OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > AKUUTIN HOITOTYÖN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > AKUUTTIHOITOTYÖ, YAMK
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Akuuttihoitotyö, yamk

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
70                        
Akuuttihoitotyön vaativa kliininen osaaminen
                       
Kehittyvä kliininen asiantuntijuus 5
 
     
         
Kehittyvä kliininen akuuttihoitotyön asiantuntijuus 5  
   
       
   
Potilasturvallisuuskulttuuri 5
   
     
     
Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät akuuttihoitotyössä 5
 
     
         
Lähiesimies akuuttihoitotyössä
                       
Akuuttihoidon henkilöstöjohtaminen 5
   
     
     
Akuuttihoidon toiminnan johtaminen 5
   
     
     
Akuuttihoidon johtamisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
   
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
         
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
502025252002512.512.52000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
20                        
Master School- Ajankohtaiset teemat
0                        
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                        
Lapsen etu 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                        
Circular Economy 5                        
Master School - Johtaminen
0                        
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Ihmisten johtaminen 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Johtamisjärjestelmät 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
Työhyvinvointi 5                        
Kestävä teknologiajohtaminen 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
Strategic Management 5                        
Leadership 5                        
eMentorointi 5                        
Interdisciplinary Project Management 5                        
Talousjohtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
0                        
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                        
Methodological Summer School 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Service Design 5                        
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                        
Master School - Venäjä-opinnot
0                        
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                        
Venäjä 4 5                        
Master School - Viestintä
0                        
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                        
Academic Writing 5                        
Hallintoruotsi 2                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
Master School - Yrittäjyys
0                        
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                       
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 502025252002512.512.52000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.