Siirry suoraan sisältöön

Elintarviketekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Kehittyvän elintarviketekniikan kaikille pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Nämä opinnot on koottu moduuleihin, joissa opit

- opiskelu- ja työelämätaitoja
- elintarvikeosaamista yleisesti
- Luonnontieteitä, kuten matematiikkaa ja kemiaa
- elintarviketuotannon toimintaympäristöjä
- tuotantoturvallisuutta
- syvennät luonnontieteiden opintoja
- työelämässä toimimista
- elintarviketekniikkaa ja -pakkaamista
- kasviperäisiä raaka-aineita
- ruokatehtaan prosesseja ja tuotekehitystä.

Opintojen aluksi teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja opit digitaitoja ja viestintää, joita tarvitset opinnoissasi. Ammatillista osaamistasi pääset kerryttämään Elintarvikeosaamisen perusteet -moduulissa, jossa mikrobiologian, kemian ja lämpöopin avulla opit, mistä erilaisten elintarvikkeiden elintarviketurvallisuus muodostuu. Luonnontieteissä matematiikka, kemia ja fysiikka ovat pääosassa.

Elintarvikkeista opit niitä säätelevää lainsäädäntöä, valmistusteknologiaa, raaka-aineita, pakkaamista, pakkausmerkintöjä, elintarviketuotannossa käytettävän veden laatuvaatimuksia, omavalvontaa ja näytteenottoa. Keskiössä ovat kasviperäiset raaka-aineet ja niihin liittyvät prosessit, kuten esimerkiksi myllyteknologia, leipomoteknologia, juoma- ja marjateollisuus.

Erilaiset laatujärjestelmät ja laadunhallinta sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen tulevat tutuksi opintojen aikana. Johtaminen ja työyhteisötaidot yhdessä työsuojelun kanssa sekä työlainsäädäntö ja esihenkilötyö antavat osaamista niin harjoitteluun kuin työelämäänkin.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat mukana luonnollisena osana oppimista monessa eri opintojaksossa. Ydinopintoihin kuuluvat lisäksi harjoittelut (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Kehittyvän elintarviketekniikan ydinopintoihin kuuluu 195 op. Tutkintoon valitset ammattiopintojen tarjonnasta lisäksi täydentäviä opintoja 35 op ja vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Opintojen tavoite

Koulutus painottuu työelämän tarpeita huomioiden kasviperäisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja tuotteistamiseen. Opit prosessitekniikkaa, elintarvikkeiden valmistustekniikkaa ja kasviperäisiä raaka-aineita. Insinööriosaaminen yhdistettynä elintarvikeosaamiseen ovat opintojen ydinosaamista.

Elintarvikeopinnoissa korostuu mikrobiologia, elintarvikehygienia, omavalvonta ja yleinen elintarviketuntemus sekä elintarvikkeiden valmistustekniikat. Laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuusosaaminen ovat osa opintoja. Prosessiteknisiin opintoihin sisältyy mm. matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Voit täydentää osaamistasi viranomais- ja valvontatehtävien osaamisella, liiketoimintaopinnoilla tai 20 opintopisteen laajuisilla työelämäprojekteilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on Kehittyvässä elintarviketekniikassa vahvasti mukana opetuksessa. Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa ja panostamme työelämäyhteistyöhön heti opintojen alusta alkaen.

Voit sisällyttää opintoihisi runsaasti erilaisia työelämälähtöisiä projektitöitä, joissa ratkot yksin tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa aitoja työelämän toimeksiantoja. Näistä kontakteista voi löytyä harjoittelupaikka, opinnäytetyöaihe ja lopulta valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan päätoimisina päiväopintoina suomeksi, arkipäivisin ja pääsääntöisesti lähiopetuksena Kouvolassa. Opintoihin sisältyy erilaisia laboraatiota ja muita käytännönharjoituksia, joihin osallistutaan läsnäolevana paikan päällä.Opiskele joustavasti 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. 

Opiskelutapoja on useita:  

- luento-opetus 
- itsenäiset oppimistehtävät 
- tiimityöskentely 
- verkko-opiskelu 
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa  
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet 
- tentit 
- käytännön harjoittelu. Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä. 

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet lähinnä oman aloitusryhmän työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät koko ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja muita verkko-opintoja.  

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät myös muiden ryhmien (muut päiväopiskeluryhmät, verkko-opintojaksot, mahdolliset monimuotoryhmät) opintoja.  

Työssäkäyntiin integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tässä on kyse niin sanotusta työn opinnollistamisesta, jossa osaaminen hankitaan opintojen aikana työpaikalla. Työn opinnollistaminen liittyy aina johonkin opintojaksoon tai moduuliin, ja suoritus tulee suunnitella ennakkoon opettajan ja työnantajan kanssa.  Opintojen ohjaus 

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.BYOD – Bring Your Own Device 

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Elintarviketekniikan insinöörinä voit työllistyä erilaisiin elintarvikealan, pakkausteknologian tai tuotekehitystä tekeviin yrityksiin. Koulutus antaa sinulle valmiudet olla tekemässä tulevaisuuden ratkaisuja ja toimia erilaisissa elintarvikejalostuksen suunnittelu- tai esihenkilötehtävissä, tuotekehityksessä, pakkaamiseen liittyvissä tehtävissä koskien joko pakkausmateriaaleja tai -merkintöjä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen tai laadunhallintaan.

Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan opintoja esimerkiksi elintarvikealan valvonnasta, liiketoiminnasta tai robotiikasta, jolloin laajennat mahdollisia työtehtäviä viranomaistehtäviin, kuten terveystarkastajan tai yrittäjyyteen ja myyntiin liittyvissä tehtäviin.

Tehtävänimikkeitäsi voi olla esimerkiksi tuotekehittäjä, laatupäällikkö, tuotannonsuunnittelija, käyttöinsinööri, tutkimusinsinööri, markkinointi- tai myyntipäällikkö tai pakkausasiantuntija.Monipuolista osaamista elintarviketekniikkaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on useita mahdollisuuksia kytkeä opintoihin elintarviketekniikkaa tukevia opintoja. Ympäristöteknologia, Robotiikka ja tekoäly, Ohjelmistotekniikka sekä Liiketalous ja Biotuotetekniikka ovat keskeisempinä tällaisista koulutuksista. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopinnot pidetään Kouvolan kampuksella. Elintarviketekniikan opintoihin kuuluu runsaasti mikrobiologiaan, kemiaan, elintarviketeknologiaan ja tuotekehitykseen liittyviä laboratoriotöitä ja muita käytännön harjoituksia. Laboraatiot, tuotekehitys ja muut käytännön harjoituksia sisältävät oppitunnit pidetään yhteistyökumppaniemme tiloissa Kouvolan alueella.

Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ELKV24SP)
Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ELKV23SP)
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • MYY ELLUT
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.
Hallitset lämpöopin perusteet. Tunnet ja osaat soveltaa lämpöoppia fysikaalisena ilmiönä oman alan ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä. Tunnet lämpömittareiden erilaisia toimintaperiaatteita. Osaat mitata erilaisia lämpötiloja erilaisilla menetelmillä erilaisista kohteista sekä arvioida tuloksen oikeellisuutta.

Sisältö

Mitkä ovat lämpöopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen. Mitä pitää huomioida mitattaessa lämpötilaa nesteestä, yksittäisestä kappaleesta, kuumasta tai kylmästä? Mikä ero on kappaleen ja ympäröivän ilman lämpötilalla? Miten lämpötiloja mitataan erilaisilla mittareilla ja millainen menetelmä on soveltuva kunkin lämpötilamittauksen tavoitteisiin. Kuinka mittauksia raportoidaan arvioidaan tuloksen luotettavuus.

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.
Muu mahdollinen opettajan opintojakson alussa ilmoittama kirjallisuus tai materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja
ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähiopetuksen ja laboraatioharjoitusten
mukaan.
Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson
tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin
ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Huomioi laboraatioiden pakollinen tekeminen tai niiden hyväksyminen AHOT-menetelmän kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien ja työselostusten palautusajat sekä tenttien ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, joista laboraatioita 18 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriassa perehdyt lämpöoppiin ja sen merkitykseen etenkin elintarviketuotannossa. Kemialliset reaktiot tulevat tutummiksi, tunnet lämpömittareiden erilaisia toimintaperiaatteita.

Laboraatioissa opit työskentelemään laboratorioissa, tunnistat välineet ja osaat sanaston. Opit mittaamaan lämpötiloja erilaisilla mittareilla ja erilaisissa ympäristöissä ja erilaisista kohteista. Laboraatioista kirjoitetaan työselostukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaudu siirtymään kampuksen ulkopuolelle laboraatioita tekemään. Laboraatioissa on pakollinen läsnäolo.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät sekä arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuopettaja

Henry Lähteenmäki

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Järvenmäki
Vastuuopettaja

Mari Järvenmäki

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät miten elintarvikelaisäädännöllä ohjataan elintarvikevalmistusta.
Hallitset Suomen elintarvikelainsäädännön rakenteen ja keskeisen jaottelun.
Tiedät millaista ohjeistusta Suomessa on elintarvikkeille lainsäädännön lisäksi.
Pystyt lukemaan ja tulkitsemaan lakitekstiä.

Sisältö

Mistä erilaisista säädöstyypeistä Suomen elintarvikelainsäädäntö koostuu?
Miten löydät ajantasaisen lainsäädännön kuhunkin tarpeeseen?
Mikä ero on lainsäädännöllä ja erilaisilla elintarvikealaa koskevilla viranomaisohjeilla?
Miten lakitekstiä luetaan, tulkitaan ja sovelletaan?
Mitä elintarvikkeita ja elintarviketuotantoa koskevia lakeja Suomessa on?

Opiskelumateriaali

Learnin kautta jaettava materiaali.

Elintarvikelaki 297/2021
Euroopan unionin yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004/EU), etenkin liite II
Muu soveltuva lainsäädäntö

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestykseen merkitty lähiopetus ja oppimistehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittava opettajan kanssa erikseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI-yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien ja mahdollisen tentin ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Osaat lukea sekä kansallista että EU lainsäädäntöä ja tunnet niiden perusteella annetut alempiarvoiset säädökset ja ohjeet. Osaat eritellä erilaisten lakien, säädösten ja ohjeiden aseman julkisen vallan käytössä.

Osaat keskeiset elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät lainsäädännöt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • MYY ELLUT
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat kuvailla mikrobien keskeiset rakenteet, yleiset ominaisuudet ja niiden kasvuun ja lisääntymiseen vaikuttavat tekijät elintarvikkeissa.
Osaat selittää kuinka bakteereja kasvatetaan ja kuinka niiden kasvua kyetään estämään sekä osaat selittää mikrobien tunnistamisen perusperiaatteet.
Osaat työskennellä aseptisesti ja tutustut tärkeimpiin mikrobiologisiin perusmenetelmiin ja mikroskopointiin.
Osaat tulkita mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Miten mikrobit luokitellaan ja missä niitä esiintyy?
Mitkä tekijät vaikuttavat mikrobien kasvuun?
Millaisia riskejä mikrobit aiheuttavat elintarvikkeissa?
Miten mikrobeja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa?
Miten laboratoriossa työskennellään aseptisesti?
Miten otetaan mikrobiologisia näytteitä elintarvikkeista ja pinnoilta?
Miten mikrobeja voidaan tunnistaa?
Miten tulkitaan mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioidaan niiden luotettavuutta?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettava muu mahdollinen materiaali tai kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähiopetuksen ja laboraatioharjoitusten mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Huomioi laboraatioiden pakollinen tekeminen tai niiden hyväksyminen AHOT-menetelmän kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa on toteuttaa mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa teoriaosuus on 3,5 op ja laboraatiot 1,5 op. Arviointi muodostuu tentistä/oppimistehtävistä ja laboratoriotyöselostuksista.

Tehtävien palautusaikataulu sekä mahdollisten tenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessaan opintojakso vaatii 135 h varaamista sen suorittamiseksi. Laboraatioiden käytännön harjoitusten osuus työmäärästä on 15 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriaosuudessa perehdytään mikrobien rakenteisiin, niiden kasvuun sekä muihin ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Teoriassa eri mikrobiryhmiä tarkastellaan elintarvikevalmistuksen näkökulmasta, mikrobien hyödyistä ja haitoista elintarvikkeille.

Laboraatioissa opettelet aseptista työskentelyä sekä erilaisia mikrobiologisia perustutkimusmenetelmiä. Näytteenotto, pesäkelaskenta, mikroskopointi ja mikrobien tunnistaminen tulevat käytännön harjoituksissa tutuiksi. Laboraatioista tehdään työselosteet, joilla osoitat osaltaan oppimistasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaudu siirtymään kampuksen ulkopuolelle laboraatioita tekemään. Laboraatioissa on pakollinen läsnäolo.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät sekä arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Lisätiedot

Varaudu siirtymään kampuksen ulkopuolelle laboraatioita tekemään. Laboraatioissa on pakollinen läsnäolo.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Erotat tärkeimmät biologiset makromolekyylit ja opit hahmottamaan niiden merkityksen ympäristön, terveyden ja elintarvikevalmistuksen kannalta.
Tutustut biokemiallisiin reaktioihin solutasolla ja ympäristössä sekä erilaisiin biokemiallisiin sovelluksiin elintarvikkeissa.
Syvennät osaamista erilaisten mikrobien haitoista ja hyötykäytöstä elintarvikkeissa.
Tutustut keskeisiin ruokamyrkytyksiä aiheuttaviin mikrobeihin.

Sisältö

Miten solun energia-aineenvaihdunta toimii?
Mitä ovat entsyymikinetiikka ja vierasainemetabolia solutasolla?
Minkälaisia ovat biokemian sovellukset elintarvikevalmistuksessa?
Kuinka mikrobeja voidaan käyttää hyödyksi elintarvikevalmistuksessa?
Mitä haittaa mikrobit voivat aiheuttaa elintarvikkeille?
Mikä on mikrobien osuus ruokamyrkytyksissä ja miten niihin voidaan vaikuttaa?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettava muu mahdollinen materiaali ja kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähiopetuksen (kevät -24) ja laboratorioharjoitusten (syksy -24) mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Huomioi laboratorioharjoitusten pakollinen tekeminen tai niiden hyväksyminen OT-menetelmän kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa on toteuttaa mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa teoriaosuus on 3 op ja laboratorioharjoitukset 2 op. Arviointi muodostuu kotitenteistä, oppimistehtävistä ja laboratoriotyöselostuksista.

Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessaan opintojakso vaatii 135 h varaamista suorittamiseksi. Laboratorioharjoitusten osuus työmäärästä on n. 40 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriaosuudessa perehdytään biologisiin makromolekyyleihin ja opit hahmottamaan niiden merkityksen ympäristön, terveyden ja elintarvikevalmistuksen kannalta. Tutustut biokemiallisiin reaktioihin solutasolla sekä erilaisiin biokemiallisiin sovelluksiin elintarvikkeissa. Syvennät osaamista erilaisten mikrobien haitoista ja hyötykäytöstä elintarvikkeissa ja tutustut keskeisiin ruokamyrkytyksiä aiheuttaviin mikrobeihin.

Laboratorioharjoituksissa opettelet makromolekyylien eristystä ja puhdistus biologisesta materiaalista sekä niiden kvantitointi ja karakterisointi. Opit mikrobiologisen näytteenottoa sekä mikrobien tunnistamista. Lisäksi opit tutkimustulosten tulkintaa, käsittelyä ja raportointia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät sekä arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Mikrobiologian perusteet, Kemian perusteet

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä ja käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat käyttää oppilaitoksen tietoteknistä ympäristöä (mm. Office –paketit, Zoom) ja hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussasi sekä tulevissa käytännön työtehtävissä.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä ja ymmärrät käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen.
Osaat suojata henkilökohtaiset tiedot ja laitteet.
Osaat opiskelujen kannalta riittävästi tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja hallitset nettietiketin sähköpostissa ja muissa viestimissä.

Sisältö

Mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet? Kuinka hyödyntää opiskelussa word, excel, power point, M365 ja One Drivea?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa ja työelämässä?
Mitä saa lainata ja miten, kuinka tekijänoikeudet säätelevät lähteiden käyttöä?
Miten nettiä ja sähköpostia työelämässä käytetään?
Mistä löydän oman alan tietoa ja miten tiedän onko tieto luotettavaa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali ja linkit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työvälineosaaminen 5op -opintojakson AHOT-suoritus sovitaan opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Kurssin aikana tehtävillä palautustehtävillä on tehtäväkohtaiset määräajat.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 h työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin suoritettuasi
* Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä
* Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita
* Osaat toimia tietoturvallisesti.

Kursilla käsitellään mm. seuraavia aiheita
* Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
* Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja?
* Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Lisätietoja opiskelijoille

Lähitoteutuksen oppitunneille tarvitset oman tietokoneen mukaan. Tietokoneen tulee olla liitettävissä koulun langattomaan verkkoon. (WLAN- eli liitä verkkoon ominaisuus)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietoturvallisuus ja järjestelmät: 10%
Office 365 tehtävät: 10%
Word tehtävät: 20%
Power Point tehtävä: 30%
Excel tehtävä: 30%

Arviointiasteikko: 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Järvenmäki
Vastuuopettaja

Mari Järvenmäki

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät mitä tarkoitetaan talousvedellä, miten sitä valmistetaan ja millaisia laatuvaatimuksia sille on lainsäädännössä.
Tiedät mitä tarkoitetaan prosessivedellä elintarvikevalmistuksessa ja elintarvikkeiden käsittelyssä.
Osaat ottaa mikrobiologisen vesinäytteen talous- ja prosessivedestä.
Ymmärrät mikä ero on talousvedellä ja prosessivedellä elintarvikevalmistuksessa.

Sisältö

Miten ja mistä talousvettä saadaan?
Millaista on hyvä talousvesi?
Mikä merkitys talousveden laadulla on elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksen eri vaiheissa?
Mitä eroa on talousvedellä ja prosessivedellä?
Miten prosessivettä ja sen laatua määritellään ja mitataan?

Opiskelumateriaali

Vesilaitostekniikka ja hygienia (soveltuvin osin)
Pääkkönen, Jorma ; Antila, Elina ; Pääkkönen, Jorma ; Peltonen, Päivi ; Suomen vesilaitosyhdistys ry ; Vesilaitosyhdistys ry
Suomen vesilaitosyhdistys 2012 [Uud. p.]

Opettajan Learnin kautta jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava väylä ei ole mahdollinen tälle opintojaksolle lukukaudella K24.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään .

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa on toteuttaa mahdollinen yritysvierailu ja käytetään ulkopuolista asiantuntijaluennoitsijaa .

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa. Mahdollisten tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Talousvesiosuudessa perehdytään erilaisiin raakavesilähteisiin ja talousveden valmistukseen ja sen laatuvaatimuksiin sekä laatusuosituksiin.
Prosessivesiosuudessa perehdytään veden käyttöön erilaisissa elintarvikeprosesseissa ja niiden vedelle asettamissa vaatimuksissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arviointi perustuu oppimistehtäviin ja mahdolliseen tenttiin. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan tehtävänannon yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Ukkola
Vastuuopettaja

Marko Ukkola

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Learn-materiaali perustuu oppikirjaan, jonka hankkiminen ei ole välttämätöntä. Kurssilla tarvitset laskimen. Funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta graafisen laskimen käyttö on myös sallittua.

Oppikirja:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Ukkola
Vastuuopettaja

Henry Lähteenmäki

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö

Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Vilkki
Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tiedät kuinka elintarvikeanalytiikan avulla voidaan mitata ja kuvata elintarvikkeiden laatua ja ominaisuuksia numeerisin suurein.
Pystyt valitsemaan menetelmän sen mukaan mitä elintarvikkeesta halutaan tutkia.
Osaat kuvata eri elintarvikkeita niiden kemiallisten ominaisuuksien perusteella.
Osaat arvioida tuloksen oikeellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Miten elintarvikeanalytiikan avulla erotetaan elintarvikkeista erilaisia ominaisuuksia kuten kosteus, rasva, proteiinit ja hiilihydraatit?
Miten valitaan analyysimenetelmä tutkittavan ominaisuuden perusteella?
Painotus analytiikassa on kasviperäisissä elintarvikkeissa ja raaka-aineissa.
Opintojakso sisältää runsaasti käytännön laboratoriotyöskentelyä ja tutkimusraporttien tekoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettava muu mahdollinen materiaali ja kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähitapaamisten ja laboratorioharjoitusten mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Huomioi laboratorioharjoitusten pakollinen tekeminen tai niiden hyväksyminen OT-menetelmän kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on usein vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa työelämävierailuista tai/ja asiantuntijaluentoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa teoriaosuus on 3 op ja laboratorioharjoitukset 2 op. Arviointi muodostuu kotitenteistä, oppimistehtävistä ja laboratoriotyöselostuksista.

Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessaan opintojakso vaatii 135 h varaamista suorittamiseksi. Laboratorioharjoitusten osuus työmäärästä on n. 40 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriaosuudessa opit elintarvikkeiden keskeisten ainesosien rakenteet, tärkeimmät kemialliset ja funktionaaliset ominaisuudet sekä niiden merkityksen elintarvikkeissa. Lisäksi perehdyt kemiallisiin reaktioihin elintarvikkeiden prosessoinnissa ja varastoinnissa.

Laboratorioharjoituksissa käyt läpi elintarvikkeiden perusanalyysien suoritusta: kosteus/kuiva-aine, proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, rasvojen hapettuminen sekä vitamiinit analyyseillä. Lisäksi opit tutkimustulosten tulkintaa, käsittelyä ja raportointia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät sekä arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Järvenmäki
Vastuuopettaja

Mari Järvenmäki

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat elintarvikkeiden hyvän valmistus- ja säilytyshygienia ja sen merkityksen ruokaturvallisuudelle.
Osaat hygieenisen työskentelyn ja hyvän käsihygienian.
Osaat tunnistaa eri elintarvikkeita ja tunnet niiden ominaisuuksia.
Osaat ryhmitellä elintarvikkeita erilaisiin ryhmiin niiden ominaisuuksien ja erityispiirteiden perusteella.

Sisältö

Millaisia erilaisia elintarvikkeita meillä on markkinoilla? Millaisia erilaisia ominaisuuksia elintarvikkeilla on? Miten elintarvikkeita voidaan ryhmitellä niiden ominaisuuksien perusteella? Mitä tarkoitetaan ruokaturvallisuudella?

Mitä on hyvä elintarvikehygienia? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvään elintarvikehygieniaan? Mikä vaikutus on hyvällä käsihygienialla?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali
Hygieniaopas: Elintarvikehygienian perusteet. Ympäristökustannus Oy

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja. Itsenäiset suoritustavat

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan vierailuja/muuta työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa. Mahdollisten tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lähituntien lisäksi opiskelijan pitää varata riittävästi aikaa itsenäiseen opiskeluun ja oppimistehtävien tekemiseen.

Toteutuksen osien kuvaus

Elintarviketuntemus -osassa tutustut erilaisiin elintarvikeryhmiin (mm. kasvikset, viljat, liha, kalat, maito, rasvat, sokerit) ja elintarvikevalmisteisiin. Lisäksi tulevat tutuksi erilaiset kulutukseen vaikuttavat trendit kuten esim. lähiruoka, luomu, vegaanisuus.

Elintarvikehygienia -osassa perehdyt siihen mistä hyvä elintarvikehygienia koostuu. Elintarvikehygieniassa tutustut erilaisiin käytäntöihin, joilla voidaan parantaa elintarviketurvallisuutta. Keinoina voi olla esim. tilojen oikea sijoittelu ja pintamateriaalit, tilojen ja välineiden hyvä kunto ja puhtaus, hyvä työskentelyhygienia ja elintarvikkeiden lämpötilahallita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arviointi perustuu oppimistehtäviin ja mahdolliseen tenttiin. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan tehtävänannon yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Elintarviketekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Rommi
 • Marjo Malinen
Vastuuopettaja

Marjo Malinen

Ryhmät
 • ELKV23SP
  Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Pystyt kertomaan mitä tarkoitetaan työsuojelulla ja mitä kaikkea siihen kuuluu.
Työsuojelulainsäädännön tavoitteet ja keskeiset kohdat ovat sinulle tuttuja.
Pystyt kuvaamaan työsuojeluorganisaation ja sen keskeiset tehtävät työpaikalla.
Tiedät erilaisista henkilösuojaimista sekä kone- ja laitesuojauksista perusasiat.
Ymmärrät työsuojelun merkityksen työpaikalla.

Sisältö

Mitä on työsuojelu työpaikalla?
Mikä on työsuojelulainsäädännön tavoitteet ja keskeinen sisältö?
Millainen on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja mitkä on sen tehtävät?
Mikä on työntekijän vastuu työsuojelun toteutumisessa työpaikalla?
Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet työsuojelussa työpaikalla?
Mitä tarkoitetaan henkilösuojaimilla sekä kone- ja laitesuojauksella työsuojelussa ja millaisia niitä on?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettava muu mahdollinen materiaali ja kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähitapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on vahvistamaton, mutta suunnitelmissa on työelämävierailujen toteuttamista ja asiantuntija luentoja

Tentit ja muut määräajat

Arviointi muodostuu kotitenteistä ja oppimistehtävistä. Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessaan opintojakso vaatii 135 h varaamista suorittamiseksi.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla opit työsuojelun merkityksen ja tutustut sitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Perehdyt työturvallisuusvastuiden jakoon sekä henkilö- ja laitesuojaimiin. Osaat tunnistaa työpaikan turvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja tiedät kuinka työn turvallisuusanalyyseja tehdään. Tutustut tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkintaa, tilastointiin ja seurantaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät sekä arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.