Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Wellbeing Management

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Wellbeing management -koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing management -koulutus.

Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa.

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.

Valmistuttuasi osaat
- tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
- kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
- tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
- toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
- toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen. Voit valita opintoja myös ulkomaalaisten yhteistyökorkeakoulujemme opintotarjonnasta.

Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa.

Koulutuksen opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä eli voit opiskella joko suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Toinen opiskeluvuosi on päiväopiskelua Mikkelissä. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa.

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Wellbeing management -koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan täysin verkossa, jolloin otat haltuun liiketalouden perustiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Opintojen toinen vuosi suoritetaan lähiopetuksessa päiväopintoina Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja ne ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.

Active Life Lab on ainutlaatuinen teknologinen oppimisympäristö, jossa pääset konkreettisesti tekemään hyvinvoinnin mittauksia asiakkaiden kanssa. Xamk on johtavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hanketoimijoita Suomessa, ja toisena opiskeluvuonna pääset myös opiskelemaan TKI-osaamista alan johtavien asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumaan itse TKI-toimintaan. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien parissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa. Opinnot etenevät alusta alkaen intensiivisesti pienryhmässä.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna omien mielenkiintojesi mukaan joko Mikkelissä tai missä päin maailmaa tahansa valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Syventävä harjoittelu suoritetaan aina alan asiantuntijatehtävissä, joten opiskelujen aikana rakentamasi verkostot auttavat sinua mieleisen harjoittelupaikan löytämisessä. Myös opinnäytetyö on aina toimeksianto alan toimijalta, olipa toimeksiantaja yritys, yhteisö ja muu voittoa tavoittelematon taho. Voit hyödyntää opinnäytetyön aiheessasi syventävän harjoittelun toimeksiantajaa, ja erityisesti toisena opiskeluvuonna kartoittamaasi TKI- ja kehittämisosaamista.

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opetuskieli

Koulutuksen kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä sekä suomen että englannin kielellä. Voit siis opiskella tutkinnon joko suomeksi tai englanniksi. Halutessasi voit myös opiskella opintojaksoja suomeksi ja englanniksi.

Koulutusohjelman kaksikielinen toteutus mahdollistaa sinulle joustavan kielitaidon kartoittamisen opintojen edetessä, mikäli esimerkiksi täysin englanniksi opiskelu ei tunnu omimmalta asialta heti opintojen alussa, mutta olisit silti kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja syventämään englannin kielitaitoa. Voit toki opiskella kaikki tutkintoon oikeuttavat opintojaksot täysin suomeksi ja suorittaa tutkinnon suomeksi, mikäli se on sinulle sopivin vaihtoehto.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.

Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi
- liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
- terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä
- tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
- henkilöstöhallinnossa tai
- vakuutusalalla.

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- työhyvinvointiasiantuntija
- työhyvinvointikoordinaattori
- työhyvinvointipäällikkö
- työhyvinvointivalmentaja
- työkykykoordinaattori.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on ensimmäisen vuoden aikana Xamkin monipuolinen verkkoympäristö, jossa opiskelet ohjatusti. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä.?Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.

Active Life Labin tilat:
- Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

- Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.

- Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, jolloin ensimmäisenä vuotena opitut liiketoiminnan perustiedot ja -taidot yhdistetään Active Life Labin tarjoamiin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan ydinosaaminen yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä perehtyä yksityiskohtaisemmin ja osallistua hanketoimintaan.

Mikkelin kampuksella opiskelutiloina ovat erityisesti ICT-luokat ja studiot.

Wellbeing Management, päivätoteutus
Tunnus
(WMMI22SP)
Wellbeing Management, päivätoteutus
Tunnus
(WMMI21SP)
Wellbeing management, full-time studies
Tunnus
(WMMI20KP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Haija Muhonen
 • Perttu Noponen
Vastuuopettaja

Haija Muhonen

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät asiakaslähtöisyyden sisällön
Osaat kuvata asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet hyvinvoinnin toimialalla
Osaat käyttää ohjauksessa asiakaslähtöistä toimintatapaa

Sisältö

Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa?
Miten vuorovaikutuksessa voidaan käyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa?
Mitkä ovat asiakkaan oikeudet hyvinvoinnin toimialalla?
Millaisia velvollisuuksia asiakkaalla on hyvinvoinnin toimialalla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu ja kontaktitunnit toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojaksoalustalla.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Jaottelu sisällönmukaisiin teemoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinneissa käytetään arviointikehikkoa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuopettaja

Mia Silvenius

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa.
Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä.
Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät.
Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden brändin elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina?
Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?
Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa?
Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään?
Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Bergström, Leppänen 2021: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita. Luvut 1-5
Lisäksi Learniin linkitetyt luento- ja muut materiaalit. Kaikki aineisto on saatavilla heti opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimis-/analysointitehtäviä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä ja aikataulussa. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimis-/analysointitehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta, jokaisessa osa-alueessa on aiheeseen liittyvää aineistoa, kirjallisuutta, oppaita, artikkeleita ja videoita. Jokaiseen osa-alueeseen kuuluu oppimis- ja kertaustehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa 4.9.2023, jolloin kurssin alustalle pääsee kirjautumaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja annettavan aikataulun mukaan.
Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista.
Tehtävät ovat monivalintatenttejä, keskustelutehtäviä ja analyysitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy myös 5-7 verkkotapaamista.

