Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Digital International Business

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Täysin englanninkielisen BBA-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Tutkintoaikaa voi lyhentää sinnikkyydellä tai hyväksiluettavilla aiemmilla opinnoilla.

Digital International Business -tutkinnon opintojen rakenne
• ydinosaaminen (150 opintopistettä, op), joka sisältää kaikille tradenomeille keskeiset osaamisalueet, työharjoittelun ja opinnäytetyön
• täydentävä osaaminen (60 op), joka sisältää digitaalisen liiketoiminnan syventävät opinnot (45 op) ja vapaasti valittavat opinnot (15 op).

Suoritettuasi ydinopinnot
• tunnet yrityksen eri toiminnot ja osaat tehdä niihin liittyviä päätöksiä
• osaat analysoida toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia yrityksen kansainväliseen digitaaliseen toimintaan.
• osaat käyttää tietotekniikkaa päätöksenteon apuvälineenä
• osaat tehdä tutkimuksia ja käyttää niitä liiketoiminnan tukena.

Suoritettuasi täydentävät opinnot
• hallitset digitaalisen markkinoinnin ja myynnin eri prosesseja kansainvälisessä liiketoiminnassa
• tunnet yrityksen eri digitaaliset liiketoimintamallit
• osaat analysoida lohkoketjun ja alustatalouden vaikutuksia yrityksen kehitykseen
• osaat johtaa kansainvälisen yrityksen tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa
• hallitset kansainvälisen liiketoiminnan strategisia ja innovatiivisia prosesseja.

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa opintoja. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä. Työelämän oppimisprojekteissa pääset työskentelemään yhdessä työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Opintoihin sisältyvässä viiden kuukauden harjoittelussa pääset soveltamaan oppimaasi käytäntöön. Harjoittelun voit suorittaa Suomessa tai missä päin maailmaa tahansa.

Opintojen tavoite

Digital International Business -koulutuksesta valmistut digitaalisen liiketalouden, markkinoinnin ja kaupan kansainvälisiin tehtäviin. Englanniksi toteutettava koulutus valmentaa sinusta ammattilaisen, joka kykenee kommunikoimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja osallistuu aktiivisesti työelämän kehittämiseen.

Opiskelet aidosti kansainvälisessä ympäristössä, jossa opettajat ja opiskelijat ovat kotoisin yli 30 maasta. Kulttuuritaustojen erilaisuuden ansiosta kehität tiimityöskentelyvalmiuksiasi globaalissa ympäristössä toimimiseen. Samalla vahvistat englannin kielen taitoasi tilanteissa, jotka muistuttavat läheisesti todellista toimintaa kansainvälisessä yrityksessä. Xamkissa on pitkät perinteet sekä kansainvälisen liiketoiminnan että englannin kielellä opettamisesta.

Opiskelu tapahtuu läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa ja perustuu kansallisesti palkittuun innovatiiviseen LCCE-toimintamalliimme. Sen myötä saat jo opintojen aikana ratkaistavaksi useita yritysten oikeita toimeksiantoja. Luot näin verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

Xamkin tarjoamien opintojen lisäksi voit myös hyödyntää ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujemme laajaa opintotarjontaa. Myös kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista joidenkin oppilaitosten kanssa.
Lue lisää koulutuksesta ja katso video täältä!

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Digital International Business -koulutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän ja Xamkin alumneiden kanssa. Tavoitteena on, että saat laajaa kokemusta työelämästä jo opintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus edistää kansainvälistymistä ja matkailua Kymenlaakson alueella. Voit työskennellä markkinoinnissa, myynnissä ja kaupassa.

TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin voit osallistua esimerkiksi harjoittelijana tai opinnäytetyötä kirjoittavana projektiavustajana. Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asiakastutkimuksia, paikallisen alueen kehitystyötä tai koulutuksen kehittämistä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Sinulla on mahdollisuus valita itsellesi sopiva oppimisväylä: työviikkopohjainen, opintoja nopeuttava tai työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Koulutus toteutetaan täysin englanninkielisenä ja kansainvälisessä ympäristössä.

Opintojen maksullisuus
Lukuvuosimaksu EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle opiskelijalle on 6000 euroa lukuvuodessa. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja apurahajärjestelmästä. www.xamk.fi/tuition-fee

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opintojesi alussa käynnistetään henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa käsitellään muun muassa opintoihisi liittyviä valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua. HOPSin laatimisessa tukenasi on koulutuksesi opiskelijavastaava.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Digital International Business -koulutuksesta valmistut haastaviin kansainvälisen markkinoinnin ja kaupan tehtäviin. Yritysten kansainvälistymisen myötä tulevaisuuden työpaikkasi voi sijaita missä maassa tahansa.
Laaja-alaisella osaamisella, yritteliäällä asenteella ja tietoteknisellä osaamisella on kysyntää kaikkialla. Erityisesti olet omiasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
• Accounting Assistant
• Area Export Managers
• Business Controller
• Digital Business Expert
• Digital Key Account Managers
• Digital Marketer
• Marketing Assistant
• Marketing Planners
• Market Supervisors
• Product Manager
• Regional manager
• Sales Coordinators

Koulutuksen oppimisympäristöt

Voit opiskella joko Xamkin Kouvolan kampuksella, verkossa tai yrityksissä ja organisaatioissa, joissa opiskelijat, opettajat ja yrityksen edustajat tekevät yhteistyötä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.
Kansainväliset tapahtumat, kampuksella järjestettävät erilaiset messut ja opiskelijoiden järjestämät aktiviteetit (kerhot ja työryhmät) toimivat myös mielenkiintoisena oppimisympäristönä.

