Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Xamkin International Business Management (IBM) -koulutuksessa opit, kuinka liiketoimintatietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa: kuinka toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. Xamkin IBM-koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Koulutuksessa keskityt yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Kehität omaa ammattitaitoasi menestyäksesi vaativissa kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. Työpaikkasi voit toimia oppimisympäristönäsi, sillä voit tehdä kehittämistehtävän omalle työnantajallesi. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissamme.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon (erityisesti tradenomitutkinnon) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista ja yritysten liiketoimintaa. Lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus.

Koulutuksen sisältö

YAMK-koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (40 op)
• Business process development
• Cross-border management
• Customer intelligence
• Innovation management in business
• Marketing management
• Strategic business game
• Supply chain management and smart logistics
• Sustainable growth

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita. Ydinosaamisen opinnoissa opit hyödyntämään ja integroimaan erityyppisiä yritystietoja, jotta osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää organisaation johtamistoimenpiteitä. Kansainvälisen liikkeenjohdon teoreettiset mallit ja menetelmät ovat olennainen osa ydinosaamista. Yksi kurssi on 5 op.

Täydentävä osaaminen (20 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opetuskieli on englanti.

Lähiopetuspäivät, jotka ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia, tukevat oppimistasi. Lähiopetuspäivät järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstait ja perjantait. Lähipäivien määrä ja ajankohdat riippuvat henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Opintojen maksullisuus

EU:n/ETAn ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat lukuvuosimaksua. Tämän lisäksi opiskelijan on itse huolehdittava opiskelumateriaalikustannuksista sekä omista elinkustannuksistaan.

Xamkin hyvitys lukuvuosimaksusta

Jos opiskelijan opinnot etenevät hyvin (55 opintopistettä lukuvuodessa), 50 % maksetusta lukuvuosimaksusta hyvitetään takaisin opiskelijalle. Hyvitys maksetaan vuosittain edellisen lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen (opintopisteiden) perusteella.

Uramahdollisuudet

International Business Management -tutkinto mahdollistaa monipuolisia urapolkuja globaalin liike-elämän huipulla. Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa seuraaviin tehtäviin:

• Account Manager
• Development Director
• Entrepreneur
• Export Manager
• Export Operator
• Logistics Manager
• Market Supervisor
• Project Manager
• Purchaser
• Sales Representative
• Team Manager

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa toimivat yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja muut verkostotoimijat.

TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -projekteihin voit osallistua esimerkiksi harjoittelijana tai opinnäytetyötä kirjoittavana projekti-avustajana. Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asiakastutkimuksia, paikallisen alueen kehitystyötä tai koulutuksen kehittämistä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Voit opiskella joko Kouvolan kampuksella, verkossa tai yrityksissä ja organisaatioissa, joissa opiskelijat, opettajat ja yritysten edustajat tekevät yhteistyötä.

Kaikilla opintojaksoilla – suoritusmuodosta huolimatta - käytetään E-kampuksen järjestelmiä (esim. virtuaalinen oppimisympäristö Moodle). Ryhmätyön tekeminen ja asiakirjojen jakaminen on sujuvaa. Opinnoissa hyödynnetään eri järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat, tietokannat, toimistotyökalut, taloushallinnon järjestelmät, ERP (Enterprise Resource Planning) ja CRM (asiakkuudenhallinta), yrityspelit ja tutkimustyöohjelmat. Verkkotyökalut, sisäiset opiskelija- ja sosiaalisen median kanavat ovat myös nopeita viestintä- ja yhteistyötapoja.

International business management, yamk
International business management, yamk

International business management, yamk
International business management, yamk
International business management, yamk
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Slaveya Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

* as the result of this study unit you will be able to explain the factors of customer value
* you define various customerships
* you plan a customer vision and customer strategy for an organisation
* you classify and analyse customerships using related tools
* you interprete customer analyses and plan development actions

Sisältö

* How to explain the factors of customer value?
* How to define various customerships?
* How to plan a customer vision and customer strategy for an organization?
* How to classify and analyse customerships using related tools?
* How to interprete customer analyses and plan development actions?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

No prerequisities

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Mikhail Nemilentsev
Vastuuhenkilö

Mikhail Nemilentsev

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Opit hallitsemaan uusia palveluita ja tuotekehitysprosesseja ja kaupallistamaan niitä.
Osaat tunnistaa ja soveltaa pehmeitä taitoja innovaatioiden hallinnan takana.
Opit hallitsemaan yhteistyöhakuisia innovaatioverkkoja (ts. Joukkorahoitus, joukkorahoitus).
Osaat hallita monimutkaisia sisäisiä ja ulkoisia innovaatioprosesseja yrityksissä.

Sisältö

Kuinka hallita uusia palvelu- ja tuotekehitysprosesseja ja miten niitä kaupallistaa?
Mitkä ovat pehmeät taidot innovaatioiden hallinnan takana?
Kuinka hallita yhteistyöhakuisia innovaatioverkkoja (ts. joukkorahoitus)?
Kuinka hallita monimutkaisia sisäisiä ja ulkoisia innovaatioprosesseja yrityksissä?

Opiskelumateriaali

Materials will be published in Learn by the beginning of the course.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
 • Mikhail Nemilentsev
Vastuuhenkilö

Mikhail Nemilentsev

Opiskelijaryhmät
 • MBKV23KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

You can characterize major global commitments to sustainable development and explain their influence on an industry level. You can create a framework for developing firm’s sustainable growth strategy including trends and issues regarding sustainable future. You can develop an action plan for implementing more sustainable growth strategies.

Sisältö

How do international agreements and conventions govern sustainable development and what are the best industry practices for sustainability? How to incorporate sustainability into growth strategies? What are the metrics, measurements, and tools for tracking sustainability? (eg., ISO standards, triple bottom-line, key performance indicators (KPIs), lifecycle assessment (LCA), carbon management)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course will be implemented as scheduled in student timetables.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
* hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
* ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
* vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
* arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Jagat Kunwar
Vastuuhenkilö

Jagat Kunwar

Opiskelijaryhmät
 • MBKV23KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat tunnistaa liiketoiminnan mallinnuksen komponentit.
Osaat tehdä arvoehdotuksen ja osaat toimittaa sen.
Osaat analysoida liiketoimintaympäristöjä.
Osaat tunnistaa ja hyödyntämään keskeisiä liiketoimintamalleja ja hinnoittelumalleja?

Sisältö

Mitkä ovat liiketoiminnan mallintamisen komponentit (esim. - BMC, Lean Canvas)?
Kuinka muotoilla arvolupaus ja toteuttaa se?
Mitä ovat alustapohjaiset liiketoimintamallit?
Mitkä ovat tärkeimmät liiketoimintamalli- ja hinnoittelumallit?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.02.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Mari Hämäläinen
 • Slaveya Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Mari Maunula

Opiskelijaryhmät
 • MBKV23KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat kehittää ja toteuttaa markkinointistrategian.
Osaat tunnistaa linkin markkinointistrategian ja myyntistrategian välillä.
Opit brändinhallinnan keskeiset piirteet ja pystyt hyödyntämään niitä ammatillisella alalla.
Tiedät kuinka käyttää markkinointityökaluja ja miten arvioida markkinoinnin suorituskykyä.

Sisältö

Kuinka kehittää ja toteuttaa markkinointistrategia?
Mikä on markkinointistrategian ja myyntistrategian välinen yhteys?
Mitkä ovat brändinhallinnan pääpiirteet?
Mitkä ovat markkinointityökalut ja kuinka arvioida markkinoinnin suorituskykyä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
* hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
* ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
* arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
* arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Mikhail Nemilentsev
 • LYK6 Opettaja
 • Jagat Kunwar
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Mikhail Nemilentsev

Opiskelijaryhmät
 • MBKV21KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

• Osaat arvioida ja raportoida työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
• Osaat viestiä tutkimus- tai kehittämisprosessista ja sen tuloksista sekä mahdollisista tuotoksista.

Sisältö

• Miten arvioin opinnäytetyössäni toteuttamaani tutkimus- tai kehittämisprosessia?
• Miten raportoin ja tiedotan opinnäytetyöni tulokset ja mahdolliset tuotokset?

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Hanna Aronen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Jagat Kunwar
Vastuuhenkilö

Jagat Kunwar

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja analysoida toimialakohtaisen globaalin liiketoimintaympäristön.
Opit analysoimaan liiketoiminnan kansainvälistymisen perusprosesseja.
Opit kehittämään sopivan aloitusmoodin strategian.

Sisältö

Mikä on toimialakohtainen globaali yritysympäristö?
Mitkä ovat liiketoiminnan kansainvälistymisen perusprosessit?
Miten valita sopiva kansainvälisille markkinoille menon malli?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.09.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Jarmo Kulhelm
Vastuuhenkilö

Jarmo Kulhelm

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

You can conduct and develop business strategy of the company and you can participate in enterprise business planning. You can apply professional knowledge and skills in a real like business decision-making situations. You can use variety of tools and analyse the activities of enterprise by generating calculations and using key indicators data in order to support the decision making.

Sisältö

How to conduct and develop business strategy of the company? How to plan, budget, implement and analyse the activities of an enterprise? How do the competitors behave and how do the decisions of competitors influence the decision-making of the enterprise?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
 • Jagat Kunwar
Vastuuhenkilö

Jagat Kunwar

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tiedät, mikä arvo toimitusketjun hallinnassa (SCM) on.
Opit muuttamaan lineaariset mallit ympyrämalleiksi.
Opit kehittämään yrityksen SCM-strategiaa.
Osaat tunnistaa tärkeimmät prosessimallit ja käytännöt SCM-kehityksessä, kuten Lean, Agile, TQM ja Lead-time compression.
Osaat tunnistaa ja käyttää tärkeimpiä mittausvälineitä ja KPI: itä SCM: n suorituskyvyn analysoimiseksi.
Opit kohtaamaan digitalisaation nykyaikaisen toimitusketjun hallinnan avulla.

Sisältö

Miten arvoa voidaan lisätä toimitusketjun hallinnassa ?
Miten voidaan rakentaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimitusketjuja?
Kuinka kehittää yrityksen SCM-strategia?
Mitkä ovat tärkeimmät prosessimallit ja käytännöt toimitusketjun kehittämisessä kuten Lean, Agile, TQM ja strateginen Lead-Time Management?
Mitkä ovat tärkeimmät mittausvälineet ja suorituskykymittarit toimitusketjun hallinnassa?
Kuinka hyödyntää digitalisaatiota toimitusketjujen hallinnassa?

Arviointiasteikko

1-5