Opettaja: Mia Silvenius, mia.silvenius@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat käsitellä ja analysoida kerättyä dataa.
Osaat tulkita dataa.
Ymmärrät datan ja big datan arvon.

Sisältö

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä?
Miten dataa voidaan tulkita?
Mikä datan ja big datan arvo voi olla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytettävä opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan Xamkin Learn-oppimisympäristössä. Lisäksi opintojaksolla käytetään datan hallintaan ja visualisointiin liittyviä ohjelmistoja

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollisesti ulkopuolisia luennoitsijoita sekä harjoitustehtävät liittyvät työelämän esimerkkeihin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin harjoitustehtäviin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija saa perustietämyksen tiedon hallinnasta ja visualisoinnista sekä tiedolla johtamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävien pisteisiin.
Tarkemmat yksityiskohdat kuvataan opintojakson Learn-sivustolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuopettaja

Marko Issakainen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Tunnistat elämäntapamuutoksen vaiheet
Tunnistat elämäntapamuutokseen vaikuttavat tekijät
Ymmärrät, miten elämäntapamuutosta voidaan tukea
Osaat kuvata motivoivan haastattelun periaatteet
Osaa antaa palautetta motivoivasti

Sisältö

Mitkä ovat elämäntapamuutoksen vaiheet?
Mitkä tekijät motivoivat elämäntapamuutokseen?
Miten vahvuudet tunnistetaan?
Millaisia haasteita elämäntapamuutokseen voi liittyä?
Mitä resilienssi tarkoittaa?
Mitä tunnelukot ovat ja miksi ne tulisi tiedostaa elämäntapamuutoksissa?
Miten elämäntapamuutosta voidaan tukea?
Mitä motivoiva haastattelu on?
Miten annat palautetta motivoivasti?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintoja nopeuttava väylä:
- Miller & Rollnick 2013 Motivational interviewing : helping people change (soveltuvin osin)
- Avery, Whitehead & Halliday 2016 How to Facilitate Lifestyle Change: Applying Group Education in Healthcare (soveltuvin osin)
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Työviikkopohjaisen väylän ja työhön integroidun väylän opiskelumateriaaleista ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen, joka sisältää esimerkiksi webinaareja, simulaatioharjoituksia sekä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten tapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisesi kuvaus suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja todistukset sähköpostilla opintojakson opettajalle viimeistään opintojakson alkaessa. Osaamisen näyttöihin on lukujärjestyksessä varattu erillinen aika. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan eLomakkeella, joka osoitetaan opintojakson opettajalle.


Opintoja nopeuttava väylä:
Teet yksilötentin.

Oppimisväylien valinnoista sovitaan opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suomeksi
Työviikkopohjaisessa väylässä järjestetään simulaatioita, joissa harjoitellaan mm. motivoivaa haastattelua työelämään pohjautuvien esimerkkien pohjalta. Työn opinnollistaminen ja osaamisen tunnistaminen ovat mahdollisia tällä opintojaksolla. Opintojaksolla on mahdollisesti alumnin vierailu tai puheenvuoro, työelämäedustajan asiantuntijaluento ja toimeksianto työelämältä kirjalliseen tehtävään. Mikäli työelämän toimeksianto toteutuu, siihen pyritään järjestämään myös vuorovaikutuksellinen palautteenanto toimeksiantajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjaisessa ja työhön integroidussa väylässä ei ole tenttiä, vaan kirjallisia tehtäviä, joiden palautusaika sovitaan opintojakson alkaessa.
Opintoja nopeuttavassa väylässä on yksilötentti, jonka ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa.

Uusinnat ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 tuntia
Työviikkopohjaisessa väylässä on 18 tuntia kontaktitunteja ja 117 tuntia itsenäistä opiskelua sisältäen tehtävät ja valmistautumisen tunneille.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjaiseen väylään kuuluvat kontaktitunnit ovat vapaaehtoisia ja niitä ei nauhoiteta. Opintojaksolla on vuorovaikutusharjoituksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajana on Sari Laanterä (sari.laantera@xamk.fi)
Opintojakson arvosanan mahdollinen korotus tapahtuu yksilötentillä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla saat suullista palautetta harjoitusten yhteydessä. Opintojakson arvosana perustuu kirjalliseen tehtävään, joka arvioidaan numeerisesti ja saat siitä sanallista palautetta. Opintojaksolla käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia. Arvioinneissa käytetään arviointikehikkoa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Mia Blanc
 • Pia Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Mia Blanc

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat elämäntapamuutoksen vaiheet
Tunnistat elämäntapamuutokseen vaikuttavat tekijät
Ymmärrät, miten elämäntapamuutosta voidaan tukea
Osaat kuvata motivoivan haastattelun periaatteet
Osaa antaa palautetta motivoivasti

Sisältö

Mitkä ovat elämäntapamuutoksen vaiheet?
Mitkä tekijät motivoivat elämäntapamuutokseen?
Miten vahvuudet tunnistetaan?
Millaisia haasteita elämäntapamuutokseen voi liittyä?
Mitä resilienssi tarkoittaa?
Mitä tunnelukot ovat ja miksi ne tulisi tiedostaa elämäntapamuutoksissa?
Miten elämäntapamuutosta voidaan tukea?
Mitä motivoiva haastattelu on?
Miten annat palautetta motivoivasti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Bergström
Vastuuopettaja

Heli Bergström

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kytkeä strategisen johtamisen yrityksen/organisaation liiketoimintastrategiaan ja esimiestyöhön.
Osaat soveltaa esimiestyössä erilaisia yksilön ja ryhmän suorituksen johtamiseen ja arviointiin liittyviä menetelmiä.
Tunnistat esimiehen rooliin liittyvät tehtävät ja osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi esimiestyössä

Sisältö

Mitä asioita liittyy strategisten tavoitteiden määrittämiseen, toimintaperiaatteisiin ja toimintasuunnitelmiin?
Miten prosesseja ja niiden tehokkuutta mitataan?
Miten esimiestyö vaikuttaa organisaation menestykseen?
Millaisia vaatimuksia esimiestyö asettaa osaamiselle?
Miten yhdistetään esimiehen ja henkilöstön työ liiketoiminnan tavoitteisiin käyttäen erilaisia johtamismenetelmiä?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat aineistot ja tehtävät. Suositeltavat teokset myös suomenkieliseen toteutukseen: Varney, S. 2021. Leadership in complexity and change – for a world in constant motion. DeGruyter. ja Ashdown, L. 2018. Performance management. Kogan Page.

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän caset. Opintojakson soveltava tehtävä tehdään omaan organisaatioon.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arvosana perustuu arvioitaviin tehtäviin, joiden palautusajat ovat seuraavat: Verkkokeskustelutehtävä, palautus viimeistään 29.1.2024 klo 21:00. Soveltava tehtävä, palautus viimeistään 10.3.2024 klo 21:00. Opintojaksolla kunnioitamme aikatauluja.

Kansainvälinen yhteistyö

Osa aineistosta on englanniksi.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 133 h opiskelijan työtä. Työmäärä muodostuu videoiden katselemisesta, tekstien lukemisesta, verkkokeskusteluista ja tehtävien tekemisestä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla ei ole tapaamisia, opintojakso on kokonaan virtuaalinen. Tarkista Learnista opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeet.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja tarvittaessa: heli.bergstrom@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokeskustelutehtävä 30 % opintojakson arvosanasta. Soveltava tehtävä 70 % opintojakson arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät miksi ja minkälaisissa tilanteissa hyvinvointidataa kerätään.
Tunnistat erilaisia hyvinvoinnin mittausmenetelmiä.
Osaat arvioida eri menetelmien soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja kohderyhmille.

Sisältö

Mitä on hyvinvointidata?
Miten hyvinvointidatan kerääminen on muuttunut ja mitkä ovat sen tulevaisuudennäkymät (itsemonitorointi, MyData-periaate)?
Millä eri menetelmillä omaa hyvinvointia voi mitata (käyttäytymisen mittaaminen vs. tulosten mittaaminen)?
Mitkä ovat erilaisten menetelmien heikkoudet ja vahvuudet eri käyttötarkoituksissa?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
1. Verkko-opintomateriaali
2. Erillinen artikkelikokoelma, julkaistaan viikolla 2.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy verkko-opetuksen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Mahdolliset muut suoritustavat: yhteys sähköpostitse lauri.kolomainen@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opetuksessa hyödynnetään työelämän esimerkkejä erilaisista mittausjärjestelyistä.
Kurssin kehittämistehtävä painottuu kaupalliseen asiakaspalvelutyöhön.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä (135h)

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin käytännön järjestelyt käydään läpi ensimmäisellä verkkoluennolla.

Ennakkokysymykset lauri.kolomainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi on numeraalinen (0-5)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuopettaja

Marja-Leena Koskinen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata hyvinvointialan toimintaympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
Osaat tarkastella analyyttisesti hyvinvointialan toimintaympäristöä, rakennetta ja markkinoita Suomessa ja kansainvälisesti.
Osaat etsiä oleellista tietoa alan kehityksestä ja tunnistaa alan tulevaisuuden trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteita suhteessa alan toimintaympäristön kehitykseen.

Sisältö

Mitä ovat hyvinvoinnin toimintaympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät?
Millainen on hyvinvointialan toimintaympäristö ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti?
Miten hyvinvointipalveluja rahoitetaan ja millaisilla malleilla niitä tuotetaan?
Mitkä ovat alan kehitystrendit ja ajurit trendien taustalla?
Millaisia osaamistarpeita alalla on asiantuntijoille nyt ja tulevaisuudessa?

Opiskelumateriaali

Opintojaksoalustalle linkitetyt luentotallenteet ja muut sähköiset aineistot.
Yhteiset Teams-tapaamiset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
Työelämän edustajan asiantuntijaluentoja.
Mahdollinen yritystoimeksianto.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä ja aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja:
Marja-Leena Koskinen, marja-leena.koskinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • LYX4 Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Pia Jääskeläinen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat kuvata terveyden edistämisen merkityksen.
Osaat nimetä esimerkkejä terveyden edistämisestä.
Tunnistat keskeisimmät terveysongelmat ja hyvinvoinnin uhat.
Tiedät pääsisällöt keskeisimpien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon.

Sisältö

Mitä terveyden edistäminen tarkoittaa?
Miten terveyttä edistetään?
Mitkä ovat keskeisimpiä terveysongelmia?
Mistä terveellinen ravitsemus koostuu?
Mitkä ovat liikuntasuositukset?
Mitkä tekijät edistävät aivoterveyttä?
Miten jaksamista voidaan tukea?

Opiskelumateriaali

Elämäntapamuutos ja sen tukeminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla laaditaan kaupallistamis- ja hinnoittelusuunnitelman omalle (kuvitteelliselle) yritykselle.

Opiskelijan työmäärä

133 h

Toteutuksen osien kuvaus

Toimintaympäristön analysointi ja markkinoinnin suunnittelu - Marjaana Roponen
Kannattava liiketoiminta - Anna-Liisa Immonen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on myös Teams-tapaamisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat raportit ja tentti

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla laaditaan kaupallistamis- ja hinnoittelusuunnitelman omalle (kuvitteelliselle) yritykselle.

Opiskelijan työmäärä

133 h

Toteutuksen osien kuvaus

Toimintaympäristön analysointi ja markkinoinnin suunnittelu - Marjaana Roponen
Kannattava liiketoiminta - Anna-Liisa Immonen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on myös Teams-tapaamisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat raportit ja tentti

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Ariful Islam
Vastuuopettaja

Ariful Islam

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö

Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuopettaja

Marja-Leena Koskinen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö

Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksoalustalle linkitetyt luentotallenteet ja muut sähköiset aineistot.
Yhteiset Teams-tapaamiset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä/toimeksiantoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä ja aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja:
Marja-Leena Koskinen, marja-leena.koskinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mitata ja arvioida eri asiakasryhmien hyvinvoinnin mittauksia ja muutosta hyvinvoinnin edistämisessä.
Tunnet erilaiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen mallit.
Ymmärrät keskeiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen strategiat.
Osaat mitata hyvinvointia erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin.
Tunnet laadunhallinnan peruskäsitteet ja merkityksen korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Sisältö

Kuinka hyvinvointia voidaan mitataan erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin (Active Life Lab)?
Millaisia erilaisia malleja on käytössä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Millaisia palvelurakenteen muutoksia on hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mitkä ovat laadunhallinnan peruskäsitteet ja mikä on laadunhallinnan merkitys korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mikä on hyvinvointipalvelujen kehittämisen vaikuttavuus?
Mitkä muuttujat vaikuttavat hyvinvointipalvelujen tuottamiseen alalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan viikolla 2.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ALL-päivien, verkko-opetuksen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Mikäli opiskelijalla on työn tai muun kokemuksen kautta taustaa hyvinvointimittauksista, ota yhteyttä: lauri.kolomainen@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssin toteutus yhteistyössä Active Life Lab- henkilökunnan kanssa, työelämäympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

10 opintopistettä (270 tuntia), josta verkko-opetusta 21 tuntia, ja kontaktiopetusta 25 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Active Life Lab- kontaktipäivät Saimaa Stadiumissa!

Osoite Raviradantie 22, Mikkeli

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraalinen (0-5) Edellytetään osallistumista lähipäiviin Saimaa Stadiumilla

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat mitata ja arvioida eri asiakasryhmien hyvinvoinnin mittauksia ja muutosta hyvinvoinnin edistämisessä.
Tunnet erilaiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen mallit.
Ymmärrät keskeiset hyvinvointipalvelujen tuottamisen strategiat.
Osaat mitata hyvinvointia erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin.
Tunnet laadunhallinnan peruskäsitteet ja merkityksen korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Sisältö

Kuinka hyvinvointia voidaan mitataan erilaisin subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin (Active Life Lab)?
Millaisia erilaisia malleja on käytössä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Millaisia palvelurakenteen muutoksia on hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mitkä ovat laadunhallinnan peruskäsitteet ja mikä on laadunhallinnan merkitys korkealaatuisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa?
Mikä on hyvinvointipalvelujen kehittämisen vaikuttavuus?
Mitkä muuttujat vaikuttavat hyvinvointipalvelujen tuottamiseen alalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan viikolla 2.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ALL-päivien, verkko-opetuksen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Mikäli opiskelijalla on työn tai muun kokemuksen kautta taustaa hyvinvointimittauksista, ota yhteyttä: lauri.kolomainen@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssin toteutus yhteistyössä Active Life Lab- henkilökunnan kanssa, työelämäympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

10 opintopistettä (270 tuntia), josta verkko-opetusta 21 tuntia, ja kontaktiopetusta 25 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Active Life Lab- kontaktipäivät Saimaa Stadiumissa!

Osoite Raviradantie 22, Mikkeli

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraalinen (0-5) Lähipäiviin osallistuminen pakollista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tapahtuman tuottamisen prosessin eri vaiheet, budjetoinnin ja niiden merkityksen kokonaisuudessa.
Hallitset tapahtumien ja tapahtumapaikkojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät tuotannolliset ja tekniset kokonaisuudet ja osaat toteuttaa tapahtuman tuottamisen suunnittelu- ja kehitystyötä siihen sopivilla menetelmillä.
Osaat käsikirjoittaa ja dramatisoida elämyksellisiä ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja asiakastilaisuuksia.
Ymmärrät tapahtuman tuottamiseen ja tallentamiseen liittyvät yksityisyyden suojan, tekijänoikeudet ja sopimuskäytännöt.
Osaat analysoida ja reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa tuotannon eri vaiheissa.

Sisältö

Miten käytät elämyksen elementtejä ja hyvinvoinnin osa-alueita osana tapahtumaa ja palvelua
Miten toteutat tapahtumatuotannon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.
Miten hyödynnät markkinointiviestintää osana tapahtuman tuottamisessa.
Miten hallitset lupaprosessit, sopimukset ja tekijänoikeudet tapahtumassa.

Opiskelumateriaali

1. kirjat, artikkelit ja muu aineisto, joka on saatavilla Xamkin kirjastosta joko painettuna tai e-aineistona.

2. opiskelumateriaalit, jotka ovat käytettävissä suoraan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja Teams-luentoja. Muut oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Case-esimerkit:
- Saimaa Cycle-tour
- Ruka Freestyle World Cup

Opiskelijan työmäärä

5op, (x 27h) = 135h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuopettaja

Maarit Vahvanen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät eri toimijoiden panoksen asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedät, mitä on hyvinvointialan liiketoiminta ja tunnistat alan toimijaverkostoja.
Ymmärrät yhteiskehittämisen ja arvon luonnin verkostossa.
Tunnistat ja analysoit toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuuksia.
Osaat suunnitella ja kehittää liiketoimintaa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti.
Osaat ottaa kehittämistyössä huomioon digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Tunnet eettiset periaatteet ja lähtökohdat hyvinvointiyrittäjyydessä ja verkostoissa toimimisessa.

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten yrityksen toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä?
Miten verkostossa voidaan yhteiskehittää ja luoda arvoa?
Miten yritystoimintaa analysoidaan ja kehitetään liiketoimintamallin avulla?
Mitä tarkoittaa käyttäjälähtöinen suunnittelu?
Miten digitaalisuutta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Johtaminen ja työyhteisötaidot

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuopettaja

Maarit Vahvanen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät eri toimijoiden panoksen asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedät, mitä on hyvinvointialan liiketoiminta ja tunnistat alan toimijaverkostoja.
Ymmärrät yhteiskehittämisen ja arvon luonnin verkostossa.
Tunnistat ja analysoit toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuuksia.
Osaat suunnitella ja kehittää liiketoimintaa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti.
Osaat ottaa kehittämistyössä huomioon digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Tunnet eettiset periaatteet ja lähtökohdat hyvinvointiyrittäjyydessä ja verkostoissa toimimisessa.

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten yrityksen toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä?
Miten verkostossa voidaan yhteiskehittää ja luoda arvoa?
Miten yritystoimintaa analysoidaan ja kehitetään liiketoimintamallin avulla?
Mitä tarkoittaa käyttäjälähtöinen suunnittelu?
Miten digitaalisuutta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Johtaminen ja työyhteisötaidot

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuopettaja

Tiina Rissanen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat pk-yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätösraportointiin liittyvät perusperiaatteet liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen muodostumiseen.
Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta.
Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa Suomen kirjanpito- ja verotuslainsäädännön näkökulmista.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa?
Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen raportointiin?
Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja?
Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet?
Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

Opiskelumateriaali

Learn -alustalla ilmoitettu aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta

Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtäviä, jotka perustuvat käytännön case -tapauksiin.
Opintojaksolla tutustutaan työelämässäkin käytettävään taloushallinnon ohjelmaan.

Tentit ja muut määräajat

Tarkka aikataulutus ilmoitetaan Learn -alustalla

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa noin 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Heli Viinamäki, heli.viinamaki@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin sekä Learn -alustalla tehtävään tenttiin

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuopettaja

Marko Issakainen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin keskeiset ulottuvuudet (terveys, materiaalinen hyvinvointi, koettu hyvinvointi ja elämänlaatu).

Tiedät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta keskeisiä asioita anatomiasta ja fysiologiasta.

Sisältö

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?
Mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin??
Mitkä ovat keskeisimmät hyvinvoinnin ulottuvuudet?
Mitkä ovat keskeiset asiat tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta, verenkiertojärjestelmästä ja hengitysjärjestelmästä?
Millaisia fysiologisia muutoksia diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään liittyy?
Mitä elämänlaatu tarkoittaa?
Mitkä tekijät lisäävät elämänlaatua?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla ilmoitetut materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelijalla on aikaisempi soveltuva korkeakoulutasoinen tutkinto, hän voi saada osittaisen hyväksiluvun opintojaksosta.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla ilmoitetut ajankohdat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttien numeraalinen arviointi (0-5) ja oppimistehtävien palauttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuuli Järvinen
 • Marika Vartiainen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuopettaja

Tuuli Järvinen

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetään tehtävillä. Ei tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuuli Järvinen
Vastuuopettaja

Tuuli Järvinen

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat jäsentää kansainvälistä toimintaympäristöä.
Osaat tunnistaa yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä arvioida markkina-alueita.
Osoitat perehtyneisyyttä kansainvälistymisstrategioihin.
Osaat vertailla ja valita yritykselle sopivan operaatiomuodon.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kansainvälisen toimintaympäristön piirteitä?
Miten markkina-alue vaikuttaa kansainvälistymisstrategian valintaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan?
Mitkä ovat ulkomaankaupan käytännön toimenpiteet?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit Learn-verkkoalustalla muodostuvat kansainvälisen liiketoiminnan
e-kirjoista tai painetuista kirjoista, jotka ovat saatavilla Xamkin kirjasto- ja tietopalvelun kautta. Lisäksi käytetään yritysten kansainvälistymistä tukevien julkisten organisaatioiden tuottamia verkkomateriaaleja sekä muita opettajan kokoamia ajankohtaisia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Yksilölliset oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa.
Xamkin intranetistä, koulutusohjelman koulutus- ja opiskelijavastaavilta saa yleistä tietoa esim. ahotoinnista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä tehdään yritysten ja organisaatioiden kanssa, opintojakson puitteissa,
mm. ulkopuolisten asiantuntijavierailujen ja työelämälähtöisten tehtävien muodossa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on automatisoituja tenttejä, jotka suoritetaan itsenäisesti verkon kautta.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä tällä opintojaksolla tiedotetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia itsenäisesti tai ryhmässä tehtävää opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson pääosiot materiaaleineen ja tehtävineen, muodostuvat kustakin
opintojakson päätavoitteesta. Opiskelu tapahtuu verkkomateriaaleja lukemalla sekä luentomateriaaleja kuuntelemalla/ lukemalla sekä tehtäviä tekemällä. Kussakin osiossa on kirjallinen tehtävä ja verkkokoe.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Xamkissa osaamisen arvioinnin lähtökohtana ovat kansallisen tutkintojen viitekehyksen (NQF) mukainen osaaminen (tiedollinen osaaminen, taidollinen osaaminen, ryhmä-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen) sekä koulutusten ja yleiset osaamistavoitteet. Yleiset osaamistavoitteet, taso 3. Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Juntunen
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Heli Juntunen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan.
Osaat toteuttaa yksilön hyvinvoinnin mittauksia eri menetelmillä.
Osaat kehittää nykyisiä ja uusia palveluja vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti ja ottaa huomioon palvelujen digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Osaat käyttää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keskeisiä menetelmiä.
Osaat valita ja soveltaa vuorovaikutteisia kehittämismenetelmiä ja malleja käytännössä.
Osaat työskennellä kehittämistiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää markkinoinnin keinoja ja menetelmiä palvelutuotteen markkinoille tuomisessa.

Sisältö

Miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan?
Miten hyvinvointia voidaan mitata subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin?
Mitä hyvinvoinnin mittausmenetelmiä on Active Life Lab -ympäristössä ja kuinka Active Life Lab -ympäristössä voidaan mitata hyvinvointia?
Miten palvelutarjoomaa arvioidaan, uudistetaan ja kehitetään digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Miten palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?
Miten pelillistämisen avulla voidaan edistää käyttäjien motivaatiota, sitoutumista ja osallistumista?
Mitä ovat palvelumuotoilun peruskäsitteet, tavoitteet ja menetelmät?
Mitä ovat palvelujen tuotteistamisen keinot?
Miten palvelutuotteita brändätään ja viedään markkinoille?

Opiskelumateriaali

Learniin linkitetty aineisto ja
palvelutarjooman kehittämisen osalta lisäksi:
-Tuulaniemi. Palvelumuotoilu. Talentum 2011.
-Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg. Palvelumuotoilun bisneskirja, Alma Talent 2019

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä ja aikataulussa. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on kaksi opettajaa. Lauri Kolomainen, jonka vastuualueena on yksilön hyvinvoinnin mittaaminen ja Heli Juntunen, jonka vastuulla on palvelutarjooman kehittäminen käyttäjälähtöisesti palvelumuotoilun keinoin -osa-alue.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heidi Järvi
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan.
Osaat toteuttaa yksilön hyvinvoinnin mittauksia eri menetelmillä.
Osaat kehittää nykyisiä ja uusia palveluja vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti ja ottaa huomioon palvelujen digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Osaat käyttää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keskeisiä menetelmiä.
Osaat valita ja soveltaa vuorovaikutteisia kehittämismenetelmiä ja malleja käytännössä.
Osaat työskennellä kehittämistiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää markkinoinnin keinoja ja menetelmiä palvelutuotteen markkinoille tuomisessa.

Sisältö

Miten yksilön hyvinvointia mitataan ja arvioidaan?
Miten hyvinvointia voidaan mitata subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin?
Mitä hyvinvoinnin mittausmenetelmiä on Active Life Lab -ympäristössä ja kuinka Active Life Lab -ympäristössä voidaan mitata hyvinvointia?
Miten palvelutarjoomaa arvioidaan, uudistetaan ja kehitetään digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Miten palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?
Miten pelillistämisen avulla voidaan edistää käyttäjien motivaatiota, sitoutumista ja osallistumista?
Mitä ovat palvelumuotoilun peruskäsitteet, tavoitteet ja menetelmät?
Mitä ovat palvelujen tuotteistamisen keinot?
Miten palvelutuotteita brändätään ja viedään markkinoille?

Opiskelumateriaali

1. kirjat, artikkelit ja muu aineisto, joka on saatavilla Xamkin kirjastosta joko painettuna tai e-aineistona.

2. opiskelumateriaalit, jotka ovat käytettävissä suoraan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot ja kontaktiopetus Xamkin tiloissa. Poikkeavat järjestelyt sovitaan erikseen opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Case-esimerkit, yhteistyö Active Life Lab-yksikön kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

23.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuopettaja

Heli Viinamäki

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta ja päätöksenteon tukena.
Osaat selvittää palveluyrityksen tuotot ja kustannukset.
Osaat tulkita yrityksen kannattavuutta katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osaat selvittää palveluyrityksen suoritekohtaiset kustannukset eri laskentamenetelmiä käyttäen.

Sisältö

Miten taloustietoa voidaan käyttää päätöksenteon tukena kustannusten ja kannattavuuden hallinnassa?
Mistä muodostuvat palveluyrityksen tuotot ja kustannukset?
Miten palveluyrityksen suoritekohtaiset kustannukset lasketaan?
Miten katetuottolaskentaa voidaan hyödyntää yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021. UUDISTETTU Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Helsinki: FinnLectura.
Huom! 2020 painos tai uudempi.

Tentit ja muut määräajat

Annetaan tiedoksi jakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annetaan tiedoksi jakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin. Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen. Osaat toimia oman erikoistumisalasi/suuntautumispolun mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi/suuntautumispolkuusi soveltuvan harjoittelupaikan. Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä. Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

Opinto- ja urasuunnittelu ja täydentävistä opinnoista tarvittavia opintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Syventävän harjoittelun voit aloittaa, kun olet suorittanut lähes kaikki ydinosaamisen opinnot ja vähintään 15 opintopistettä sellaisia täydentäviä opintoja, jotka antavat valmiudet harjoittelussa menestymiseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuuli Järvinen
Vastuuopettaja

Tuuli Järvinen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti TKI-toiminnan ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa TKI-toiminnan keinoja ja käyttää erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvän hankkeen tai projektin.
Ymmärrät ja osaat arvioida TKI-rahoituslähteitä.
Osaat kuvata, esittää ja arvioida hankkeen tuloksia.
Osaat toimia tuloksellisesti hankeryhmän jäsenenä ja projektin koordinoijana.
Osaat tuottaa hankkeessa syntyviä julkaisuja.

Sisältö

Millaista on TKI-työ ja miten TKI-toimintaa käytännössä toteutetaan?
Mitä ovat TKI-toiminnan keskeiset menetelmät ja työvälineet?
Miten projekti/hankesuunnitelma laaditaan hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvään projektiin?
Millaisia rahoituslähteitä on tarjolla erilaisiin hankkeisiin (kansalliset ja kansainväliset hankkeet, Venäjä-hankkeet)?
Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten innovaatioita voidaan suojata?
Miten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvä projekti/hanke toteutetaan ja miten sen etenemistä seurataan?
Miten TKI-tuloksia raportoidaan, esitellään ja arvioidaan?
Miten TKI-julkaisuja tuotetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu sekä projektinhallinnan että tki-toiminnan osa-alueita käsittelevästä verkkomateriaaleista.

Yksilölliset oppimisväylät

Kaikki yksilölliset oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa. Intranetistä ja koulutusohjelman opintovastaavalta saat yleistä tietoa ahotoinnista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu lukuisina tki-asiantuntijavierailuina verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään kirjallinen hankesuunnitelma.
Opintojaksolla ei ole teoriatenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö toteutuu esim. mahdollisina teams-vierailuina ulkomaisten partnerioppilaitosten hankehenkilöstön kanssa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä. (lukeminen, soveltavan, laajemman tehtävän kokoaminen sekä verkkoluennot ja tapaamiset)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksossa on kahdeksan pääosiota, niissä käsitellään opintojakson tavoitteiden mukaisesti materiaaleja ja järjestetään työpajoja. Lisäksi järjestetään ohjaustapaamisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on aiemmin järjestetty lähiopetuksena, tämä toteutus on kokonaan verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Xamkissa osaamisen arvioinnin lähtökohtana ovat kansallisen tutkintojen viitekehyksen (NQF) mukainen osaaminen (tiedollinen osaaminen, taidollinen osaaminen, ryhmä-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen) sekä koulutusten ja yleiset osaamistavoitteet. Yleiset osaamistavoitteet, taso 3. Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tuuli Järvinen
Vastuuopettaja

Tuuli Järvinen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti TKI-toiminnan ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa TKI-toiminnan keinoja ja käyttää erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvän hankkeen tai projektin.
Ymmärrät ja osaat arvioida TKI-rahoituslähteitä.
Osaat kuvata, esittää ja arvioida hankkeen tuloksia.
Osaat toimia tuloksellisesti hankeryhmän jäsenenä ja projektin koordinoijana.
Osaat tuottaa hankkeessa syntyviä julkaisuja.

Sisältö

Millaista on TKI-työ ja miten TKI-toimintaa käytännössä toteutetaan?
Mitä ovat TKI-toiminnan keskeiset menetelmät ja työvälineet?
Miten projekti/hankesuunnitelma laaditaan hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvään projektiin?
Millaisia rahoituslähteitä on tarjolla erilaisiin hankkeisiin (kansalliset ja kansainväliset hankkeet, Venäjä-hankkeet)?
Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten innovaatioita voidaan suojata?
Miten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvä projekti/hanke toteutetaan ja miten sen etenemistä seurataan?
Miten TKI-tuloksia raportoidaan, esitellään ja arvioidaan?
Miten TKI-julkaisuja tuotetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Hoa Ngo
Vastuuopettaja

Hoa Ngo

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tilastollisten menetelmien peruskäsitteet. Osaat soveltaa tilastollisen analyysin osaamista erityisesti päätöksentekoon ja erilaisten liiketaloudellisten ilmiöiden kuvaamiseen.
Osaat kerätä ja analysoida määrällistä dataa oman alasi T&K-projekteissa.
Osaat hyödyntää tilastollisten menetelmien ohjelmistoja tilastollisen analyysin toteuttamisessa.

Sisältö

Mitä ovat tilastotieteen peruskäsitteet?
Kuinka tilastollista dataa kerätään?
Kuinka havaintoaineistoa analysoidaan ja kuvataan tilastollista ohjelmistoa käyttäen?
Kuinka tilastollisia tunnuslukuja määritetään ja lasketaan?
Mitä muuttujien väliset riippuvuudet tarkoittavat, ja kuinka niitä analysoidaan ja kuvataan?
Mitkä ovat tilastollisen päätöksenteon vaiheet?
Kuinka tulosten tilastollista merkitsevyyttä arvioidaan testeillä ja tilastollisilla päätelmillä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot, videot, harjoitukset, arvioitava opintojaksotehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön kautta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksotehtävä (ei varsinaista tenttiä).

Opiskelijan työmäärä

5 op = opiskelijan arvioitu työmäärä on 130 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Oxana Turko
 • Pia Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Pia Jääskeläinen

Ryhmät
 • WMMI22SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Hoa Ngo
 • Heli Bergström
 • Jagat Kunwar
Vastuuopettaja

Hoa Ngo

Ryhmät
 • WMMI21SP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät 2,5 op: Learnissa oleva materiaali.
Määrälliset menetelmät 2,5 op: Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämän opintojakson voit suorittaa siinä vaiheessa, kun olet suorittanut Tutkimus- ja kehittämistyö 5 op -opintojakson, ja mielellään ennen kuin opinnäytetyön aloittaminen alkaa olla ajankohtaista.

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op.

Lopullinen arvosana määräytyy osioista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osa-alueesta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät liittyvät opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Laadulliset menetelmät 2,5 op: Soveltava tehtävä, jonka dl on 30.11.2023.

Määrälliset menetelmät 2,5 op: Tehtäväpaketti, jonka dl on 8.12.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä 135 tuntia.
- laadulliset menetelmät noin 67,5 tuntia
- määrälliset menetelmät noin 67,5 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun sen suorittaa hyvissä ajoin opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa.

Opettajat:
- 2,5 op laadulliset menetelmät, yliopettaja Heli Bergström, heli.bergstrom@xamk.fi
- 2,5 op määrälliset menetelmät, opettaja Hoa Ngo, hoa.ngo@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Hoa Ngo
 • Heli Bergström
Vastuuopettaja

Hoa Ngo

Ryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät -osio 2,5 op: Luennot ja Learnissa oleva materiaali.

Määrälliset menetelmät -osio 2,5 op: Luennot ja Learnissa oleva materiaali. Taustalukemistona Heikkillä, Tarja, 2014.Tilastollinen tutkimus, Edita Publishing Oy (saatavana myös e-kirjana).

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään oman opinnäytetyön empiirisen aineiston hankinnan menetelmiä, aineiston hankintaa ja analyysia.

Tentit ja muut määräajat

Laadullisten menetelmien osio 2,5 op: Arvioitava soveltava tehtävä.

Määrällisten menetelmien osio 2,5 op: Arvioitava tehtäväpaketti, joka sisältää kysymyksiä ja tehtäviä kaikista määrällisten menetelmien aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä noin 130 tuntia.
- laadulliset menetelmät noin 65 tuntia
- määrälliset menetelmät noin 65 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun se on suoritettuna viimeistään hieman ennen oman opinnäytetyöprosessin aloittamista.

Opettajat:
- 2,5 op laadulliset menetelmät, yliopettaja Heli Bergström, heli.bergstrom@xamk.fi.
- 2,5 op määrälliset menetelmät, opettaja Hoa Ngo, hoa.ngo@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopullinen arvosana lasketaan laadullisten ja määrällisten menetelmien osa-alueista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osiosta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Lauri Kolomainen
Vastuuopettaja

Lauri Kolomainen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia digitaalisessa yhteiskunnassa.
Osaat arvioida omia yrittäjäominaisuuksia sekä tunnistaa yrittäjänä toimimisen muotoja.
Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan alkuvaiheen suunnitteluun liittyviin osa-alueisiin.

Sisältö

Mikä on yritystoiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys?
Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa?
Mitä ominaisuuksia ja osaamista yrittäjältä edellytetään?
Miten yritys toimii ja mitä ovat liiketoimintaprosessit?
Mitkä seikat vaikuttavat yritysmuodon valintaan?
Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa?
Mitkä ovat yrityksen keskeiset sidosryhmät?
Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelma?

Opiskelumateriaali

1. kirjat, artikkelit ja muu aineisto, joka on saatavilla Xamkin kirjastosta joko painettuna tai e-aineistona.

2. opiskelumateriaalit, jotka ovat käytettävissä suoraan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja Teams-luentoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hyödynnetään opetuksessa työelämän esimerkkejä. Kurssin teema perustuu liike-elämän tarpeisiin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • HJMI23SM
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet.
Ymmärrät tietoturvan, yksityisyydensuojan ja etiikan merkityksen datan käsittelyssä.

Sisältö

Mitkä ovat dataan, big dataan, tekoälyyn, robotiikkaan ja IoT:hen liittyvät peruskäsitteet?
Miksi tietoturvan, yksityisyyden ja etiikan huomioiminen on tärkeää datan käsittelyssä?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
-etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
-hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.