Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kulttuurihyvinvointi, yamk, 90op
Tunnus
(KUKV22KY_90)
Kulttuurihyvinvointi, yamk, 90op
Tunnus
(KUKV21KY_90)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Miia Heikkinen
 • Kati Vapalahti
 • Katariina Silvola
Vastuuopettaja

Katariina Silvola

Ryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Tutustut erilaisiin luoviin menetelmiin.
Tunnistat yksilöllisen taidesuhteen ja kokemuksellisuuden vaihtelun.

Sisältö

Miten leikillisellä ja luovalla asenteella, liikkumisella ja luontokokemuksilla edistetään hyvinvointia?
Miten huomioit taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden, esteettömyyden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovi näyttömahdollisuudesta 16.9. mennessä opettajien kanssa. Pohjalla kulttuurihyvinvointiin liittyvä harrastuneisuus tai työ ja perustelut jakson tavoitteiden täyttymisestä. Soveltuu pääasiassa khv muotoilija, yamk opiskelijoille täydentäviin opintoihin.

Huom! Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään lähiopetukseen osallistumista 2/3 pv:stä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Tuija Suikkanen-Malin

Ryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Tunnet palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.
Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat mitata palvelukokemusta ja tutkia sitä määrällisin sekä laadullisin menetelmin.

Sisältö

Mitä ovat palvelumuotoilun keskeiset käsitteet?
Millaiset tekijät vaikuttavat palvelukokemuksen syntymiseen?
Kuinka palvelukokemusta voidaan tutkia?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa määriteltävä kirjallisuus ja luentomateriaalit sekä linkit opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö.
Mahdollisuus suorittaa opintojakso myös TKI-akatemiamallinnuksen kautta (arviointimerkintä tällöin hyväksytty). Ota yhteys vastuuopettajaan ennen opintojakson aloitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Teija Nuutinen
Vastuuopettaja

Teija Nuutinen

Ryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk

Tavoitteet

Ymmärrät toistuvuuden merkityksen kultturihyvinvoinnin rajapinnoilla.
Tunnet kulttuuripalveluita ja osaat antaa niihin liittyvää palveluohjausta sekä luot uusia mahdollisuuksia.
Tunnistat omia luovia kykyjäsi ja kehität ohjaustaitosi.

Sisältö

Miten kulttuurihyvinvoinnin jatkuvuus taataan?
Millaisia kulttuuripalveluita toiminta-alueellasi on ja miten niitä voidaan hyödyntää?
Miten voit käyttää osaamistasi ja kiinnostustasi osana kulttuurihyvinvointityötä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Kuvaus tuonnempana

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollista yhteistyötä ja vierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Osaat määritellä tulevaisuuden hyvinvointipalvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat kulttuurihyvinvointipalvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille?

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuotekonseptointi. Helsinki:
Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014.
Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi tehdä työelämäyhteistyönä, esimerkiksi omaan työhön liittyen.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet
Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Teija Nuutinen
Vastuuopettaja

Teija Nuutinen

Ryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk

Tavoitteet

Hallitset syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden tukemiseen keskittyviä yhteisöllisiä menetelmiä.
Perehdyt rakenteellisen työn ja vaikuttavuuden arviointimittareihin.

Sisältö

Millaisilla lähestymistavoilla ja toimenpiteillä edistät yhteisöllisyyttä?
Miten tiedolla johtaminen tukee kulttuurihyvinvointialan kehittämistyötä?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Kevään toteutuksella on 3 lähipäivää. Näyttömahdollisuus tulee kysyä opettajilta tammikuun 2023 loppuun mennessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hopsin mukaan

Arviointiasteikko

1-5