Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Talotekniikka (YAMK)

Talotekniikka, ylempi amk
Talotekniikka (YAMK)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 28

Tutkinto-ohjelma
  • Talotekniikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
  • Mika Kuusela
Opiskelijaryhmät
  • TTMI21SY
    Talotekniikka, ylempi

Tavoitteet

Osaat hyödyntää dynaamisen laskentatyökalun avulla saatavia laskentatuloksia tehostamaan rakennuksien energiatehokkuutta.
Osaat tutkia dynaamisen laskentatyökalun avulla energiatehokkuuteen vaikuttavien muutoksien vaikutusta sisäilmaolosuhteisiin.

Sisältö

Millä tavoin voidaan varmistaa rakennuksien energiatehokkuus?
Miten dynaamisen laskentatyökalun avulla voidaan tutkia sisäilma-olosuhteiden vaikutusta viihtyvyyteen ja energiatehokkuuteen?
Miten erilaiset säätötavat vaikuttavat energiakulutukseen?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja/tai osallistut tenttiin. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on ulkopuolisia luennoitsijoita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksot Rakennusten sisäilmasto ja Hiilineutraali rakentaminen on opiskeltava ennen osallistumista opintojaksolle tai vastaavat tiedot. Lisäksi opiskelijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Opintojaksot Rakennusten sisäilmasto ja Hiilineutraali rakentaminen on opiskeltava ennen osallistumista opintojaksolle. Lisäksi opiskelijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta.