Siirry suoraan sisältöön

Muodin ja puvustuksen koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Muotoilua opitaan tekemällä. Oppiminen perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen toimintaan.

Luentotyyppistä opetusta on vähän. Sen sijaan kaikki opintojaksot sisältävät erilaisia oppimistehtäviä ja yhden isomman, osaamistavoitteet kokoavan harjoitustyön, joka voi olla esimerkiksi malliston suunnittelu ja toteutus sekä malliston esittely muotinäytöksessä. Lisäksi omat projektit opitaan dokumentoimaan ja analysoimaan.
Muotoilua opitaan yhteistyössä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Yhtä tärkeätä kuin oma tekeminen on muiden tekemisen seuraaminen ja arviointi. Opettajat ohjaavat ja opastavat sinua alan perusteisiin. Lisäksi he kannustavat sinua oman näkemyksesi ja luovuutesi löytämisessä ja kehittämisessä. Vaatteiden valmistuksen, koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen käytön perusteet opit lähiopetustunneilla ja jatkat harjoittelua itsenäisesti.

Opintoihin kuuluu myös runsaasti projekteja, joissa luot verkostot oman alasi toimijoihin. Näiden projektien toimeksiannot tulevat oikeilta yrityksiltä. Samoin opiskelijat toteuttavat omia tapahtumia, esimerkiksi muotinäytöksiä. Lisäksi muodin ja puvustuksen opiskelijat ovat menestyksekkäästi osallistuneet kansainvälisiin suunnittelukilpailuihin ja muotinäytöksiin.

Muodin ja puvustuksen opiskelijat ovat esimerkiksi olleet Frankfurt Style Awards -kilpailuissa kolme eri kertaa loppukilpailussa, tuloksena yksi voitto ja yksi kolmas sija. Myös Pietarissa järjestettävässä Etno Moda -kilpailussa opiskelijat ovat sijoittuneet hienosti. Muodin ja puvustuksen projekteista esimerkkeinä ovat elokuvat Tuntematon sotilas ja Valmentaja sekä tv-sarjoista Karppi. Niissä opiskelijat ovat olleet puvustusharjoittelijoina.

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 21 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamisen opintojen laajuus on yhteensä 135 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
• ammattina muotoilu: opinto- ja urasuunnittelu, muotoiluajattelu ja portfolio
• kielet: viestintätaidot, ammattienglanti ja ammattiruotsi
• pajat: materiaalipajat sekä väri ja pinta
• taiteen soveltaminen: taiteen ja muotoilun historia, kuvataide sekä muodonanto
• visualisointi: valokuvaus ja kuvankäsittely, graafisen suunnittelun ohjelmat sekä esitys- ja
• kuvitustekniikat
• menetelmät: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, käyttäjäymmärrys ja CAD-ohjelmat
• luova talous: tulevaisuuden ennakointi, muotoiluyrittäjyys ja ideasta innovaatioon
• opinnäytetyö
• harjoittelu

Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 105 opintopistettä ja sen opintojaksoja ovat:
• muoti ajassa
o johdatus stailaajan ja puvustajan työhön
o pukeutumisen ja muodin historia
o malliston suunnittelu
• henkilö, rooli ja tyyli
o kaavasuunnittelu, rakenteet ja pinta
o malliston toteutus ja dokumentointi
• elämys ja tapahtuma
o muoti, tyyli ja brändi
o tapahtuman suunnittelu
o vaatteet elämyksenä
• TKI-projekti
o pukusuunnittelu ja karakterisointi
o projekti ja tutkimus
• harjoittelu

Opintojen tavoite

Muotoilija (AMK) osaa tulkita tyyli- ja muotimaailman sosiaalisia viestejä

Haluaisitko muotisuunnittelijaksi, puvustajaksi, pukusuunnittelijaksi, muotitoimittajaksi, stylistiksi tai muotoilijaksi? Vaatteet viestivät meistä muille. Valmistuttuasi osaat suunnitella ja toteuttaa vaatteita ja mallistoja ja voit tietoisesti viestiä niillä haluamiasi asioita. Osaat soveltaa ja tulkita tyyli- ja muotimaailman sosiaalisia viestejä ja trendejä visuaaliselta, esteettiseltä ja toiminnalliselta kannalta.

Hallitset muotoilun suunnittelumenetelmät ja -välineet, tunnet materiaalit ja hallitset vaatteiden valmistuksen. Kykenet ohjaamaan prosessia yrittäjämäisin ottein.
Esiintymisasujen suunnittelussa sinulla on kokonaisvaltainen näkemys esittävän taiteen kentästä ja valmiudet toimia suunnittelijana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tuotannoissa. Ymmärrät työnteon prosessina ideasta käsikirjoituksen kautta valmiiseen tuotokseen, joka voi olla yksittäinen esiintymisasu, musiikkivideo, mainos, tanssiteos, teatteriesitys, tv-ohjelma tai elokuva.

Osaat työskennellä tiimeissä sekä saman että eri alojen ammattilaisten kanssa. Osaat viestiä työstäsi myös alasi ulkopuolelle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ammattialan TKI-projektin toteutus ja siihen liittyen tutkimukseen tarvittavat oppimistehtävät, tutkimussuunnitelma ja projektin tutkielma. Opit analysoimaan käsikirjoituksia ja soveltamaan niitä puvustuksen suunnittelussa ja/tai huomioimaan kohderyhmän mallistojen suunnittelussa.

Asiakasprojektit yksin tai ryhmissä työskennellen voivat olla
• vaatesuunnittelua
• tapahtumia
• teatteriproduktio
• lyhytelokuvan tai musiikkivideon puvustaminen
• juhlan stailaaminen
• malliston suunnittelu omaan yritystoimintaan
• tai mitä keksitkään!

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelu vaatii runsaasti omaa itsenäistä työskentelyä pajatiloissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Opiskele joustavasti. Opintojesi alussa opintovastaava tekee kanssasi henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelman (HOPS). Sen avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Päivätoteutus

Muodin ja puvustuksen koulutuksessa on mahdollista valita oppimisväylä, joka sopii opiskelutilanteeseesi parhaiten. Ennen oppimisväylän valintaa keskustele opiskelijavastaavan kanssa eri vaihtoehdoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisällöstä.

Valittavissasi on
• työviikkopohjainen oppimisväylä,
• opintoja nopeuttava oppimisväylä tai
• työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä noudatetaan opetussuunnitelman mukaista työjärjestystä. Opiskelu rytmittyy työjärjestyksen mukaisesta ryhmäopetuksesta ja itsenäisistä oppimistehtävistä. Valitessasi työviikkopohjaisen väylän valmistut aina normiajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa työelämään siirtymistä, voit valita opintoja nopeuttavan oppimisväylän. Jos sinulla on viimeisen 10 vuoden ajalta aikaisempaa koulutusalan työkokemusta, on se mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittaa verkko-opintoja.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle.

Voit valita työssäkäyntiin integroidun oppimisväylän, mikäli työskentelet koulutusalaasi vastaavissa työtehtävissä. Valitessasi kyseisen oppimisväylän, on sinun sovittava yhteistyöstä työnantajan kanssa. Voit suorittaa opintojaksoja työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Osaamisen kehittyminen vaatii perehtymistä opintojakson sisältöihin, joiden hallitseminen osoitetaan etukäteen sovittuina oppimistehtävinä tai näyttöinä. Oppimistehtävän suorittamisesta sinun tulee aina sopia etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi muotoilijaksi voit työskennellä moninaisissa tehtävissä muodin ja puvustuksen alalla. Muodin puolella voit toimia vaate- tai muotisuunnittelijana, muotinäytösten tai tapahtumien järjestäjänä, muotitoimittajana tai muotikuvien stailaajana. Puvustamisen alueella puolestaan voit työskennellä puku- tai esiintymisasusuunnittelijana, puvustajana, puvustonhoitajana. Voit puvustaa teatteriesityksiä, televisio-ohjelmia, elokuvia ja näytelmiä tai suunnitella esiintymisasuja artisteille.

Koulutus antaa valmiudet toimia myös ohjaus- ja opetustehtävissä. Itsenäisenä yrittäjänä toimiminen on yksi hyvä vaihtoehto. Oman yrityksen perustaminen jo opiskeluaikana on mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoin yrittäjäopinnoin.
Muodin ja puvustuksen alalta valmistunut on ensisijaisesti elämysten tuottaja. Elämys voi syntyä asiakkaalle yksilöllisen tuotteen tilaamisen, valmistusprosessin tai käytön aikana. Elämys voi olla valmis teatteriesitys, musiikkivideo, konsertti, muotinäytös tai muotiin liittyvä stailatuin kuvin varustettu artikkeli.

Tulevaisuuden haasteet vaatetusalalla liittyvät materiaalituotantoon ja materiaalien kierrättämiseen. Muodin ja puvustuksen ammattilaisen tärkein tehtävä on pysyä ajan tasalla kehityksessä ja informoida ja ohjata asiakkaita valinnoissaan.
Ammatissa on tunnettava kuluttajien tarpeet sekä muotivirtaukset, joiden seuraaminen on tarpeen. Osallistuminen mm. kansainvälisille messuille ja seminaareihin on osa työtä.

Onko sinun unelma-ammattisi
• muotisuunnittelija
• puvustaja
• pukusuunnittelija
• muotitoimittaja
• vaate- tai kangaskaupan sisäänostaja
• stylisti
• yrittäjä tai
• muotoilija?

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kouvolan kampuksella on uudenaikaiset tietokoneluokat sekä työ- ja materiaaliapajat. Pajarakennus antaa opiskelijoille mahdollisuuden valmistaa suunnitelmistaan prototyyppejä ja valmiita tuotteita. Vaatetuksen pajalla on tarvittavat koneet ja laitteet, mahdollisuus painaa ja värjätä kankaita sekä muokata materiaalit halutunlaisiksi. Pajalla on käytössä kaavoitusohjelma ja sublimaatiotulostin tekokuitujen kuviointiin sekä laserleikkuri materiaalien muokkaamiseen.

Muoti ja puvustus, päivätoteutus
Tunnus
(MPKV23KP)
Muoti ja puvustus, päivätoteutus
Tunnus
(MPKV22KP)
Muoti ja puvustus, päivätoteutus
Tunnus
(MPKV21KP)

Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3189 Ryhmät PAKV23KM MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3149 Ryhmät BTMKV22KP SKKV21SP MPKV22KP GDKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3011 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 09.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3015 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 01.12.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ29-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3013 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3014 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO58-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3019 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3018 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3019 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3020 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EO57-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3028 Ryhmät GDKV23SP
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3029 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 09.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EA64-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 18.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB60-3006 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EF91-3007 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB63-3006 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EJ28-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO56-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 23.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT20-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3010 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3013 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 17.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3016 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00AB62-3005 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 22.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00AB64-3005 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 05.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3010 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 08.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT21-3018 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 24.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00DT27-3003 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 06.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3017 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 05.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3004 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 12.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3009 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3011 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EU19-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW46-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 06.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3011 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3018 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3019 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3020 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3022 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 11.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3003 Ryhmät MPKV21KP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3005 Ryhmät GRKV20SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3006 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB61-3006 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00AB68-3004 Ryhmät MPKV21KP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MP00DT29-3003 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW16-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3012 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3013 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 10.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3016 Ryhmät GRKV23SP SKKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3019 Ryhmät GDKV22KM
Ajoitus 10.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB66-3005 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3005 Ryhmät SKKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3010 Ryhmät GRKV22SP
Ajoitus 11.01.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3012 Ryhmät BTMKV22KP MPKV22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 23.04.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB67-3005 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3021 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3023 Ryhmät PAKV23KM
Ajoitus 16.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3024 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3032 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 16.01.2024 - 16.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3033 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 27.11.2023 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3012 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO55-3003
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3210 Ryhmät GDKV24KM SKKV22SP PAKV23KM MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 27.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV94-3013 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ68-3012 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 30.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW10-3001 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT22-3016 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3023 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV93-3027 Ryhmät GDKV24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES96-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3014 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT23-3015 Ryhmät GRKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB62-3006 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB64-3006 Ryhmät MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT18-3011 Ryhmät SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT17-3019 Ryhmät GRKV24SP SKKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT25-3008 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES97-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3017 Ryhmät SKKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV90-3021 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3007 Ryhmät GRKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT28-3008 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MP00AB68-3005 Ryhmät MPKV22KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV91-3018 Ryhmät GDKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT24-3009 Ryhmät SKKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3028 Ryhmät GRKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DV92-3031 Ryhmät GDKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MU00DT19-3014 Ryhmät SKKV24SP