Kaikilla opintojaksoilla – suoritusmuodosta huolimatta ? käytetään E-kampuksen järjestelmiä (esim. virtuaalinen oppimisympäristö Moodle). Ryhmätyön tekeminen ja asiakirjojen jakaminen on sujuvaa. Opinnoissa hyödynnetään myös eri järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat, tietokannat, toimistotyökalut, taloushallinnon järjestelmät, ERP (Enterprise Resource Planning) ja CRM (asiakkuudenhallinta), yrityspelit ja tutkimustyöohjelmat. Verkkotyökalut, sisäiset opiskelija- ja sosiaalisen median kanavat ovat myös nopeita viestintä- ja yhteistyötapoja.

Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV24SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV23SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV22SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV21SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV20SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jayden Khakurel
Vastuuopettaja

Jayden Khakurel

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Opit tunnistamaan, miten tekoäly vaikuttaa yrityksiin ja toimialoihin.

Osaat analysoida liiketoimintamalleja, jotka perustuvat AI-pohjaisiin alustoihin.

Opit ongelmaratkaisutaitoja AI-hallitsevilla aloilla

Opit syntyvän tekniikan periaatteita, teknologisten suuntaviivojen tyyppejä ja teknologisia innovaatioita.

Opit tunnistamaan ja analysoimaan älykkäitä tekniikoita älykkäiden ja ketterien yritysten kehittämiseen.

Sisältö

Mitkä ovat AI: n ja tulevaisuuden teknologioiden käsitteet?

Mitkä ovat liiketoimintamallien pääperiaatteet AI-käyttöisillä alustoilla?

Kuinka ratkaista yritystoimintaan liittyvät tehtävät AI-hallitsemilla aloilla?

Mitkä ovat nousevan teknologian periaatteet

Millaisia ovat teknologiset etenemissuunnat ja teknologiset innovaatiot?

Kuinka tunnistaa, analysoida ja kehittää älykkäitä tekniikoita liiketoiminnassa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin. Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen. Osaat toimia oman erikoistumisalasi/suuntautumispolun mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi/suuntautumispolkuusi soveltuvan harjoittelupaikan. Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä. Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

All material found in the Learn platform

Yksilölliset oppimisväylät

Training must be agreed with training coordinator before starting

TKI ja työelämäyhteistyö

Training is carried out with real companies inside or outside Finland

Tentit ja muut määräajat

no exams

Opiskelijan työmäärä

Normal working week approx. 37.5 hours x 20 weeks = 450 hours

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Based on training report, work certificate, presentation

Esitietovaatimukset

Syventävän harjoittelun voit aloittaa, kun olet suorittanut lähes kaikki ydinosaamisen opinnot ja vähintään 15 opintopistettä sellaisia täydentäviä opintoja, jotka antavat valmiudet harjoittelussa menestymiseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

14 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sampo Järvinen
 • Jagat Kunwar
Vastuuopettaja

Jagat Kunwar

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Opit mitä lohkoketjun teknologia on ja miten sitä käytetään.

Opit kuinka analysoida lohkoketjupohjaisia yrityksiä ja kuinka kehittää lohkoketjun teknologiaa olemassa olevassa tai uudessa liiketoiminnassa.

Opit hajautettujen sovellusten ja älykkäiden sopimusten keskeisiä periaatteita

Osaat analysoida erityyppisiä alustoja liiketoiminnassa ja selittää, kuinka tällaiset alustat toimivat.

Osaat kehittää liiketoimintamalleja ja analysoida verkkovaikutuksia.

Sisältö

Mikä on lohkoketjun teknologia ja sen toimintaperiaatteet?

Kuinka analysoida lohkoketjupohjaisia yrityksiä?

Kuinka kehittää lohkoketjun teknologiaa liiketoiminnassa?

Mitkä ovat hajautettujen sovellusten ja älykkäiden sopimusten liiketoimintaominaisuudet?

Millaisia alustoja liiketoiminnassa on ja kuinka alustat toimivat?

Kuinka suunnitella sopiva liiketoimintamalli liiketoiminnalle?

Mitkä ovat verkkovaikutusten ominaisuudet alustataloudessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Satu Majamaa
Vastuuopettaja

Mirka Loponen

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

- Osaat kertoa myyjälle ja ostajalle miten sitova kauppasopimus syntyy ja mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat irtaimen kaupassa sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.
- Ymmärrät immateriaalioikeuksien suojaamisen merkityksen ja tiedät kuinka välttää oikeudenloukkaukset.

