Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja, päivätoteutus: BNKT22SP

Tunnus: BNKT22SP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
BNKT22SP-1019
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
BNKT22SP-1021
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki )

32
BN00EO65 Opiskelutaidot 2
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
BN00EO66 Kliininen hoitotyö 10
BN00EO67 Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
KY00DS49 Suomi 1 5
BNKT22SP-1022
Terveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki )

23
BN00EO68 Terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla 10
KY00DS50 Suomi 2 5
BN00EO69 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
BNKT22SP-1023
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki )

39
BN00EO70 Sisätautien hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO71 Gerontologinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 5
BN00EO72 Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO73 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö, teoria ja laboraatiot 5
VV00CW84 Suomi 3 5
BN00EO74 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 10
BNKT22SP-1024
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki )

60
BN00EO75 Vastaanotto ja kotisairaanhoito, teoria ja laboraatiot 5
BN00EO76 Perhehoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO77 Akuutti- ja tehohoitotyö, teoria ja laboraatiot 6
BN00EO78 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 12
BN00EO79 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 15
BN00EO80 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 15
BNKT22SP-1025
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki )

6
BN00EO81 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
BNKT22SP-1026
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
BNKT22SP-1020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

35
BN00EO82 Täydentävä kliininen hoitotyö 10
VV00CW85 Suomi 4 5
BN00EO83 Suomi hoitotyössä ja raportoinnissa 5
BN00EO84 Täydentävä kliinisen hoitotyön harjoittelu 15
BNKT22SP-1027
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan kaikki )

0
Yhteensä 210 61 69 65 15 29 32 30 39 30 35 15 29 31 1 30 39 0 30 35 0 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
BNKT22SP-1019
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
BNKT22SP-1021
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

32
BN00EO65 Opiskelutaidot 2
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
BN00EO66 Kliininen hoitotyö 10
BN00EO67 Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
KY00DS49 Suomi 1 5
BNKT22SP-1022
Terveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki)

23
BN00EO68 Terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla 10
KY00DS50 Suomi 2 5
BN00EO69 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
BNKT22SP-1023
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

39
BN00EO70 Sisätautien hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO71 Gerontologinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 5
BN00EO72 Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO73 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö, teoria ja laboraatiot 5
VV00CW84 Suomi 3 5
BN00EO74 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 10
BNKT22SP-1024
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

60
BN00EO75 Vastaanotto ja kotisairaanhoito, teoria ja laboraatiot 5
BN00EO76 Perhehoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
BN00EO77 Akuutti- ja tehohoitotyö, teoria ja laboraatiot 6
BN00EO78 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 12
BN00EO79 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 15
BN00EO80 Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 15
BNKT22SP-1025
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

6
BN00EO81 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
BNKT22SP-1026
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
BNKT22SP-1020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

35
BN00EO82 Täydentävä kliininen hoitotyö 10
VV00CW85 Suomi 4 5
BN00EO83 Suomi hoitotyössä ja raportoinnissa 5
BN00EO84 Täydentävä kliinisen hoitotyön harjoittelu 15
BNKT22SP-1027
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan kaikki)

0