Siirry suoraan sisältöön

Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (25 op)
• Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
• Myyntipsykologia 5 op
• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
• Ihmisten johtaminen 5 op
• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opintojen tavoite

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan. Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa ? myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Suomen Projektiyhdistyksen kanssa. Osana opintoja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat hyvän pohjan elämä- ja urasuunnittelullesi. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.
YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan yhä erilaisemmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat
• projektien hallinta ja johtaminen
• myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
• itsen ja organisaatioiden johtaminen
• tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
• asiantuntijuuden jalostaminen
• kansainvälistyminen ja muutosten hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomen projektiyhdistys sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksot toteutetaan keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin. Yhdessä opintojaksossa on kaksi keskiviikko- ja kaksi lauantaitapaamista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi.


Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat lähijaksoille muutamia kertoja erikseen, mutta pääsääntöisesti lähijaksot ovat samaan aikaan Kotkassa ja Mikkelissä. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä, ja toimipisteiden välillä on videoyhteys. Paikkakunnalla, jolla opettaja ei ole paikalla, järjestelyjä hoitaa assistentti.

Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MJKT23SVY)
Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MJKT22SVY)
Projekti- ja myyntijohtaminen
Tunnus
(MJ21SY)
Projekti- ja myyntijohtaminen
Tunnus
(MJ20SY)
Projekti- ja myyntijohtaminen
Tunnus
(MJ19SY)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • MJKT23SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Opit oikean tiedon merkityksen päätöksen teossa sekä arvioimaan data-analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia organisaatiollesi. Ymmärrät suurten tietomassojen haasteet ja potentiaalin sekä tutustut suureten tietomassojen käsittelyssä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin.

Sisältö

Kuinka johtaa ja kehittää toimintaa oikean tiedon avulla?
Mitkä ovat data-analytiikan mahdollisuudet organisaatiollesi?
Kuinka käyttää tietomassoja päätöksen teon tukena?
Kuinka arvioida tiedon merkitystä ja oikeellisuutta?
Mitkä ovat datan käytön esteet ja rajoitteet?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytettävä opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan Xamkin oppimisympäristössä. Lisäksi käytämme opintojaksolla avoimen lähdekoodin Knime-ohjelmistoa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on osa projekti- ja myyntijohtaminen (YAMK) –koulutuksen ydinopintoja. Opintojaksolla on kontaktiopetusta tiistai-iltaisin (verkkokokous)
Opintojaksoon kuluuvat lisäksi:
- Ennen verkkokousta tehtäviä ennakkotehtäviä
- Kontaktiopetuksen aikana tehtäviä tuntitehtäviä sekä
- Kotitehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään autenttisia aineistoja ja todellisia yritysesimerkkejä

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen kontakiopetukseen on pakollista. Poissaolo on mahdollista vain etukäteen ilmoitetusta perustellusta syystä.

Kontakiopetuksen ajankohdat ovat:
ti 26.3.2024 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus
ti 9.4.2024 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus
ti 23.4.2024 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus
ti 7.5.2024 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus
ti 21.5.2024 16 – 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointi perustuu ennakko-, tunti- ja kotitehtävistä saatuihin pisteisiin. Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
Vastuuopettaja

Matti Koivisto

Ryhmät
 • MJKT23SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat arvioida omaa persoonallista ja ammatillista kehitystä historiallisesti.
Osaat arvioida omia johtajuuteen liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohtia sekä suunnata kehittymistään esimiehenä.
Osaat kehittää ja valmentaa yksilöitä työyhteisössä.
Osaat hyödyntää johtamisessaan moniammatillisen tiimin erilaisia voimavaroja.

Sisältö

Mitä on itsensä johtaminen ja miten toteutat sitä?
Miten kehität/valmennat yksikköä?
Mitä on suorituksen johtaminen ja miten se tapahtuu?
Miten johdat moniammatillista tiimiä?

Opiskelumateriaali

Ennakkotehtävässä opiskelija lukee tai kuuntelee äänikirjana teoksesta Erikson T. Idiootit ympärilläni vähintään kolme ensimmäistä lukua.
Muu opintojaksolla käytettävä opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan Xamkin oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on osa projekti- ja myyntijohtaminen (YAMK) –koulutuksen ydinopintoja. Opintojaksolla on kontaktiopetusta neljänä tiistai-iltana (verkkokokous) sekä yhtenä lauantaina (lähiopetus Kotkan kampuksella).
Opintojaksoon kuluuvat lisäksi:
- Ennen esimmäistä verkkokousta tehtävä ennakkotehtävä
- Kontaktiopetuksen aikana tehtävät tuntitehtävät sekä
- Kotitehtäviä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään autenttisia aineistoja ja todellisia yritysesimerkkejä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetukseen (sekä verkkokokoukset että lähipäivä) osallistuminen on pakollista. Poissaolo on mahdollista vain perustellusta etukäteen ilmoitetusta syystä. Kontakiopetuksen ajankohdat ovat:
16.1.2024 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus
27.1.2024 9 - 16 Ihmisten johtaminen Lähiopetus kaikki Kotkan kampus
6.2.2024 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus
20.2.2024 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus
5.3.2024 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Ryhmät
 • MJKT23SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta
näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista,
asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön,
e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että
yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä.

Sisältö

Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa?
Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään?
Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen?
Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Opiskelumateriaali

Kyseessä on kokonaan verkossa toteutettava opintojakso ja sen aineisto löytyy opintojakson verkkosivulta makatemia.fi. Opintojakso perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen, jonka mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksoon ei sisälly aikataulutettua opetusta, joten opiskelija voi suorittaa sen oman yksilöllisen aikataulunsa mukaisesti annettujen aloitus- ja päättymispäivien puitteissa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskeluaineisto sisältää runsaasti käytännön yritysesimerkkejä ja niistä saatuja kokemuksia

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin.
Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Opintojakson aikataulu on seuraava:
- Ennakkotehtävä aukeaa 26.9.2023
- Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 8.10.2023
- Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 10.12.2023

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin.
Tarkemmat tiedot annetaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 115

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jukka-Pekka Skön
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta
näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista,
asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön,
e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että
yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä.

Sisältö

Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa?
Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään?
Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen?
Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Opiskelumateriaali

Myyntipsykologia on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi. Se perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa annetun aikataulun mukaisesti.
Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintojakson myös nopeammassa tahdissa, sillä koko materiaali aukeaa aloitustehtävän jälkeen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä prof. Petri Parvisen kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Aikataulu on seuraava:
- Ennakkotehtävä aukeaa 16.1.2024
- Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 29.1.2024
- Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 23.4.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Tutkinto-opiskeljoille 40 paikkaa
CampusOnlinopiskelijoille 60 paikkaa
Avoimen AMKin opiskeljolle 15 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • MJKT23SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Sinä opit ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti erilaisia projekti- ja myyntijohtamisen menetelmiä sekä soveltamaan niistä saatuja tietoja omassa työssäsi. Pystyt analysoimaan ja argumentoimaan yrityksen tai yhteisön projekti-, myynti- tai muun toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Sisältö

Miten kohdeyritys on organisoinut projekti- tai myyntitoimintansa?
Mitkä ovat yrityksen käyttämien menetelmien vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat?
Miten vertailla yritysten käyttämiä menetelmiä?
Miten muiden toimijoiden kokemuksia voisi hyödyntää oman organisaation kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja vierailijoiden tuottama aineisto, joka on opiskelijoiden saatavilla opintojakson Learn-sivustolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson ainutkertaisen toteutuksen takia (vuosittain vaihtuvat vierailijat) opintojaksoa ei voida toteuttaa vaihtoehtoisella toteutustavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käy useita vierailevia luennoitsijoita. Lisäksi opintojaksolla käytetään yrityskumppanin toimittamaa salkunhallintaohjelmistoa projektiliiketoiminnan opiskelussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin tunti- ja kotitehtäviin

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetuksen aikataulu on seuraava:
31.10.2023 16 - 19 Verkko-opetus
7.11.2023 16 - 19 Verkko-opetus
18.11.2023 9 - 16 Lähiopetus Mikkelin kampus
28.11.2023 16 - 19 Verkko-opetus
12.12.2023 16 - 19 Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tunti- ja kotitehtävien pisteisiin.
Tarkemmat yksityiskohdat kuvataan opintojakson Learn-sivustolla

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

19.08.2023 - 05.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
Ryhmät
 • MJKT23SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Saat kattavat ja käytännönläheiset tiedot projektityöskentelyn ja projektijohtamisen periaatteista sekä hyödyistä. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Ymmärrät tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden, seurannan ja ohjaustoimenpiteiden merkityksen. Koulutuksen jälkeen osaat käytännössä johtaa omaa projektiasi tai laajempaa projektisalkkua hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektiliiketoimintaa voidaan kehittää.

Sisältö

Mitkä ovat projektiliiketoiminnan lähtökohdat?
Miten projekteja tulisi toteuttaa myydä ja markkinoida?
Kuinka suunnittelet ja ohjaat projekteja?
Miten organisoit ja johdat yksittäisiä projekteja?
Kuinka johdat projektisalkkua ja -liiketoimintaa?

Opiskelumateriaali

Opettajan oppimisympäristössä jakama aineisto sekä Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2008 Projektiliiketoiminta, WSOY, Helsinki, http://pbgroup.aalto.fi/en/ (ISBN 978-952-92-8534-1)

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi suorittaa opintojakson suorittamalla omatoimisesti ja omalla kustannuksellaan IPMA-projektisertifikaatin (taso C tai D)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutuksessa on mukana Projektiammattilaiset ry ja opiskelijat suorittavat opintojakson päätteeksi Projektiammattilaiset ry järjestämän IPMA Foundation -projektisertifikaatin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentti toteutetaan IPMA-sertifikaattikokeena, jonka ajankohta on kohdassa Lisätietoja opiskelijalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetuksen aikataulu on seuraava:
19.8.2023 klo 9 - 16 Aloitus Lähiopetus Kotkan kampus
29.8.2023 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus
12.9.2023 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus
26.9.2023 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus
3.10.2023 16 - 19 Sertifikaattikoe Verkko-opetus
10.10.2023 16 - 19 Uusintakoe Verkko-opetus (vain niille, jotka eivät ole läpäisseet koetta)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu sertifikaattikokeen tulokseen sekä tunti- ja kotitehtävien pisteisiin.
Tarkemmat yksityiskohdat kuvataan opintojakson Learn-sivustolla