Sisältö

- Miten sitova kauppasopimus syntyy ja millä perusteilla kauppasopimus voi olla pätemätön?
- Mitkä ovat myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet irtaimen omaisuuden kaupassa?
- Miten yritysten välinen kauppa eroaa kuluttajakaupasta ?
- Miten yritys voi suojata oikeuksiaan?
- Miten immateriaalioikeudet on otettava huomioon markkinoinnissa?
- Miten tuotteen ulkomuoto, teollinen keksintö, tietokoneohjelma, musiikki, valokuvat ja tekstit ja know-how suojataan ja miten niiden käyttöön saadaan yksinoikeus?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hoa Ngo
 • Atte Reijonen
Vastuuopettaja

Hoa Ngo

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Hallitset matemaattisia taitoja, joita voit käyttää tavallisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat soveltaa matemaattisia taitoja erityisesti taloudellisessa päätöksenteossa sekä taloudellisten ilmiöiden kuvaamisessa. Osaat suunnitella ja hoitaa omaa talouttasi. Osaat käyttää työvälineohjelmia erilaisissa talouselämään liittyvissä laskelmissa.

Sisältö

Miten verotuksen sekä liiketoiminnan kannattavuuden tavanomaisimmat tapaukset lasketaan? Miksi indekseillä kuvataan monien talouselämän asioiden kehittymistä? Miten valuutat vaikuttavat talouden toimijoihin? Mikä on korko ja miten se vaikuttaa yritysten ja yksityisten ihmisten talouteen? Mitä ovat yleisimmät rahoitusinstrumentit ja niihin liittyvät laskentamallit? Miten mitataan investointien kannattavuutta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jagat Kunwar
Vastuuopettaja

Jagat Kunwar

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat käyttää kvantitatiivisen tutkimusaineiston analysointi- ja kuvausmenetelmiä.

Ymmärrät ja osaat tulkita saatuja tuloksia kriittisesti.

Osaat käyttää tilastollista ohjelmistoa (SPSS).

Sisältö

Mitkä ovat kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteet?

Kuinka lasketaan tai määritetään tilastollisia tunnuslukuja (esimerkiksi sijainti- ja hajontaluvut)?

Kuinka kahden muuttujan välisen riippuvuuden voimakkuutta mitataan ja kuinka sitä kuvataan?

Kuinka havaintoaineistoa analysoidaan tilastollisen ohjelmiston avulla ja kuinka saatuja tuloksia kuvataan?

Mitkä ovat tilastollisen päätöksenteon vaiheet?

Kuinka tilastollisia testejä toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jagat Kunwar
Vastuuopettaja

Jagat Kunwar

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat määrittää ja tulkita asiakkuuksiin liittyviä avainlukuja ja –mittareita.

Osaat suunnitella dataan perustuvaa markkinointia.

Osaat luoda asiakasryhmäkohtaisia strategioita.

Osaat arvioida tuloksellisuutta ja suoriutumista asiakastietoon perustuen.

Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.

Sisältö

Miten arvioida asiakaskannattavuutta ja tunnistaa arvokkaimpia asiakkuuksia erilaisin KPI-mittarein?

Miten luoda arvoa asiakassuhdemarkkinoinnin keinoin?

Miten ylläpitää ja kehittää strategisia asiakkuuksia?

Miten asiakastiedolla johtaminen näkyy tuloksellisuudessa?

Miten erilaisia asiakastietojärjestelmiä ja analytiikkaohjelmia käytetään?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Harri Tuomola
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat kuvata yrityksen asiakastyön prosesseja ja määritellä mistä hyvä asiakaspalvelu syntyy. Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä. Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.

Sisältö

Mitä asiakasprosessi tarkoittaa ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa? Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina? Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa? Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään? Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?

Opiskelumateriaali

Asiakasprojekti (5 op)

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Marketing Theory, 3rd Edition, Baker & Saren
Marketing: an introduction, 4th Edition, Masterson, Philips, Picton

Yksilölliset oppimisväylät

Course is planned as part of daytime studies according to timetables

TKI ja työelämäyhteistyö

Marketing related projects carried out during the course.

Tentit ja muut määräajat

There will be no exam and no re-attempts for this course.

Toteutuksen osien kuvaus

What are the objectives and role of customer-oriented marketing and relationship marketing in the organizations’ operations? How does the digital economy and operational environment affect the planning of marketing? How is customer buying behavior and segmentation taken into consideration when defining objectives and target groups? What does a marketing mix consist of, and how can it be used to reach organizational goals?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation will be based on participation, group discussions, completed tasks and main course assignment.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Renée Moura
Vastuuopettaja

Renée Moura

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat hahmottaa toimintaympäristön digitalisoitumisen vaikutuksia monikanavaiseen myyntiin ja markkinointiin.
Osaat kuvata asiakaskokemuksen muodostumista sekä kuluttajan ostoprosessia verkossa.
Osaat hyödyntää digimarkkinoinnin ja –myynnin keinoja ja työkaluja kuluttajan ostoprosessin tukemiseen sekä seurata niiden tuloksellisuutta.
Osaat tuottaa vaikuttavia sisältöjä ja löytää niille yleisöjä hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin keinoin.
Osaat tunnistaa tiedon keräämisen juridiset ja eettiset haasteet.

