Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

YAMK-koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (40 op)
• Business process development
• Cross-border management
• Customer intelligence
• Innovation management in business
• Marketing management
• Strategic business game
• Supply chain management and smart logistics
• Sustainable growth

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita. Ydinosaamisen opinnoissa opit hyödyntämään ja integroimaan erityyppisiä yritystietoja, jotta osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää organisaation johtamistoimenpiteitä. Kansainvälisen liikkeenjohdon teoreettiset mallit ja menetelmät ovat olennainen osa ydinosaamista. Yksi kurssi on 5 op.

Täydentävä osaaminen (20 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opintojen tavoite

Xamkin International Business Management (IBM) -koulutuksessa opit, kuinka liiketoimintatietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa: kuinka toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. Xamkin IBM-koulutus auttaa sinua nostamaan urasi uudelle tasolle!

Koulutuksessa keskityt yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Kehität omaa ammattitaitoasi menestyäksesi vaativissa kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa. Työpaikkasi voit toimia oppimisympäristönäsi, sillä voit tehdä kehittämistehtävän omalle työnantajallesi. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissamme.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon (erityisesti tradenomitutkinnon) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista ja yritysten liiketoimintaa. Lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa toimivat yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja muut verkostotoimijat.

TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -projekteihin voit osallistua esimerkiksi harjoittelijana tai opinnäytetyötä kirjoittavana projekti-avustajana. Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asiakastutkimuksia, paikallisen alueen kehitystyötä tai koulutuksen kehittämistä.

Kansainvälisyys

Opiskelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on aidosti kansainvälistä— opiskelijoita ja henkilökuntaa on yli 30 maasta.
International Business Management -koulutuksen opiskelijana voit myös syventää omaa kansainvälistymistäsi lähtemällä opintojesi aikana opiskelijavaihtoon johonkin Xamkin lukuisista partnerikouluista.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opetuskieli on englanti.

Lähiopetuspäivät, jotka ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia, tukevat oppimistasi. Lähiopetuspäivät järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstait ja perjantait. Lähipäivien määrä ja ajankohdat riippuvat henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Opintojen maksullisuus

EU:n/ETAn ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat lukuvuosimaksua. Tämän lisäksi opiskelijan on itse huolehdittava opiskelumateriaalikustannuksista sekä omista elinkustannuksistaan.

Xamkin hyvitys lukuvuosimaksusta

Jos opiskelijan opinnot etenevät hyvin (55 opintopistettä lukuvuodessa), 50 % maksetusta lukuvuosimaksusta hyvitetään takaisin opiskelijalle. Hyvitys maksetaan vuosittain edellisen lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen (opintopisteiden) perusteella.

Uramahdollisuudet

International Business Management -tutkinto mahdollistaa monipuolisia urapolkuja globaalin liike-elämän huipulla. Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa seuraaviin tehtäviin:

• Account Manager
• Development Director
• Entrepreneur
• Export Manager
• Export Operator
• Logistics Manager
• Market Supervisor
• Project Manager
• Purchaser
• Sales Representative
• Team Manager

Koulutuksen oppimisympäristöt

Voit opiskella joko Kouvolan kampuksella, verkossa tai yrityksissä ja organisaatioissa, joissa opiskelijat, opettajat ja yritysten edustajat tekevät yhteistyötä.

Kaikilla opintojaksoilla – suoritusmuodosta huolimatta - käytetään E-kampuksen järjestelmiä (esim. virtuaalinen oppimisympäristö Moodle). Ryhmätyön tekeminen ja asiakirjojen jakaminen on sujuvaa. Opinnoissa hyödynnetään eri järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat, tietokannat, toimistotyökalut, taloushallinnon järjestelmät, ERP (Enterprise Resource Planning) ja CRM (asiakkuudenhallinta), yrityspelit ja tutkimustyöohjelmat. Verkkotyökalut, sisäiset opiskelija- ja sosiaalisen median kanavat ovat myös nopeita viestintä- ja yhteistyötapoja.

International business management, ylempi amk
Tunnus
(MBKV25KVY)
International business management, ylempi amk
Tunnus
(MBKV24KY)
International business management, ylempi amk
Tunnus
(MBKV23KY)
International business management, yamk
Tunnus
(MBKV22KY)
International business management, yamk
Tunnus
(MBKV20SY)

International business management, yamk
Tunnus
(MBKV21KY)

Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MB00ED85-3004 Ryhmät MBKV23KY
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MB00CV02-3013 Ryhmät MBKV24KY
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MB00ED81-3006 Ryhmät MBKV24KY
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MB00ED82-3007 Ryhmät MBKV24KY
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MB00ED83-3004 Ryhmät MBKV23KY
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MB00ED84-3004 Ryhmät MBKV23KY
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MB00ED85-3005 Ryhmät MBKV24KY
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MB00ED83-3005 Ryhmät MBKV24KY