö

Mistä elementeistä brändi ja tarinat koostuvat?
Miten tarinoiden avulla voidaan lisätä yrityksen kilpailukykyä?
Miten brändiä voidaan kehittää tarinallistamisen avulla?
Opintojakoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti. 3 op

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Kalliomäki, Anne. 2014. Tarinallistaminen - palvelukokemuksen punainen lanka
Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja

Yksilölliset oppimisväylät

1. Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus sisältäen verkkoluennot, lähitunnit päiväryhmän opiskelijoille, 2 kpl oppimistehtäviä

Opintojakson teemoja ovat
1. Tarinallistamisen elementit
2. Tarinan käsikirjoittaminen
3. Brändi käsitteenä
4. Brändin luominen


2.Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkkovälitteisesti.

3.Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysyhteistyö mm. Ravintola Talli https://www.xamkravintolat.fi/ravintola/ravintola-talli/

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi

•ymmärtää ja osaa hahmottaa tarinallistamiseen ja brändiin sisältyviä käsitteitä
•osaa hyödyntää tarinallistamisen sekä brändin teoriaa ja käyttää tietoa hyväksi suunnittelussa
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida käsikirjoitusta yritysten tai muiden toimijoiden kanssa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:
Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.

Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.

Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan testi opintojakson loppuun mennessä. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Menetelmät ovat sovellettavissa monenlaisissa työtehtävissä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan testi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen elämysosuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Tentit ja muut määräajat

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä testin aikana. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy itse- ja vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.2023.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 10 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Natalia Kushcheva

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMIIB24K
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tulevaisuuden ilmiöitä palveluprosesseihin liittyen
Osaat analysoida tulevaisuuden haasteita ja niiden vaikutusta palveluprosesseihin
Osaat etsiä käytännön ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

Sisältö

Miten etsit ja tulkitset ennakointitietoa tulevaisuuden palveluprosesseista?
Miten palveluprosessit muuttuvat tulevaisuudessa?
Miten teknologia muuttaa palveluprosesseja?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Riitta Tuikkanen
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRMI22KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson aikataulun mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tehtävät on mahdollista toteuttaa myös nopeutetussa aikataulussa. Keskustele tästä opettajien kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä on osittain mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson lopputehtävän työpaikallasi/projektissa. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyöideoinnin kautta. Opinnäytetyöaiheita työelämästä. Opintojakso antaa valmiuksia TKI-toimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä. Jatkoajasta lopputehtävän osalta voi keskustella opettajan kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

EI kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja Tieteellinen viestintä 27 h.

Opiskelu koostuu seuraavista asioista:
- 5 h kontaktitapaamiset Teamsissa. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa, mutta tutustu tapaamisten tallenteisiin.

- Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua (10 h)
- Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta (25h)
- Tiedonhankinta ja raportointi (27 h)
- Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus (25)
- Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä (2
- Eettisyys ja luotettavuus (16 h)
- Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta (7 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkivan työskentelyn prosessi ja oman opinnäytetyön hahmottelua
Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tietoperusta
Tiedonhankinta ja raportointi
Opinnäytetyön toteutus_kvali ja kvanti tutkimus
Opinnäytetyön toteutus_kehittämisen menetelmiä
Eettisyys ja luotettavuus
Tulokset, johtopäätökset ja pohdinta

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia keskustelutehtäviä ja opetusvideoihin ja materiaaleihin perehtymistä sekä tutkimusetiikkaan liittyvä verkkotentti. Isoimpina tehtävinä teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja lopputehtävänä ensimmäisen version opinnäytetyösi suunnitelmasta, jota sitten jatkat opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelman voit palauttaa opintojakson virallisen päättymisen jälkeen, saman lukukauden aikana. Silloin, kun suunnitelma on opinnäytetyöprosessissasi ajankohtainen ja haluat sille opettajan palautetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta. Opintojakson aikana aloitat restonomi AMK opinnäytetyösi ideoinnin ja suunnittelun.

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.

Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin. Opintojaksolla on Teamsilla toteutettuja kontaktitapaamisia, joihin voit halutessasi osallistua, opintojakso on mahdollista toteuttaa täysin verkon välityksellä. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • Jenni Klingberg
Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu oppimistehtäviä ja muutama Teams-tapaaminen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson aikataulun mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tehtävät on mahdollista toteuttaa myös nopeutetussa aikataulussa. Keskustele tästä opettajien kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä on osittain mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson lopputehtävän työpaikallasi/projektissa. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa valmiuksia TKI-toimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja tieteellinen viestintä 27 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu koostuu seuraavista osioista:
Tiedonhankinta ja raportointi
Kvalitatiivisen ja kvantatiivisen tutkimuksen perusteita
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittämiskohteita ja tarpeita
Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi
Tutkimusaineiston keruu ja analyysimenetelmiä
Kehittämisen menetelmiä

Opintojaksoon liittyy muutamia kontaktitapaamisia Teamsissa. Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta opintojakson kontaktitapaamisissa, mutta tutustu tapaamisten tallenteisiin.

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia yksilötehtäviä ja toisen opiskelijan tuostosten kommentointia. Lisäksi on opetusvideoihin ja materiaaleihin perehtymistä sekä oppimista testaavia verkkotestejä. Tiedonhankinta ja raportointi -osiossa teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja koko opintojakson lopputehtävänä tutkimussuunnitelman, joko sinua kiinnostavasta aiheesta tai alustavan suunnitelman opinnäytetyöhösi. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso koostuu yleisestä osiosta (2 op) ja alakohtaisesta osiosta (3 op). Alakohtaisessa osiossa tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta.

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.

Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin. Opintojaksolla on Teamsilla toteutettuja kontaktitapaamisia, joihin voit halutessasi osallistua, opintojakso on mahdollista toteuttaa täysin verkon välityksellä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Riitta Tuikkanen
Ryhmät
 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy e-kirja tai paperiversio

Muu keskeinen opintojaksoon liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet suoritettavan opintojakson aikataulun mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tehtävät on mahdollista toteuttaa myös nopeutetussa aikataulussa. Keskustele tästä opettajien kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä on osittain mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson lopputehtävän työpaikallasi/projektissa. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa valmiuksia TKI-toimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Ei aikatauluun sidottuja tenttejä. Tehtävät tulee olla suoritettu opintojakson päättymiseen mennessä. Jatkoajasta lopputehtävän osalta voi keskustella opettajan kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h, josta tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet 108h ja Tieteellinen viestintä 27 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu koostuu seuraavista osioista:
Tiedonhankinta ja raportointi
Kvalitatiivisen ja kvantatiivisen tutkimuksen perusteita
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittämiskohteita ja tarpeita
Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi
Tutkimusaineiston keruu ja analyysimenetelmiä
Kehittämisen menetelmiä

Opintojaksolla on opiskelua ohjaavia yksilötehtäviä ja toisen opiskelijan tuotosten kommentointia. Lisäksi on opetusvideoihin ja materiaaleihin perehtymistä sekä oppimista testaavia verkkotestejä. Tiedonhankinta ja raportointi -osiossa teet kirjallisuuskatsaustehtävän ja koko opintojakson lopputehtävänä tutkimussuunnitelman, joko sinua kiinnostavasta aiheesta tai alustavan suunnitelman opinnäytetyöhösi. Tehtävien palautus jakautuu opintojakson eri vaiheisiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu yleinen osio (2 op) ja alakohtainen osio (3 op). Opintojakson alakohtaisessa osiossa tutkimus- ja kehittämistyötä tarkastellaan matkailu- ja ravitsemisalan näkökulmasta.

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat samaan aikaan tai ainakin samalla lukukaudella opinnäytetyön ideoinnin ja suunnittelun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää asiantuntevasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattikäsitteitä
- arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti
- valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmä ja tekniikat ja perustella valintaasi
- soveltaa kriittisesti tutkimuseettisiä periaatteita

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyväksytty-täydennettävä ja lopputehtävä arvioidaan 0-5. Opintojakso kokonaisuudessaan arvioidaan 0-.5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti lopputehtävän perusteella.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson alkamista. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Opintojakson arvosanan korotus on mahdollista yhden kerran.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustalla oleva materiaali.
Lainsäädäntö (2op): Learn-alustalla oleva materiaali.
Anniskeluosaaminen (1op): Valviran uusin Alkoholiasiat ravintolassa -opas (8/2018).
Hygieniaosaaminen (1op): Ruokaviraston ja muu Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu
2 op verkkotentti alan keskeisestä lainsäädännöstä ja turvallisuudesta.
hygieniaosaamisen verkkotentti

