OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALIALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > MONIKULTTUURINEN ASIANTUNTIJUUS (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Monikulttuurinen asiantuntijuus (YAMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
Monikulttuurisen työn perusteet
                       
Kulttuurinen monimuotoisuus 5
 
     
         
Poliittinen ja lainsäädännöllinen ohjaus maahanmuuttajatyössä 5
 
     
         
Kulttuuritietoinen ohjaustyö eri toimintaympäristöissä
                       
Kulttuuritietoinen työote 5
 
     
         
Kotoutumisen käytännöt 10
   
     
     
Maahanmuuttajatyön erityiskysymyksiä 5  
   
       
   
Monikulttuurinen kenttätyö
                       
Monikulttuurinen asiantuntijuus -kenttäjakso 5
   
     
     
Monikulttuurinen asiantuntijuus -loppuseminaari 5  
   
       
   
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
502025252002512.512.52000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                       
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                       
+ Master School - Johtaminen
                       
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                       
+ Master School - Kansainvälisyysopinnot
                       
+ Master School - Viestintä
                       
+ Master School - Yrittäjyys
                       
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 502025252002512.512.52000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.