Siirry suoraan sisältöön

Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)
muotoilija (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Kestävän rakentamisen ja muotoilun YAMK-koulutuksen teemoina ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos, kehittäminen ja kehittyminen. Keskeistä opinnoissa ovat uusiutuvien materiaalin hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä sekä palveluprosessin hallinta ja johtaminen. Rakentamisen ja muotoilun yhdistämisessä uudistetaan rakentamisen ja suunnittelun kulttuuria.

Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille. Opinnot voi suorittaa työn ohella, mutta työpaikka ei ole edellytys opintoihin osallistumiselle.

YAMK-koulutus on suunnattu rakennusalan tai muotoilun asiantuntijoille, joilla on suoritettuna alan AMK-tutkinto. Aiemmasta koulutuksestasi riippuen tutkinto on joko rakennusinsinööri (ylempi AMK) tai muotoilija (ylempi AMK).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)

Ydinosaaminen (25 op)
• Innovatiivisen rakennetun ympäristön liiketoiminta 5 op
• Vihreät sertifikaatit rakentamisessa 5 op
• Uusiutuvien biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen rakennuksissa 5 op
• Palvelumuotoilun konseptointi ja tuotteistaminen 5 op
• Muotoiluajattelu kestävässä rakentamisessa 5 op

Täydentävä osaaminen (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksen opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen toteutus

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähiopetus ajoittuu viikolle ja viikonloppuihin.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Monialainen asiantuntijaverkosto on sinulle hyödyllinen myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Monialainen ja kansainvälinen opiskelijayhteisö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Tunnus
(KRKV25SVY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk,
Tunnus
(KRKV24SVY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Tunnus
(KRKV23SVY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Tunnus
(KRKV22SY)
Kestävä rakentaminen ja muotoilu
Tunnus
(KRKV20SY)

Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KR00EA41-3005 Ryhmät KRKV23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KR00EA43-3003 Ryhmät KRKV23SVY
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus KR00EA42-3005 Ryhmät KRKV23SVY
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KR00EA41-3006 Ryhmät KRKV24SVY