OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, VERKKOTOTEUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
155                                          
Valmiuksia työelämään
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
 
     
   
       
Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
         
               
Viestintätaidot 5
     
         
               
Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään 5
     
         
               
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
                                         
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
         
               
Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
         
               
Majoitus- ja kokouspalvelut 5
       
             
             
Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
         
               
Matkailupalvelut
                                         
Ammattienglanti 5
       
             
             
Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut 5
       
             
             
Ruoka- ja ravintolapalvelut
                                         
Ruokapalvelujen suunnittelu 5
       
             
             
Ruoka ja hyvinvointi 5
       
             
             
Ruoan ja juoman yhdistäminen 5
       
             
             
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                         
Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla 5  
       
           
         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
       
           
         
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät 5  
       
           
         
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti
                                         
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti 5  
       
           
         
Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi 5  
       
           
         
Ammattiruotsi 5  
       
           
         
Matkailu- ja ravitsemisalan asiakaslähtöinen kehittäminen
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
       
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5  
         
               
       
Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta 5  
         
               
       
Matkailu- ja ravitsemisalan johtamisosaaminen
                                         
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen 5  
         
               
       
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen 5  
         
               
       
Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto  5  
         
               
       
HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 15
     
         
               
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
             
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
                 
 
796115023.555.51546510023.523.5321515315550
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
55                                          
Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä 5    
         
             
   
Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
             
   
Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa 5    
         
             
   
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5    
         
             
   
Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
             
   
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla 5    
         
             
   
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Elämykselliset palvelukonseptit 5    
           
                 
 
Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5    
           
                 
 
Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
           
                 
 
Prosessien kehittäminen palvelualalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi 5    
           
                 
 
Palveluprosessien kehittäminen 5    
           
                 
 
Tulevaisuuden palveluprosessit 5    
           
                 
 
HARJOITTELU
(Valitaan yksi)
                                         
Syventävä harjoittelu 15  
       
           
         
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Asiakkaan kohtaaminen
0                                          
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1