Sisältö

Mitä tarkoittavat digitaalinen markkinointi ja -myynti ja mitä keinoja sekä kanavia ne pitävät sisällään?
Minkälainen on kuluttajan osto- ja päätöksentekoprosessi verkossa ja miten sitä voidaan tukea digimarkkinoinnin ja –myynnin keinoin?
Miten tuotetaan vaikuttavia sisältöjä ja miten niille löydetään yleisöjä mm. hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin keinoin?
Miten luot toimivat ja tekoälyä (AI, chatbots) hyödyntävät verkkosivut ja verkkokaupan?
Miten luot liikennettä verkkosivustolle ja hyödynnät analytiikkaa mittaamisessa?
Mitkä ovat tiedon keruun juridiset ja eettiset periaatteet?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op tai vastaavat tiedot
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5 op tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat käyttää sopivia ICT-sovelluksia yksilöllisesti ja ryhmissä.
Osaat luoda asiakirjoja, esitysgrafiikkaa ja laskentataulukoita.
Osaat hyödyntää verkotettua ympäristöä tiedon jakamiseen ja kommunikointiin.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään yleensä opintojen aikana ja työssä?
Kuinka tuottaa asiakirjoja, esityksiä ja laskentataulukoita eri sovelluksilla?
Kuinka hyödyntää verkotettua ympäristöä jakamiseen ja viestintään?

Opiskelumateriaali

Provided during contact sessions and via Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Course is planned as part of daytime studies according to timetables.

TKI ja työelämäyhteistyö

Use of business simulation software

Tentit ja muut määräajat

No examination

Toteutuksen osien kuvaus

What ICT applications are commonly used during studies and at work?
How to produce documents, presentations and spreadsheets with various applications?
How to utilise a networked environment for sharing and communication?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation will be based on participation and completed individual/group tasks.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus. Englannin viestintätaitojen ryhmä DIBKV20SP opiskelijoille.
Opetus pääasiassa verkossa, lähitapaamiset Kouvolan kampuksella.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu lähitunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Työjärjestyksen mukainen opetus.
Opetus pääasiassa verkossa, lähitapaamiset Kouvolan kampuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus ja lähitunneille osallistuminen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuopettaja

Heli Viinamäki

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat kirjata perusliiketapahtumat kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

Opiskelumateriaali

All material provided online

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen opintoväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti.

Yksilöllinen opintoja nopeuttava opintoväylä:
Opintojaksolla ei ole opintoja nopeuttavaa opintoväylää.

Työhön integroitu opintoväylä:
Ei työhön integroitua opintoväylämahdollisuutta.

Tentit ja muut määräajat

Completed tasks and final examination

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Game Design
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jenni Klingberg
Vastuuopettaja

Jenni Klingberg

Ryhmät
 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021 (tai vanhemmat painokset). Suomen mestari 1. Helsinki: Finnlectura.
Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus, johon sisältyy oppitunteja Kouvolan kampuksella, oppimistehtäviä ja itsenäistä opiskelua aikataulun mukaan.
Opetusta kahdesti viikossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Toteutukseen kuuluu tentti tai tenttejä, joka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumiseen. Opintojaksolla on tentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A1.1 - A1.2) fraaseja, sanastoa ja rakenteita arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jenni Klingberg
Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

A Taste of Finnish. 2015. Helsingin yliopisto. Saatavissa: http://tasteoffinnish.fi/. Lisäksi muu materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina toteutuksen VV00EF96-3010 Finnish for Beginners yhteydessä.

Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Toteutuksen lopussa on tentti. Tentttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä aikataulun mukaan opintojakson loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kielitaito kansainvälisyysosaamisena.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Vaatii hyviä itsenäisen opiskelun taitoja, koska opettajan reaaliaikainen osallistuminen on vähäistä. Edellyttää riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät, arviointi asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 65

Koulutus
 • Degree Programme in Game Design
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jenni Klingberg
 • Johanna Vilkki
Ryhmät
 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021 (tai vanhemmat painokset). Suomen mestari 1. Helsinki: Finnlectura.
Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella kahdesti viikossa. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Toteutukseen kuuluu tentti tai tenttejä, joka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Markus Hamunen
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • AVSAFT23SPOM
  Avoin amk, Fysioterapeutti (AMK), polku, monimuoto
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Markus Hamunen
Ryhmät
 • LTKV23SP1
  Liiketalous, päivätoteutus
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Aika ja paikka

Verkkototeutus saatavilla

Opiskelumateriaali

Luennot ja Learn-oppimisalusta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Viestintätaidot-opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opetusta 1 x viikko, säännöllinen läsnäolo tunneilla on välttämätöntä opintojakson suorittamiseksi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkototeutus saatavilla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkkototeutus saatavilla

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssilla (määrätyt tehtävät).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus saatavilla

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

markus.hamunen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, mahdollinen tentti ja aktiivinen osallistuminen

Hylätty (0)

Yksi tai useampi tehtävä suorittamatta hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti, mutta osaamistavoitteiden saavuttaminen on jäänyt ohueksi (ks. arviointikriteerit hyvä 3-4).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
- käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita sekä tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tason 5 saavuttanut opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä erinomaisesti, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
- käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita erinomaisesti sekä hyödyntää tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.
- esiintyä varmasti ja vakuuttavasti.
- tuottaa virheetöntä ja tyylillisesti ehyttä tekstiä eri tekstilajeissa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sampo Järvinen
 • Mikhail Nemilentsev
Vastuuopettaja

Mikhail Nemilentsev

Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Opit tuottamaan, kaupallistamaan ja hallitsemaan erityyppisiä innovaatioita yrityksissä.

