OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, MONIMUOTO
Verkkototeutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
155                                          
Valmiuksia työelämään
                                         
Ammatillinen kasvu 5
   
 
     
   
       
Tietojenkäsittely organisaatioissa 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Projektiosaaminen 5
     
           
                 
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
                                         
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
       
           
             
Asiakas palvelujen keskiössä 5
     
           
                 
Kestävyys, laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Matkailupalvelut
                                         
Kotimaiset ja kansainväliset matkakohteet 5
       
           
             
Majoituspalvelut 5
       
           
             
Ruoka- ja ravintolapalvelut
                                         
Ruokapalvelut 5
       
           
             
Ruokaturvallisuus 5
       
           
             
Juomat ja lainsäädäntö 5
       
           
             
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                         
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 5  
       
             
           
Palveluyrityksen talous 5  
       
             
           
Palveluyrityksen markkinointi ja myynti 5  
       
             
           
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
                                         
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 5  
       
             
           
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Johtamisosaaminen
                                         
Johtaminen ja esimiestyö 5  
         
             
       
Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet 5  
         
             
       
Palveluyrityksen henkilöstöhallinto 5  
         
             
       
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 15
       
           
             
Harjoittelu 2 15  
         
             
       
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
               
 
77631503245323110503222.522.53215.515.5102.52.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
55                                          
Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Seasonality and tourism planning 5  
         
             
       
Matkailutuotepaketointi 5  
         
             
       
Event management 5  
         
             
       
Hyvinvointia matkailusta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Matkailu osana hyvinvointialaa 5  
         
             
       
Luonto ja liikunta hyvinvoinnin lähteenä 5  
         
             
       
Hospitality management in international context
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Ruoka ja ravitsemus osana hyvinvointia 5  
         
             
       
Tourism risk management 5    
         
               
     
Hospitality management 5    
         
               
     
International marketing 5    
         
               
     
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
               
     
Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen ja esimiestyö 5    
         
               
     
Teknologiaa palvelualoilla 5    
         
               
     
Majoitus- ja tilapalveluiden johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Kokouspalveluiden tuottaminen ja johtaminen 5    
           
               
 
Majoitus- ja tilapalvelujen tuottaminen ja johtaminen 5    
           
               
 
Developing hospitality services 5    
           
               
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Asiakkaan kohtaaminen
0                                          
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1