OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY > INFORMATION TECHNOLOGY
Päivätoteutukset (AMK)

Information Technology

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
180                                                
Ammatillisen oppimisen taidot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Ammatillinen kasvu 5
     
           
                 
Suomi 1 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Diskreetti matematiikka 5
     
             
                     
Tietotekniikka verkkoympäristössä
                                               
Tietokonelaitteistot 5
     
             
                     
Verkkosovelluskehittäminen 5
     
             
                     
Tietoverkkojen perusteet 5
     
             
                     
Termistö ja kommunikointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Fysiikka 5
       
             
                   
Suomi 2 5
       
             
                   
Ammattiruotsi 5
       
             
                   
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Turvallinen ICT-ympäristö
                                               
Käyttöjärjestelmät 5
       
             
                   
Olio-ohjelmointi 5
       
             
                   
Tietoturvan perusteet 5
       
             
                   
Elektroniikan perusteet
                                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
               
               
Elektroniikka ja mittaukset 5  
       
               
               
Digitaalielektroniikka 5  
       
               
               
Lähiverkot ja palvelut
                                               
Datakeskukset ja palvelut 5  
       
               
               
Johdanto lähiverkkoihin 5  
       
               
               
Kytkimet ja reitittimet 5  
       
               
               
Ohjelmistokehitys
                                               
Edistynyt verkkosovelluskehitys 5  
         
               
             
Tietokannat 5  
         
               
             
Matriisit ja graafit 5  
         
               
             
Edistynyt verkkoympäristö
                                               
Skaalautuvat verkot 5  
         
               
             
Laajaverkot 5  
         
               
             
Tietoturva verkkoympäristössä 5  
         
               
             
Esineiden internet (IoT)
                                               
Johdanto IoT-maailmaan 5    
         
                 
         
IoT-teknologiat 5    
         
                 
         
IoT-projekti 5    
         
                 
         
ICT-projektit
                                               
Projektinhallinta 5    
         
                 
         
Palvelinprojekti 5    
         
                 
         
Ohjelmistoprojekti 5    
         
                 
         
HARJOITTELU 1
                                               
Harjoittelu 1 15    
           
                   
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                     
706045153436303030150153433330300300150105
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                                
Henkilökohtainen osaaminen
                                               
Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen 1 5    
           
                 
       
Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen 2 5    
           
                 
       
Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen 3 5    
           
                 
       
Ammatilliset projektit
                                               
Ammatillinen projekti 1 5      
           
                   
   
Ammatillinen projekti 2 5      
           
                   
   
Ammatillinen projekti 3 5      
           
                   
   
HARJOITTELU 2
                                               
Harjoittelu 2 15      
             
                   
VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3