Opit innovaatioekosysteemien ominaisuuksia kansainvälisessä kontekstissa.

Osaat hallita innovaatioprosesseja tehokkaasti olemassa olevissa ja uusissa organisaatioissa.

Opit suljettujen ja avointen innovaatioiden ominaisuuksia ja toteutusperiaatteita.

Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan innovaatiostrategiaa voittoa tavoitteleville ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille.

Osaat suunnitella kestäviä innovaatioprosesseja organisaatioissa.

Ymmärrät immateriaalioikeuksien suojaamisen merkityksen ja tiedät kuinka välttää oikeudenloukkaukset.

Sisältö

Kuinka tuottaa, kaupallistaa ja hallita erityyppisiä innovaatioita liiketoiminnassa?

Mitkä ovat innovaatioekosysteemien ominaispiirteet kansainvälisessä tilanteessa?

Kuinka kehittää ja hallita innovaatioprosesseja olemassa olevissa ja uusissa organisaatioissa?

Mitkä ovat suljettujen ja avointen innovoinnin ominaispiirteet ja toteutusperiaatteet?

Kuinka suunnitella, toteuttaa ja arvioida innovaatiostrategiaa voittoa tavoitteleville ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille?

Kuinka suunnitella kestäviä innovaatioprosesseja organisaatioissa?

Miten tuotteen ulkomuoto, teollinen keksintö, tietokoneohjelma, musiikki, valokuvat ja tekstit ja know-how suojataan ja miten niiden käyttöön saadaan yksinoikeus?

Opiskelumateriaali

IPR: A Short Course in International Intellectual Property Rights by Karla C. Shippey. Available in Xamk e-library.

Innovation Management: The recommended book for the course: Innovation and entrepreneurship / John Bessant and Joe Tidd. - Third Edition. Wiley. Available in Xamk e-library.


Linkit, luentodiat ja muut opettajien Learniin päivittämät materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

As the course will have both group and individual tasks, the course can be completed by participating in group and individual work.

TKI ja työelämäyhteistyö

There will be course project done for the real business with international context.

Tentit ja muut määräajat

Tärkeät päivämäärät kerrotaan opiskelijoille viimeistään ensimmäisellä luennolla.

There will be an exam covering both parts of the course.

Kansainvälinen yhteistyö

The course is planned for the international business context. All material and project cooperation are at the international level.

Opiskelijan työmäärä

5 ECTS is equivalent to 135 hours of student work.

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Content of the course concerning IPR-Law

How to protect your IP rights?
Trademarks
Designs
Copyright

Content of the innovation management part:
Part 1: Entrepreneurship and innovation context

- processing innovations in/for entrepreneurship

- basics of productisation and commercialisation of innovations

- managing social and sustainable-led innovationPart 2: Opportunity recognition

- sources of innovation

- search strategies for innovations (including a deeper view of open innovations)Part 3: Resources for innovation process

- internal & external analysis, scenario development and risk assessment

- individual and team leadership, innovative climate + focus on organizational culture

- types of innovation networks + ecosystems of innovationPart 4: managing ventures, growth and innovation development

- new product and new service development

- corporate venturing (entrepreneurship & intrapreneurship)Part 5: added value of innovation (process)

- knowledge development in innovation process

- business models for innovations

- learning & innovation

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
 • Slaveya Hämäläinen
Vastuuopettaja

Sara Czabai-Leppänen

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat määritellä ja tunnistaa ihmistenvälisen viestinnän, kulttuurin ja globaalin viestinnän elementit.

Osaat vertailla ja verrata kulttuurien arvoja, uskomuksia, käsityksiä ja viestinnän tyylejä.

Osaat tunnistaa negatiivisen käsityksen: rasismi, ennakkoluulot, negatiiviset stereotypiat, etnosentrismi.

Osaat analysoida kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja arvioida tilanteita käyttämällä kulttuurienvälistä kommunikaatiotaitoja.

Osaat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä muiden ihmisten ja kulttuurien kanssa yhä globaalimmassa ja toisiinsa kytketyssä maailmassa.

Sisältö

Mikä on kulttuuri?

Mitkä ovat arvot, uskomukset, (negatiivinen) kulttuurinen käsitys?

Kuinka tunnistaa kulttuurierot perustuen oman kansallisen kulttuurisi elementtien vertaamiseen muihin kulttuureihin?

Kuinka kommunikoida tehokkaasti kulttuurienvälisissä olosuhteissa?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
Vastuuopettaja

Sara Czabai-Leppänen

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat selittää neuvotteluprosessin teoreettiset periaatteet ja käytännön vaiheet.

Osaat valita strategioita ja taktiikoita kansainvälisiin yritysneuvottelutilanteisiin.

