Siirry suoraan sisältöön

Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (25 op)
• Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
• Myyntipsykologia 5 op
• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
• Ihmisten johtaminen 5 op
• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opintojen tavoite

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan. Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa ? myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Suomen Projektiyhdistyksen kanssa. Osana opintoja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat hyvän pohjan elämä- ja urasuunnittelullesi. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.
YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan yhä erilaisemmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat
• projektien hallinta ja johtaminen
• myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
• itsen ja organisaatioiden johtaminen
• tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
• asiantuntijuuden jalostaminen
• kansainvälistyminen ja muutosten hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomen projektiyhdistys sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksot toteutetaan keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin. Yhdessä opintojaksossa on kaksi keskiviikko- ja kaksi lauantaitapaamista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi.


Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat lähijaksoille muutamia kertoja erikseen, mutta pääsääntöisesti lähijaksot ovat samaan aikaan Kotkassa ja Mikkelissä. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä, ja toimipisteiden välillä on videoyhteys. Paikkakunnalla, jolla opettaja ei ole paikalla, järjestelyjä hoitaa assistentti.

Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MJMI24SVY)
Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MJKT23SVY)
Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MJKT22SVY)
Projekti- ja myyntijohtaminen
Tunnus
(MJ21SY)
Projekti- ja myyntijohtaminen
Tunnus
(MJ20SY)

Ajoitus 08.01.2024 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus MJ00DH84-3007 Ryhmät MJKT23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 06.03.2024 Toteutuksen tunnus TJ00CU37-3006 Ryhmät MJKT23SVY
Ajoitus 26.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus MJ00ED29-3005 Ryhmät MJKT23SVY
Ajoitus 09.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MJ00ED29-3007 Ryhmät Master_eKampus
Ajoitus 31.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MJ00DH82-3006 Ryhmät MJKT23SVY
Ajoitus 19.08.2023 - 05.10.2023 Toteutuksen tunnus MJ00DH80-3008 Ryhmät MJKT23SVY
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MJ00ED29-3006 Ryhmät MJMI24SVY
Ajoitus 20.09.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus MJ00DH82-3007 Ryhmät MJMI24SVY
Ajoitus 24.08.2024 - 15.10.2024 Toteutuksen tunnus MJ00DH80-3009 Ryhmät MJMI24SVY