Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Digital International Business

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Digital International Business -koulutuksesta valmistut digitaalisen liiketalouden, markkinoinnin ja kaupan kansainvälisiin tehtäviin. Englanniksi toteutettava koulutus valmentaa sinusta ammattilaisen, joka kykenee kommunikoimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja osallistuu aktiivisesti työelämän kehittämiseen.

Opiskelet aidosti kansainvälisessä ympäristössä, jossa opettajat ja opiskelijat ovat kotoisin yli 30 maasta. Kulttuuritaustojen erilaisuuden ansiosta kehität tiimityöskentelyvalmiuksiasi globaalissa ympäristössä toimimiseen. Samalla vahvistat englannin kielen taitoasi tilanteissa, jotka muistuttavat läheisesti todellista toimintaa kansainvälisessä yrityksessä. Xamkissa on pitkät perinteet sekä kansainvälisen liiketoiminnan että englannin kielellä opettamisesta.

Opiskelu tapahtuu läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa ja perustuu kansallisesti palkittuun innovatiiviseen LCCE-toimintamalliimme. Sen myötä saat jo opintojen aikana ratkaistavaksi useita yritysten oikeita toimeksiantoja. Luot näin verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

Xamkin tarjoamien opintojen lisäksi voit myös hyödyntää ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujemme laajaa opintotarjontaa. Myös kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista joidenkin oppilaitosten kanssa.
Lue lisää koulutuksesta ja katso video täältä!

Koulutuksen sisältö

Täysin englanninkielisen BBA-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Tutkintoaikaa voi lyhentää sinnikkyydellä tai hyväksiluettavilla aiemmilla opinnoilla.

Digital International Business -tutkinnon opintojen rakenne
• ydinosaaminen (150 opintopistettä, op), joka sisältää kaikille tradenomeille keskeiset osaamisalueet, työharjoittelun ja opinnäytetyön
• täydentävä osaaminen (60 op), joka sisältää digitaalisen liiketoiminnan syventävät opinnot (45 op) ja vapaasti valittavat opinnot (15 op).

Suoritettuasi ydinopinnot
• tunnet yrityksen eri toiminnot ja osaat tehdä niihin liittyviä päätöksiä
• osaat analysoida toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia yrityksen kansainväliseen digitaaliseen toimintaan.
• osaat käyttää tietotekniikkaa päätöksenteon apuvälineenä
• osaat tehdä tutkimuksia ja käyttää niitä liiketoiminnan tukena.

Suoritettuasi täydentävät opinnot
• hallitset digitaalisen markkinoinnin ja myynnin eri prosesseja kansainvälisessä liiketoiminnassa
• tunnet yrityksen eri digitaaliset liiketoimintamallit
• osaat analysoida lohkoketjun ja alustatalouden vaikutuksia yrityksen kehitykseen
• osaat johtaa kansainvälisen yrityksen tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa
• hallitset kansainvälisen liiketoiminnan strategisia ja innovatiivisia prosesseja.

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa opintoja. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä. Työelämän oppimisprojekteissa pääset työskentelemään yhdessä työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Opintoihin sisältyvässä viiden kuukauden harjoittelussa pääset soveltamaan oppimaasi käytäntöön. Harjoittelun voit suorittaa Suomessa tai missä päin maailmaa tahansa.

Opintojen toteutus

Sinulla on mahdollisuus valita itsellesi sopiva oppimisväylä: työviikkopohjainen, opintoja nopeuttava tai työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Koulutus toteutetaan täysin englanninkielisenä ja kansainvälisessä ympäristössä.

Opintojen maksullisuus
Lukuvuosimaksu EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle opiskelijalle on 6000 euroa lukuvuodessa. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja apurahajärjestelmästä. www.xamk.fi/tuition-fee

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opintojesi alussa käynnistetään henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa käsitellään muun muassa opintoihisi liittyviä valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua. HOPSin laatimisessa tukenasi on koulutuksesi opiskelijavastaava.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Digital International Business -koulutuksesta valmistut haastaviin kansainvälisen markkinoinnin ja kaupan tehtäviin. Yritysten kansainvälistymisen myötä tulevaisuuden työpaikkasi voi sijaita missä maassa tahansa.
Laaja-alaisella osaamisella, yritteliäällä asenteella ja tietoteknisellä osaamisella on kysyntää kaikkialla. Erityisesti olet omiasi asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
• Accounting Assistant
• Area Export Managers
• Business Controller
• Digital Business Expert
• Digital Key Account Managers
• Digital Marketer
• Marketing Assistant
• Marketing Planners
• Market Supervisors
• Product Manager
• Regional manager
• Sales Coordinators

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Digital International Business -koulutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän ja Xamkin alumneiden kanssa. Tavoitteena on, että saat laajaa kokemusta työelämästä jo opintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus edistää kansainvälistymistä ja matkailua Kymenlaakson alueella. Voit työskennellä markkinoinnissa, myynnissä ja kaupassa.

TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin voit osallistua esimerkiksi harjoittelijana tai opinnäytetyötä kirjoittavana projektiavustajana. Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asiakastutkimuksia, paikallisen alueen kehitystyötä tai koulutuksen kehittämistä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Voit opiskella joko Xamkin Kouvolan kampuksella, verkossa tai yrityksissä ja organisaatioissa, joissa opiskelijat, opettajat ja yrityksen edustajat tekevät yhteistyötä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opit tuntemaan yrityksiä projekteissa, tapahtumissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. Samalla luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.
Kansainväliset tapahtumat, kampuksella järjestettävät erilaiset messut ja opiskelijoiden järjestämät aktiviteetit (kerhot ja työryhmät) toimivat myös mielenkiintoisena oppimisympäristönä.

Kaikilla opintojaksoilla – suoritusmuodosta huolimatta ? käytetään E-kampuksen järjestelmiä (esim. virtuaalinen oppimisympäristö Moodle). Ryhmätyön tekeminen ja asiakirjojen jakaminen on sujuvaa. Opinnoissa hyödynnetään myös eri järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat, tietokannat, toimistotyökalut, taloushallinnon järjestelmät, ERP (Enterprise Resource Planning) ja CRM (asiakkuudenhallinta), yrityspelit ja tutkimustyöohjelmat. Verkkotyökalut, sisäiset opiskelija- ja sosiaalisen median kanavat ovat myös nopeita viestintä- ja yhteistyötapoja.

Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV25SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV24SP)

Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV25KP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV23SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV22SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV21SP)
Digital International Business, päivätoteutus
Tunnus
(IBKV20SP)

Ajoitus 11.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC57-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3241 Ryhmät LTKV22SP3 IBKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC59-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3070 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 29.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT58-3029 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP38-3014 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC48-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS48-3021 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC61-3002 Ryhmät IBKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.04.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT66-3007 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EP97-3001 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC52-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC53-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC51-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EP98-3001 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC47-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC58-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP39-3012 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3189 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3275 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC62-3002 Ryhmät IBKV21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB09-3025 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC60-3002 Ryhmät IBKV21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3032 Ryhmät GDKV23SP IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3038 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS50-3038 Ryhmät GDKV23SP IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT61-3037 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA96-3032 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC50-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus LT00AB01-3036 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 23.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB01-3053 Ryhmät VOMIIB24K
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3148 Ryhmät IBKV21SP
Ajoitus 06.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus IB00EC56-3004 Ryhmät IBKV21SP
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC56-3006 Ryhmät IBKV21SP IBKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC49-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3231 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP AVSAFT23SPOM VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3279 Ryhmät LTKV23SP1 IBKV23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3361 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3362 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3039 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3080 Ryhmät IBKV24SP1
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3081 Ryhmät IBKV24SP2
Ajoitus 09.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DP38-3018 Ryhmät VOMIIB24S
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC48-3005 Ryhmät IBKV24SP1
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC48-3006 Ryhmät IBKV24SP2
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EP99-3001 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 16.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS48-3027 Ryhmät IBKV24SP1
Ajoitus 16.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS48-3028 Ryhmät IBKV24SP2
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EQ00-3001 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EP97-3002 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC52-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC53-3004 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EP98-3002 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 02.10.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC47-3005 Ryhmät IBKV24SP1
Ajoitus 02.09.2024 - 02.10.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC47-3006 Ryhmät IBKV24SP2
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3326 Ryhmät IBKV24SP1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3327 Ryhmät IBKV24SP2
Ajoitus 09.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC62-3003 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3047 Ryhmät VV2024-2025 IBKV24SP2 GDKV24SP
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3048 Ryhmät VV2024-2025 IBKV24SP1
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB01-3042 Ryhmät IBKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3244 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus IB00EC56-3005 Ryhmät IBKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3327 Ryhmät IBKV24SP1 IBKV24SP2
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3048 Ryhmät IBKV23SP