Osaat osoittaa neuvottelutaitoja aktiivisissa myyntineuvottelutilanteissa.

Osaat kuvata ja selittää myyjälle ja ostajalle, miten sitova kansainvälinen myyntisopimus tehdään ja mitkä myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet ovat aineellisten hyödykkeiden kansainvälisessä myynnissä.

Sisältö

Mitkä ovat neuvotteluprosessin tärkeimmät teoreettiset periaatteet ja käytännön vaiheet?

Kuinka valita oikeat strategiat ja taktiikat kansainvälisissä liiketoiminnan neuvottelutilanteissa?

Kuinka lisätä neuvottelutaitojasi käytännön neuvottelujen simulointiharjoitteilla?

Millaiset näkökohdat tulisi ottaa huomioon tehdessä kansainvälisiä b2b-myyntisopimuksia?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
Vastuuopettaja

Sara Czabai-Leppänen

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat selittää globalisaation vaikutukset kansainväliseen liiketoimintaan.

Osaat arvioida maiden ja alueiden poliittista, oikeudellista, taloudellista ja kulttuurista ympäristöä ja siten analysoida erilaisia markkina-alueita.

Osaat valita oikeat kansainvälistymisstrategiat ja markkinoille pääsymuodot

Osaat kuvata WTO:n ja EU:n kauppaperiaatteet ja miten ne vaikuttavat yrityksiin.

Sisältö

Mikä on globalisaatio ja mitkä ovat sen vaikutukset yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa kansainvälisesti?

Mitkä ovat kansainvälisesti toimivien yritysten tärkeimmät haasteet erilaisessa poliittisessa / oikeudellisessa / taloudellisessa / kulttuurisessa ympäristössä?

Mitkä ovat tärkeimmät kansainvälistymisstrategiat ja markkinoille pääsymuodot; ja miten arvioida niiden riskejä

Mitkä WTO:n ja EU:n kauppaperiaatteet ovat ja miten ne voivat vaikuttaa yritysten vientiin ja tuontiin?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat kuvata henkilöstömenettelyjä monikulttuurisissa / kansainvälisissä organisaatioissa

Osaat määritellä HRM-kehittämisstrategiat yrityksille kansainvälisessä ympäristössä.

Osaat selittää työntekijöiden suunnittelun, rekrytoinnin, perehdyttämisen ja koulutuksen prosessit kansainvälisessä ympäristössä.

Sisältö

Mikä on henkilöstöhallinnon historia eri globaaleilla alueilla?

Kuinka yritysten kansainvälinen luonne on vaikuttanut henkilöresurssien kasvuun ja kehitykseen?

Kuinka rekrytoida ja valita työntekijöitä globaalissa ympäristössä?

Opiskelumateriaali

McKenna and Beech, Essence of HRM (essential)
- Wilton, An Introduction to HRM (recommended as background reading)
- Crawsaw, Budhwar, Davis, HRM Strategic & International Perspectives (recommended as background reading)

Yksilölliset oppimisväylät

Course is planned as part of daytime studies according to timetables.

TKI ja työelämäyhteistyö

HRM related projects carried out during the course.

Tentit ja muut määräajat

There will be no exam and no re-attempts for this course.

Toteutuksen osien kuvaus

You are able to describe the human resources procedures in multicultural/international organisations.
What is the history of human resources management in different global regions.
How has the international nature of companies affected the growth and development of human resources.
How to recruit and select employees in the global environment.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation will be based on participation, group discussions, completed tasks and main course assignment.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Tuomo Kettula
Vastuuopettaja

Tuomo Kettula

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät esineiden internetin (IoT) tarjoamat mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla. Osaat tunnistaa kansainvälisyyden tuomat hyödyt ja haasteet liiketoiminnalle. Perehdyt internetin rakenteeseen, toimintaan ja tietoturvaan digitaalisen liiketoiminnan kannalta.

Sisältö

Mitä IoT mahdollistaa liiketoiminnassa?
Mitä ovat globaalin verkostotalouden strategiat?
Mitä riskejä on rajoja ylittävän kaupan lainsäädännössä?
Miten internet ja IoT toimivat teknisesti?
Mitkä ovat tietoturvan tavoitteet ja miten niihin pyritään internetin osalta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learn alustalla

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla ei ole tenttiä

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä on 135h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssilla tutkitaan mm. seuraavia asioita:
Miten internet ja IoT toimivat teknisesti?
Mitä IoT mahdollistaa liiketoiminnassa?
Mitä ovat globaalin verkostotalouden strategiat?
Mitä riskejä on rajoja ylittävän kaupan lainsäädännössä?
Mitkä ovat tietoturvan tavoitteet ja miten niihin pyritään internetin osalta?

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkotietosuositukset:
Työvälineohjelmat (5 op) tai vastaava osaaminen.
Asiakas digitaloudessa (5 op) tai vastaava osaaminen.
Teknologian muutokset liiketoiminnassa (5 op) tai vastaava osaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Esitietovaatimukset

Työvälineohjelmat (5 op) tai vastaava osaaminen.
Asiakas digitaloudessa (5 op) tai vastaava osaaminen.
Teknologian muutokset liiketoiminnassa (5 op) tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jarmo Kulhelm
Vastuuopettaja

Jarmo Kulhelm

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaali tulee Learn-kurssipohjalle.
All material provided online

Yksilölliset oppimisväylät

Only full time studies available.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI. No TKI.

Tentit ja muut määräajat

Suoritetut tehtävät ja lopputentti.
Completed tasks and final examination

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Harri Tuomola
 • Mari Hämäläinen
Vastuuopettaja

Mari Hämäläinen

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat
- tunnistaa brändin keskeiset menestystekijät ja johtaa markkinoinnin kokonaisuutta kansainvälisessä kilpailutilanteessa
- perustella markkinointistrategian valintaa markkina-analyysityökaluja hyödyntäen ja asetetut tavoitteet huomioiden
- suunnitella markkinointia brändi-identiteetin, kohderyhmän ja asemoinnin näkökulmasta ja strategian huomioiden
- valita menetelmiä brändimarkkinoinnin tulosten seurantaan

Sisältö

Miten yrityksen markkinointia johdetaan (suunnitellaan, ohjataan ja seurataan)?
Miten markkinointistrategia määritellään?
Miten brändiä rakennetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op tai vastaavat tiedot
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5 op tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat kuvata uutta dynaamista liiketoimintaympäristöä; sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Osaat analysoida yritystoimintojen, paikallisten yritysten kanssa järjestettyjen työpajojen sekä yritysfoorumien ja -seminaarien avulla saatuja tietoja ja hyödyntää näitä tietoja oppimisessa.

Voit tunnistaa voimat, jotka muodostavat uuden liiketoimintaympäristön todellisten yritystapausten kautta.

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkostotoimintaa opintojen puitteissa saadaksesi kuvan sidosryhmien intresseistä.

Sisältö

Mitkä ovat uuden dynaamisen yritysympäristön ominaisuudet?

Kuinka hyödyntää tietoa, joka on saatu yritysvierailuista, työpajoista paikallisten yritysten kanssa ja yritysfoorumeilla?

Kuinka tunnistaa voimat, jotka muodostavat uuden liiketoimintaympäristön todellisten yritystapausten kautta?

Kuinka hyödyntää verkostoitumista ja verkottuneita tapahtumia.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
Active participation in the sessions, group tasks and assignments.

Independent track:
Not offered.

Blended track:
No blended track offered.

TKI ja työelämäyhteistyö

Seminars, company visits

Tentit ja muut määräajat

No exam

Opiskelijan työmäärä

Students are expected to attend all sessions and be prepared to travel for company visits. The course is intended to be carried out as intensive weeks of 6 hour sessions approx every 2 weeks. Many tasks will be carried out in groups although there will also be individual reflection.

Toteutuksen osien kuvaus

Course is arranged around visiting businesses and organisations in Finland and visits from business representatives.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on active participation in company visits and visits by company representatives and entrepreneurs, reflections and assignments.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

All material found in the Learn platform

Yksilölliset oppimisväylät

Training must be agreed with training coordinator before starting

TKI ja työelämäyhteistyö

Training is carried out with real companies inside or outside Finland

Tentit ja muut määräajat

No exams

Opiskelijan työmäärä

Normal working week approx. 37.5 hours x 10 weeks = 300 hours

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Based on training report, work certificate, presentation

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Riitta Savolainen
Ryhmät
 • LTKV22SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti 08.01.2024 - 30.04.2024.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti ja suullinen testi.
Suullisen testin ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
 • Jagat Kunwar
Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hoa Ngo
 • Heli Bergström
Vastuuopettaja

Heli Bergström

Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat suunnitella tutkimushankkeen ja muotoilemaan tutkimuskysymykset.

Osaat valita ja perustella sopivia laadullisia ja kvantitatiivisia menetelmiä tietylle projektille.

Osaat valita ja soveltaa sopivia tietojen analysointitekniikoita.

Osaat arvioida oman tutkimuksen laatua.

Osaat soveltaa eettisiä periaatteita tutkimustyössä.

Sisältö

Kuinka luoda uusia ideoita tutkimukselle?

Kuinka muotoilla tutkimuskysymys oikein?

Mitkä ovat laadulliset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät?

Kuinka analysoida kerättyjä tietoja eri menettelyjen avulla?

Kuinka selvittää, onko tutkimus luotettava, pätevä ja eettinen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jagat Kunwar
Vastuuopettaja

Jagat Kunwar

Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat suunnitella tutkimushankkeen ja muotoilemaan tutkimuskysymykset.

Osaat valita ja perustella sopivia laadullisia ja kvantitatiivisia menetelmiä tietylle projektille.

Osaat valita ja soveltaa sopivia tietojen analysointitekniikoita.

Osaat arvioida oman tutkimuksen laatua.

Osaat soveltaa eettisiä periaatteita tutkimustyössä.

Sisältö

Kuinka luoda uusia ideoita tutkimukselle?

Kuinka muotoilla tutkimuskysymys oikein?

Mitkä ovat laadulliset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät?

Kuinka analysoida kerättyjä tietoja eri menettelyjen avulla?

