Siirry suoraan sisältöön

Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)
muotoilija (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)

Ydinosaaminen (25 op)
• Innovatiivisen rakennetun ympäristön liiketoiminta 5 op
• Vihreät sertifikaatit rakentamisessa 5 op
• Uusiutuvien biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen rakennuksissa 5 op
• Palvelumuotoilun konseptointi ja tuotteistaminen 5 op
• Muotoiluajattelu kestävässä rakentamisessa 5 op

Täydentävä osaaminen (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksen opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen tavoite

Kestävän rakentamisen ja muotoilun YAMK-koulutuksen teemoina ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos, kehittäminen ja kehittyminen. Keskeistä opinnoissa ovat uusiutuvien materiaalin hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä sekä palveluprosessin hallinta ja johtaminen. Rakentamisen ja muotoilun yhdistämisessä uudistetaan rakentamisen ja suunnittelun kulttuuria.

Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille. Opinnot voi suorittaa työn ohella, mutta työpaikka ei ole edellytys opintoihin osallistumiselle.

YAMK-koulutus on suunnattu rakennusalan tai muotoilun asiantuntijoille, joilla on suoritettuna alan AMK-tutkinto. Aiemmasta koulutuksestasi riippuen tutkinto on joko rakennusinsinööri (ylempi AMK) tai muotoilija (ylempi AMK).

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Monialainen asiantuntijaverkosto on sinulle hyödyllinen myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähiopetus ajoittuu viikolle ja viikonloppuihin.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Monialainen ja kansainvälinen opiskelijayhteisö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk,
Tunnus
(KRKV24SVY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Tunnus
(KRKV23SVY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Tunnus
(KRKV22SY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu
Tunnus
(KRKV20SY)
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • KRKV23SVY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Kestävä rakentaminen yhdistää visuaalisesti miellyttävän muotoilun ja taloudellisen rakentamisen. Opit näkemään näiden elementtien mahdollisuudet uuden luomisessa.
- opit luovan ongelmaratkaisun prosessin ja muotoiluajattelun periaatteita
- opit hyödyntämään muotoiluajattelun lähestymistapaa ja muotoiluprosessin toimintatapoja
- opit hyödyntämään erilaisia muotoilun menetelmiä suunnitellessasi kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia

Sisältö

Mitä ovat kestävän rakentamisen uudet konseptit, materiaalit ja muotoilu?
Miten muotoiluprosessi etenee ja miten uusia ideoita tuotetaan?
Miten visualisoit ideoitasi ja kehität niitä edelleen luonnoksesta kestävän kehityksen mukaisiksi rakennuksiksi?

Opiskelumateriaali

Muotoiluajattelu
Miettinen, Satu, Teknologiateollisuus (yhdistys)
Teknologiainfo Teknova 2014

Palvelumuotoilun bisneskirja
Koivisto, Mikko, Säynäjäkangas, Johanna, Forsberg, Sofia,
Alma Talent 2019.
Sivut 35 -41

Design thinking process & methods guide
Curedale, Robert
Design Community College 2016. 2nd edition

The Design thinking playbook
Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems
Michael Lerwick, Patrick Link, Larry Leifer
Wiley 2018

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä: Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi tehdä työelämäyhteistyönä, esimerkiksi omaan työhön liittyen.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • KRKV23SVY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

• omaksut perustiedot palvelumuotoilusta, konseptoinnista ja tuotteistamisesta
• osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä tarkoituksenmukaisesti
• tunnistat palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun, konseptoinnin ja tuotteistamisen keskeiset käsitteet ja työkalut ovat?
Mihin ja miten hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?

Opiskelumateriaali

• Työkalupakit:
Espoon sivistystoimen työkalupakki
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)
www.sdt.fi
Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Arviointiasteikko 1-5
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuopettaja

Vertti Vallenius

Ryhmät
 • KRKV23SVY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Opit ymmärtämään sertifioitujen käytäntöjen merkityksen kestävän rakentamisen edistämisessä.
Tunnistat yleisimmin käytetyt sertifikaatit rakennusalalla.

Sisältö

Mitä ovat vihreät (ympäristö) sertifikaatit?
Missä niitä käytetään?
Mitä hyötyä niistä on?
Miten sertifikaateilla vaikutetaan rakennusalan kehittymiseen?

Arviointiasteikko

1-5