Siirry suoraan sisältöön

Biotuotemuotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Biotuotemuotoilija hallitsee tuotteiden suunnittelun ja tuotteistamisen
Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja tuotteiden kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.
Työpajoissa opit ymmärtämään kullekin materiaalille luontevan käyttökohteen, muodon ja valmistusmenetelmän.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalle. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.

Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjän tarpeet ja toiveet, mallintamaan suunnitelmiasi ja perustelemaan valintojasi.Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Saat opinnoissasi valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Tutkinto koostuu 240 op ja koulutus sisältää seuraavia oppimismoduuleja:
Ydinosaaminen 135 op
• Ammattina muotoilu 15 op
• Kielet 15 op
• Pajat 15 op
• Taiteen soveltaminen 15 op
• Visualisointi 15 op
• Menetelmät 15 op
• Luova talous 15 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Täydentävä osaaminen 105 op
• Puun materiaalituntemus 15 op
• 3D-mallinnus ja -valmistus 15 op
• Kestävä kehitys 15 op
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -projekti 15 op

Opintojen tavoite

Tuotesuunnittelua ja materiaalituntemusta traditiota kunnioittaen, kokeillen ja uutta etsien. Biotuotemuotoilijan koulutuksessa yhdistyy perinteinen muotoilun ja materiaalituntemuksen tietotaito moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistustaitoon kestävän elinkaariajattelun mukaisesti.

Sinusta tulee tuote- ja teollisen muotoilun rautainen ammattilainen, jolla on osaaminen ja ymmärrys uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvista materiaaleista. Ymmärrät myös tuotteen koko elinkaaren materiaalin tuotannosta valmiiksi tuotteeksi ja kierrätykseen tai jatkokäyttöön asti.

Osaat valita tuotteen materiaalin kestävää kehitystä tukevasti ja ottaa huomioon suunnittelemasi tuotteen hiilijalanjäljen ja vaikutuksen ympäristöön.
Opit muotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti.

Puun, puupohjaisten ja uusiutuvien materiaalien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Kestävän muotoilun tavoitteena on kunnioittaa ympäristöarvoja ja kehittää uusia tuotteita vastuullisesti.Opintojen aikana tutustut puumateriaalien käyttöön perinteisiä oppeja kunnioittaen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Opit käyttämään tuotesuunnittelussa uusiutuvien ja kehittyvien materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä sekä kehittää kilpailukykyäsi ja osaamistasi muotoilun ammattialalla. Toimit tuotesuunnittelun osaajana monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Biotuotemuotoilussa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälissä verkostoissa. Alalla on myös alueellisia partnerisopimuksia muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Biotuotemuotoilun koulutus toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja, yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa.
Voit suorittaa harjoittelun ja/tai tehdä opinnäytetyön erilaisissa luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä.

Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Opetussuunnitelmassa on opintojen loppuvaiheessa opintomoduuli, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa ja siinä pureudutaan teemallisiin ajankohtaisiin aihealueisiin.

Esimerkiksi Savonlinnassa sijaitsevien biotuotetekniikan koulutuksen ja Kuitulaboratorion kanssa yhteistyössä voidaan kehittää uusia tuotesovelluksia uusiutuvista materiaaleista.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Opintojen nopeuttaminen tapahtuu esimerkiksi valitsemalla itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla muun muassa verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tai projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit sijoittua puutuoteteollisuuden muotoilu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.
Biotuotemuotoilijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä. Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa omien kiinnostuksesi kohteiden mukaisia urapolkuja.
Sinusta voi tulla:
• biotuotemuotoilija
• puumuotoilija,
• luova tuotesuunnittelija
• muotoilija
• tuotemuotoilija
• puualan asiantuntija
• ekosuunnittelija
• yrittäjä
• innovaattori
• projektipäällikkö
• tuotekehityspäällikkö
• tutkimuspäällikkö

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kouvolan kampuksella on erilaisiin muotoilutoimeksiantoihin sopivia suunnittelutiloja sekä useita tietokoneluokkia, joissa on varustettu ajanmukaisilla ja alan kannalta tarpeellisilla visualisointi-, 3D-mallinnus ja –dokumentointiohjelmistoilla.

Xamkn materiaalilähtöiset materiaalipajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Pajat on varustettu toimivalla, modernilla konekannalla. 3D-mallinnuksen ja -valmistuksen oppimisympäristöissä voit toteuttaa jo opiskelun aikana pienoismalleja ja prototyyppejä aina lopputuotteiksi saakka. Laitekanta kattaa peruspuu-, muovi- ja metallipajan koneista 3D studion tietokoneohjattuihin valmistusmenetelmiin, kuten laserleikkaukseen, 3D tulostukseen ja biopohjaisten materiaalien CNC-koneistukseen.

Ympäristöissä on käytössä nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja laitteet 3D skannaukseen, 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja CNC-koneistukseen. Opintojen osana opit tietokoneavusteista suunnittelun perusteista 3D-mallinnuksen syventävään osaamiseen saakka. Ohjelmistoina ovat alalla yleisesti käytettävät suunnitteluohjelmistot.

Biotuotemuotoilu, päivätoteutus
Tunnus
(BTMKV22KP)

Ajoitus 05.09.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT34-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3149 Ryhmät BTMKV22KP SKKV21SP MPKV22KP GDKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3011 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 09.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3015 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 05.03.2024 - 17.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT39-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 01.12.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ29-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3013 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3014 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO58-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3019 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3018 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3019 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3020 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EO57-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3028 Ryhmät GDKV23SP
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3029 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EF91-3007 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 10.01.2024 - 21.02.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT37-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 13.02.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT38-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 04.08.2023 - 16.10.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT36-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO56-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 23.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3010 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3013 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 17.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3016 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 05.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3010 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 08.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 06.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3017 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 05.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3004 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 12.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3009 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3011 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EA65-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW46-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 06.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3011 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3018 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3019 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3020 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3022 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 11.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3003 Ryhmät MPKV21KP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3005 Ryhmät GRKV20SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3006 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus BT00DT41-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW16-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 10.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3016 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3019 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 04.10.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT35-3002 Ryhmät BTMKV22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3010 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 11.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3012 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3021 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3023 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 16.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3024 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3032 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 16.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3033 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES98-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 27.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3012 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO55-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 27.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3013 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ68-3012 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3016 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3023 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3027 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ16-3004 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3014 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3011 Ryhmät SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3019 Ryhmät GRKV24SP SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3008 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES97-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3017 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3021 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3007 Ryhmät GRKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3008 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3018 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3028 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3031 Ryhmät GDKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3014 Ryhmät SKKV24SP