Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(MIEKT24SY)
Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(MIEKT23SY)
Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(MIEKT22SY)
Mielenterveyshoitotyö, yamk
Tunnus
(MIEKT21SY)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Vastuuopettaja

Anita Näslindh-Ylispangar

Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Tiedät henkilöstöjohtamisen perustan
- Tiedät henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaation, yksikön tuloksellisuuden ja työelämän laadun näkökulmasta
- Sovellat osaamistasi henkilöstön osaamisen, työmotivaation ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Toteutat esimiestyötä työlainsäädännön ja henkilöstöjohtamista ohjaavien lakien ja sopimusten mukaan.

Sisältö

- Mitä on strateginen henkilöstöjohtaminen?
- Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen prosessit?
- Mikä on keskeinen lainsäädäntö esimiestyössä?
- Miten toteutetaan henkilöstön osaamisen kehittäminen?
- Miten edistetään työhyvinvointia?
- Miten itsensä johtaminen toteutuu esimiestyössä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Ervaala
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Tiedät, miten asiantuntijuus määritellään
- Osaat määritellä ja arvioida omaa mielenterveyshoitotyön kliinistä asiantuntijuuttasi
- Osaat perustella omaa toimintaansa mielenterveyshoitotyön kliinisenä asiantuntijana

Sisältö

- Miten asiantuntijuus määritellään?
- Miten määrittelet ja arvioit omaa mielenterveyshoitotyön kliinistä asiantuntijuuttasi?
- Miten perustelet toimintasi mielenterveyshoitotyön kliinisenä asiantuntijana?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus annetaan ensimmäisellä lähikerralla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen
Opintojaksoon liittyy tiedonhakuharjoituksia, minkä vuoksi jokaisella tulee olla oma kannettava tietokone mukana tunneilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuu soveltuvin osin

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:
- luennot 24 tuntia
- tehtävien esittäminen 4 tuntia
- Itsenäinen työskentely (kirjalliset tehtävät) 107 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 70

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Ymmärrät näyttöön perustuvien mielenterveyshoitotyön menetelmien kriittisen tarkastelun ja käytön.
- Ymmärrät näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön merkityksen mielenterveyshoitotyön ja hoitosuhdetyöskentelyn kehittämisessä.
- Hallitset itsenäisen hoidon tarpeen arvioinnin mielenterveyshoitotyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa.
- Osaat ohjata asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti.
- Ymmärrät palveluohjauksen käytännöt ja osaat kehittää niitä.
- Osaat tehdä päätöksiä ja tukea asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksentekoa eettisesti, ja hyödyntäen näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön periaatteita.

Sisältö

- Mitä on näyttöön perustuva hoitotyö mielenterveyshoitotyössä?
- Miten näyttöön perustuvia mielenterveyshoitotyön menetelmiä tarkastellaan kriittisesti ja kehitetään?
- Miten näyttöön perustuvia mielenterveyshoitotyön menetelmiä käytetään hoitosuhdetyöskentelyssä?
- Miten mielenterveyshoitotyössä toteutetaan hoidon tarpeen arviointia?
- Miten mielenterveyshoitotyössä ohjataan asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti?
- Mitä on palveluohjaus ja miten sitä kehitetään?
- Miten eettisyys ja näyttöön perustuva mielenterveyshoitotyö tukevat sairaanhoitajan päätöksentekoa, ja asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksenteon?

Opiskelumateriaali

Ajankohtainen näyttöön perustuva suositeltava materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäinen tiedonhaku ja opintojakson arvioitavien tehtävien palauttaminen sovitun määräajan puitteissa.
Opintojakson toteutusaikana toteutuvaan työpajaan osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella huomioidaan työelämäyhteistyö opiskelijoiden oman työyksikön näkökulmasta.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautus opintojakson Learniin opintojakson alkaessa ilmoitetun määräajan puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (sis. kontaktiopetus 32 h ja itsenäinen opiskelu 103 h)

Lisätietoja opiskelijoille

lisätietoja opintojakson opettajilta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää numeerisesti (0-5) arvioitavia tehtäviä. Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

06.02.2024 - 06.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Vastuuopettaja

Anita Näslindh-Ylispangar

Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Tiedät mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat
- Tunnistat prevention ja promootion
- Sovellat näyttöön perustuvan mielenterveyden edistämisen menetelmiä
- Tunnistat mielenterveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ymmärrät stigman vaikutuksen yksilöön ja yhteisöön
- Ymmärrät osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle
- Ymmärrät varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ja hallitset varhaisen puuttumisen toimintamallien käytön (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli)

