OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > LOGISTIIKAN JA TALOUDEN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > LOGISTIIKKA JA TALOUS YAMK
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Logistiikka ja talous YAMK

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
75                              
Talous- ja tietojohtaminen
                             
Logistiikan talousjohtaminen 5
   
       
           
Kannattavaan logistiikkaan 5
   
       
           
Tietohallinnon johtamisen menetelmät 5
   
       
           
Logistiikan suunnittelu
                             
Logistiikan investoinnit ja rahoitus 5
     
       
       
Kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
     
       
       
Logistiikan hallinta
                             
Logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen 5  
     
         
     
Logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta 5  
     
         
     
Logistiikan tulevaisuus
                             
Innovatiiviset logistiikkapalvelut 5  
       
         
   
Logistiikan RoadMap 5  
       
         
   
Opinnäytetyö
                             
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10  
     
         
     
Opinnäytetyön toteutus 10  
       
         
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10    
       
           
254010151020201015552015510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
15                              
Master School- Ajankohtaiset teemat
0                              
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                              
Lapsen etu 5                              
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                              
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                              
Circular Economy 5                              
Master School - Johtaminen
0                              
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                              
Projektin johtaminen 5                              
Ihmisten johtaminen 5                              
Turvallisuusjohtaminen 5                              
Strateginen johtaminen 5                              
Digitaalisuus johtamisessa 5                              
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                              
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                              
Verkostojohtaminen 5                              
Johtamisjärjestelmät 5                              
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                              
Työhyvinvointi 5                              
Kestävä teknologiajohtaminen 5                              
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                              
Strategic Management 5                              
Leadership 5                              
eMentorointi 5                              
Interdisciplinary Project Management 5                              
Talousjohtaminen 5                              
Myynnin johtaminen 5                              
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
0                              
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                              
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                              
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                              
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                              
Palvelumuotoilu 5                              
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                              
Methodological Summer School 5                              
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                              
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                              
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                              
Service Design 5                              
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                              
Master School - Venäjä-opinnot
0                              
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                              
Venäjää työelämässä 5                              
Venäjän kielen rakenteet 5                              
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                              
Venäjä 4 5                              
Master School - Viestintä
0                              
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                              
Academic Writing 5                              
Hallintoruotsi 2                              
Espanjaa työelämässä 5                              
Saksaa työelämässä 5                              
Multi-cultural teamwork & communications 5                              
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                              
Academic writing for master’s thesis 5                              
Master School - Yrittäjyys
0                              
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                              
Kasva yrittäjäksi 5                              
000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 254010151020201015552015510

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.