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi 1 op (erillinen todistus).
Mahdollisuus suorittaa Valviran anniskeluosaamistesti eli anniskelupassi 1 op (erillinen todistus).
Anniskelu- ja hygieniapassit voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot (1 op); tehtävä (hyväksytty/täydennettävä).
Alan keskeinen lainsäädäntö (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Anniskeluosaaminen; tehtävä (hyväksytty/täydennettävä).
Hygieniaosaaminen (1op); tehtävät ja verkkotentti (hyväksytty/täydennettävä).

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Sirpa Sahinjoki
 • Merja Ylönen
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustan materiaali.
Lainsäädäntö (2op): Learn-alustan materiaali.
Vastuullinen anniskelu (1op): Valviran uusin opas Alkoholijuomien anniskelu (4/ 2023).
https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194
Hygieniaosaaminen (1op): Ruokaviraston ja muu Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.
Nopeutettu oppimisväylä:
Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin
Työhön integroitu oppimisväylä: ole yhteydessä vastuuopettajiin.
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua. Anniskeluosaamisen tehtävistä voi halutessaan kytkeä työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien ja tenttien aikataulut ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Opintojaksoon kuuluu
Työyhteisötaidot tehtävä 1 op
Alan keskeisestä lainsäädännöstä ja turvallisuudesta 2 op laajuinen verkkotentti
Hygieniaosaamisen verkkotentti ja tehtävät 1 op
Vastuullinen anniskelu osion tehtävä ja verkkotentti.1 op

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op x 27 h eli 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Työyhteisötaidot 1 op
Alan keskeinen lainsäädäntö ja turvallisuus 2 op
Hygieniaosaaminen 1 op
Vastuullinen anniskelu 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi (josta erillinen todistus).
Vastuullinen anniskelu osion suorittamisen jälkeen opiskelijalle kirjoitetaan anniskeluosaamistodistus eli anniskelupassi, joka toimitetaan sähköisenä opiskelijan henkilökohtaiseen sähköpostiin.

Anniskelu- ja hygieniapassit voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot ,1 op: tehtävän arviointi hyväksytty/täydennettävä.
Alan keskeinen lainsäädäntö, 2 op: verkkotentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä.
Anniskeluosaaminen,1 op: tehtävän arviointi hyväksytty/täydennettävä ja verkkotentti, jonka hyväksyttyyn vaaditaan 80 % oikein.
Hygieniaosaaminen, 1op: tehtävät ja verkkotentti, jonka arviointi hyväksytty/täydennettävä.

Tentit voi tutkintosäännön mukaan uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteita ja merkitystä kilpailuetuna.
Osaat kuvata alan keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita sekä muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä.
Osaat laskea matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjälkeä.
Osaat etsiä ratkaisuja matkailu- ja ravitsemisalan yritysten liiketoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi.
Osaat viestiä yrityksen vastuullisuudesta asiakaskeskeisesti ja vaikuttavasti.

Sisältö

Mitkä ovat vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet?
Miten vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä parantavat palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita ja muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä?
Miten lasket yrityksen hiilijalanjälkeä?
Mitkä ovat keinot vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa orientaatioluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projekti toteutetaan ryhmätyönä. Muista vaihtoehdoista voi tarvittaessa neuvotella opintojakson opettajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräajan puitteissa.

Tehtävä 1: Matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensointi 1 op. Harjoitustehtävä arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 2: Kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja ja indikaattoreita 1 op. Analyysitehtävä. Raportti arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 3: Työelämäprojekti. Ryhmätyö. Tuotos arvioidaan asteikolla 1-5. Esitykset joulukuussa sovituina päivinä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Natalia Kushcheva
Vastuuopettaja

Marjut Kasper

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMITO23S
  Matkailu, vaihto-opiskelijat
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • VOMIIB23S
  International Business, vaihto-opiskelijat
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata alan keskeisiä alueellisia ja valtakunnallisia vastuullisuuden arviointimenetelmiä ja indikaattoreita.
Osaat etsiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyvää ennakointitietoa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyvän kehittämisprojektin.

