Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka, päivätoteutus: TTMI24SP

Tunnus: TTMI24SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
TTMI24SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

195
TTMI24SP-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI24SP-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TT00ER22 Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TTMI24SP-1004
Järjestelmäosaaminen haltuun

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER23 Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI24SP-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TTMI24SP-1006
Järjestelmäosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER24 Ilmastointijärjestelmien prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TT00ER25 Jäähdytystekniikka 5
TTMI24SP-1007
Laskentaosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

10
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TTMI24SP-1008
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI24SP-1009
Ilmastoinnin mitoitus ja automaation perusteet

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER26 Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI24SP-1010
Talotekninen suunnittelu ja energiatehokkuus

(Valitaan kaikki)

15
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI24SP-1011
Energiantuotanto ja taloautomaatio

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00ER27 Lämmöntuotanto 5
TTMI24SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI24SP-1013
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI24SP-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
TTMI24SP-1015
Kestävä kehitys rakentamisessa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER28 Vähähiilisyys rakentamisessa 5
TT00ER29 Elinkaariosaaminen talotekniikassa 5
TT00ER30 Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta 5
TTMI24SP-1016
Suunnittelu- ja energiatehokkuusosaamisen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER31 Tietomallinnuksen perusteet 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00ER32 Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa 5
TTMI24SP-1017
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI24SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 52 67 86 35 27 25 31 36 31 55 25 10 27 12.5 12.5 31 18 18 31 27.5 27.5 25 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia
Digitaidot
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
LVI- ja rakennustekniikan perusteet
Termofysiikka
Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet
Insinöörin matematiikka 1
Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät
LVI-mitoituksen perusteet
Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus
Ammattienglanti
Insinöörin matematiikka 2
Fysiikan syventävät opinnot
Ilmastointijärjestelmien prosessit
Lämmitysjärjestelmien mitoitus
Jäähdytystekniikka
Talous- ja tilastomatematiikka
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta
Projektiosaaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Viestintätaidot
Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka
Ammattiruotsi
LVI-suunnittelun perusteet
Energialaskenta
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt
Kiinteistö- ja LVI-automaatio
Lämmöntuotanto
Vähähiilisyys rakentamisessa
Elinkaariosaaminen talotekniikassa
Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta
Tietomallinnuksen perusteet
LVI- ja automaatiosuunnittelu
Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TTMI24SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

195
TTMI24SP-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI24SP-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TT00ER22 Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TTMI24SP-1004
Järjestelmäosaaminen haltuun

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER23 Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI24SP-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TTMI24SP-1006
Järjestelmäosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER24 Ilmastointijärjestelmien prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TT00ER25 Jäähdytystekniikka 5
TTMI24SP-1007
Laskentaosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

10
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TTMI24SP-1008
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI24SP-1009
Ilmastoinnin mitoitus ja automaation perusteet

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER26 Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI24SP-1010
Talotekninen suunnittelu ja energiatehokkuus

(Valitaan kaikki)

15
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI24SP-1011
Energiantuotanto ja taloautomaatio

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00ER27 Lämmöntuotanto 5
TTMI24SP-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI24SP-1013
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI24SP-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
TTMI24SP-1015
Kestävä kehitys rakentamisessa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER28 Vähähiilisyys rakentamisessa 5
TT00ER29 Elinkaariosaaminen talotekniikassa 5
TT00ER30 Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta 5
TTMI24SP-1016
Suunnittelu- ja energiatehokkuusosaamisen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER31 Tietomallinnuksen perusteet 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00ER32 Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa 5
TTMI24SP-1017
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI24SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15