OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK, TAITEET JA KULTTUURIALAT) > DATAPERUSTAISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
55                  
Tieto ja tietojärjestelmät
                 
Tieto ja tiedonhallinta 5
 
   
     
Tietojohtaminen 5
 
   
     
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen
                 
Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen ja sen mittaaminen, 5 op 5
 
   
     
Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat 5
   
   
 
Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen 5
   
   
 
Opinnäytetyö (YAMK)
                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
   
     
Opinnäytetyön toteutus 10
   
   
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
     
451025201025101010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 5 op)
5                  
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0                  
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                  
Palvelumuotoilu 5                  
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                  
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                  
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                  
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                  
Academic writing for master’s thesis 5                  
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                  
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                  
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0                  
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                  
Myynnin johtaminen 5                  
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                  
Strateginen johtaminen 5                  
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                  
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                  
Leadership 5                  
Kasva yrittäjäksi 5                  
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                  
eMentorointi 5                  
Projektin johtaminen 5                  
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                  
Circular Economy Management 5                  
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                  
Verkostojohtaminen 5                  
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                  
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                  
StartUp Passion 5                  
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                  
Verkostojen johtaminen 5                  
Talousohjaus esimiestyössä 5                  
Turvallisuusjohtaminen 5                  
Kestävä teknologiajohtaminen 5                  
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                  
Venäjän kielen rakenteet 5                  
Advanced Professional English 5                  
Espanjaa työelämässä 5                  
Multi-cultural teamwork & communications 5                  
Venäjää työelämässä 5                  
Saksaa työelämässä 5                  
Venäjä 4 5                  
Saksa 4 5                  
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                  
Venäjän kieliopin kertaus 3                  
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0                  
Pelillistäminen 5                  
Johdatus esineiden internetiin 5                  
Digitaalisuus johtamisessa 5                  
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                  
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                  
Big data ja päätöksenteko 5                  
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                  
Digital Business 6                  
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451025201025101010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Osaamista voi täydentää Master Schoolissa, joka on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö. Master School tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta. Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.
Koulutuksen jälkeen voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.