Sisältö

Mitkä ovat alan liiketoiminnan myönteiset ja kielteiset sosio-kulttuuriset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset?
Mitkä ovat alan keskeiset vastuullisuuden alueelliset ja valtakunnalliset arviointimenetelmät ja indikaattorit?
Miten ennakoit alan vastuulliseen kehittämiseen liittyviä globaaleja sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia muutoksia ja riskejä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kehittämisprojektin matkailu- ja ravitsemisalan yritysten, yritysverkostojen tai matkailualueiden vastuullisuuden parantamiseksi?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus lukujärjestyksen mukaisesti alkuinfo + 3 teemaluentoa, työelämäprojektin tapaamisklinikat, opintomatka

1) Alan liiketoiminnan myönteiset ja kielteiset sosio-kulttuuriset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.
2) Alan keskeiset vastuullisuuden alueelliset ja valtakunnalliset arviointimenetelmät ja indikaattorit
3) Alan vastuullisuuden kehittämiseen liittyviä globaaleja sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia muutoksia ja riskejä

Opintojaksoon kuuluu 3 tehtävää:
a) Keskustelutehtävä (1op)
b) Analysointitehtävä toimenpiteistä (1op)
c) Vastuullisuussuunnitelman laatiminen (3 op)

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa/ itsenäisesti toteutettava vierailukohde

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

http://hanhiniitty.fi/en/home/
https://www.lakelandgte.fi/en/

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat käyttää asiantuntevasti matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiäsi matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa matkailu- ja ravitsemisalalla asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa vastuullisuuden näkökulmasta.
Osaat valita matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuden kehittämiseksi tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Marjut Kasper
Vastuuopettaja

Eeva Koljonen

Ryhmät
 • MRKT21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI21SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan tuotteiden ja palvelujen tuottamia myönteisiä ja kielteisiä sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.
Osaat kehittää tuotteiden ja palvelujen sekä asiakkaiden toiminnan vastuullisuutta.
Osaat viestiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta kohderyhmät huomioon ottaen.

Sisältö

Mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia palvelujen ja tuotteiden tuotannolla ja kulutuksella voi olla?
Miten kehität tuotteita ja palveluita sekä asiakkaiden toimintaa vastuullisemmaksi?
Miten viestit tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta eri kohderyhmille?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää aloitusinfon, teemoitettuja verkkotapaamisia, jotka tallennetaan sekä ohjaustunteja oppimistehtävän edistämiseksi. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

Opintojakson teemoja ovat mm:
1.Vastuullisuuden käsitteet ja osa-alueet matkailu- ja ravitsemisalalla
2.Kestävän toiminnan periaatteet ja kriteerit matkailu- ja ravitsemispalveluissa
3.Vastuullisuusteot ravintola- ja ruokapalveluissa
4.Vastuullisuusviestintä


2. Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämään kytkettyjä oppimistehtäviä. Kehittämistehtävien tekeminen ja kytkeminen omaa toimipaikkaan on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti Learnissä

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät:

Verkkotentti käsitteistä 1op / Hyväksytty/ hylätty
Vastuullisuusviestintä 1 op / 1-5
Yrityksen vastuullisuusanalyysi ja raportti 3 op/ Arviointi 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat käyttää asiantuntevasti matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiäsi matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa matkailu- ja ravitsemisalalla asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa vastuullisuuden näkökulmasta.
Osaat valita matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuden kehittämiseksi tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Johanna Vilkki
Vastuuopettaja

Johanna Vilkki

Ryhmät
 • MRKT23SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Mahdolliset uusinnat kurssilla sovittavilla tavoilla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

emmi.mäkinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa 1. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään 2. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa 3. viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa 4. käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita sekä tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
Vastuuopettaja

Elina Härkönen

Ryhmät
 • MRMI24KV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ensisijaisesti MRMI24KV-ryhmän opiskelijoille tarkoitettu verkkototeutus. Opiskelu toteutuu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisia viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta
Kielenhuolto
Työelämän tekstit
Kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutukseen kuuluu seitsemän verkkotapaamista, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Verkkotapaamiset tallennetaan. Lisäksi toteutukseen kuuluu neljä verkkotapaamista, joiden aikana opiskelijat pitävät ryhmäesitelmänsä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta.