Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus, ylempi amk: KTKT24SY

Tunnus: KTKT24SY

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankkaa asiantuntijaosaamista ja uusinta tietoa ja taitoa kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäysten aikaansaamat häiriöt voivat olla kohtalokkaita Internet-pohjaisessa yhteiskunnassamme. Hyökkäykset voivat kohdistua eri alojen kriittiseen infrastruktuuriin: energian tuotanto ja siirto, vesihuolto, liikenne- ja viestintä, terveydenhuolto tai finanssiala. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen onnistuessa myös korjaamaan vahingot.

Koulutus sisältää paljon laboratoriotöitä. Kaikki opiskelijat tekevät useita käytännön tapaustutkimuksia virtuaalisessa laboratorioympäristössä. Töistä osa käsittelee merenkulun ja voimalaitosten kyberturvallisuutta. Laboratoriotyöt on mahdollista suorittaa etänä. Cybersecurity -koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille tieto- ja viestintätekniikan insinööreille tai vastaavan tutkinnon omaaville. Soveltuva vähintään kolmen vuoden työkokemus vaaditaan. Opinnäytetyö ja oppimistehtävät voidaan liittää työpaikan toimintoihin hyödyttäen sekä työpaikkaa että opiskelijaa. Kansainvälistyminen on tärkeä osa koulutusta. Opetukseen osallistuu vierailevia puhujia ja kansainväliset käytännöt ja esimerkit ovat osa opetusta. Koulutus soveltuu hyvin kansainvälisille opiskelijoille.

Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen luentoja, yhteistoiminnallisia oppimistapahtumia, etäopintoja ja projektiopintoja. Monimuotokoulutuksen lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukaudessa. Lähiopetus tapahtuu Kotkassa.

Osaamistavoitteet

Strategic Cybersecurity
You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You are able to develop cyber security strategies in different context.
You are able to describe an organized, concise and well written security policy.
You understand the classification of vulnerabilities.
You are able to describe the variety of tools in threat analysis and cyber defense.
You are able to manage various cyber security business models and security services.
You are able to carry out a security audit.
You are able to develop a plan of the entrepreneurship in field of cyber security.
You are able to advise users about social engineering and security risks.
You are able to gain knowledge of security threats and risks in information services provided by third parties

Functional Cybersecurity
You are able to analyze the local information systems from the attacker’s point of view.
You are able to examine information systems to find potential attack surfaces.
You are able to use common tools for gathering information about the target systems
You are able to implement counter measures against cyber-attacks.
You are able to harden the information system security.
You are able to manage the principles of application security.
You are able to protect industrial internet systems.
You are able to manage intrusion detection systems.
You are able to apply counter-measures in the network infrastructure.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
KTKT24SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

55
KTKT24SY-1002
Strategic cybersecurity

(Valitaan kaikki )

10
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
CS00DO70 Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5
KTKT24SY-1003
Functional cybersecurity

(Valitaan kaikki )

15
CS00CU79 Puolustava kyberturvallisuus 5
CS00CU80 Hyökkäävä kyberturvallisuus 5
CS00EO20 Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5
KTKT24SY-1004
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki )

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
KTKT24SY-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MS_1000
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00DM97 Tulevaisuuden tutkimus 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00EA54 YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen 5
BY00EG24 Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10
BY00EG96 YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5
BY00ER11 Tutkimus- ja kehittämistaidot 5
BY00EU80 Toimintatutkimus 5
MS_2000
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
BY00DN09 Työhyvinvointi ja johtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
BY00DN12 eMentorointi 5
BY00DN14 Projektin johtaminen 5
BY00DN15 Johtamisen psykologiaa esimiehille 5
BY00DN16 Circular Economy Management 5
BY00DN17 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
BY00DN13 Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00DW51 StartUp Passion 5
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY00EG25 Verkostojen johtaminen 5
BY00EG26 Talousohjaus esimiestyössä 5
BY00EL30 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
MJ00ED29 Myyntipsykologia 5
BY00EQ59 Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa 5
BY00ER12 Johda etätyötä taitavasti 5
BY00ER13 Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä 5
BY00ER14 HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä 5
BY2530041 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00DN11 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
MS_3000
Master School: Kansainvälinen työympäristö

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
MO00DL72 Russian Business Culture 3
BY00EW91 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
BY00EW92 Lär dig mera svenska 5
BY00EW90 Saksan kieliopin kertaus 3
BY00EW93 Suomi 4 5
BY00EW94 Suomi 6 5
BY00EW95 Venäjän kieliopin kertaus 3
BY00EW96 Hallintoruotsi 2
BY00EX04 Espanja 6 3
BY00FF44 Venäjä 5 3
BY00FF45 Venäjä 6 3
BY00FF46 Espanja 5 3
BY00FF47 Saksa 5 3
BY00FF48 Saksa 6 3
BY00FF49 Suomi 5 5
MS_4000
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
BY00DN18 Pelillistäminen 5
BY00DN19 Johdatus esineiden internetiin 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DN21 Big data ja päätöksenteko 5
BY00EG33 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5
BY00EK40 Digital Business 6
BY00EL50 Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5
BY00ET85 Ohjelmistorobotiikan sovellukset ja liiketoimintahyödyt 5
Yhteensä 60 30 25 10 20 15 10 10 20 0 15 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yamk-tutkinto

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
Syventävät ammattiopinnot
Johdatus kyberturvallisuuteen
Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia
Puolustava kyberturvallisuus
Hyökkäävä kyberturvallisuus
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Tietoverkkojen kyberturvallisuus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KTKT24SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

55
KTKT24SY-1002
Strategic cybersecurity

(Valitaan kaikki)

10
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
CS00DO70 Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5
KTKT24SY-1003
Functional cybersecurity

(Valitaan kaikki)

15
CS00CU79 Puolustava kyberturvallisuus 5
CS00CU80 Hyökkäävä kyberturvallisuus 5
CS00EO20 Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5
KTKT24SY-1004
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
KTKT24SY-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MS_1000
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00DM97 Tulevaisuuden tutkimus 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00EA54 YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen 5
BY00EG24 Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10
BY00EG96 YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5
BY00ER11 Tutkimus- ja kehittämistaidot 5
BY00EU80 Toimintatutkimus 5
MS_2000
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
BY00DN09 Työhyvinvointi ja johtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
BY00DN12 eMentorointi 5
BY00DN14 Projektin johtaminen 5
BY00DN15 Johtamisen psykologiaa esimiehille 5
BY00DN16 Circular Economy Management 5
BY00DN17 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
BY00DN13 Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00DW51 StartUp Passion 5
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY00EG25 Verkostojen johtaminen 5
BY00EG26 Talousohjaus esimiestyössä 5
BY00EL30 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
MJ00ED29 Myyntipsykologia 5
BY00EQ59 Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa 5
BY00ER12 Johda etätyötä taitavasti 5
BY00ER13 Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä 5
BY00ER14 HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä 5
BY2530041 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00DN11 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
MS_3000
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
MO00DL72 Russian Business Culture 3
BY00EW91 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
BY00EW92 Lär dig mera svenska 5
BY00EW90 Saksan kieliopin kertaus 3
BY00EW93 Suomi 4 5
BY00EW94 Suomi 6 5
BY00EW95 Venäjän kieliopin kertaus 3
BY00EW96 Hallintoruotsi 2
BY00EX04 Espanja 6 3
BY00FF44 Venäjä 5 3
BY00FF45 Venäjä 6 3
BY00FF46 Espanja 5 3
BY00FF47 Saksa 5 3
BY00FF48 Saksa 6 3
BY00FF49 Suomi 5 5
MS_4000
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0
BY00DN18 Pelillistäminen 5
BY00DN19 Johdatus esineiden internetiin 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DN21 Big data ja päätöksenteko 5
BY00EG33 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5
BY00EK40 Digital Business 6
BY00EL50 Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5
BY00ET85 Ohjelmistorobotiikan sovellukset ja liiketoimintahyödyt 5