CURRICULA > MASTER STUDIES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DEVELOPMENT OF DATA-BASED WELLBEING SERVICES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DEVELOPMENT OF DATA-BASED WELLBEING SERVICES
Master's degree

Master's Degree Programme in Development of Data-based Wellbeing Services

2018

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3
Search: ECTS 1 2 3 1A 1S 2A 2S 3A 1 2 3 1 2 3 1
CORE COMPETENCE
70                              
Data and information systems
                             
Data and data management 5
   
       
           
Knowledge management 5
   
       
           
Procurement of information systems 5
     
       
       
Promoting and measuring wellbeing, and development of database-based welfare services
                             
Wellbeing providers, regulations and promotion programs 5
     
       
       
Human well-being behavior and its measurement, 10 cr 10
   
     
       
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                             
Development of customer-oriented data-based wellbeing services 5
     
       
       
Productization of customer-oriented data-based wellbeing services 5  
     
         
     
Master’s thesis
                             
Master’s thesis: idea and planning 10
   
       
           
Master’s thesis: implementation 10
     
       
       
Master’s thesis: reporting, assessment and presentation 10  
     
         
     
551502530150025151515000
SUPPLEMENTARY COMPETENCE
(Select 20 ECTS)
20                              
Master School
0                              
The Childs trusteeship protection and criminal proceedings 5                              
The Best Interest of the Child 5                              
Environmental responsibility in organization 5                              
Introduction to cybersecurity 5                              
Circular Economy 5                              
Management studies
0                              
Leadership challenges during change 5                              
Project management 5                              
Leading youself and others 5                              
Turvallisuusjohtaminen 5                              
Strategic management 5                              
Digitalisation in management 5                              
Human resources management and first-line management 5                              
Service processes and developing of processes 5                              
Network management 5                              
Management systems 5                              
Facing challenging working life situations 5                              
Wellbeing at work 5                              
Sustainable technology management 5                              
Leadership and interaction 5                              
Strategic Management 5                              
Leadership 5                              
eMentorointi 5                              
Interdisciplinary Project Management 5                              
Financial Management 5                              
Sales management 5                              
Research and development studies
0                              
Research-based development 5                              
Future research 5                              
Digitalisation in developing of the welfare 5                              
Participatory development methods 5                              
Service design 5                              
Art-based collaboration methods 5                              
Methodological Summer School 5                              
Basics of research and development of working life 5                              
Survey in research and development 5                              
Qualitative research methods in working life development 5                              
Service Design 5                              
Service design as method of development 5                              
Russia studies
0                              
Russian Cultural History 5                              
Russian for working life 5                              
Russian Grammar 5                              
Russian business and communications culture 5                              
Russia 4 5                              
Communication studies
0                              
Interaction as a tool of expert 5                              
Academic Writing 5                              
Administrative Swedish 2                              
Spanish for working life 5                              
German for working life 5                              
Multi-cultural teamwork & communications 5                              
Report and publish your development project 5                              
Academic writing for master’s thesis 5                              
Entrepreneurship studies
0                              
Entrepreneurship sparring for master students 5                              
Grow into an entrepreneur 5                              
000000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 551502530150025151515000

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Osaamista voi täydentää Master Schoolissa, joka on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö. Master School tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta. Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.
Koulutuksen jälkeen voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä. (not translated)