Sisältö

- Mitkä ovat mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat?
- Mitä ovat preventio ja promootio?
- Mitkä ovat ja miten sovellat näyttöön perustuvia mielenterveyden edistämisen menetelmiä?
- Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy mielenterveyden edistämiseen?
- Mitkä ovat stigman vaikutukset yksilöön ja yhteisöön?
- Mikä ovat osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle?
- Mikä on varhaisen vuorovaikutuksen merkitys yksilölle ja perheelle?
- Miten hyödynnät varhaisen puuttumisen toimintamalleja työssäsi? (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli, huolen puheeksiotto)

Opiskelumateriaali

Ajankohtainen suositeltava materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäinen tiedonhaku ja ennakkotehtävät.
Opintojakson toteutusaikana toteutuvaan työpajaan osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävässä huomioidaan työelämäyhteistyö opiskelijoiden oman työyksikön näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus: 32h Itsenäinen opiskelu: 103h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Vastuuopettaja

Anita Näslindh-Ylispangar

Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Osaat asiakaslähtöisen ja monialaisen (monitoimijaisen) tuen ja hoidon tarpeen arvioinnin, tavoitteiden asettamisen, arvioinnin ja dokumentoinnin.
- Tunnistat asiakkaan ja hänen läheisensä psykoterapian tarpeen, ohjauksen prosessit, erilaiset psykoterapeuttiset lähestymistavat ja toteutusmahdollisuudet
- Osaat toimia oman ammattisi ja (työtehtäväsi) edustajana monitoimijaisessa yhteistyössä
- Osaat hyödyntää dialogisia työmenetelmiä asiakaslähtöisesti monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö

- Mitkä ovat asiakaslähtöisyyden ja monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön keskeiset sisällöt?
- Miten psykoterapian prosessi (Kelan kuntoutuspsykoterapia) etenee?
- Mitkä ovat keskeisimmät psykoterapeuttiset lähestymistavat ja psykoterapian toteutusmahdollisuudet?
- Mitkä ovat asiakaslähtöisyyden ja monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön dialogiset (ja digitaaliset) työmenetelmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Katri Rissanen
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Ymmärrät esimiehen keskeisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä
- Osaat tarkastella tekijöitä, jotka luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle
- Osaat saattaa parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi
- Osaat varmistaa näyttöön perustuvat käytännöt
- Osaat arvioida näytön käytön vakiinnuttamista sekä näytön tuloksia

Sisältö

- Mikä on esimiehen rooli näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä?
- Mitkä tekijät luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle?
- Miten saatat parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi?
- Miten varmistat näyttöön perustuvan toiminnan käytännöt?
- Miten arvioit näytön käytön vakiinnuttamista ja näytön tuloksia?
- Miten hyödynnät tietoa ammatillisessa päätöksenteossa ja johtamisessa?

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932.
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14.
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258.
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22.
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Opintojakson alussa esitettävä ajankohtainen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontakti- ja seminaariopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Erittely learnissa

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tieteellinen tiedonhaku ja näyttöön perustuva hoitotyö -videoesitys ja vertaisarviointi.
Näyttöön perustuva johtaminen -paneelikeskustelu.

Arviointikriteerit learnissa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Ryhmät
 • MIEKT23SY
  Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk

Tavoitteet

- Ymmärrät hoitotyön ympäristöissä tapahtuvien tutkimusten ja kehittämistöiden erityispiirteet, lähtökohdat ja prosessit
- Hallitset systemaattisen tiedonhaun osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä
- Osaat hyödyntää eri tutkimusmenetelmiä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat arvioida tutkimustiedon luotettavuutta, eettisyyttä ja hyödynnettävyyttä tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön erityispiirteitä, lähtökohtia ja prosesseja opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa

Sisältö

- Mitkä ovat hoitotyön ympäristössä tapahtuvan tutkimuksen filosofiset lähtökohdat, lainsäädäntö ja etiikka?
- Millainen on systemaattinen tiedonhaun prosessi?
- Mitkä ovat tutkimus- ja kehittämistyön prosessit ja menetelmät?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali annetaan luentojen yhteydessä.
Lisäkirjallisuus:
- Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. 2017. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro.
- Stolt M, Axelin A, Suhonen R (toim.). 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:73/2016.
- Gray J, Grove S. 2020. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research 9th edition, Elsevier.
- Muu hoitotieteellinen menetelmäkirjallisuus ja -artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:
- Luennot ja pienryhmätyöskentely 40 tuntia
- Itsenäinen työskentely 95 tuntia (sis. oppimistehtävän)

Arviointiasteikko

1-5