Kuinka selvittää, onko tutkimus luotettava, pätevä ja eettinen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Mari Hämäläinen
Vastuuopettaja

Mari Hämäläinen

Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat kuvata käyttäjälähtöisen palvelun suunnitteluprosessin.

Osaat tunnistaa ja kuvata tärkeät sidosryhmät palvelun kehittämisessä.

Osaat hankkia käyttäjäymmärrystä palvelun suunnitteluprosessiin.

Osaat kehittää ja kuvata palvelukonsepteja.

Osaat mitata palvelun laatua ja palvelutuotantoa erilaisin mittarein.

Sisältö

Miten palvelut eroavat tuotteista?

Mihin palvelumuotoilua tarvitaan?

Miten sidosryhmäkarttoja muodostetaan palvelun kehittämisessä?

Miten eri käyttäjätiedon keräämisen menetelmiä ja työkaluja käytetään palvelun kehittämisessä?

Miten palvelukonsepteja kehitetään, prototypoidaan ja testataan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Jayden Khakurel
Vastuuopettaja

Jagat Kunwar

Ryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat analysoida kestävän kilpailuedun sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä.

Osaat tunnistaa ulkoisen ympäristön mahdollisuuksia ja uhkia ja reagoida niihin.

Opit kehittämään rakenteita ja prosesseja, jotka johtavat organisaatiostrategioiden onnistuneeseen toteuttamiseen.

Osaat käynnistää ja hallita strategisia muutosohjelmia.

Osaat käyttää analyyttisiä työkaluja, jotka tukevat strategista päätöksentekoa käytännössä.

Opit luomaan, toteuttamaan ja arvioimaan strategioita voittoa tavoitteleville ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille.

Opit käytännössä kuinka käsitellä monimutkaisia strategisia kysymyksiä ja tehdä "kokonaiskuvan" päätöksiä.

Sisältö

Mikä on kestävä kilpailuetu ja mitkä sen lähteet ovat?

Kuinka organisaatiorakenteet ja nykyiset prosessit vaikuttavat organisaatiostrategioiden toteuttamiseen ja onnistumiseen?

Kuinka hallita strategista muutosta organisaatioissa?

Kuinka havaita muuttuvaa ympäristöä ja siihen reagoida?

Millaisia työkaluja voidaan käyttää uusien organisaatiostrategioiden luomiseen ja toteuttamiseen?

Kuinka luoda, toteuttaa ja arvioida strategioita voittoa tavoitteleville ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille?

Kuinka käsitellä monimutkaisia strategisia kysymyksiä ja tehdä "kokonaisvaltaisia" päätöksiä liiketoiminnassa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Provided during contact sessions and via Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Course is planned as part of daytime studies according to timetables.

Tentit ja muut määräajat

There will be no exam and no re-attempts for this course.

Toteutuksen osien kuvaus

Students are able to
· look for information in the key information sources of the field.
· use the key models, methods, software and techniques of the professional field.
· work as team members in a goal-oriented way
· justify their actions according to the ethical principles of the professional field

Qualitative assessment, self and peer evaluation

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Participation in orientation and study planning sessions
Creating and updating the individual study plan (ISP)
Creation and updating of a reflected learning log
Planning of a career path

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Hugh Clack
Vastuuopettaja

Hugh Clack

Ryhmät
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Provided during contact sessions and via Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Course is planned as part of daytime studies according to timetables.

TKI ja työelämäyhteistyö

Networking with businesses and business professional, seminars and events related to career planning and research projects.

Tentit ja muut määräajat

There will be no exam and no re-attempts for this course.

Toteutuksen osien kuvaus

tudents are able to
· look for information in the key information sources of the field.
· use the key models, methods, software and techniques of the professional field.
· work as team members in a goal-oriented way
· justify their actions according to the ethical principles of the professional field

Qualitative assessment, self and peer evaluation

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Participation in orientation and study planning sessions
Creating and updating the individual study plan (ISP)
Creation and updating of a reflected learning log
Planning of a career path

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
Vastuuopettaja

Slaveya Hämäläinen

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat määritellä yrityksen tilaus- ja toimitusketjuprosessin. Osaat perustella tilaus- ja toimitusketjun merkityksen yrityksen kannattavuuteen. Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen logistiikan kokonaisuuteen. Osaat kuvailla toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus- ja toimitusketjussa. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perustoimintoja.

Sisältö

Miten tilaus- ja toimitusketju muodostuu? Miten tilaus- ja toimitusketju vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Mikä on logististen päätösten merkitys yrityksen toiminnassa? Kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa? Millaisia ovat toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot ja –raportit?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Sanna Niemelä
Vastuuopettaja

Sanna Niemelä

Ryhmät
 • VOMIIB24K
  International Business, vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Osaat määritellä yrityksen tilaus- ja toimitusketjuprosessin. Osaat perustella tilaus- ja toimitusketjun merkityksen yrityksen kannattavuuteen. Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen logistiikan kokonaisuuteen. Osaat kuvailla toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus- ja toimitusketjussa. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perustoimintoja.

Sisältö

Miten tilaus- ja toimitusketju muodostuu? Miten tilaus- ja toimitusketju vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Mikä on logististen päätösten merkitys yrityksen toiminnassa? Kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa? Millaisia ovat toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot ja –raportit?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot