Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
merikapteeni (ylempi AMK)
Insinööri (AMK), merenkulku

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op
- Merenkulun johtaminen (Leadership in Maritime Industry)
- Projektijohtaminen ja asiantuntijuus (Project Management and Expertise)
- Talousjohtaminen (Financial management)
- Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot (Developing business and innovations)
- Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa (Responsible maritime business)

Merenkulun toimintaympäristöt

Tunnistat merenkulun toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnan. Osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita niin omassa organisaatiossasi kuin kilpailuympäristössä. Osaat hankkia ja analysoida yrityksen tilaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa ja tehdä päätöksiä. Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta.

Projektit ja kehittäminen

Hallitset projektijohtamisen menetelmiä ja osaat suunnitella toteutuksia projektilähtöisesti resursseja hyödyntäen. Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita. Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä.

Johtaminen

Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Osaat toimia esimiehenä ja alaisena.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.Täydentävä osaaminen,?15 op?

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School?-tarjonnasta.? Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:??

- tutkimus ja kehittäminen?
- johtaminen ja yrittäjyys?
- kansainväliset?työympäristöt?
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.?

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).??

Täydentäviin opintoihin voidaan?hyväksilukea?myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen?hyväksilukemisesta?voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.?

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Pätevöidy monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin

Merenkulun ammattilaisella tulee olla kykyä johtaa organisaatioita sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Pitää myös olla kykyä huomioida toimialan kilpailutilanne, vaatimukset ja ympäristö ja juuri näihin tulevaisuuden tarpeisiin Xamkin merenkulun koulutus osaltaan vastaa. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on myös parantaa valmiuksiasi toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.

Merenkulun johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Voit toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille merikapteeneille tai merenkulun insinööreille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.
Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään?monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.? Voit?hyödyntää opintoja?suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.??

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.

BYOD –?Bring?Your?Own?Device?

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät?Xamkin?verkkosivulta.?

Merenkulun johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MHKT23SY)
Merenkulun johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MHKT21SY)

Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MH00DL16-3003 Ryhmät MHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MH00CU42-3004 Ryhmät MHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YO00CV19-3100 Ryhmät MHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MH00CU44-3004 Ryhmät MHKT23SY
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BY00CY36-3004 Ryhmät MHKT23SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MH00DL17-3003 Ryhmät MHKT23SY