OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALIALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > MONIKULTTUURINEN ASIANTUNTIJUUS (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Monikulttuurinen asiantuntijuus (YAMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
Monikulttuurisen työn perusteet
                       
Kulttuurinen monimuotoisuus 5
 
     
         
Poliittinen ja lainsäädännöllinen ohjaus maahanmuuttajatyössä 5
 
     
         
Kulttuuritietoinen ohjaustyö eri toimintaympäristöissä
                       
Kulttuuritietoinen työote 5
 
     
         
Kotoutumisen käytännöt 10
   
     
     
Maahanmuuttajatyön erityiskysymyksiä 5  
   
       
   
Monikulttuurinen kenttätyö
                       
Monikulttuurinen asiantuntijuus -kenttäjakso 5
   
     
     
Monikulttuurinen asiantuntijuus -loppuseminaari 5  
   
       
   
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
502025252002512.512.52000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                       
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                       
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                        
Lapsen etu 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Introduction to cybersecurity 5                        
Circular Economy 5                        
+ Master School - Johtaminen
                       
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Ihmisten johtaminen 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Johtamisjärjestelmät 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
Työhyvinvointi 5                        
Kestävä teknologiajohtaminen 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
Strategic Management 5                        
Leadership 5                        
eMentorointi 5                        
Interdisciplinary Project Management 5                        
Talousjohtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                        
Methodological Summer School 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Service Design 5                        
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                        
+ Master School - Kansainvälisyysopinnot
                       
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                        
Venäjä 4 5                        
+ Master School - Viestintä
                       
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                        
Academic Writing 5                        
Hallintoruotsi 2                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
+ Master School - Yrittäjyys
                       
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 502025252002512.512.52000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.