OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > NUORISOKASVATUKSEN JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > NUORISOKASVATUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, YLEMPI
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt
                       
Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa 5
   
     
     
Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa 5
 
     
         
Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen 5
 
     
         
Nuorisokasvattaja kehittäjänä
                       
Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä 5
 
     
         
Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä 5  
   
       
   
Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa 5
   
     
     
Opinnäytetyö (YAMK)
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
 
     
         
Opinnäytetyön toteutus 10
   
     
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
       
   
451525201502510101500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                       
+ Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                        
Palvelumuotoilu 5                        
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                        
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                        
Tulevaisuuden tutkimus 5                        
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                        
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                        
Academic writing for master’s thesis 5                        
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                        
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                        
+ Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
                       
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                        
Myynnin johtaminen 5                        
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                        
Strateginen johtaminen 5                        
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                        
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                        
Leadership 5                        
Kasva yrittäjäksi 5                        
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                        
eMentorointi 5                        
Projektin johtaminen 5                        
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                        
Circular Economy Management 5                        
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                        
Verkostojohtaminen 5                        
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                        
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                        
StartUp Passion 5                        
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                        
Verkostojen johtaminen 5                        
Talousohjaus esimiestyössä 5                        
Turvallisuusjohtaminen 5                        
+ Master School: Kansainvälinen työympäristö
                       
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                        
Venäjän kielen rakenteet 5                        
Advanced Professional english 5                        
Espanjaa työelämässä 5                        
Multi-cultural teamwork & communications 5                        
Venäjää työelämässä 5                        
Saksaa työelämässä 5                        
Venäjä 4 5                        
Saksa 4 5                        
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                        
+ Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
                       
Pelillistäminen 5                        
Johdatus esineiden internetiin 5                        
Digitaalisuus johtamisessa 5                        
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                        
Introduction to cybersecurity 5                        
Big data ja päätöksenteko 5                        
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                        
Digital Business 6                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451525201502510101500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.