Siirry suoraan sisältöön

Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Yrittäjyyden YAMK-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jo yrittäjinä toimivien tai yrityksen perustamista suunnittelevien eri alojen osaajien ja ammattilaisten yrittäjyysosaamista.

YAMK-koulutuksessa saat yrittäjyyteen uusia näkökulmia ja uudenlaista osaamista, jolla vahvistat yrityksesi resilienssiä sekä edistät liiketoiminnan jatkuvuutta ja kasvua. Monialaisessa ryhmässä toteutetun koulutuksen jälkeen sinulla on osaamista innovaatioiden kaupallistamiseen ja uuden menestyvän yritystoiminnan kehittämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yrittäjänä omassa yrityksessäsi tai monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin, ja monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu ydinosaamisesta, täydentävistä opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaamiseen kuuluu kolme moduulia: 1) Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisprosessit 2) Uudistava johtaminen 3) Yrityksen kasvustrategiat. Jokainen moduuli sisältää kolme opintojaksoa.

Moduuli 1, Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisprosessit, sisältää seuraavat opintojaksot: Vastuullinen yrittäjyys, Yrityksen kriittiset menestystekijät ja Yrityksen strategiset valinnat.

Moduuli 2, Uudistava johtaminen, sisältää seuraavat opintojaksot: Liiketoiminnan älykäs johtaminen, Vastuullisuus ja kestävyys yritystoiminnassa ja Tiedolla johtaminen ja yrittäminen.

Moduulin 3, Yritystoiminnan kasvustrategiat, muodostavat opintojaksot: Yritystoiminnan kasvun mahdollistajat, Kasvuosaaminen ja Kasvustrategia käytäntöön.


Täydentävä osaaminen, 15 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School?-tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opintojen toteutus

Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan, yhdistelemällä lähi- ja verkko-opetusta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee?töitä koko korkeakoulumme henkilökunta.? Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.


Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä?kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta; hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua, yritysvierailuja sekä oman yritysidean jalostamista henkilökohtaisella valmennuksella. Suoritustapoina ovat yksilöllinen suoritustapa, henkilökohtainen valmennus ja sparraus sekä projektitoteutukset.

Yrittäjyys, ylempi amk
Tunnus
(YRKV22KY)