Siirry suoraan sisältöön

Kehittyvän elintarviketekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Koulutus painottuu työelämän tarpeita huomioiden kasviperäisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja tuotteistamiseen. Opit prosessitekniikkaa, elintarvikkeiden valmistustekniikkaa ja kasviperäisiä raaka-aineita. Insinööriosaaminen yhdistettynä elintarvikeosaamiseen ovat opintojen ydinosaamista.

Elintarvikeopinnoissa korostuu mikrobiologia, elintarvikehygienia, omavalvonta ja yleinen elintarviketuntemus sekä elintarvikkeiden valmistustekniikat. Laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuusosaaminen ovat osa opintoja. Prosessiteknisiin opintoihin sisältyy mm. matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Voit täydentää osaamistasi viranomais- ja valvontatehtävien osaamisella, liiketoimintaopinnoilla tai 20 opintopisteen laajuisilla työelämäprojekteilla.

Koulutuksen sisältö

Kehittyvän elintarviketekniikan kaikille pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Nämä opinnot on koottu moduuleihin, joissa opit

- opiskelu- ja työelämätaitoja
- elintarvikeosaamista yleisesti
- Luonnontieteitä, kuten matematiikkaa ja kemiaa
- elintarviketuotannon toimintaympäristöjä
- tuotantoturvallisuutta
- syvennät luonnontieteiden opintoja
- työelämässä toimimista
- elintarviketekniikkaa ja -pakkaamista
- kasviperäisiä raaka-aineita
- ruokatehtaan prosesseja ja tuotekehitystä.

Opintojen aluksi teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja opit digitaitoja ja viestintää, joita tarvitset opinnoissasi. Ammatillista osaamistasi pääset kerryttämään Elintarvikeosaamisen perusteet -moduulissa, jossa mikrobiologian, kemian ja lämpöopin avulla opit, mistä erilaisten elintarvikkeiden elintarviketurvallisuus muodostuu. Luonnontieteissä matematiikka, kemia ja fysiikka ovat pääosassa.

Elintarvikkeista opit niitä säätelevää lainsäädäntöä, valmistusteknologiaa, raaka-aineita, pakkaamista, pakkausmerkintöjä, elintarviketuotannossa käytettävän veden laatuvaatimuksia, omavalvontaa ja näytteenottoa. Keskiössä ovat kasviperäiset raaka-aineet ja niihin liittyvät prosessit, kuten esimerkiksi myllyteknologia, leipomoteknologia, juoma- ja marjateollisuus.

Erilaiset laatujärjestelmät ja laadunhallinta sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen tulevat tutuksi opintojen aikana. Johtaminen ja työyhteisötaidot yhdessä työsuojelun kanssa sekä työlainsäädäntö ja esihenkilötyö antavat osaamista niin harjoitteluun kuin työelämäänkin.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat mukana luonnollisena osana oppimista monessa eri opintojaksossa. Ydinopintoihin kuuluvat lisäksi harjoittelut (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Kehittyvän elintarviketekniikan ydinopintoihin kuuluu 195 op. Tutkintoon valitset ammattiopintojen tarjonnasta lisäksi täydentäviä opintoja 35 op ja vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan päätoimisina päiväopintoina suomeksi, arkipäivisin ja pääsääntöisesti lähiopetuksena Kouvolassa. Opintoihin sisältyy erilaisia laboraatiota ja muita käytännönharjoituksia, joihin osallistutaan läsnäolevana paikan päällä.Opiskele joustavasti 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. 

Opiskelutapoja on useita:  

- luento-opetus 
- itsenäiset oppimistehtävät 
- tiimityöskentely 
- verkko-opiskelu 
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa  
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet 
- tentit 
- käytännön harjoittelu. Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä. 

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet lähinnä oman aloitusryhmän työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät koko ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja muita verkko-opintoja.  

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät myös muiden ryhmien (muut päiväopiskeluryhmät, verkko-opintojaksot, mahdolliset monimuotoryhmät) opintoja.  

Työssäkäyntiin integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tässä on kyse niin sanotusta työn opinnollistamisesta, jossa osaaminen hankitaan opintojen aikana työpaikalla. Työn opinnollistaminen liittyy aina johonkin opintojaksoon tai moduuliin, ja suoritus tulee suunnitella ennakkoon opettajan ja työnantajan kanssa.  Opintojen ohjaus 

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.BYOD – Bring Your Own Device 

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Elintarviketekniikan insinöörinä voit työllistyä erilaisiin elintarvikealan, pakkausteknologian tai tuotekehitystä tekeviin yrityksiin. Koulutus antaa sinulle valmiudet olla tekemässä tulevaisuuden ratkaisuja ja toimia erilaisissa elintarvikejalostuksen suunnittelu- tai esihenkilötehtävissä, tuotekehityksessä, pakkaamiseen liittyvissä tehtävissä koskien joko pakkausmateriaaleja tai -merkintöjä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen tai laadunhallintaan.

Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan opintoja esimerkiksi elintarvikealan valvonnasta, liiketoiminnasta tai robotiikasta, jolloin laajennat mahdollisia työtehtäviä viranomaistehtäviin, kuten terveystarkastajan tai yrittäjyyteen ja myyntiin liittyvissä tehtäviin.

Tehtävänimikkeitäsi voi olla esimerkiksi tuotekehittäjä, laatupäällikkö, tuotannonsuunnittelija, käyttöinsinööri, tutkimusinsinööri, markkinointi- tai myyntipäällikkö tai pakkausasiantuntija.Monipuolista osaamista elintarviketekniikkaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on useita mahdollisuuksia kytkeä opintoihin elintarviketekniikkaa tukevia opintoja. Ympäristöteknologia, Robotiikka ja tekoäly, Ohjelmistotekniikka sekä Liiketalous ja Biotuotetekniikka ovat keskeisempinä tällaisista koulutuksista. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on Kehittyvässä elintarviketekniikassa vahvasti mukana opetuksessa. Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa ja panostamme työelämäyhteistyöhön heti opintojen alusta alkaen.

Voit sisällyttää opintoihisi runsaasti erilaisia työelämälähtöisiä projektitöitä, joissa ratkot yksin tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa aitoja työelämän toimeksiantoja. Näistä kontakteista voi löytyä harjoittelupaikka, opinnäytetyöaihe ja lopulta valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopinnot pidetään Kouvolan kampuksella. Elintarviketekniikan opintoihin kuuluu runsaasti mikrobiologiaan, kemiaan, elintarviketeknologiaan ja tuotekehitykseen liittyviä laboratoriotöitä ja muita käytännön harjoituksia. Laboraatiot, tuotekehitys ja muut käytännön harjoituksia sisältävät oppitunnit pidetään yhteistyökumppaniemme tiloissa Kouvolan alueella.

Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ELKV25SP)
Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ELKV24SP)
Kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ELKV23SP)

Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus EL00ER78-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3059 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER81-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus EL00ES54-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER79-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00DT14-3009 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER80-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3061 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3023 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3287 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER83-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus EL00ER77-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER82-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER78-3002 Ryhmät ELKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ES54-3003 Ryhmät ELKV24SP
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DT14-3012 Ryhmät ELKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3064 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3305 Ryhmät ELKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER77-3002 Ryhmät ELKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HAM0ER84-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ER86-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus EL00ES55-3001 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3238 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 01.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3297 Ryhmät ELKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3366 Ryhmät ELKV24SP